చిత్ర కళ

చిత్ర కళ
చిత్రకళ  మానవ  జీవితం పై గొప్ప ప్రభావమే చూపించింది
.ఇది చదివే వాళ్ళంతా కుంచె వీరులు ,భావుకత వున్న వాళ్ళు .కళా తపస్సమాధిలో
రసానందాన్నిపొంది , రస హృదయులను ఆనంద పారవశ్యం లో ముంచి తేల్చే వారు  .మీ
కు చిత్ర కళ గురించి నేను రాయటం నా వరకు నాకు విచిత్రం గానే వుంది .కుంచె
ఏమిటో ,రంగు లేమితో ,కాన్వాస్ ఏమిటో తెలీని నేను రాయటం నాకే ఆశ్చర్యం
.అయినా ఒక ధైర్యం ”.అరవై నాలుగు కళ ల పత్రిక ”దగ్గర వున్నప్పుడు ,నాపని
విక్రమార్కుని మార్కు సింహాసనం మీద కూర్చుంటే అంతా తెలిసి నట్లే
వుంటుందిఅన్నట్లు గా వుంది ..ఆ ధైర్యమే నన్ను మీ ముందుంచి ,చేత్తో
రాయిస్తోంది .
ఒక చిన్న కధ చెప్తాను .ఒక కార్టూనిస్టు -బౌద్ధ
గురువు దలైలామా పుట్టిన రోజూ నాడు ఒక కార్టూన్ వేస్తూ ,-దలైలామా ఒక
గిఫ్ట్ పాకెట్ విప్పు తున్నట్లు ,దానిలో ఎన్ని మడతలు విప్పినా ,చివరికి
ఏమీ లేనట్లు వేశాడు .దలైలామా ఎప్పుడు చిరు నవ్వు చిన్దిస్తుంటారు .ఆయన అ
కార్టూన్ చూసి చిత్రకారునితో ”Yes.nothing.just what I have always
wanted ”అంటారు వేదాంతాన్ని ఒలక బోస్తు .అదీ దాని ప్రభావం
ఇవాళ గ్లోబల్ villege లో వున్నాం అందుకే దేశాలకు
,భాషలకు ,జాతులకు మధ్య పొరలు తొలగి పోతున్నాయి .విశ్వ మానవత కు స్వాగతం
పలుకు తున్నాం .ఇంత మందిని కలిపే ఒక కళ అవసర మైంది .అదేఇమ్ప్రేశానిజం
.దీన్ని గురించి వివ రిస్తూ ”I n their paintings ,a mysterious bridge
is established between the soul of the figures and that of the
spectator ”..అన్నారు . .The ultimate is God అన్న ప్రాధమిక దృక్పధం
నుంచి ,కళ abstractism  కు చేరింది .అదే క్యూబిజం .ఇక్కడ కళా కారుని
ద్రుష్టి లో ”There is nothing real out of us ”అన్నది కళా వాక్కు
అయింది .”painting reached zenith ”అనుకొన్నారు అందుకే . ”I paint
there fore I exist ”అన్న  ఆత్మ విశ్వాశం కల్గింది .భిన్న భావాలు
,విభిన్న ఆలోచనలు ,పరిశీలనలు తో చిత్రకళ విస్తృత మైంది .విశ్వ వ్యాప్త
మైంది అందర్నీ దగ్గరకు తెచ్చింది .ఎంత దాకా వచ్చిందంటే” చిరాకో” అనే
చిత్ర రచయిత తనభావాన్ని   ఇలా విస్పష్టం గా ప్రకటించాడు ”A work of art
to be really ,immortal it must go completely ,out side     of human
limits ”modern art began as an out burst of the heart .I t is by its
own essence and closer ”అన్నాడు . .
మానవ జీవితావిర్భావం ఆఫ్రికా ఖండం లోజరిగిందని
అంటారు కదా .అలాగే కళ కూడా చివరకు African రిథెంకు చేరు తోంది అంటాడు
Senghor  ”.Rhythm is the principle value contributed bya Black Africa
to the contemporary world .I t invades every thing music ,dance
,painting and sculpture ”దీనినే Spreading of African rhythm ”
అన్నారు .
