వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –3

  వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –3

             తులసి స్నానం చేస్తుంటే తలు పు తట్టి చివాట్లు తిన్నాడు రావు .అతని తో ఆమె తెగేసి ”రెండేళ్ళ నుంచి మీకు తల్లి విందు .నేడు ఆలి మందు .మీ అమ్మ నగలు మీ కడుపు లోకి .నా నగలు నా ఒంటి మీదికి .మీరు పాసైన ఏం,ఏ.ఫలితమే నేడు మనం అనుభ వించేది .ఈ పిల్లల్ని పోషించే భారం తీసు కొంటారా ?”అని కడిగేసింది .దగ్గర కు రావ టానికి అతను ప్రయత్నిస్తే ”మీ వంటి వారి యెడ ,అస్పృశ్యతా ,స్పృశ్యతా , ,అసంభావ్యతా ఉన్నాయి ”అని ,అతని చేత కాని తనానికి ,అసమర్ధతకు ,బద్ధకానికి ,ప్రయత్నా శూన్యత కు ,ఫాల్స్ ప్రిస్టేజి కూ శాస్తి అన్నట్లు చెప్పింది .ఆమె లోని ”నాగ కన్యను ,సత్య భామను ”ఇంతకు ముందు చూడని వాడు కనుక కొంచెం జంకాడు .”ఏమిటీ రావణ వ్యాపారం ‘?’.అంది అతడు ఆ మెను ఏదో చేయ బోతాడని భయ పడింది .”భరింప బడేది భార్య అయితే నేను  మీ అమ్మ గారికే భార్యను మీకు కాదు ”అంది .ఇంత కాలం తనను పోషించింది అత్తా గారే అని గుర్తు చేసింది .కర్తవ్యమ్ ఇప్పటి కైనా తెల్సు కో మంది .అయినా ఆమె ను పొదివి పట్టు కున్నాడు .ఆమె తప్పించుకు పారి పోయింది .అప్పుడు శాస్త్రి గారు అన్న  మాటలు ఆణి ముత్యాలు .”కన్నుల నుండి ఒకా నొక కృష్ణ ప్రవహిన్చుటకు గాను ,కట్టలను తప్పించు కొను చుండెను ”అని కన్నీటి వరద క్రిష్ణమ్మే ,కష్టాల గోదారే అయింది తులశమ్మ .
అయినా అతని శృంగారానికి కట్ట వేయ లేక పోయింది .దగ్గరకు వస్తే ”చడేల్ ”మని చెంప పగల కొట్టింది .తానేదో శ్రీ కృష్ణు డైనట్లు ,ఆమె సత్య భామ గా కాలితో తన్ని నట్లు భావించి రెండో చెంప  ఇస్తే ”చాచి మళ్ళీ వాయించింది ”.అయితె పట్టు వదలని విక్ర మార్కుడి లా బుగ్గ లపై ముద్దుల ముద్ర వేశాడు .”ఇది శిలువ గుర్తు ”అందామె భరించ లేక .తానూ యేసు క్రీస్తు లాగా రెండు చెంపలు ఇచ్చానని ,ఘనం గా అన్నాడు .”క్రీస్తు పేరు చెప్పే వారు ఇంటిల్లి పాదినీ పస్తు లున్చరుఅని చెంప దెబ్బ కంటే పెద్ద దెబ్బే కొట్టింది .తల్లి ఇచ్చినఅపోట్లం లో  మట్టెలు ,మంగళ సూత్రాలు ఉన్నాయని తెలుసు కొని ,”అమ్మ వచ్చే వరకు తిండికి ఆటంకం లేదు ”అన్నాడు ఆ ప్రబుద్ధుడు .ఆమె విపరీతమైన కోపం తో ”నేను చచ్చినా ,వీటిని ఇవ్వను -కాని నా తాళి తీసి ”అని పుటుక్కున తాళి తెంపి మొగుడి మొహాన విసిరేసింది .ఆ బంధం తెగి నందుకు ఆనందం అను భావిస్తున్నట్లుంది ఆమె .విషయం ముదిరి పాకాన పడిందని తెలిసి నెమ్మది గా జారు కున్నాడు ఆనర్స్ రాముడు .ఇదంతా ‘అతని కళ్ళు మూసు కొని పాలు తాగే పిల్లి మనస్తత్వం ”ఆమె కార్యాచరణకు నాంది పలికింది .తమ కోసం ,అత్తా ,మరుదులు ,ఆడ పడుచులు చేసిన త్యాగం ఆమె ను కర్త వ్య పరాయణు రాలిని చేసింది .బాధ్యతా ను గుర్తించింది .ఇక తన సంసారం ఏ మైనా ఫరవా లేదు .వారికి ఊరట .కడు పు నిండా కాక పోయినా ,బత కటానికి ఇంత అన్నం పెట్టటం తన విధిగా భావించింది .ఉత్తమా ఇల్లాలు ”తులసి ”పేరు సార్ధకం చేసుకొంది .ఆ పవిత్ర త ను కూడా పొందింది .మన  మన్ననా పొందింది .కష్టాల కడలి లో మునిగి పోతున్నా ,కర్తవ్యమ్  తెర చాప సహాయం తో ప్రయాణం సాగించాలని నిశ్చయించు కొంది .అమృత స్వరూపిణి గా ,సాక్షాత్తు అన్న పూర్ణా దేవి గా రూపు దాల్చింది .ఆ ఇంటికి తానె ”మగ దిక్కు ”అయింది .ఎగా తాళి చేసే తాళి అవసరం లేదను కొంది .కష్టాలకు తాళ లేక పోయింది .కాళి లా ప్రవర్తించి కను విప్పు కల్గించింది ..

