పొంగల్ హంగామా

పొంగల్ హంగామా

            ”గుడ్ మార్నింగ్ బావా -హాప్పీ పొంగల్ ”అంటూ మా ఇంట్లోకి చేరాడు కాఫీ టైం చూసుకొని మా బామ్మర్ది ప్రకాశం ‘ఏవిట్రా ఏ దేశం లో వున్నావ్ ?తమిళనాడు నుంచి దిగుమతి అయావా ?”అన్నా .”అదేంటి బావా -నీతో ఏది మాట్లాడినా చిక్కే .అయినా తమిళ తంబి సంగతి ఎందుకొచ్చింది మధ్య లో ”అన్నాడు .”మన దేశం తెలుగు -అంటే దెలుగు దేశం పార్టి అని అపార్ధం చేసుకో మాకు .మనం వున్నది తెలుగు దేశం లో అని నా భావం.మనం శుభాకాంక్షలు తెలుగు లో ఏడ వాలని తెలీదా ? పొంగలి మనదే అయినా పొంగల్ మంది కాదురా సన్నాసీ ”అన్నాను .”పొద్దున్నే అక్షింతలు వేయిన్చుకోతానికి వచ్చి నట్లుంది నా పని .నీతో  ఏదిమాట్లాడినా తంటానే .సరే నీ దారిలోకే వస్తున్నా .సంక్రాంతి శుభా కాంక్షలు భావ గారూ “‘అన్నాడు నొక్కి పలుకుతూ .”అఘోరించావులే .ఏమిటి విశేషం ?”అన్నా.”విశేషాలు నా దగ్గరుంటే నీ దగ్గరకు చేరటం ఎందుకు ?నువ్వే ఏదైనా చెప్తావని ఈ బండీని తోలుకోచ్చా”అన్నాడు .బండీ అంటే వాడి భారీ శరీరం అని భావం ”.ఎలా వుందిరా రాష్ట్ర పరిస్తితి ?”అడిగా .”చాలా చప్పగా వుంది బావా >పందెం కోళ్ళు సంక్రాంతి వచ్చినా ముడుచుకు కూచున్నాయి .కాలు దువ్వటం లేదు ”అన్నాడు .అదేంట్రా ”కోస్తా బిడ్డలంతా ,అధికారులు ,ప్రజా ప్రతినిధుల కటాక్ష వీక్ష నాల తో కోడి పందాలు ,పేకాట జోరుగా సాగిస్తున్నారనీ ,కోట్లు చేతులు మారి కొందరి బతుకులకు తూట్లు పాడు తున్నాయని ,కొందరు అకస్మాత్తు గా గాలి సోదరుల్లా కుబేరు లై పోతున్నారనీ మీడియా అంతా కోడై కూస్తుంటే ?అన్నాను .
