నన్నయ్య నుండి నంది మల్లయ్య వరకు నినదించిన నవ్య ధోరణులు –6(చివరి భాగం )

నన్నయ్య నుండి నంది మల్లయ్య వరకు నినదించిన నవ్య ధోరణులు –6(చివరి భాగం )

                                                                  కదిరీ పతి –ఆయ్యల రాజు  నారాయణా మాత్యుడు

        కధా కావ్యాల పరంపర లో ‘’శుక సప్తతి ‘’,’’హంస విం శతి ‘’వచ్చాయి .మొదటి దాన్ని పాల నేరి కదిరీ పతి ,రెండో దాన్ని అయ్యల రాజు నారాయణా మాత్యుడు రాశారు ‘’.రంకును’’ చివరిదాకా వర్ణించి చెప్పి ,దాని జోలి కి వెళ్ళ వద్దని చివర్లో నీతి బోధించారు .అయితే ఆనాటి ఆచార వ్యవ హారాలు ,వృత్తులు ,వాటి విశేషాలు ,వేష భాషలు ఇందులో వర్ణించటం తో’’ క్రానలాజికల్ సమా చారాన్ని’’’’ ఇచ్చేవిగా ,అంటే సాంఘిక చరిత్రకు సంబంధించి నవి గా ప్రత్యేకించి వీటిని పేర్కొంటారు ‘’.కధా కావ్యాలను ‘’విజ్ఞాన సర్వస్వం ‘’గా మార్చి కొత్త దారి చూపించటం వీరి ప్రత్యేకత.’’అన్నారు కోవెల సంపత్కుమారాచార్యుల వారు .

                                                                        పిల్లల మర్రి పిన వీర భద్రుడు

            సరస్వతీ దేవి ని కావ్యారంభం లో స్తుతించి అనుగ్రహం పొందిన వాళ్ళే మన కవులంతా .కానీ ‘’వాణి నా రాణి’’అని మీసం మెలేసి ,రొమ్ము చర్చు కొని చెప్పిన వాడు పిన వీర భద్రుడు .ఇదే ఇతని కొత్తదోరణి.రాణి అంటే ‘’రాజ్ని‘’అనే అర్ధం కొందరు దీనికి చెప్పారు .మరీ అంత మోటుగా అంటాడా అని వారి సందేహం .’’వాణీ సహస్రం ‘’లో’’ రాణి’’అనే మాట ఉందట .అందుకే సరస్వతి దేవి తన’’సాహిత్య సామ్రాజ్ఞి ‘’ అన్నాడు అని భావించారు .ఆయన వాగ్దేవీ మంత్రో పాసకుడట .అందుకే అన గలిగాడు .ఆమె అనుగ్రహ ప్రసాదం లభించింది .తెలుగు లో మొదటి కవిత్రయం నన్నయ ,తిక్కన ,ఎర్రన –రెండవ త్రయం –జక్కన ,శ్రీ నాధుడు ,పిన వీర భద్రుడు .మూడవ కవి త్రయం పెద్దన ,రామ లింగడు ,రామ రాజ భూషణుడు అని గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ ఒక చక్కని విభజన చేశారు .పిన వీరన జైమిని భారతం ,శృంగార శాకుంతలం కూడా రాశాడు .సంస్కృతం ,తెలుగు పదాలతో పద్యాలను సవారీ చేయించాడు .మన్మోహనం గా పిల్లల మర్రి రచనలు హాయిగా మర్రి వృక్షపు నీడ లో సేద దీర్చి నట్లుంటాయి .

                                                                           జక్కన

    ‘’చక్కన నీవై దుష్య ము ,-చక్కన నీ కావ్య రచన చాతుర్యంబుల్ –చక్కన నీ  వాగ్వైఖరి –చక్కన నీ  వంశ మహిమ –జక్కన సుకవీ ‘’అని తనను తన విక్ర మార్క చరిత్ర కావ్యాన్ని అంకితం తీసు కొన్న సందర్భం లో ‘జన్నయ సిద్ధ మంత్రి ‘’ అన్నట్లుగా జక్కనే రాసుకొన్నాడు .’’వక్రత’’లేకుండా రుజుమార్గం లో కవిత చెప్పటం ఇతని ప్రత్యేకత .’’నవ ‘’అనే శబ్దం జక్కనకు చాలా ఇష్టం .అందుకే ‘’నవ శబ్దార్ధ రసాను బంధ పదవిన్యాస క్రియా లంకార శ్రవణా నంద కధా సుధా మయ ,మహా సారస్వతాంబోధి లో రసజ్ఞులు అవలీల గా విహరిస్తారు ‘’అని చెప్పాడు .ఆయనకు ప్రేరణ భారవి కవి చెప్పిన ‘’క్షణే క్షణే యన్నవతా ముపైతి ‘’అంటారు పండితులు .ఉపమా ,ఉత్ప్రేక్ష లతో కవిత్వాన్ని చాలా మంది కవులు అలంకరిస్తే ,స్వభావోక్తి కి పట్టం కట్టి  నవ్యత్వాన్ని నిరూపించాడు జక్కన ‘’ప్రతి పద్యం లోను ,ఏదో ఒక చోద్యం’’ ఉండాలని ఆరాట పడ్డాడు .‘’ఆ బాట పట్టాడు .తన ఆలోచన లోని నవ్యత ను తాను’’ సీస పద్యాన్ని సంస్కృతం లో రాసి ‘’మరీ చూపించాడు .అందుకే జక్కన కవిత చిక్క న ,చక్కన నవ్య భావనా విలసిత మైంది .