     శాస్త్రి గారి హాష్య చతురతా ,సంభాషణా చాతుర్యం ,విజ్రుమ్భింప జేయ టానికి తగిన వాటా వరం శ్రుస్తించు కొన్నారు .డిప్రెషన్ వాళ్ళ అప్రేస్ ,సప్రేస్ అయిన వారి జీవితాలను ఫోకస్ చేయ టానికి మంచి వ్యక్తులను ఎన్ను కొన్నారు .వారి జీవిత విధానాలను డిప్రెషన్ వారి లో తెచ్చిన మార్పులను గొప్ప గా చిత్రించారు .తవ్విన కొద్దీ తేనే లూరే తుట్ట .హాశ్యపు పుట్ట .పెళ్ళాం కొట్టిన చెంప దెబ్బలకి మొహం వాచ్ పోయిన రామా రావు ఇంట్లోంచి బయట పది స్నేహితుల దగ్గరకు ”హలో వో నోటివ్వు ”అని అడగ టానికి బయల్దేరాడు .ఉద్యోగం లేక పొతే కనీసం అప్పు చేసినా కొంత సాధించా వచ్చు ననే ధీమా .”అప్పు చేసి పప్పు కూడు తినటం హాయి .కాస్త పది పదో పాతికో సంపాదించటం కష్టం -బిలో దిగ్నిటి ”అని భావించిన రావు ఆనర్స్ మొదటగా ”సుందరం ”అనే లాయలిస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళాడు . అతడు ”మోకాలు దిగని కొల్లాయి గుడ్డ కట్టు కొని ,వేరు సెనగ కాయలు ఒలుస్తూ ,తింటూ కన్పించాడు ”రామా రావు ను చూడ గానే హేళన గా ”ఈ ఇల్లతపు అల్లుడు ,ఆ హిమాలయం నుండి ,ఆ ఒశాడీ ప్రస్థం నుండి ఎపుడు దిగెను ?అన్నాడు .ఎంతటి వాడు ఎలా బజారు పాలైనాడో తెలీక .రామా రావేమీ తక్కువ  తిన లేదు ”ఈ కద్దరు కొల్లాఎమిటి -సుందరం ది లాయలిస్ట్ గాంధి ఎపుడాఎను ?”అని అంటించాడు .
                 తన కొల్లాయి దొంగ ఖద్దరని మాంచెస్తర్ ది . అని అంటూ ”కుక్క పిల్ల  ఇంకా కనులు తెరువ నట్లున్నది నాయనా–డిప్రెషన్ -డిప్రెషన్-డిప్రెషన్ ”అని గోల చేశాడు .ఇదంతా డిప్రెషన్ మహా మారి ప్రభావమే నని చెప్పకనే చెప్పాడు .కళ్ళు తెరిచి లోకం చూడమనే సలహా కూడా ఇచ్చాడు .”ఉద్యోగం దొరక లేదా “‘అన్నాడు రాం .”దొరికింది .గంగా దేవి ని నమ్ము కొంటి .బి ఏ నీళ్ళు ,బి,ఏ.నీళ్ళు అంటూ నీళ్ళ కావిడి వేసి బిందె అర్ధణా కు అమ్ముచుంటిని .వెల తగ్గె నని వేరు సెనగ కాయలు తింటిని ”అన్నాడు .జీవిత విధానాన్ని  మార్చుకోన్నానని ,కాలానికి తగి నట్లే ప్రవర్తించాలని ”క్లాస్ పీకాడు .ఇక అతనికి లాయలిస్ట్ బిరుదు అనవసర మని ఇక నుంచి సుందరం ది బాంకర్ ”అన్నాడు రావు .పాపం ఏదో ఆశ పడి వచ్చాడని గ్రహించి ,బాంకర్ అని ఎందుకు వచ్చాడో గ్రహించాడు .తన నీటి మోత వల్ల రోజుకు సంపాదన మూడణాలు అని ,వేరు సెనగ పప్పు ఖరీదు కూడా అంతే నని ,బాంక్ బాలన్స్ నిల్ అని నిజం చెప్పే శాడు సుందరం .వేసిన ఎత్తు చిత్తయింది .పాచిక పార లేదు .పైగా నీతి బోధ .బుర్ర తిరిగి చెప్ప కుండానే అక్కడి నుంచి జారు కున్నారు రామా రావు .


గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్
https://sarasabharati.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in మహానుభావులు and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –3

  1. Phaneendra అంటున్నారు:

    మాస్టారూ….
    అద్భుతమైన కథలు గుర్తు చేస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.