హాస్య కవి సమ్మేళనం -కవితలు –2

   హాస్య కవి సమ్మేళనం -కవితలు –2

                                 చమక్కులు –రచన -వేలూరి కౌండిన్య 

 మషాలా వడ -మినప గారే -పానీ పూరీ -నీచం గా చూడకు దేన్నీ -కడుపు నింపునోయ్ అన్నీ
ఉల్లి పెసర ,ఇడ్లీ సాంబార్ -కారా కిళ్ళీ -నీ కడుపు కేసి చూస్తూ ఉంటాయ్ -తమ పని పట్ట మంటాయ్
చిల్లి గారే -చికెన్ పీసులు -మటన్ కుర్మాలు -కాదేదీ ఆకలికనర్హం -అదంతా అద్భుత పాక శాస్త్రం
ఉండాలోయ్ తిండి పుష్టి -తినాలోయ్ కడుపు నిండా –దొరకాలన్తే ఉడిపీ హోటల్
కడు పంటూ వుంటే -వండే రీతి వండితే -అయ్యరు హోటల్ కడుపుకు విందు -జిహ్వ చాపల్యం భలే పసందు .

 కొల వెరీ -రచన –ఛి.మాది రాజు బిందు వెంకట దత్త శ్రీ 

కొల వెరీ కొల వెరీ -ఇదో వెర్రి అయి పోయింది -ఏమి పాటలో ఏమి ఆటలో ?
మా కాలమ్ లో ఇలా కాదమ్మా ,హాయిగా కృష్ణా రామా అనుకొనే వాళ్ళం
మరిప్పుడో -మహేష్ ,ప్రభాస్ ,త్రిషా తాపసీ అంటున్నారు చోద్యం అన్తోందొక బామ్మ గారు
కాసే పటికి -పొలం వెళ్ళిన తాతయ్య ఇంట్లోకి వస్తు ,అవాక్కయ్యాడు
ధనుష్ లా  ఫీలై అద్దం ముందు కూచుని -కొల వెరీ కొల వెరీ కొల వెరీ
అంటూ ,కూని రాగాలు తీస్తున్న బామ్మ ను చూసి
తల తిప్పే సరికి  అప్పుడే వచ్చిన తాతయ్య
ఏమిట్రా ఈ గోలా అంటూ అరిచే బామ్మే–కొల వెరీ అని కొస వెర్రి తో కులుకు తుంటే
చుట్టూ చేరి చప్పట్లతో చిందు లేస్తున్న చిన్నారులు -అవ్వా !అవ్వ కు కూడా పట్టింది ఆ వెర్రి

        అప్పుల లోకం –రచన -విష్ణు భొట్ల ప్రసూన రామ కృష్ణ 

అప్పు అడుగ రాదు -అన్న బోర్డు చూసినప్పు దల్లా
నాకు వళ్ళు మండి పోతుంది -అప్పు చేయటం సరదానా -లేక
అప్పు చేయటం ఏదైనా హాబీనా ?అస్సలు అప్పు చేయని వాడెవ్వడు ?
అప్పు చేసి పప్పు కూడు తిన మన్నారు పెద్దలు -పప్పు కూడు తిందా మంటే
పప్పు ధరలు నింగిలో -మరి అప్పు చెయ్యక చస్తామా ?
అప్పు చేసినీ నిప్పు లాంటి సారా -తాగమన్నారు కొందరు సారా గ్రేసరులు
ఈ లోకం లో అప్పు చేయని వాణ్ని ఒక్కడ్నైనా చూపించండి
కారు కొనుక్కోవటానికి లోను ,ఇల్లు కొనటానికి లోను
చదువు కోటానికీ ,,పెళ్లి చేసు కోటానికీ లోన్లె లోన్లు
అడక్కుండా నే ఇస్తున్నాయి బాంకులు వెంట పడి మరీ
ఇస్తున్నప్పుడు తీసుకో కుంటే -బాధ పాడరా బాంకో ళ్ళు  ?
అందుకే అప్పు చేస్తున్నా -అప్పు తీర్చమని అడిగితె ,మరో లోన్ తీసు కొంటా
ఇలా అప్పుల్లో బతకటం ఎంత హాయో ఎంత  వీజీయో ?
ఈ విషయం తెలిసే బాలాజీ స్వామి అప్పు చేసే పెళ్లి చేసుకొని మనకు ఆరాధ్య మైనాడు
అప్పట్నించి ఇప్పటి దాకా వడ్డీ కడుతూ ,మనల్నీ ఫాలోఆన్ అంటున్నాడు .
కావున అప్పు సోదరు లారా !చిల్లర కొట్టు దగ్గర్నుంచి
ప్రపంచ బాంకు దాకా ,అందినంత అప్పు చేసి -ఆనందం గా జీవించండి
మన జీవితం లోను మయం చేసు కోండి -అప్పు దాతా సుఖీ భవా
అప్పు ,అప్పుడే ”శ్రీ రామ రక్ష ”అయి మనకు హాయినిస్తుంది -అప్పూ జిందా బాద్

