అమెరికా డైరీ శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత వారం

  అమెరికా డైరీ 
 శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత వారం 
జూలై ఇరవై మూడు సోమ వారం నుండి ,ఇరవయ్  తొమ్మిది  ఆది వారం వరకు విశేషాలు —
కోసూరు  ఆదినారాయణ ,అంగలూరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గార్లుసోమ వారం  ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు .వాళ్ళ కోరిక పై సరస భారతి సమాచారాలు పంపుతున్నాను .వారిద్దరిని” సాహితీ బంధు గ్రూప్” లో చేర్చాము . .అప్పటి నుండి మన కార్యక్రమ విశేషాలు ఫోటోలు ,వ్యాసాలూ అన్నీ వారికి చేరుతాయి .మేనల్లుడు శాస్త్రి తో చాట్ చేశాను .వర్డ్ ప్రెస్  లో సరస భారతి కి స్పేస్ కోసం స్పాన్సర్ చేస్తానని ఇది వరకే అన్నాడు .ఇప్పుడు ఆ అవకాశం వచ్చింది .దాన్ని గుర్తు చేశాను .వెంటనే 99 డాలర్లు వర్డ్ ప్రెస్  కు ఆన్ లైన్ లో చెల్లించి ,స్పేస్ ను ఇప్పించాడు .వెంటనే అభి నందనలు తెలిపాను .
 శ్రావణ మంగళ వారం 
ఈ రోజు మొదటి మంగళ వారం .ఇంట్లో పూజ చేసుకొన్నారు తల్లీ కూతుళ్ళు .ఉయ్యూరు దగ్గర కనక వల్లి లోని వెంపటి సోమయాజులు గారి కూతురు కుమారుడు ఇక్కడే ఉంటున్నారు .అతని భార్య విజ్జికి బాగా పరిచయం .వాళ్ళ ఇంటి పేరు ప్రక్కి .ఆయనది బందరు .ఆ అమ్మాయి మన వాళ్ళిద్దర్నీ మంగళ వారం వాయనానికి భోజ నానికి పిలిచింది .వెళ్లి వచ్చారు  .అతను కోసూరు ఆదినారాయణ బావ మరది, అల్లుడు టెక్సాస్ లోని ఆస్టిన్ లో ఉంటున్న  ప్రసాద్ కు స్నేహితుడు .
  పితృ స్మరణ
మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటి ప్రక్కన ఉన్న పసుపుల రవి గారి భార్య గాయత్రి ”అంకుల్ అంటి ”అంటూ బాగా పలకరించి మాట్లాడు తుంది .ఆమె మంగళ వారం మధ్యాహ్నం వచ్చి ఆమె తండ్రి గారు మారెళ్ళ పార్ధ సారధి గారు చని పోయి పది ఎల్లయిందని ,ఆయన చనిపోయిన రోజు ఈ రోజే నని చెప్పి ,ఆయన్ను తలుచు కుంటూ నాకు తాంబూలం ఇవ్వాలను కొంతున్నానని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి ఆహ్వానించింది .సరే నని ఆమెతో వాళ్ళింటికి వెళ్లాను .పరవాన్నం పెట్టింది .కుర్చీ లో కూర్చో పెట్టి నాకు ఒక లుంగీ తువ్వాలు పెట్టి ,తాంబూలం ఇచ్చింది .అందులో వంద డాలర్ల నోట్ఉంది .ఇదేమిటి తాంబూలం అంటే వచ్చాను ఈ డబ్బు వద్దు అన్నాను .ఆమె అప్పుడు ”అంకుల్ ! మా నాన్న గారు మంచి సాహిత్యాభి లాషి .