చిత్రకారుడు తాను ఏకాంత సౌధంలో కూర్చొని ,తదేక ధ్యానం తో ,తన
చిత్తం వచ్చి నట్లు చిత్రాలను వేసి ,ప్రపంచం అర్ధం చేసు కోవటం లేదు అంటే
అది అతని అతని ఆలోచన లో లోపమే అని పిస్తుంది .సహృదయ కర స్పర్శ తో ,కళా
కారుని ,హృదయ కమలం  వికసించాలి .తాను అనుభవించిన ఆనందం సరసులు,రస హృదయులు
అనుభవించాలి .అదే ఉత్కృష్ట మైన స్తితి .అందుకే ప్లాస్టర్ సర్రోగాటే
ఆర్టిస్ట్ అయినRoss Blickner ఇలా అంటాడు .” I want my paintings to have
a relation ship to the world ,,to know how the world works and
neverthe less to retain an optimism ” అన్నాడు …
ప్రపంచ వ్యాప్తం గా చిత్ర కళ లో ఎన్నో ప్రక్రియలు
ఏర్పడ్డాయి .మనం సాధారణం గా చెప్పు కోనేవి కాక ”hard edge painting
,kinetic art ,minimalism ,mixed media ,newe wilde ,opart ,performance
,pitura popart ,redymade ,super masterism ,tachism ,video art
,”ఇవన్నీ కాక జీరో ఆర్ట్ కూడా వచ్చింది .ఎంత వైవిధ్యమో ,ఎన్ని రంగులో
,ఎన్ని shades అఫ్ ఒపినిఒన్స్ /”పూర్ణష్య పూర్ణ మాదాయ ”చందం గా జీరో
ఆర్ట్ .చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అన్నాడు భగవద్గీతా కారుడు .అవి ఒక దానితో
ఒకటి కలిస్తే వర్ణ సంకరం అని భయ పడుతాం  .కాకుండా ఉండ టానికి పడని పాట్లు
లేవు .కాని ఈ” గీత కారుడు ”మూడు ప్రాధమిక రంగుల్ని మాత్రమే  వాడడు
.వర్ణ సంకరం చేస్తాడు .అద్భుత మైన వర్ణ విన్యాసాన్ని చూపిస్తాడు
.భావానికి తగిన రంగులు తయారు చేసు కొంటాడు .సంతృప్తి పొందు తాడు .గిరి
గీసిన సరి హద్దుల్ని చేరి పెస్తాడు .విస్తృత పరిధికి విస్తా రిస్తాడు
.”గీత కార్మికుడు ‘కల్లు ‘ తో మైకం కల్గిస్తాడు .ఈ గీత కళా కారుడు
చిత్రం తో మై మరపిస్తాడు .
కళ అంటే ?
ఉన్న దాన్ని ఉన్నట్టు గా చూసిన   వాడు కళా కారుడు
కాదు .అలా చూసిన క్షణం లో నే అతను ఆర్టిస్ట్ గా నశించి నట్లే .అంటాడు
ప్రశిద్ధ చిత్రకారుడు ,విమర్శకుడు ఆస్కార్ వైల్డ్ .”All bad art comes
from returning to life and nature and elevating them into ideals.Real
service to art is to translate into artisticconventions ”అన్నాడు
వైల్డ్  .జీవితం   నుంచే కళ    పుడుతుంది  అన్న  దాని  కంటే  ,జీవితం కళ
నుంచే  ఎక్కువ  గా   పుడుతుంది  అంటాడు  ఆస్కార్ .అంటే ఆడు అతని
ద్రుష్టి లో lying –అంటేThe telling of beautiful ,untrue things ,is
proper aim of art .”   .
ఫ్రాన్సు లో ఒకప్పుడు చిత్రకారులు కాళ్ళ ను ఒక ప్రత్యెక ఆకారం లో
చిత్రించే వారట .కొంత కాలానికి జన్మించిన పిల్లలంతా అలాంటి కాళ్ళతో నే
పుట్టారట .
సహృదయ విమర్శ లేక పోతే ,కళా సృష్టి నీరసం అవుతుంది అని  వైల్డ్
అభిప్రాయం కూడా .””Without the critical  faculty ,there is no artistic
creation at all.”అయితె ఏ కళ  కైనా ,ఒరిపిడి రాయి కావాలి .అదే నిగ్గు
తెలుస్తుంది .దాన్నే శైలి అంటారు .స్టైల్ .స్టైల్ తోనే ఆర్ట్ కు గొప్పతనం
వస్తుంది .
