రక్షా బంధనం

  •   రక్షా బంధనం

భారత దేశం లో అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు వచ్చే  రక్షా బంధనోత్సవం .ఆ రోజు దేశానికి అంకిత మై పని చేస్తానని శపథం చేసే వారు .శివాజీ మహా రాజు కాలం లో దీన్ని బాగా జరిపే వారని తెలుస్తోంది .అదే సంప్రదాయాన్ని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం అనే ఆర్.ఎస్.ఎస్.తన శాఖలలో దేశమంతా ఈ పండుగను నిర్వ హిస్తుంది .ఆ రోజున స్వయం సేవకు లందరూ ఉదయమో ,సాయంకాలమో సంఘ శాఖాలకు వెళ్లి భారత మాత స్తుతి సి చేసి కాషాయ జెండా ను ఎగుర వేసి ,దానికి అందరు ప్రణామం చేస్తారు .ఈ జెండా తర తరాల నుండి అవిచ్చిన్నంగా వస్తున్న సంస్కృతీ పతాకమే .దాన్నే ”భగవా ధ్వజం ”అని గౌరవంగా భక్తితో పిలుస్తారు .ఆ పతాకం దేశానికి చిహ్నం గా భావిస్తారు .దానికి గౌరవం ఇవ్వటం అంటే దేశానికి ,భగవంతునికి ఇచ్చి నట్లే .ఆ ద్వాజాన్ని  స్వయం సేవకు లందరూ  పరమ పవిత్రం గా భావించి పూజిస్తారు .పూలు కుంకుమ తో ఒక్కొక్కరు వెళ్లి పూజ చేస్తారు .దానికి కాషాయ రంగు లో ఉన్న పూలతో అలంకరింప బడిన రక్షా బంధాన్ని కడతారు .మళ్ళీ ప్రణామం చేసి వచ్చి తమ స్తానాల్లో కూర్చుంటారు .ఆ తర్వాతా ఒకళ్ళ చేతికి ఒకరు రక్షా బంధాన్ని కట్టు కొంటారు .దేశాన్ని రక్షించటానికి సర్వదా సిద్ధం గా ఉంటామని ,ఆత్మ బలిదానానికి సిద్ధమౌతామని దేశ స్వాతంత్రాన్ని సంరక్షిన్చుకోవటానికి,  భగవాధ్వజాన్ని కాపాడు కోవటానికి, భారతీయ సంస్కృతి ధర్మాల పరి రక్షణకు సంసిద్దులం గా ఉంటామని సామూహికం గా ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు .ఆ తర్వాత అందరికి తలా ఒక ఖాళీ కవరు అంద జేస్తారు .అందులో చిన్న కాగితం ఉంటుంది .ఆ కాగితం మీద తమ పేరు రాసి తాము సమర్పించే డబ్బు ను అందులో ఉంచి కవరు మూసి మళ్ళీ ఒక్కొక్కరు భగావాద్వజానికి నమస్కరించి ,దాని పాదం వద్ద సమర్పించి వస్తారు .ఇలా స్వయం సేవకుల వద్ద ఒక్క రక్షా బంధనం రోజునే డబ్బు వసూలు చేస్తారు .అదీ ఐచ్చికం గా ఇవ్వటమే .ఈ డబ్బంతా కేంద్ర కార్యా లయానికి చేరుతుంది .అక్కడ లెక్కిస్తారు .మా చిన్నప్పుడు ఉయ్యూరు శివాలయం లో ఆర్.ఎస్.ఎస్ .శాఖలలో పాల్గొనటం వల్ల నాకు ఇవన్నీ తెలిశాయి .ఎందుకో ఇవాళ ఇవన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చి మీ ముందు ఉంచుతున్నాను .అంకిత భావం తో చేయటం అంటే అదే నని పిస్తుంది .చాలా ఆదర్శ ప్రాయ మన విధానం .