ఎప్పుడూ ఏదో రాస్తూ పుస్తకాలు ప్రచురిస్తూందే వారు .చని పోయి పదేళ్లు అయింది .ఆయన జ్ఞాప కర్ధం గా ఇస్తున్నాను .ఈ డబ్బు ను సరస భారతి కోసం ఉప యోగించండి ప్లీజ్ ” అని బ్రతి మాలింది .సరే సరసభారాతికి ఇంతటి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంటే కాదన లేక తీసుకొన్నాను .వాళ్ళ నాన్న గారు రాసిన ”గీతా సందేశం  ”పుస్తకాన్ని కూడా ఇచ్చింది .సరస భారతి తరఫున ఆమె కు కృతజ్ఞతలు చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను .గీతా సారం చదివాను .ఆయన మహా జ్ఞాని అని ఎన్నో విషయాలు ఆయనకు బాగా తెలుసు నని అర్ధమయింది .  మంచి పనికి సహక రించి నందుకు ఆమె ను అభి నందించాను .ఉదయం హిందూ సెంటర్ లో మా మనవళ్ళు సమ్మర్ క్లాస్ కు వాళ్ళను తీసుకొని వెళ్లి అక్కడి బాలాజీ దేవాలయం లో శివునికి జరిగే అభిషేకం లో నేనూ పాల్గొన్నాను .ఇక్కడ ఇంకో విషయం -కిందటి నెలలో నేను అలబామా వెళ్లి హన్త్స్ విల్ లో శ్రీ మైనేని గోపాల కృష్ణ గారింటికి వెళ్లి నప్పుడు వారు ఎంతో ఆదరం చూపించి నాకు అన్నీ చూపించి ,అక్కడి ఆయన స్నేహితులత్కు పరిచయం చేశారని లోగడే రాశాను .నేను వారివద్ద సెలవు తీసుకొని వస్తూండగాబస ఎక్క బోయే ముందు రహస్యం గా  ఆయన నా జేబు లో ఒక కాగితం పెట్టారు .ఏమిటో నని తీసి చూస్తె అది అయిదు వందల డాలర్ల చెక్కు .ఇదేమి  పని?అన్నాను .దానికి ఆయన ”ఇది మన సరస భారతికి నేనిచ్చే కానుక .దీన్ని మీ ఇష్టం వచ్చి నట్లు ఉప యోగించండి ఆంజనేయ స్వామి కి వాడినా సరస భారతికి వాడినా ,పుస్తక ముద్రణకు వాడినా మీ ఇష్టం ”అని నన్ను మాట్లాడ నివ్వ లేదు .అయితే”దీన్ని ఎవరికి చెప్పి ప్రచారం చెయ్యద్దు” అన్నారు . అది నాకు వదిలే యండి అన్నాను .అంతటి ఉదారులాయన .అందుకని ఈ సందర్భం లో గుర్తు చేశాను .
  శ్రీ వర లక్ష్మీ వ్రతం –పౌరోహిత్యం 
ఈ రోజు రెండవ శ్రావణ శుక్ర వారం .శ్రీ వర లక్ష్మీ వ్రతం పొద్దున్నే లేచి విజ్జి నాదస్వరం పెట్టింది .ఆ తర్వాత తల్లీ కూతుళ్ళు ఇద్దరు ,పిల్లలను సమ్మర్ కాంప్ కు పంపిన తర్వాత వంట చేశారు .తర్వాతఅమ్మ వారిని కలశం లో పెట్టి మంచి అలంకరణ చేసి పూజ కు కూర్చున్నారు .నేనే పూజ చేయించాను విధి విధానం గా .ఆ తర్వాతా ఒకళ్ళ కొకల్లు వాయనాలిచ్చుకొన్నారు .తల్లికి కూతురు చీర జాకెట్టు పెట్టింది .భోజనాల లోకి పూర్నబ్బూరెలు ,ఉండ్రాళ్ళు ,పాయసం ,గోంగూర పప్పు ,వంకాయ కూర ,కొత్తిమీర ఖారం చేశారు .అన్నీ కమ్మగా ఉన్నాయి .