బావా !నువ్వేదో తెలివి గల మొహం అని వస్తే ఈ మాత్రం తెలీకుండా పేపర్ వార్తలు నాకు చదివి వినిపించి నా  చెవుల్లో కాబేజీ లు పెద్తున్నావు “”అన్నాడు .”అది కాదు బామ్మర్దీ !నీ మనసు లో ఏముందో నాకు తెలియాలి గా” ?అన్నా.”రాజ కీయ కోళ్ళు బావా నేను వాటి గురించే అన్నది .లోపలి భావం తెలుసుకో లేవు ?”‘అన్నాడు మళ్ళీ .”అదా నీ పైత్యం -కొందరికి ”వరం ”దొరికింది కదా .అందుకే కాళ్ళు చల్ల బడ్డాయి .తట పటాయిస్తున్నాయి .మీసాలు మేలేసినా కోళ్ళ కాళ్ళ కు కత్తులు కట్టటం లేదు .ఉత్తుత్తి ఆర్భాటం చేస్తున్నారు ”ఇంత సేపటికి ”యు కాచెడ్ తి పాయింట్ ”అన్నాడు .”ఓరి నీ ఇంగ్లీష్ మండా కాట్ అనాలిరా ”అన్నా .ఏదో ఎమ్ఫటిక్” గా ఉంటుందని అన్నా లే ”అంటూ ఇంతకీ ”మళ్ళీ ఏదో ”వరం ”అన్నావు దీని భావ మేమి తిరుమలేశా ?”అన్నాడు .”నేనేమీ చెప్పక్కర్లేదు .channella లో నిత్యం సంచరిస్తూన్తావుగా నీకు తెలీదా “”/?అన్నాను .”తెలిస్తే ఈ ఏడుపెందుకు పండగ పూటా “”అన్నాడు .”సరే విను -అన్నీ నా నోటి నుంచి చెప్పించాలని నీ ఆరాటం .అదేరా అదేదో పోలవరం టెండర బెల్లం నోట్లో పడే సరికి నోరు మూత పడిందని అంటున్నారు గా .ఆ వేశాలు చల్లారి ,కాలు దువ్వ టాలు మాని ,కుర్చీ లోంచి లేవకుండా మాటల తూటాలు పేలుస్తున్నారు కదా ?”అన్నాను .”నువ్వు అసాధ్యుడివి బావా !తెలీనట్లే ఉంటావు .అన్నీ తెలిసినట్లేచెప్తావు .  .నిన్ను నమ్మ లేను ,నమ్మ కుండా ఉండనూ లేను ” అన్నాడు ధూపం వేస్తూ .
బావా !గనుల్లో దూరిన” గాలి ”బయటకు వచ్చే దెప్పుడు ?”అన్నాడు .”ఒరే !అవన్నీ కోర్టు వ్యవ హారాలు .మనం చూస్తూ వూరు కోవటమే .కాలమే దారి చూపిస్తుంది ”అన్నా.”సరే కాని బావా !గాలి కోటలో మళ్ళీ అర క్వింటాల్ బంగారం
దొరికిందట ,ఇంకా కోట్ల కొద్దీ డబ్బుట –”అర్దోక్తి లో ఆగాడు .”ఇనుము బంగారం గా మారుతుందని పూర్వం నా గార్జు నా చార్యుడు ప్రయోగం చెసీ  చూపాడు కదా .అంతే కాదు ఆధినిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి మూల కాన్ని బంగారం గా మార్చ వచ్చునని తెలుసు కదా .అయితె” కర్సు అవుద్ది” .కర్సుకు వెనకాడేది లేదు గాలిని తంతే డబ్బు కురుస్తుంది .ఇప్పుడు సామెత మారి పోయింది .ఇదివరకు కుక్కను కొడ్తే వస్తుందనే వారు .”బావోవ్ !నువ్వు” గాలోప దేశం” చేసి నట్లుంది .అది కాదు బావా !రాష్ట్ర పరిస్తితి సంగతేమీ చెప్ప లేదే “?అన్నాడు మళ్ళీ ”అడక్కుండా చెప్తే మజా గావుండదు కదురా “”అన్నాను .”సరే చెప్పి పుణ్యం కట్టు కో ”అన్నాడు . ”చెప్ప టానికేం వుంది ?పార్టీలలో సివిల్ వార్లు ,ఆఫీసర్ల లో కోల్డ్ వార్లు ,మంత్రులలో సవాళ్లు ,శాసన సభ్యుల్లో అసమ్మతి సెగలు యేమని చెప్పాల్రా .