  రాఖీ 
ఉత్త రాది నుండి వచ్చిన సంప్రదాయం రాఖీ .సోదరి తన అన్నకో ,తమ్ముడికో రాఖీ కడు తుంది .అన్న ఆమెకు ఏదో కానుక ఇస్తాడు .సోదరి అన్నదమ్ములకు తీపి పదార్ధం పెడుతుంది .రాఖీలు అనేక డిజైన్లతో రంగు రంగులతో ఉంటాయి .సోదరిని కంటికి రెప్ప లాగా కాపాడతానని అన్న శపథం చేస్తాడు .ఆమె కోరిక ఏదైనా ఉంటె తీరుస్తాడు .ఇది సోదర ,సోదరీల మధ్య ఉన్న గాఢ అనురాగానికి ,ప్రేమ, వాత్సల్యాలకు ప్రతీక .కుటుంబ బంధానికి ఒక చిహ్నం .పంజాబ్ రాజస్తాన్ ,ఉత్తర ప్రదేశ్ ,మహారాష్ట్రమొదలైన ప్రదేశాలలో రాఖీని అత్యంత ఉత్సాహం గా జరుపుతారు .ఆంద్ర ప్రదేశ్ లో తెలంగాణా లో జోష్ గా చేస్తారు .ఇప్పుడు రాష్ట్రం అంతటా జరుపు కొంటున్నారు .రాష్ట్రపతి, ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రులకు రాఖీ లు కట్టే విధానం వచ్చింది .ఏమైనా సోదర భావం తోఅందరు   మెలగాలనే గొప్ప సంప్రదాయం .సంఘం లో ఒకరికొకరు అండగా ఉండాలన్న భావన దీని వెనుక ఉన్న పరమార్ధం .
 రాఖీ వల్ల ప్రాణ రక్షణ పొందిన అలెగ్జాండర్
అది క్రీ పూ .326.నేడు డు పంజాబు రాష్ట్రం అని పిలువబడుతున్నఈ  ప్రాంత రాజ్యాన్ని  ఆరోజులలో ‘పురుషోత్తముడు ”అనే గొప్ప రాజు పరి పాలిస్తున్నాడు .ఇది జీలం చీనాబు నదుల మధ్య ఉంది .గ్రీకు వీరుడు అలెగ్జాండరు ప్రపంచ విజేత కావాలనే ఉద్దేశం తో గ్రీకు లోని మాసిడోనియా నుండి బయల్దేరి ,యూరపు అంతటా జయించి ఆసియా ను స్వాధీన పరచుకొని భారత దేశం వరకు వచ్చాడు .సై న్యాన్ని జీలం నది ఒడ్డున విడిది చేయించి పురుషోత్తముని తో, యు ద్దానికి సన్నద్ధు డవు తున్నాడు .అతన్ని ప్రేమించిన ”రుక్సానా ”అనే స్త్రే అలెగ్జాండర్ కు తెలీకుండా అతని ని  కంటే ముందు వచ్చి చేరింది .మారు వేషం లో ఉందామె .ఆ రోజు రాఖీ పండుగ .ప్రజలందరూ రాజైన పురుషోత్తముడికి రక్షా  కడుతున్నారు .ఆయన వారికి కానుక లిచ్చి పంపిస్తున్నాడు రుక్సానా కూడా వచ్చి రక్ష కట్టింది .ఆయనకు ఆమె కొత్త స్త్రీ అని పించింది .రక్షా కట్ట్టిన తర్వాత”అమ్మా ! నువ్వెవరివి గ్రీకు స్త్రీ లా ఉన్నావు .నీఎకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటి .రక్ష కట్టిన స్త్రీ నాకు సోదరి తో సమానం .ఈ అన్న దగ్గర దాయకుండా మనసు లోని కోరిక తెలియ జేయి .తీరుస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను ”అన్నాడు .దానికి ఆమె సంకోచపడ కుండా ”అన్నా !నేను ప్రపంచ విజేత అలెగ్జాండర్ ను ప్రేమించి వచ్చిన స్త్రీని .నా ప్రియుని ప్రాణ భిక్ష నాకు కావాలి .అదే ఈ చెల్లెలి కోరిక ”అన్నది .”నీ కోరిక తప్పక తీరుస్తానమ్మా !”అని వాగ్దానం చేశాడు .సంతోషం తో నిండిన కృతజ్ఞత తో సంతృప్తి తో  నమస్కారం చేసి అలెగ్జాండర్ ప్రియురాలు రుక్సానా వెళ్లి పోయింది .