సాయంత్రం విజ్జి స్నేహితు రాలు సౌమ్య అనే అమ్మాయి వచ్చింది ఇక్కడ ప్పోజ చేసు కోవా టానికి .ఆమె ఉద్యోగం చేస్తున్నందున పొద్దున్న పూజ చేసుకో లేక పోయిందట .మా వాళ్ళు పేరంటానికి వెళ్లారు .నాగమణి కూతురు కూడా వచ్చారు వాయ నానికి .సౌమ్య పుస్తకం అడిగింది ఇచ్చాను .ఏదో పూజ చేస్తోంది .తీరా చూస్తె మంగళ వార పూజ చేస్తోంది .అదికాదని ”నేను పూజ చేయిన్చనా అమ్మా ”?అని అడిగాను .చాలా సంతోషించింది .అప్పుడు విఘ్నేశ్వర పూజ ,,తులసి , వర లక్ష్మి ,లలితా త్రిపుర సుందరి పూజలు,తోర పూజ ,తోరాన్ని కట్టే మంత్రం చదివి కట్టించాను .ఆమె చాలా ఆనందించింది .తాంబూలం తీసుకో మని అందులో పది డాలర్లు పెట్టింది .దాన్నీ సరస భారతికే వినియోగిద్దామని అనుకొన్నాను .
                                    భజన 
రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు భజన కార్య క్రమం .యాభై మంది వచ్చారు ఆడా  మగా ,పిల్లలు అందరు కలిసి .గంట సేపు . భజన జరిగింది .ఆమ్మ వారి మీద గీతాలతో అందరు పాడి భజన చేశారు .మహిళలందరూ శ్రావణ లక్ష్మీ స్వరూపులు గా పట్టు చీరలు కట్టు కొని నగలు అలంకరించు కొని వచ్చారు .మా ఇంటికి ఇంత మంది లక్ష్మీ దేవులు వచ్చారని సంబర పడ్డాను . ఆడ పిల్లలు కూడా సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి అమెరికా లో భారత దేశాన్ని చూపించారు .తొమ్మిది గంటలకు విందు .పూర్నపు బూరెలు ,ఉండ్రాళ్ళు ,పాయసం ,పులిహోర ,అన్నం ,వంకాయ కూర ,కొత్తిమిర చట్ని ,సాంబారు ,అన్నం పెరుగు ,పుచ్చముక్కలు ,పనస తొనలు తో విందు పసందు గా ఉంది .కొందరు పాయసం చేసుకొని వచ్చారు కొందరు వడ ,ఆవడ తెచ్చారు ఇంకో ఆమె రవ్వ కేసరి తెచ్చింది .ఇల్లంతా లక్ష్మీ కళ తో కళ కళ  లాడింది .అన్ని వయసుల వాళ్ళు వచ్చారు .ఆడవాళ్ళు తమతో తెచ్చుకొన్న వాయనాలను ఒకరికొకరు ఇచ్చు కొన్నారు .మొత్తం మీద సందడి సందడి గా శుక్ర వారం గడిచింది .రాంకీ ఉషా  మామ గారు అత్త గారు ,పవన్ కుటుంబం ,రవి కుటుంబం నాగమణి ఫామిలి ,కనక వల్లి అమ్మాయి భర్త ,జగదీశ్ కుటుంబం ,యోగిని, భర్తశని వావారం గృహ ప్రవేశం చేసుకొనే మా ఇంటి దగ్గరున్న గుజరాతీ కుటుంబం వగైరాలందరూ వచ్చి నిండు దానం తెచ్చారు .అందరు వెళ్ళే సరికి పావు తక్కువ పడ కొండు .
  భజనతో విందు .