ఎవడబ్బకు పుట్టిందీ రాష్ట్రం అని అంతా కుళ్ల బొడుస్తుంటే ?పని లో పనిగా మళ్ళీ అడక్కుండా పైనున్నవాళ్ల   పాలన తీరు కూడా చెప్పేస్తా .అవినీతి కూపం లో అధికార్లు ,మంత్రులు ,ఊచలు లెక్క పెడుతూ ,అంటీ అన్టనట్లు ,ఇదేదో మన ప్రభుత్వం కాదనే భావన తోఅంతా ప్రవర్తిస్తున్నార్రా బాధ్యత లేని ప్రతిపక్షం, బాధ్యత గా ప్రవర్తించని ప్రభుత్వం తో ప్రజలు విసిగి వేసారి పోయారు .ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యి ‘లా వుంది పాపం ”అన్నాను .. ”బావా !నువ్వు పిచ్చతిట్లు కోపం తో తిట్టినా ,బంగారం లాంటి కబుర్లు చెప్పి మాయ చేస్తావు .భలే వొడి వే “”అన్నాడు .”సరే ఇంతకీ మన క్రికెటర్ల మాటేమిటి ?”అన్నాడు ”నువ్వే చెప్పరా “”?అన్నా .”నిజం చెబితే నిష్టూరం గా వుంటుంది గాని బావా చెప్పేస్తా.ఆస్ట్రేలియా  మనకు అచ్చి రాలేదు బావా .అక్కడ మనం బాట్ పట్టుకొని గ్రౌండ్ లో పరి గెత్త లెం బావా .బాట్ పుచ్చు కొని పెవిలియన్ వైపు రావటం” వీజీ గా” వుంది బావా మనోళ్ళకు .ఏదీ కలిసి రావట్లేదు ”అన్నాడు బాధగా ,కసిగా బాగా ఆడటం లేదన్న అర్ధం తో .
” ఇవన్నీ ఎప్పుడూ ఉండేవే గా! సినిమావిశేషాలేమిటి “?అడిగా .”ఏముంది బావా .దూకుడు చివర్లో జోరు తగ్గి పాకుడు మొదలు పెట్టింది .ఊసర వెళ్లి రంగు మారిస్తే రోజూ రాజకీయ నాయకులు మారుస్తూనే ఉన్నారుగా అని” లైట్” తీసుకొన్నారు జనం .పాపం రామ రాజ్యం జనం లేక వెల వెలా విల విలా .ఊరికే చూపిస్తానని నిర్మాత బతి మాలినా ఎక్కని యువత .అది సరే కాని బావా నీ లాంటి ముసలాల్లైనా ఎందుకు చూడరు పాపం “?అన్నాడు .”చూడచ్చు .కాని పదార్ధం వుండాలి కదా .అందులో సర్వం పూజ్యం అని మొదట్లో నే చెప్పాగా “”?అన్నా .”మరి నువ్వెందుకు చూశావ్ ?”అన్నాడు .”అరె బాపు మీద భక్తీ ,రామాయణం మీద భక్తీ ,రమణ మాట మీద భక్తీ అందుకే అవేమైనా దొరుకు తాయేమో నని వెళ్ళా .” సరే బావా ! నువ్వు చెబితే అమ్మ వారి ముందు కూచోనే” మీ  ముసలి ముఠా ”వింటుంది కదా పాపం వాళ్ల నైనా చూడమని చెప్ప లేదా”అన్నాడు పిచ్చిబామ్మర్ది ప్రకాశం చీకటిని చీలుస్తూ ”.నేనుచూసి   నందుకు వాళ్ళంతా నన్ను గేలి చేస్తున్నార్ర .ఫ్రీ గా వస్తే ఫినాయిలైనా తాగుతాం కాని దాని జోలికి పోం ”ఆన్నారు ”అని చెప్పా ఏదో  కళా రాదన అంటూ గొంతు చించు కొంటావ్  ఇదేనా ?”అన్నాడు  ఈసడిస్తూ .”కొన్ని జీవితాలింతే ”అన్నా వాడిని ఊరడిస్తూ ”ఇంతకీ నువ్వేనిని  సార్లు చూశావ్?”అన్నా.”నేను పిల్లకుఫ్రీ   అంటే నిక్కర్ వేసుకొని వెళ్లి చూసా .అంతే ”అన్నాడు .