  నాలుగు నష్టాలు —  పాట -రచన వడ్డాది లక్ష్మీ సుభద్ర 

తెల్లని కాష్టం కాల్చారంటే -నోరు గోల చేస్తుంది -కాన్సర్ బారిన పడ తారండీ –తెల్లని –
సురా పానం చేశా రంటే -లివర్ క్యావ్ క్యావ్ మన్తున్దండీ -ఆపైన బాల్చీ తంతా రండీ –తెల్లని —
మగువల వెంటా పడ్డా రంటే -పైలోకాలకు వెళ్ళ లేరండీ -ఎయిడ్స్ వ్యాధి బంధువై బాదిస్తున్దండీ –తెల్లని-
చతుర్ముఖ పారాయణం చేశా రంటే -ఇల్లూ,వొళ్ళూగుల్లే నండీ -ఇల్లాలు ,పిల్లలు అల్లాడి పోతారండీ –తెల్లని —

  తెలుసు కోండి –రచన -వి.శ్రీ ఉమా మహేశ్వరి 


              రండి బాబు రండి -రంగు రంగుల రాజ కీయ అట్లు -పుల్లా పుల్లని అట్లు
తియ్యా తియ్యని అట్లు -అలకల అట్లు -ఎదురు చూపుల అట్లు
లోక్ పాల్ బిల్లు పై -మంత్రి నీతి చూశాక -బీర కాయ లోని నెయ్యి జ్ఞాపకం వచ్చింది
విస్తరణ విస్తరణ అంటూ -రణ రంగాన్ని వాయిదా వేస్తూ
తీగ పాకం లాగా సాగ దీస్తూ నోర్రోరిస్తున్న అరిసె లాంటి మంత్రి పదవి
సామాజిక న్యాయం ,మార్పు అంటూ గొంతు చించుకొని
డైలాగులు వల్లించిన హీరో గారు -చివరికి తానె మారారు పార్టీ
ఊకలా యెగిరి ,మూడు రంగుల్లో కలిసి పోయారు
నిన్న గాక మొన్న ఒచ్చిన పిల్ల కాకి గోల భరించ లేక
వృద్ధ జమ్బుకాలన్నీ ఒక్కటై -స్వపక్ష ,ప్రతి పక్ష ,మిత్ర పక్ష
భేదాలన్నీ మరిచి,ఏక పక్షం గా అవిశ్వాసం పెట్టి
తమ విశ్వాసాన్ని నిరూపించి ,ఉండేలు దెబ్బ రుచి చూపించాయి
తెలంగాణా ముసుగు లో గుడ్డు లాడు కొంటున్న –
గోడ మీది పిల్లు లన్నీ విశ్వాసానికి గట్టి మద్ద తిచ్చి
తమ అసలు రంగు బైట వేసుకోన్నాయ్
ఏదో చేస్తేనే పెరోస్తుండానే భ్రమలు పోయి –
ఏమీ చేయ లేక పోయినా పేరు సంపాదిన్చేసిన
మొన గాడే సారధి అవచ్చు ఆశ్చర్యం లేదు
ప్రజా బలం లేకున్నా -బలమైన చాడీలు చెప్పే విద్య వుంటే
ఏకం గాపెద్ద గద్దె నే ఎక్కి కూర్చో వచ్చు  .
ఎవరు ఎవరిని ఒడారుస్తున్నారో అర్ధం కాని ఓదార్పు (ఓతార్పు )యాత్ర
హైటెక్ రాగాలాపన మాని కాడి భుజానేసుకొన్న మాజీ
హై కమాండ్ కను సన్న లేకుంటే దాడి కి గురు నని తెలిసింది కదా
ఈ సత్యాలు ఎరికయితే ,రాజకీయం నల్లేరు పై బండే నండీ .

 అత్త గారు -అప్ప డాల కర్రా--రచన -వేలూరి సుధా రాణి  

ఏడు వారాల నగలతో అండం గా అలంకరించి పంపారు
ఆమె వెనకే అరవై ఏళ్ళ అత్త గారూ -ఆవిదేప్పుడో -గం .భా.స.
వంట చెయ్య లేకో -తిన లేకో -మామ దేశాలు పట్టాడని వినికిడి
సంబారాలూ చీని  చీనాంబరాలూ -మేకప్పు సామాన్లు పట్టే మంచాలు
ఆ కర్ష  నీయం గా ఓరంగుల పెట్టె   సీమకు టికెట్తో గ్రహాంతర వాసమో
వజ్రా వుంగరమో ,కట్నం తాలూకు సోమ్మో
మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న -ఆ రాత్రంతా కలత నిద్రే
మెరుగు కాగితం చింపు తోంది -శ్రీ మతి
అపు రూప మైన వస్తువు -మామ గారు దేశాంతరం పట్ట టానికి కారణ మైన వస్తు రాజం
మెరుస్తోంది తళ ,తళా –తళ తడుము కోన్నా -అది –అది అది–
తల తడుముకోండి –బొప్పి కట్టిన తలే చెబుతుంది ఏమిటో ?

మరో సారి మరిన్ని కవితలు
మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –24 -01 -12 .

గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్
https://sarasabharati.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in కవితలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.