శని వారం రాంకీ ఉషా వాళ్ళ ఇంట్లో రాత్రి భజనకు ఆహ్వానిస్తే వెళ్ళాం .ఇక్కడికి అరగంట డ్రైవ్ .సాయంత్రం ఆరు నుంచి రాత్రి ఏడున్నర వరకు భజన .సుమారు ముప్ఫై అయిదు మంది వచ్చారు . ఏడున్నరకు విందు .పూర్ణాలు ,పులిహోర ,ఉప్మా పూరీ చెనా మసాలా ,అన్నం సాంబారు గుత్తి  వంకాయకూర,పుచ్చ ముక్కలు బొప్పాయి ముక్కలు ,మామిడి జ్యూసు ,పాయసం తో గట్టి విందే ఇచ్చారు రాంకీ దంపతులు . వాళ్ళింటికి విందుకు వెళ్లటం ఇది రెండో సారి నేను మా అమ్మాయి ఇంటికి తిరిగి వచ్చి ప్రక్కనే గృహ ప్రవేశం చేసుకొన్నా గుజరాతీ కుటుంబం ఆహ్వానం మీద వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం .పది రకాల పదార్ధాలు చేశారు కాని ఒక్కే ఒక బజ్జి తిన్నాను .భోజనం దాదాపు రాంకీ వాళ్ళింట్లోనే లాగించేశాం .ఇది ఊరికే కంపెని సేక్ .వాళ్లకు ఒక సంప్ర దాయం ఉందట .గృహ ప్రవేశం అయిన రాత్రి ఇంట్లో వాళ్ళ గుజరాతీ సంప్రదాయనృత్యం ”గాగ్రా డాన్సు ”చేయాలట తప్పని సరిగా .నేను వచ్చేశాను మా అమ్మాయి అల్లుడు ఉండి చూసి వచ్చారు .
  పొరిగింట నిద్ర (స్లీప్ ఓవర్ )
ఇక్కడ అమెరికా లో ఒక అలవాటు ఉంది .చిన్న పిల్లలు తమ క్లాస్ మెట్లు లేక తెలిసిన కుటుంబాలలో ఒక రోజు రాత్రి గడిపి వారితో కలిసి మెలసి ఉంటారు దీన్ని” స్లీప్ ఓవర్” అంటారు . మా మనుమళ్ళు శ్రీ కెత్ ,ఆశుతోష్ ,పీయూష్ లు రాంకీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లల తో స్లీప్ ఓవర్ చేయటానికి శని వారం రాత్రి వాళ్ళింట్లో ఉంది పోయారు .భజన కు వెళ్ళే తప్పుదే ఉండ టానికి కావలసిన బట్టలు తీసుకొని వెళ్లారు .మేము ఇంటికి వచ్చేశామని ముందే చెప్పానుగా .
 అమెరికా లో చలి వేంద్రం (లేమనాడ్ స్టాండ్ )
ఇండియా లో వేసవి కాలం చలి వేంద్రం పెట్టి  చల్లని మంచి నీళ్ళు మజ్జిగ ఇవ్వటం మన కందరికీ తెలుసు .ముఖ్యం గా ఆంద్ర ప్రదేశ్ లో వీటిని బాగా నిర్వహిస్తారు కదా .అట్లాగే మా మన వాళ్ళు రాంకీ కూతురు కొడుకు శని వారం మధ్యాహ్నం రాంకీ వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగా నిమ్మ కాయ జ్యూస్ ను ఒక గాజు పాత్రలో పోసి ఐసు గడ్డలు కలిపి చల్లగా చేసి దాన్ని స్టాండ్ళ  మీద ఉంచి  వచ్చే పోయే వారికి  గ్లాసుల్లో పోసి ఇచ్చారట .కొందరు దీనికి గాను గ్లాసుకు యాభై సెంట్లు ఇచ్చి పిల్లలను ఉత్సాహ పరచారట .మంచి పనికి ప్రేరణ నిచ్చిన రాంకీ ని అభి నందించా .అతనే పిల్లలకు కధలు లెక్కలు చెప్పి ఆటలాదించి బాగా కాలక్షేపం కల్గించాడు .