                                                                                    కొరవి గోపరాజు

                ‘’సింహాసన ద్వాత్రింశిక ‘’కధా కావ్యాన్ని రాసిన కొరవి గోప రాజు కవి ,పండితుడు,వీటికి మించి శాస్త్రజ్ఞుడు .నాట్యం ,శకునం ,కామం ,యోగం ,స్వప్నం మొదలైన శాస్త్రాలను లోతుగా అధ్యనం చేసి లోతు పాతు  లను తెలుసు కొన్న వాడు .శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను సమర్ధ వంతం గా కావ్యాలలో రాసిన మొదటి కవి గోప రాజు .తన కావ్యాన్ని ‘’హరి హర నాధుడు ‘’కు అంకితం చేసిన చివరి కవి కూడా అవటం ఒక విశేషం .పురోహితులను ,చింత కాయలను కూడా కవిత్వం లో బంధించాడు ‘’.సామెతలఆమెతలు’’ పుష్కలం .సూక్తులు ,పలుకు బడులు దట్టించి తెలుగు ను పరి పుష్టం చేశాడు .వినూత్న కొరవి చేత ధరించి వెలుగు ప్రసాదించాడు .

                                                               నంది మల్లయ  -ఘంట సింగన

           ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన తెలుగు  సాహిత్య రంగం లో తొలి జంట కవులు నంది మల్లయ్య ,ఘంట సింగన ..అదేవీరి నవ్యతా ,నాణ్యత .వీరిద్దరూ ‘’శరీరం ,ప్రాణం ‘’లాగా ఉన్నారని.ప్రతి పద్యాన్ని ‘’చారు ఫణితి ‘’లో చెప్పగలరని ,వీరిద్దరూ కలిసి రాసిన ‘’వరాహ పురాణాన్ని ‘’అంకితం పొందిన సాళువ నరస రాజు అన్నాడట .వ్యర్ధ పదాలు (జల్లులు )లేకుండా అల్పాక్షరాలతో ,అనల్పార్ధం గా రచించారని ఈ జంట కు పేరుంది .ఈ జంట  అరాసిన మరో కావ్యం ‘’జ్ఞానం అనే చంద్రుని ఉదయం ‘’అయిన ‘’ప్రబోధ చంద్రోదయం ‘’అనే నాటకం .ఇది ‘’విశ్వ సాహిత్యం లోనే అపురూప నాటకం ‘’గా పరిగణింప బడింది .జీవన వేదాంతానికి చెందిన అతి సులభ ,సరళ రచన ‘’.వేదాంత రస పాకాన్ని గ్రోలిన వారెవరూ ,మళ్ళీ తల్లి పాలు గ్రోలరు –కోరరు ‘’అన్నారు విజ్ఞులు .అంటే మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అని నిశ్చితాభి ప్రాయం .అద్వైత సిద్ధాంత బోధకం గా ఉన్న నాటకం ఇది .’.దీన్ని ‘’ప్రబంధం ‘’లా రాసి నవ్యత ను ,నాణ్యత ను సాధించారు వీరు .కనుకనే వారిద్దరిని స్మరిస్తున్నాం .సంస్కృతం లో ‘’కృష్ణ మిశ్రుడు ‘’రాసిన  ఈ నాట కాన్ని ప్రబంధం గా మార్చి నూత్న వరవడి సృష్టించిన తొలి  జంట కవులు వీరు .వ్యక్తులు వేరైనా ,కవిత్వం మాత్రం ఒక్కరే రచించి నట్లు రాయటం మహా గొప్ప విషయం .నవతను కవిత లో సృష్టించారు .జంట కవిత్వానికి ఆద్యులై వంద నీయు లైనారు .వీరి రచన లో ‘’సూక్తి వైచిత్రి ‘’అధికం ..ఉదాత్త మైన రచనను  సముదాత్తం  గా పోషించారు .ఈ జంట కవుల రచన ‘’సూక్తి భాండారం ‘’అన్నారు మహా పండితులు శ్రీ మల్లం పల్లి శరభేశ్వరార్యుల వారు ..ఇలా నన్నయ్య నుండి నంది మల్లయ్య వరకు ఎందరో కవులు తెలుగు సాహిత్యం  లో ఎన్నో నవ్య రీతులను వెలయింప జేసి , మలుపులు తిప్పి ,అభ్యుదయ మార్గం లో ప్రయాణం చేసి మహా గౌరవాన్ని పొందారు .తాము ధన్యులై .మనల్నీ ధన్యులను చేశారు .ఎప్పటికప్పుడు తెలుగు సాహిత్య సరస్వతి కి నూతన అలంకారాలను సంత రించి వినూత్న శోభ ను చేకూర్చారు .’’జయంతి తె సుక్రుతినో  రస సిద్ధాః కవీశ్వరః ‘’.

సమాప్తం —-మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ —23-5-12 —కాంప్–అమెరికా

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in మహానుభావులు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.