”there is no art if there is no style .No style if there is ni unity
-the unity is of the individual ”అందుకే వ్యక్తీ గత మై ,శిల్ప శైలీ
విన్యాసమైన ది ఉత్తమ కళ .ఇక్కడే పునరుక్తి వుంటుంది ఆర్టిస్ట్ పని తనం లో
.”The tendency of creation is to repeat it self ”అన్న వైల్డ్ ఉక్తి
నిజ మావు తుంది .అందుకే” I would call criticism ,a creation with
creation .”అంటాడు క్రిటిసిసం ఒక కళ .వ్యక్తీ ఆత్మ సర్వస్వమే అది .
కనుక ప్రతి దానికీ ఒక సంబంధం వుంటుంది .ప్రభావం వుంటుంది .ఆ
ప్రభావం ధనాత్మకం అయితె మంచి ,రునాత్మకమైతే చెడు పెరుగుతుంది .భావుకుడైన
పోలిష్ కవి” జేస్లామిలోజ్ ”కు ”the whole earth is like a poem -while
the sun above represents the artist”.గా అనిపించింది.దివి ,భువులను
కలిపిన కళాత్మ క మైన దేదైనా హృద్యం ,అనుభవైక వేద్యం
కళ -ప్రకృతి -ప్రభావం
రంగుల్లో రాగాలు ,రాగాల్లో రంగులు చూపించిన వాడు విశ్వ కవి
రవీంద్రుడు .మహా గొప్ప చిత్రకారుడు కూడా. విశ్వ విఖ్యాతుడైన వాడు .చైనా
లో వెదురు చెట్టు కున్న ప్రాధాన్యత -అక్కడి కళాక్రుతుల్లో ప్రతి
ఫలించింది .తన చుట్టూ వున్న ప్రకృతిని చూసి మురిసి లాండ్ స్కేపే లు తయారు
చేశారు విదేశీ దండ యాత్ర లతో చిత్ర కళ కొత్తరూపాల్ని   సంత రించు కుంది
.renaiscence  ప్రభావం కళ మీద పడి వన్నెలు చిందించింది .జన పదాలలో ఆ
ప్రాంత ప్రభావం వుంటుంది .ప్రాకృతిక వాస్తవ వాదాల్లో ఆధ్యాత్మిక భావ
ప్రకటన ,ఆయా కాల మాన పరిస్తితులను బట్టి అవసర మయింది .జైన ,బౌద్ధ మత
ప్రభావాలకు లోని ,ఎన్నో మార్పులు చెందింది .సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ అసిస్సి
అనే క్రైస్తవ మత ప్రచారకుని ప్రభావం 13 వ శతాబ్దం లో చిత్ర కళ పై పడింది
.మార్పు ,విలువా ఏర్పడ్డాయి .”మానవీయ అభి వ్యక్తీకరణ ”కళ కు అబ్బింది
.అబ్బుర పరిచింది కూడా .బైజాన్తాన్ చిత్ర కళ లో గ్రీక్ ,రోమన్ ,ఈజిప్ట్
సంస్కృతుల సమ్మేళనం వచ్చింది .
మన మహా చిత్ర కారులు
రవి వర్మ లేక పొతే మన దేవతా మూర్తులే లేరు .బాపి రాజు
లేక పొతే నన్నయ ,తిక్కన లు ఎలా వుండే వారో మనకు తెలిసేది కాదు .తెలుగు
చిత్ర కళా పితామహుడు దామెర్ల రామా రావు భారతీయ చిత్రానికి రవి వర్మ
తర్వాత అంతర్జాతీయ కీర్తి తెచ్చి పెట్టాడు” .ఆంధ్రా స్టైల్ అఫ్ ఆర్ట్
”ప్రవేశ పెట్టిన మార్గ దర్శి రామా రావు .విదేశీయ చిత్ర కారులని కూడా తన
చిత్రాలతో ముగ్ధుల్ని చేసిన చిత్రకార రారాజు .1897 లో మార్చ్ ఎనిమిదిఆయన
జన్మించిన రోజూ .వాటర్ painings లో పురుషుల్ని  అందం గా చిత్రించాడని
కీర్తి పొందాడు .
