మహిళోద్యమ నాయకురాలు -సుసాన్ ఆంథోని

 మహిళోద్యమ నాయకురాలు -సుసాన్ ఆంథోని 
 జననం విద్యాభ్యాసం
సుసాన్ బ్రౌనేల్ ఆంథోని 15-2-1820 ళో మసాచూసెట్స్ రాష్ట్రం ళో ఆడమ్స్ టౌన్ ళో జన్మించింది .తండ్రి డేనియల్ ఆంథోని .తల్లి లూసి .  తండ్రికి క్వేకర్ ఉద్యమంతో మంచి సంబంధాలుండేవి .ఈ ఉద్యమం 1600ళో ఇంగ్లాండ్ ళో పుట్టి అయా తరువాత అమెరికా కు చేరింది .కేకర్ సభ్యులు చాలా నిదానస్తులు మర్యాద కల వాళ్ళు .ప్రార్ధనలలో గట్టిగా పాడరు నిశ్శబ్దానికే ప్రాధాన్యత .రంగు దుస్తులు ధరించారు .తెల్లవే .భగవంతునికి భక్తుడికి మధ్య ప్రీస్ట్ అనవసరం అనే తత్త్వం వారిది .ప్రతి వారికి లోపల వేఉగు ఉంటుందని ,అదే దివ్య సత్యాన్ని వెలువ రిస్తుందని నమ్ముతారు .మనుష్యులలో ఆడ ,మగా తేడాలుండ రాదనీ మొట్ట మొదట వ్యాప్తి చేసింది క్వేకర్లె .యుద్ధానికి ,బానిసత్వానికి వీరు వ్యతి రేకులు .తండ్రికి పత్తి మిల్లుండేది .ఆర్ధిక మాంద్యం వచ్చి దివాలా తీసాడు .సుసాన్ క్వేకర్ స్కూల్ లోచేరి చదివి ,ఉపాధ్యాయ వ్రుత్తి లో చేరింది .సరైన జీతాలు లేక మానేసింది .పెళ్లి చేసుకొనే ఆలోచన రాలేదు .
1848 లో స్తాన్తాన్ ,మాట్ అనే స్త్రీ లతో పరిచయమైంది .వీరు బానిసత్వ వ్యతి రేక ఉద్యమం లో ఉన్నారు .మాట్ ఇంగ్లాండ్ వెళ్లి ప్రపంచ బానిసత్వ వ్యతి ఏక సభలో పాల్గొనటానికి లండన్ వెళ్తే ఆమెను ష్టాన్తన్ లను అనుమతించలేదు .మగ వారికి తప్ప స్త్రీలకూ ప్రాతినిధ్యం లేదు పొమ్మన్నారు .దేనితో వారికి మహిలోద్యమం మీద దృష్టి పడి seneca falls women’s rights convention .అనే సంస్థను 19-7-1848లో ప్రారంభించారు .స్త్రీలకూ సామాజిక పౌర ,మత హక్కుల కోసం పోరాడ టానికి ఏర్పడిన సంస్థ ఇది .మగ వారు అనుభ వీస్తున్న అన్ని హక్కులు ఆడ వారికి లభించాలని కోరారు .declaration of anti senti ments అనే పత్రాన్ని విడుదల చేశారు .అమహి ళలకు మగ వారితో పాటు ఆస్తి హక్కు ఉండాలని ,స్త్రీలు సంపాదించుకొనే జీతం వాళ్ళకే దక్కాలని ,బహిరంగ ప్రదేశాలలో మాట్లాడే స్వేచ్చ కావాలని ,ఇల్లల్ను తమ వద్దే ఉంచుకొనే హక్కు ఉండాలని  ,మగ వారితో సమానం గా వోటు హక్కు కావాలని ప్రతిపాదించి ,ప్రపంచానికి తెలియ జేశారు phila delphia public ledger and daily transcript పత్రిక వారి డిమాండ్లను గురించి రాసింది .”a woman is no body .a wife is every thing .a pretty girl is equal to ten thousand men .a mother is next to god all powerful .the women of philadelphia are resolved to maintain their rights as wives belles ,virgins and mothers and not as women”అని వారి మాటలుగా రాసింది .