‘బావా ఇంతసేపు వరండాలో కూచోబెట్టి వాయిన్చేశావ్ ,భోగి నిన్న అయితే, ఇవాళ తలంటి పోశావ్ ,ఇక చాలు కాఫీ కూడా ఇవ్వలేదు .కడుపంతా ఖాళీ గ వుంది .అక్కయ్య నడిగి తాగి పోతా ”అన్నాడు .”ఒరే పిచ్చి నా బామ్మర్దీ !నువ్వు వస్తావని వాసన కని పెట్టి మీ అక్క ముందే గుడికి చెక్కేసింది .నీ పప్పులు ఇక ఉడకవ్ ”అన్నాను .”ఉడుకుతాయి   బావా ! అదేదో aad ‘  లో అతను చెప్పినట్లు” .ఇక లాభం లేదనుకొని ,ఇంటి ముఖం పడుతూ ”కొల వెరి బావా కొల వెరి”అంటూ చేతులూపాడు .ఒక్క సారి ఆ చెయ్యి పట్టుకొని ” చంపేస్తా ”అని  గుంజి కూచ్చో పెట్టా . ”అంత కోపం ఎందు కమ్మా !వెళ్తూ ,వెళ్తూ గుడ్ బయ్ గా ఆ మాటలు అంటే అంత పొడుచు కొచ్చిన్దేమిటి ?”అన్నాడు . ”నువ్వు అన్న ఆ మాట ఏమిటి ?దాని అర్ధం ఏమిటి ?తెలుసు కొనే అన్నావా ?”అన్నా ఊగి పోతూ   శంకరాభరణం లో సోమయాజు ల్లాగా ..”ఆ! మాకూ తెలుసండీ .మా మేనల్లుడు రెండు నెలల నించీ రోజుకు నాలుగు సార్లు ఈ మాట నాతొ అనటం వాడు గ్రీటింగ్స్ చెబుతున్నాడు కదానని చెప్పి నప్పుడల్లా పది రోపాయలు ఇవ్వటంజరుగు  గుతోంది .వాడు తీసుకొని ముసి ముసి నవ్వులునవ్వు కుంటు జారు కుంటున్నాడు . .ఇంతకీ అదేమైనా బూతు మాటాబావా? “‘అన్నాడు ప్రకాశం .”నీతో వచ్చిన చిక్కు అదే .ఏదీ తెలుసు కోవు .మాట దొరికితే వెంటపడి వాడేస్తావు .ఇప్పుడు తమిళ దేశం లో ఒక సినిమా లో ఈ మాట వాడటం వల్ల జనం అంతా వేలం వెర్రి గా దాన్నే పట్టు కొన్నారు .వాయిన్చేస్తునారు .దాని అర్ధం ఎవరికీ అక్కర్లేదు .దానర్ధం ”చంపేస్తా “‘అని .అది మనకు కొస వెర్రి అయి పోయింది ..అంత పాపం నేనేం చేశాన్రా ?”అన్నా .అమాంతం కాళ్ళ మీద పడి పోయాడు  ప్రకాశం బామ్మర్ది .”ఈ తప్పు కాయి బావా.నా మేనల్లుడు నన్ను ఆట పట్టిస్తూ రోజూ డబ్బు ఈ రకం గా నొక్కే స్తున్నాడన్నా మాట .ఆరి పిడుగా ”అంటూ తుర్రున జారుకొన్నాడు . . .
పండగ సరదా కోసం కట్టిన జరదా
సంక్రాంతి శుభా కాంక్షలతో —మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –15 -01 -12 .


గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్
https://sarasabharati.wordpress.com

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in సమయం - సందర్భం and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to పొంగల్ హంగామా

  1. muthevi ravindranath says:

    panduga saradaa kosam kattina jaradaa chaalaa baagundi.Achchu thappulu laekundaa untae marintha baagundaedi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.