చుట్టూ ప్రళయం కమ్ముకొని వస్తున్నా  నీటి ధారలు   ,మెరుపులు
,ఉరుములు ,చూసి మనసును రసమయం చేసు కొంటాడు రస హృదయం  కల వాడు .దానినే”
psychic distance ” అంటాడు ఎడ్వర్డ్ బుల్లో అనే కళా కారుడు .ఆ ఆకర్షణ
ముందు అంతా బలాదూరే .నంద లాల్ బోస్ చిత్రించిన చిత్రాల్లో మనిషి  బలిష్టం
గా ఉంటాడు .దుర్బల మానవుల వల్ల సమాజానికి ప్రయోజనం లేదని ఆయన భావం
అన్నారు విశ్లేష కులు ”.నాకు ఉక్కు కండరాలు కావాలి ”
అన్నాడు కదా స్వామి వివేకా నంద .ఆమాటలకు యదార్ధ రూపాలే నంద లాల్ చిత్రాలు .
గ్రీక్,దేశం నగర ప్రాధాన్యత కలది .అందుకే శాస్త్రీయ కళ ఎక్కువ .మన భారత
దేశం పల్లె పట్టు లకు నిలయం .కనుక జాన  పద కళా వికసనం ఎక్కువ .మార్గ
,దేశిపద్ధతులు  దీని వల్లే ఏర్పడ్డాయి .రాజుల కాలమ్ లో ,ఆ రాజులు
అభిమానించే విషయాలకే ప్రాధాన్యత వుండేది .అవే కళ లలో ప్రతి బింబిం చేవి
.జహంగీర్ కాలమ్ లో పక్షుల చిత్రణ అలానే ప్రాముఖ్యత పొందింది  ”చిత్ర
కారుని సఫలత -తన ద్రుష్టి కి కని పించిన్దంతా తన సృష్టి లో అభివ్యక్త పరచ
కుండా వుండటం లోనేవుంది ”అంటాడు ప్రముఖ చిత్ర కారుడు ,కవి ,రచయిత సంజీవ
దేవ్ .సృష్టికి హద్దు లున్నాయి .దృష్టికి హద్దుల్లేవు అంటాడాయన . .  .
అజంతా చిత్ర కళ కు రూపంప్రధానం మొగలాయి  చిత్ర కళ కు
రంగు ప్రధానం ”రంగు పడుద్ది ”అని భయ పడక్కర లేదు .అది సరిగ్గా ,మోతాదు
లో పడితే చిత్రం పండుతుంది .రూపం లేని రంగు ఇంకా ఎక్కువ
ఆనందాన్నిస్తున్దంటాడు సంజీవ దేవ్ .మనో రూపాన్ని నిర్మించ టానికి ఏళ్ళు
,పూళ్ళు పడితే ,భౌతిక రూపం రచించ టానికి నిముషాలు చాలంటారు  నియమం  అన్ని
వేళలా పనికి రాదు అని నిరూపించాయి అవనీంద్ర నాద్ టాగూర్ చిత్రాలు .టి.ఎస్
ఇలియట్ ”Man is not man at all ,unless social ,but he is not much
above beast unless he is more than social ”అన్నాడు .కనుక నియతిని దాట
టమే   ఆదర్శ మానవునిలక్ష్యం  .గిరి గీసుకొని కళా కారుడు ఉండ లేడు .ఏదైనా
”లక్ష్మణ రేఖ ‘దాటితేనే కదా కధా ,కమామీషు వుండేది ?అందుకే టాగూర్
”My song has put off her adornments -she had no pride of dress and
decoration -they would mar our union ”అన్నాడు .ఆధునిక భారతీయ రస
తత్వజ్ఞుడు ”ఆనంద కుమార స్వామి ”అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక రంగం లో మంచి
పేరున్న వాడు .గొప్ప చిత్ర ,శిల్ప కళా మర్మజ్ఞుడు .