  పదేళ్ళ తర్వాత ఈత మోత 
చిన్నప్పుడు మా ఉయ్యూరు లో పుల్లేరు లో స్నానం చేసి ఈదులాడే వాళ్ళం .నేను సునాయాసం గా మునిగి తేలుతూ ఈది అవతల ఒడ్డుకు వెళ్లి తిరిగి ఈదుకొంటు వచ్చే వాడిని .నా దగ్గర ట్యూషన్ చదివే పిల్లలను ఉదయమే స్నానాలకు తీసుకొని వెళ్లి చేయించే వాడిని .కాలవ అంతా దుర్గంధం గా మారి పోవటం వల్ల దాదాపు యాభై ఏళ్ళు అయింది పుల్లెట్లో స్నానం చేసి .మొదటి సారి అమెరికాకు పదేళ్ళ క్రితం టెక్సాస్ లోని హూస్టన్ కు వచ్చాం .మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి చాలా దగ్గర్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది .అక్కడ అయిదారు సార్లు స్నానం చేసి ఈత కొట్టాను .మళ్ళీ ఈ పదేళ్ళ లో ఎక్కడా చేయలేదు .ఇవాళ ఆది వారం రాంకీ ఇంటి నుంచి పిల్లలను తీసుకొని వద్దామని నేను మా అమ్మాయి వెళ్ళాం .అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో పిల్లలు స్నానం చేయటానికి హుషారుగా ఉన్నారని నన్ను కూడా చేయమని బట్టలు సర్దింది .సరే నని వెళ్ళాం .అందరం అంటే నేను మా అమ్మాయి ముగ్గురు మన వళ్ళు రాంకీ అతని భార్య ఉషా  వాళ్ళ అమ్మాయి అబ్బాయి స్విమ్మింగ్ పూల్ కు వెళ్ళాం .చాలా దగ్గరే వాళ్ళ ఇంటికి .అందరం పూల్ లో దిగి ఒక గంట సేపు స్నానం చేశాం .రాంకీ నేను గంట తరువాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చాం .మా వాళ్ళు ఇంకో గంట ఉండి వచ్చారు .ఇంటికి చేరే సరికి రాత్రి ఏడున్నర .అలా పదేళ్ళ తర్వాత ఈత మోత మోగించాను .బాగానే ఈదానని రాంకీ నన్ను మెచ్చాడు .అతను సాధారణం గా వెళ్ళడట .నా ఉత్సాహం చూసి వచ్చాడు . మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి ఎదురు గా స్విమ్మింగ్ పూల్ కడుతున్నారు దాదాపు అయి పోయింది ఆగస్టు రెండో వారం లో ప్రారంభోత్సవం .అతని మామ గారు అత్తగారు కిందటి వారమే హైదరాబాద్ నుండి వచ్చారు .ఆయన ఒరిస్సా లోని జైపూర్ లో గవర్న మెంట్ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ చేసి రిటైర్ అయాడు .అక్క డె పుట్టి అక్కడే చదివి ఆ స్కూల్ లోనే ఉపాధ్యాయుడై హెడ్ గా అయా స్కూల్ లోనే పని చేసి పదవీ విరమణ చేశాడు .మా రెండో కోడలు ఇందిర ది ఆ ఊరే .వాళ్ళ నాన్న బల్లార్ పూర్ పేపర్ మిల్స్ లో పని చేశి రిటైర్ అయాడు .మా మనవడు హర్ష బారసాలకు జైపూర్ వెళ్ళాం .కాని మా వాళ్ళెవరూ ఆయనకు తెలియ దన్నాడు .ఒకప్పుడు జైపూర్ ఆంద్ర దేశం లో ఉండేది .జైపూర్ రాజు విక్రమ దేవ వర్మ గొప్ప సాహిత్య పోషకుడు .

మరి కొన్ని ఫొటోస్
మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ — 29-7-12-కాంప్–అమెరికా

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in అమెరికా లో and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.