శ్రీ రామ స్తోత్రం

  శ్రీ రామ స్తోత్రం
01 -హృదయ కుహర మధ్య జ్యోతి తన్మంత్ర సారం –నిగమ ,నియమగమ్య ,వేద శాస్త్ర రచింత్యం
        హరి హర విధి వంద్యం ,హంస మంత్రాంత రస్థం -దశరధ సుత మీళే ,దైవతం దేవతానం
02 -దేవేంద్ర నీల నవ మేఘ వినిర్జి తాంగం -పూర్ణేందు బింబ వదనం ,శర చాప హస్తం 

  సీతా సమేత మనిశం,శరణం శరణ్యం -చేతో మదీయ మభి వాంచాతి రామ చంద్రం  
03 -కోదండ దీక్షా గురు మాది మూలం -గుణా శ్రయం  చందన కుంకు మాంకం 
 స లక్ష్మణం ,సర్వ జనాంత రస్థం -పరాత్పరం ,రామ మహం నమామి .
04 -విలోల మణి కుండలం  ,విమల చంద్ర బిమ్బాననం –విఖండిత దశాననం,వితత చాప బాణోజ్వలం    
 విమోహిత జగత్రయం ,వికచ పద్మ పత్రేక్షణం –విభీషణం సురక్షకం ,విజయ రామ మీళే హరిం .
05  -రామం రాక్షస మర్దనం ,రఘు వరం ,దైతేయ విధ్వంసినం -సుగ్రీవేప్సిత రాజ్యదం ,సుర పతే ర్బీత్యంతరం శార్జ్నినం
       భక్తానా మభయ ప్రదం ,భయ హరం ,పాపౌఘ విధ్వంసినం -సామీరి స్తుత పాద పద్మ యుగళం ,సీతా సమేతం భజే 
06 -యత్పాదాంబుజ రేణునా ,ముని సతీ ముక్తిం గతా యన్మహః  -పుణ్యం పాతక నాశనం ,త్రిజగతాం భాతి స్మృతం పావనం 
  స్మృత్వా రాఘవ మప్ర మేయ మమలం ,పూర్ణేందు మంద స్మితం -తం ,రామం ,సరసీ రుహాక్ష మమలం ,సీతా సమేతం భజే .
07 – ప్రణవ  నిలయ మంత్రం ,ప్రాణ నిర్వాణ మంత్రం -ప్రకృతి పురుష మంత్రం ,బ్రహ్మ రుద్రేంద్ర మంత్రం –
ప్రకటిత దురిత రాగ ద్వేష నిర్నాశ మంత్రం –రఘు పతి నిజ మంత్రం ,రామ రామేతి మంత్రం .
08 -దశరధ సుత మంత్రం ,దైత్య సంహార మంత్రం –విబుధ వినుత మంత్రం ,విశ్వ విఖ్యాత మంత్రం
ముని గణ నుత మంత్రం ,ముక్తి మార్గైక మంత్రం –రఘు పతి నిజ మంత్రం రామ రామేతి మంత్రం .
09 -సంసార సాగర భయా పఃహ  విశ్వ మంత్రం -సాక్షాన్ముముక్షు జన సేవిత సిద్ధ మంత్రం
సారంగ హస్త ,ముఖ హస్త ,నివాస మంత్రం -కైవల్య మంత్ర మనిశం ,భాజ రామ మంత్రం .
10 -జయతు జయతు మంత్రం ,జన్మ సాఫల్య మంత్రం -జనన మరణ భేద  క్లేశ విచ్చేద మంత్రం
సకల నిగమ మంత్రం ,సర్వ శాస్త్రైక మంత్రం –రఘు పతి నిజ మంత్రం ,రామ రామేతి మంత్రం .
మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –30 -03 -12 .గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్
https://sarasabharati.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in సేకరణలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.