తెలుగు వాడు మొక్క పాటి కృష్ణ మూర్తి
,బెంగాల్విధానాన్ని  ,ఆధునిక పద్ధతుల్ని తన చిత్రాలలో చూపాడు .ఎక్కడి
రోరిక్ ?ఎక్కడి హిమాలయాలు?వాటి అందాన్ని రంగుల్లో ముగ్ధ మోహనం చేశి జన్మ
చరితార్ధం చేసు కొన్నాడు .దేశ ,విదేశ సంచారం కళా జగత్తు ను వ్యాప్తం
చేస్తుంది .కొత్త కోణాలను ,లోకాలను చూపిస్తుంది .”చిత్రకారుడు -భాగీరధ
”వ్యంజనకు పెద్ద పీట వేశాడని చెబుతారుమహాకవి కాళిదాసు కృతులకు అద్భుత
చిత్రాలు వేశారు ఆశిత్ కుమార్ హాల్దార్ .ఒమర్ ఖయ్యాం గీతికలకు ఔచిత్య వంత
మైన ,లావణ్య చిత్రాలూ రచించాడు .కనుక ఒక చోట ప్రారంభ మైన కొత్త శైలి
,విశ్వ మంతా వ్యాపించింది .,వ్యాపిస్తుంది .కళా కారులను ప్రభావితం
చేస్తుంది .రసజ్నులను ఆకర్షిస్తుంది .ఎల్లలు కల్లలౌతాయి .నైరూప్య
చిత్రకళా లో అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి పొందిన ఎస్.వి.రామా రావు కృష్ణా జిల్లా
వారే .
కళ వాస్తవం లో ప్రారంభమైనా ,ఆదర్శం లో వికసించి ,కల్పన
లో పరిణతి చెందుతుంది ..ఆధునిక చత్రా కారుడు అవనీంద్ర నాద్ టాగూర్ -చైనా
,జపాన్ చిత్ర కళను పరిశీలించి ,సాంప్రదాయ భారతీయ చిత్ర కళ కు ఆధునికతను
అలంకారం గా అందించాడు .ప్రపంచం లో ప్రకృతి చిత్ర కళ లో మకుటం లేని
మహారాజు ”టర్నర్ ”ప్రభావం అనేక దేశాల చిత్ర కారులపై పది ,ఆ శైలికి
దగ్గరకు చేర్చింది .పర్వత ప్రాంతాల చిత్ర కళ ”బషోలీ ”లేక ”పహాడీ
”చిత్రకళా అయింది మన దేశం లో .అజంతా గుహలలో ప్రకృతి రంగుల చిత్రాలు
ప్రపంచ యాత్రికులను ,చిత్రకారుల్ని ఇంకా అబ్బుర పరుస్తూనే వున్నాయి వర్ణ
మేళ నానికి జోహార్లు అర్పిస్తున్నారు కళా ప్రియులు ..
విభిన్న రీతులు
బాలల చిత్ర కళా  ప్రపంచామూ విస్తరించింది .శంకర్ ప్రేరణ
,స్ఫూర్తి వరాలేఅయాయి .పత్రిక లన్నీ నేడు విసృతం గా చిత్రాలకు ప్రాధాన్యత
కల్పిస్తున్నాయి .”లఘు చిత్ర కళ ”-మినీ కవిత్వం లా ప్రాచుర్య మైంది
.వ్యంగ్య చిత్ర కళ -కార్టూన్ చిత్రకళా బహుల ప్రచారం పొందింది .బాపు
,శంకర్ ,మోహన్ ,శేఖర్ ,మొదలైన వారంతా ఈ కళకు పట్టాభి షేకం చేశారు .ముఖ్యం
గా బాపు దేవతా చిత్రాలు ,రామాయణ చిత్రాలు విశ్వ విఖ్యాత మైనాయి .అట్ట
మీది బొమ్మ లకు ఒక కొత్త స్టైల్ తెచ్చాడు బాపు .బాపు బొమ్మ అంటే అచ్చ
తెలుగుదన  ఉట్టి పడుతుంది .తెలుగు వాడి అన్ని వికారాలు ఆరేసిన వాడు
,ఆవిష్కరించిన వాడు బాపు .కార్టూన్ల ద్వారా పత్రికల వ్యాపారము పెరిగింది
.ముందు కార్టూన్లు చూసే స్థితి వుంది నేడు .ఊమెన్ కార్టూన్లు ఊపేశాయి
.ఆర్ కే లక్ష్మన్ సామాన్య్దిని చిత్రకళా మాన్యున్ని చేశాడు .పత్రికలు
హాట్ కాకేస్ లా అమ్ముదవటానికి ఇవి బాగా దోహద పడుతున్నాయి .వంద మాటల్లో
చెప్పేది నాలుగు స్త్రోకుల్లో  దిమ్మ తిరి గెట్టు చెప్ప వచ్చు .దాన్ని
గురించి చర్చించుకోవటం గొప్ప గా ఉంటోంది .దీనికి ఆద్యుడు ”తెలిసేట్టి
రామా రావు ”అని చాలా మందికి తెలిసి వుండదు .వ్యాపార రంగం లో ,ప్రకటనలకు
దీని పట్టు బాగా వుంది .ఇదొక వ్యావృత్తి మాత్రమే కాదు వృత్తిగా
జీవిస్తున్నారు చిత్ర కారులు .చార్లెస్ మన్రో శుల్జ్ అనే అమెరికన్
కార్టూనిస్ట్ కోట్లకు పడగ లెత్తాడు అని తెలిస్తేఆశ్చర్య మేస్తుంది . .