ఉద్యమ భాగ స్వామ్యం 
కనజోహారి లో ఆంథోని daughters of temperence అనే ఉద్యమ కారు లతో చేరింది .వీరంతా తాగుబోతుల వల్ల కుటుంబాలు దెబ్బ తింటున్నాయని ,కనుక లిక్కర్ మీద కతిన చట్టాలు చేసి అమలు జరపాలని కోరుకొనే వాళ్ళు .1849లో ఆంథోని మొట్ట మొదటి ఉపన్యాసాన్ని ఈ వేదిక మీద నుంచి చేసి అందర్ని ఆకర్షించింది .అందర్లో ఆలోచన రేకెత్తించి కర్తవ్య పాలనకు సిద్ధం చేసింది .క్రమంగా బానిసత్వ వ్యతిరేక సభల్లో ,సారా వ్యతిరేక సభల్లో పాల్గొని గొంతు వినిపించింది అందరి దృష్టి లో పడింది .ఈమె మాటలు, వాగ్ధాటి ,నిబ్బరం ,ధైర్యం చూసి అందరు ఆంథోని ని ”లేడీ నెపోలియన్ ”అన్నారు .సాంఘిక సంస్కరణల మీద ఈమె దృష్టిని ప్రసరింప జేసింది .వివాహిత మహిళల ఆస్తి హక్కు చట్టం ను ప్రభుత్వం తెచ్చింది .దాని ప్రకారం పెళ్లి అయిన స్త్రీ లకు డబ్బు హక్కుగా వస్తుంది .అయితే దురదృష్టం ఏమిటి అంటే ,ఆ డబ్బు ,ఆస్తి ఆమె చేతికి రాదు .భార్య ఉద్యోగం చేసి సంపాదిస్తే  ఆ రోజు జీతాన్ని భర్త చేతుల్లో పోసి కృష్ణార్పణం అను కోవాల్సిందే .ఇలాంటి సమస్యలెన్నో ఉన్నాయి .వీటికన్నిటికి సంస్కరణ రూపం లో హక్కులు సాధించాలని తీవ్రం గా భావించింది .అప్పటికే abolitionism అనేది ఒకటి ఉంది .వీరు బానిసత్వాన్ని రూపు మాపాలి అని కోరే వారు .యజమానుల నుండి దొంగ తనం గా పారి పోయే బానిసలకు వీరు అండగా నిల బడ త్హారు .ఆ రోజుల్లో ఫ్రెడరిక్ దగ్లాస్  వీరిలో ప్రముఖ నాయకుడు .ఇలాంటి వారంతా ఆంథోని తండ్రి ఇంట్లో సమావేశం ఆయె వారు .వీరితో ఆమెకు పరిచయం కలిగింది .
1849 లో సుసాన్ the lily అనే పత్రికా సంపాదకురాలు అమీలియ బ్లూమార్ తో పరిచయం పొందింది .అదే అమెరికా లో మొదటి మహిళా పత్రిక .ఆ పత్రిక మహిళాభ్యుదయానికి చాలా కృషి చేస్తోంది .స్టాన్ స్టన్  తోకలిసి  ప్రపంచాన్ని మార్చాలనే అభిప్రాయానికి వచ్చింది .ఒక సారి సారా వ్యతి రేక సభలో మాట్లాడ బోతే మగ వారు మాట్లాడ నివ్వ లేదు .ఆమెకు కోపం వచ్చి బయటికి వచ్చేసింది   women’s state temperence society అనే మహిళా సంస్థను ప్రారంభించి మహిళలే నడిపెట్లు చేసింది .స్టాన్ టన్ ను మొదటి ప్రెసిడెంట్ ను చేసింది .బ్లూమార్ ఆడ వాళ్ళ డ్రెస్ కు కొత్త రూపం ఇచ్చింది .ఎలా ఉందంటే ”turkish trousers to the ankle with a skirt reaching four inches below the knee ”ఇది ఆకర్షణీయం గా ఉండటం తో స్త్రీలు ధరించటం ప్రారంభించారు దీనికి the bloomer అనే పేరొచ్చింది .అయితే ఆంథోని కొద్ది రోజులు వేసుకొని ,తర్వాత ఇబ్బంది గా ఉండటం తో మానేసింది .ఇలా మహిళలు కొత్త వస్త్ర ధారణ తో కొంత మార్పు తెచ్చారు .
1852 లో కొత్తగా ఏర్పడిన సంస్థ రాష్ట్ర మహా సభ న్యూయార్క్ లోని రోచెస్టర్ లో నిర్వ హించారు .అందులో తాగు బోతూ తండ్రి సమాజానికి అనర్ధం అని స్త్రీలు భర్త దయా దాక్షిన్యాలపై మాత్రమె చదువు కొనే స్తితి పోయి ,అవగాహన తో చదువు కోవాలని ఆంథోని గంభీరోపన్యాసం చేసింది .1852లో మొదటి మహిళా హక్కుల సమావేశానికి వెళ్లి కాలేజీలలో స్త్రీలకూ ప్రవేశం కల్పించాలని ,మగ వారి తో సమానం గా స్త్రీలను గౌరవించని చర్చి లకు వెల్ల రాదని ,చెబుతూwe do not stand up here to be seen ,but to be heard ” అని తీవ్ర స్వరం తో మహిళా భేరి మ్రోగించింది .1853 లో newyork state teacher’s convention లో పాల్గొని తన అభి ప్రాయాలను నిర్భయం గా చెప్పింది .”you chose this teacher’s profession that you have no more brains thaan a woman ” అని తీవ్ర స్వరం తో తనను అడ్డు కొన్న వారిని అదలించింది .
