సరస భారతి ఉయ్యూరు

http://www.youtube.com/watch?v=nPNAZW-aF9s

1 Response to సరస భారతి ఉయ్యూరు

  1. T.Rajasekhar Sarma says:

    శ్రీ దుర్గా ప్రసాద్ సరసభారతి వారికి నమస్సులు.శ్రీ కొరిడే విశ్వనాథ శర్మ గారి పరిచయ వ్యాసం లో కీ. శే.తెలకపల్లి రామచంద్ర మూర్తి(నల్గొండ) అని వ్రాశారు.తెలకపల్లి రామ చంద్ర శాస్త్రి( మహబూబ్ నగర్ ) అని సరి చేయగలరు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.