”నేటి రాజకీయ ,ఆర్ధిక ,సామాజిక ,సాంఘిక ,సాంస్కృతిక
వ్యవస్తాలన్నీ భౌతిక భారం నుంచి విముక్తి పొంది ,స్వేచ్చా పూరిత సామ్య
స్తితికి చేరుకోవాలని తపిస్తున్నాయి .భౌతిక వాదం కంటే ఆధ్యాత్మికతకు
దగ్గరవు తున్నాయి .అంటే జడ పదార్ధం ,చైతన్య వంతమై ,లయతో
స్పందిస్తున్నాయి ”అన్న నిరంతర అన్వేషి ,ఆలోచనా పరుడు ,స్వయం సిద్ధుడు
,పరి పూర్ణుడు ,కళా స్రష్ట ,ద్రష్ట స్వర్గీయ సంజీవ దేవ్ మాటలు
చిరస్మరణీయాలు .హార్ట్ లో ఆర్ట్ జత కలవాలి .ఆర్టిస్టిక్ గా నిలవాలి
.ఆర్టిఫిషియల్ కారాదు .హార్ట్ ను ఆకర్షించాలి .కాని గందర గోళం తో హార్ట్
అట్టాక్ తెప్పించ రాదు .రస రమ్యతే మన ధ్యేయం .విశ్వ జనీన కళ రూపొందాలి
.నవ మానవతకు ”సృజన ”ధార కావాలి ”లోక భయంకర సంక్షోభాలను కల్గించే
తుఫానుల తీవ్రతను నాశనం చేసి పరమ శాంతి ని నెల కోల్పుతుంది ”సౌందర్యం
అనే విశ్వ గానం ”అన్నాడు . విశ్వకవి రవీంద్రుడు ..
ఇక్కడ మన కళ కారులకో విషయం విన్న  విస్తాను .అమెరికా
కవి ,విమర్శకుడు ,రచయిత , ,కధకుడు,శాస్త్ర వేత్త all in one  అయిన
ఎడ్గార్ ఎల్లెన్ పో   ..ఆయన పై అభిమానులు అందరు కలిసి ‘Poe Encyclo
paedia ”ప్రచురించారు .అందులో ఆయన అన్ని రచనలు ,కుటుంబం ,స్నేహితులు
,బంధువులు ,ఉత్తర ప్రత్యుత్త రాలు ,వారి వివ రాలు ,ఫోటోలు ,ఆయన
నిర్మించిన కధా పాత్రలు ,కవితలు వగైరా లన్నీ అందులో నిక్షిప్తం చేశారు
.అలాగే మనం కూడా మన ప్రముఖ చిత్ర కళా కారులైన దామెర్ల రామా రావు మీద
,అడివి ఆపి రాజు మీద  ,సంజీవ దేవ్ మీద అలాంటి   విజ్ఞాన సర్వస్వాన్ని
తేలేమా ?పూను కొంటె కష్టమేమీ కాదు .పూనిక కావాలి అంతే .ఆ దిశ గా
ఆలోచించాలని కోరుతున్నాను
కళా కారుడు స్రష్ట ,ద్రష్ట  .విశ్వ కళ్యాణ కాంక్ష అతని
ఊపిరి .అందుకే ఆ ఆకాంక్ష తో స్వర్గీయ దాశరధి రచించిన పద్యాన్ని గుర్తు
చేస్తూ సెలవ్
”ఈ లోకమ్మొక   ,నాక మౌనటుల ,నీవే చేయ గా జాలే ,దీ
హాలా హల మయ ప్రపంచము ,సుధా  వ్యాప్తమ్ము గావింతు ,వీ
.           వ్యాలా భీల వనమ్ము ,నందన వన ప్రాయంబు గావించి ,క్రోం
బూలన్ నిండిన ,పారిజాతములతో పొంగింతువో భావుకా ”.
గబ్బిట దుర్గా
ప్రసాద్ –28 -11 -11 .

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in సేకరణలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.