తన పత్రిక లో మహిళా సంపాదన ఆమెదే .దానినేవారు ఆశించరాదని ఘాటుగా రాసింది .1854 february 14-15తేదీలలో న్యూయార్క్ లోని ఆల్బని లో రాష్ట్రీయ మహిళా హక్కుల సమా వేశం జరిగింది .న్యూయార్క్ అసెంబ్లీ లో స్టాన్ తాన్మొదటి సారిగా ఉపన్య సిమ్చింది .ఆమె ఉపన్యాసాన్ని యాభై వేల కాపీలు తీయించి ఆంథోని రాష్ట్ర మంతటా పంచింది .ఆ తర్వాతా న్యూయార్క్ పర్య టించి ఉపాన్యాసాలు చేసింది .జనం తాడోప తండాలుగా వచ్చి విన్నారు . .1856లో ఆంథోని ని న్యూయార్క్ స్టేట్ బానిసత్వ వ్యతి రేక సంఘానికి ప్రతిన్ధిని చేశారు .చలికాలం లో దేశం లో చాలా ప్రాంతాలు పర్య టించి మహిళా వోటు హక్కు కోసం ప్రచారం చేసింది స్వంత డబ్బు ఖర్చు చేసుకొని తిరిగింది .
1857 లో తెల్ల వారి పిల్లల తో బాటు నల్ల వారి పిల్లలను ప్రక్క ప్రక్క కూర్చో బెట్టి చది వించాలని కోరింది వర్ణ వివక్ష కూడదని చెప్పింది .mixed race education అవసరాన్ని ప్రచారం చేసింది .కాలేజి లలో సహవిద్య ఉండాలని డిమాండ్ చేసింది .క్రమంగా ఆమె మాటల ప్రభావం వల్ల నల్లజాతి వారి పట్ల ద్వేషం తగ్గింది యూని వేర్సితి లలో ,కాలేజీ లలో స్త్రీ లకు ప్రవేశం కల్పించారు .1860లో married women’s prperty act అనేక ఉద్యమాల ఫలితం గా వచ్చింది .judiciary committee లో స్టాన్ తాన్మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది .ఆమె అమోఘ వాక్కులకు ఫలితం లభించింది కొత్త చట్టం వచ్చింది దాని ప్రకారం స్త్రీ తన జీతాన్ని తానే అనుభ వించ వచ్చు .వ్యాపార లావా దేవీలలో పాల్గొన వచ్చు .కోర్తులుకు వెల్ల వచ్చు .పిల్లలను తమ దగ్గర ఉంచుకో వచ్చు .ఈ చట్టం మహిళలకు గొప్ప వారమే .మహిలోద్యమ ఫలితాలే ఇవన్నీ .
1862 లో ప్రెసిడెంట్ లింకన్ దేశాన్ని యూనియన్ని రక్షించటానికి  బానిసత్వ నిర్మూలన తప్పదని భావించాడు .బానిసత్వ నిర్మూలన కు తీవ్రం గా ఆలోచిస్తున్నాడు .ముప్ఫై ఏళ్ళ లో బానిసత్వాన్ని క్రమ క్రమంగా నిర్మూలిస్తానని తెలిపాడు .ఆంథోని కి లింకన్ మాటల మీద నమ్మకం కలుగ లేదు .వ్యతి రేకించింది .ఒక సభలో మాట్లాడుతూ ఆమె” మన దేశం లో అన్ని దేశాల వారికి చదువు కొనే హక్కుంది .కాని నల్ల వారికి ఆ అవకాశం లేక పోవటం సిగ్గు చేటు .వారికి ఉచిత విద్య కల్పించాలి .వారికి సమాన హక్కులు కల్పించాలి”అని తీవ్ర స్వరం తో గర్జిచింది . .1862 జులై పదమూడునప్రెసిడెంట్ లింకన్ emanicipation prclamation ను జారీ చేసి బానిసత్వ నిర్మూలనకు ధైర్యం గా మొదటి అడుగు వేశాడు .