అసలు విషయం ఏమి టంటే-అలెగ్జాండర్ సైన్యం దాదాపు పదేళ్లు గా యుద్ధాలు  చేయటం వల్ల అలసట ,ఇంటి మీద దిగులు తో ఉంది .ఉత్సాహం గా యుద్ధం చేయటం లేదు .అందులో ”పోరస్ ”అని పిలువ బడే పురుషోత్తముని గజ సైన్యం చూస్తేనే  వారికి వొణుకు పుడుతోంది .భీతి తో బతుకు ఈడుస్తున్నారు .ఇంతవరకు ఎక్కడా అపజయం లేకుండా విజయాలు సాధిస్తున్న అలెగ్జాండరు పురుషోత్తముడి సైన్యాన్ని ,ప్రజల తోడ్పాటుని ప్రజల అనన్య దేశ భక్తిని చూసి చలించి పోతున్నాడు .ప్రజలందరూ విజయం పురుషో త్తముడిదే అను కొని మహా పరాక్రమ విక్రమాలతో సిద్ధమైనారు .  .తన ప్రియుడు ఇక తనకు దక్కడని పురుషోత్తముని యేది రించి నిలిచి పోరాడి విజయం సాధించే లక్షణాలు అలెగ్జాండరుకు లేవని గ్రహించింది రుక్సానా .తను ప్రాణాధికం గా ప్రేమించిన ప్రియుడు అలెగ్జాండర్ ను కాపాడు కోవాలని బతికి ఉంటె బలుసాకు తిన వచ్చు నని భావించి పురుశోత్తముడికి రాఖీ కట్టింది .
యుద్ధం మహా భీకరం గా సాగుతోంది .మహా గజం ఎక్కి పురుషోత్తమ మహా రాజు యుద్ధం చేస్తున్నాడు .అలెగ్జాండర్ యవనాశ్వం ఎక్కి యుద్ధానికి దిగి ఎదురు పడ్డాడు .ఇద్దరు భీకరం గా పోరాడు తున్నారు .అలెగ్జాండర్ పురు షోత్తముని సమీ పానికి వచ్చాడు .వీర కరవాలం చేత ధరించిన పురుషోత్తముడు ఒక్క సారి ఖడ్గాన్ని అలెగ్జాండర్ మెడ మీద కు తెచ్చాడు .అప్పుడే అతని చేతికి కట్టిన రాఖీ కాంతులతో ప్రకాశించింది .అంతే రుక్సానా కిచ్చిన వాగ్దానాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకొని చంప కుండా వదిలేశాడు . .ఇదే అదును గా యవన సైన్యం పురుషోత్తముని బందీ గా పట్టు కొది .మర్నాడు అలెగ్జాండర్ సముఖానికి తీసుకొని వెళ్లటం ఆయన, ఈయన సాహస ధైర్యాలకు మెచ్చి ”మిమ్మల్ని ఎలా గౌరవించాలి ”?అని అడగటం  ఈ యన ”ఒక మహా రాజు ఇంకొక మహా రాజు ను గౌరవించి నట్లు ”అని తోణక కుండా సమాధానం చెప్పటంఅందరికి  తెలిసిన విషయాలే .ఇలా ”రాఖీ ”అలెగ్జాండర్ ప్రాణాలను కాపాడినా ,మహా వీరుడైన పురుశోత్తముడిని బందీ కూడా చేసింది .అలెగ్జాండర్ చేసిన చివరి యుద్ధం కూడా ఇదే నని మనకు తెలుసు .నిజం గా యుద్ధం లో గెలిచింది పురుషోత్తముడే అంటే భారత దేశమే .చరిత్రను వక్ర గతి లో రాసి అసలు చరిత్రకు మసి పట్టించారు పాశ్చాత్య చరిత్ర కారులు అని భారతీయ చరిత్ర కారులంటున్నారు .
ఈ  కధను మేము1954 లో తొమ్మిదో తరగతి చదువు తుండగా మాకు ”పురుషోత్తముడు ”అనే ఉప వాచకం అంటే  నాన్ డిటైల్డ్ పుస్తకం  లో మేము చదు వుకున్నది . అప్పటి నుంచి పురుషోత్తముడు అంటే ఆరాధనా భావం ఉంది .అంటే 58సంవత్స రాల క్రితం చదువు కొన్న కధ .ఇవాళ ఎందుకో జ్ఞాపకం వచ్చి ఈ” రక్షా బంధన మహోత్సవం ”నాడు మీ దృష్టికి తెచ్చాను అంతే .
మీ–గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –2-8-12-కాంప్–అమెరికా

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in సమయం - సందర్భం and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.