1863లో women’s national league లో బానిసత్వాన్ని చట్ట రేకమని తెలియ జేసే పిటీషన్ వేయటానికి అంథోని స్టాన్ తాన్ ను పంపింది .సంపూర్ణ బానిసత్వ విమోచన జరగా లన్నదే అంథోని ధ్యేయం .నాలుగు లక్షల సంత కాలతో పిటీషన్ తయారు చేసి చరిత్ర సృష్టించింది ఆంథోని .వీటి అన్నిటి ఫలితం గా1865 december 6 న పదమూడవ రాజ్యాంగ సవరణ తో సంపోర్ణ బానిసత్వ నిర్మూలన జరిగింది .బానిసలు స్వాత్నత్రాన్ని నిజంగా నే పొందారు విముక్తులైనారు .ఆ  తర్వాత ఆఫ్రో అమెరికన్లకు వోటు హక్కు లభించింది దీనినే చరిత్ర కారులు ”నీగ్రో అవర్ అన్నారు .కాని నిజం గా అది” నీగ్రో మాన్ అవర్” ”మాత్రమె నని తరు వాత తెలుసు కొని మహిళోద్యమ నాయకులు మండి పడ్డారు .
మహిళలు మళ్ళీ సంఘటిత మై american equal rights association  ను ఏర్పరచి ఉద్య మించారు .అప్పటికే ఆంథోని కి డెబ్భై ఏళ్ళు వచ్చాయి .ఇంత వరకు పెళ్లి చేసుకో లేదు .స్వంత ఇల్లు ఏర్పరచు కోలేదు .సోదరి ళ ఇళ్లల్లోనే ఉంటోంది ..తండ్రి చని పోయిన తర్వాతా ఆయన ఇంట్లో నివ శించింది .అంతటి అంకిత భావం తో పని చేసిన మహిళా మాణిక్యం ఆంథోని .త ర్వాత  working women’s అసోసియేషన్ ఏర్పరచి వారిని ఆదుకుంది .పదిహేనవ రాజ్యాంగ సవరణ ళో కూడా మహిళా వోటు హక్కు గురించి ఏమీ లేక పోవటం స్త్రీ లకు ఆగ్రహం కల్గింది ..1869ళో national women’s suffrage asociaaaaation ఏర్పరచి లింగ ,జాతి వివక్ష లేకుండా అందరికి వోటు హక్కు కలిపించాలని తీర్మానించింది .క్రమంగా ఉద్యమాలతో ,పర్యటన లతో ఆమె జీవితం అంతా గడచి పోయింది .అలసి పోయింది .యువ తరానికి బాధ్యతలు అప్ప గించి వెనుక నుండి సూచనలు చేస్తూ ఉద్యమానికి ఊపిరులు ఊడు తూనే ఉంది .1872 ళో ఆమె తన సోదరి లతో కార్య కర్తల తో కలిసి హక్కు లేక పోయినా ప్రెసిడెంట్ ఎన్నిక ళో వోటు వేసింది .దీనికి ఆమెను అరెస్ట్ చేసింది అయిదు వందల జరిమానా విధించారు .కట్టాను పొమ్మంది .కోపం వచ్చి దాన్ని వెయ్యికి పెంచారు ససేమిరా అంది .ఆమె అటార్నీ ఆడబ్బు కట్టి బెయిల్ ఇప్పించాడు .తన కేసు స్ప్రీం కోర్టు కు వెల్ల కుండా అటార్నీ చేశాడని మంది పడింది అప్పుడతను సౌమ్యం గా ”i could not see a lady i respected put in jail ”అని చెప్పి ఆమె యెడల ఉన్న గౌరవాన్ని తెలిపాడు .ఆమె  జీవిత చరిత్రనుida husted haarpar  రాసిం1902 ళోమహిళా వోటు హక్కు కోసం  సెనేట్ సెలెక్ట్ కమిటీ .ళో చివరి సారిగా మాట్లాడింది అవిశ్రాంతం గా మహిళా హక్కుల సాధన కోసం పోరాడి అలసిన ఆ మహోన్నత మహిళసుసాన్ ఆంథోని 13-3-1906  న ఎనభై ఆరవ ఏట తుది శ్వాస విడిచింది .ఆమె గృహాన్ని జాతీయ స్మారక చిహ్నం గా ప్రభుత్వం చేసింది .ఆమె శిలా విగ్రహాన్ని వాషింగ్ తాన్ ళో నెలకొల్పి గౌరవం కలిపించారు .
సుసాన్ బి.ఆంథోని శత సంవత్సరం నాడుఅంటే 1920 august 18 పందొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి అమెరికా ప్రభుత్వం స్త్రీలందరికి కి వోటు హక్కు ను కల్పించింది . దాన్ని” సుసాన్ బి.ఆంథోని అమెండ్ మెంట్ ”గా ప్రభుత్వం పేర్కొని ఆమె సేవలకు నీరాజనాలిచ్చింది .యాభై రెండేళ్ళ పోరాట ఫలితం ఇది .1920నవంబర్ లో26 మిలియన్ల అమెరికన్ మహిళలు వోటు హక్కును విని యోగించు కొన్నారు . ధన్య జీవి సుసాన్ బ్రౌనేల్ ఆంథోని .
మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –1-8-12-కాంప్–అమెరికా

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in మహానుభావులు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.