నా దారి తీరు -6 మోపిదేవి సర్వీసు విశేషాలు

    నా దారి తీరు -6

               మోపిదేవి సర్వీసు విశేషాలు

 మొదటి సారిగా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం లో చేరాను .నేను వెళ్లి జాయినవబోతు ఉంటె హెడ్ మాస్టర్ కోటేశ్వర రావు గారు ,సెకండరీ మేష్టారు కావూరు చిదంబర రావు గారు వరండాలో పోట్లాడుకొంటున్నారు .అది వారికీ మామూలే అని తెలిసింది .చిదంబర రావు గారు రావి వారి పాలెం అనే దగ్గర ఊరి వారు .మోతు బరి రైతు .ఎడ్లను బాగా మేపెవారు .చాలా సార్లు వారి ఎడ్ల జతకు ప్రధమ బహుమతి వచ్చింది .ఖద్దరు పంచ ,లాల్చి తో వచ్చే వారు హంబార్ సైకిల్ ఉండేది ఆయన తోడల్లుడే కావూరు  రామ క్రిష్నయ్య గారు మోతుబరి రైతు మరియు సీనియర్ తెలుగు పండితులు  .చాలా వెడల్పు ముఖం తో పంచ లాల్చీ తో వచ్చే వారు ఇస్త్రీ లేకుండా నీరుకావి బట్టలు కట్టే వారు .టీచర్ గా మంచి పేరుంది .చిన్న తెలుగు పండితులు నల్లగా ఉండేకూచి భోట్ల గోపాల కృష్ణ మూర్తి గారు గ్లాస్కో పంచ ,చొక్కా తో గుండీలు లేకుండా బె ఫర్వాగా ఉండే వాడు మాంచి సాహితీ సంపన్నులు .నాకు మహా దోస్తీ .ప్రతి దానికి ‘’వాసన ‘’అనే వారు .’’వాసనేసి పోయింది’’ ‘’ఏమిటీ వాసనా’’ అని ఎప్పుడూ నోటంట మాట వచ్చేది మేము ఆయన్ను ‘’వాసన మేష్టారు ‘’.అనే వాళ్ళం .పద్యాలు చాలా శ్రావ్యం గా పాడే వాడు రామకృష్ణయ్య గారికి పద్యం పాడటం వచ్చేది కాదు .అందుకని గోపాల కృష్ణ కు ఈయనంటే అలుసు ‘’ఏమిటండీ ఆయన పద్యం వాసనేస్తోంది‘’అనే వాడు మాతో

        స్కూల్ లో సీనియర్ ఉపాద్యాయులు వేమూరి  శర్మ గారు బాగా సంపన్నబ్రాహ్మణులు పెదప్రోలు నివాసి .పరిచయం అవగానే మా మనసు లాగేశారు .సరదాగా మాట్లాడే వారు గ్లాస్కో పంచ ,లాల్చీ వేసేవారు .ముందు రెండు పళ్ళు కొంచెం వెడల్పు గా ఉండేవి నవ్వు తుంటే సందడి గా ఉండేది .ఆయన వారింటికి తీసుకొని వెళ్లి భోజనం టిఫిన్లు పెట్టేవారు .ఆయన్నే ఫాస్ట్ అసిస్టెంట్ అంటారు అదేమిటో నాకు చేరినప్పుడు తెలీదు నెమ్మదిగా తెలిసింది .ఒక వారం రోజులు వారి ఇంటిలోనే న రాజ భోగాలనుభవిన్చాం నేనూ లెక్కల మేష్టారు జే.వి.రమణ రావు గారు .రామనణా రావు గారి తండ్రి గారు డి.యి.వో.ఆఫీస్ లో కాంప్ క్లెర్క్ గా పని చేసి రిటైర్ అయారు .బక్క పలచటి మనిషి .లెక్కల మేస్టారి కి అప్పటికే పెళ్లి అయింది .నా కంటే ఒక ఏడాది సీనియర్ .గంపల గూడెం నుంచి బదిలీ మీద ఇక్కడికి వచ్చారు .నేను ఆయన కలిసి పెదప్రోలు లో పెదప్రోలు గోపాల కృష్ణ మూర్తి గారి డాబా ఇంట్లో అద్దేకున్నాం .ప్రక్క ప్రక్క పోర్షన్లు .ఆయనది తూర్పు ద్వారం నాది దక్షిణ ద్వారం .ఒక గది ,ఒక వంటిల్లె .పైన డాబా కు మెట్లున్నాయి సాంబశివరావు, రాధాకృష్ణ మూర్తి ఈ ఇంటి ఓనరు అన్నదమ్ములు పొలాలన్నీ సాంబశివరావు గారే చూసే వారు బాగా సంపన్న కుటుంబం .అన్నదమ్ముల డాబాలు ఒకే వరుస లో ఉండేవి ..

       ఒక వారం శర్మ గారి ఆతిధ్యం తర్వాత నేను ,రమణ రావు గారు కాపురాలు పెట్టాం .నేనప్పటికి ఏక్ నిరంజన్ పెళ్లి కాలేదు .ఆయన భార్య కమలమ్మ గారితో కాపురం పెట్టాడు ఆమె సరదా మనిషి మా ఇద్దర్ని అన్నదమ్ములని ,కృష్ణార్జునులు అని అనుకొనే వారు .ఇద్దరం సైకిల్ మీద మోపి దేవికి వెళ్ళే వాళ్ళం కలిసి వచ్చే వాళ్ళం .నేను వంట చేసుకొనే వాడిని .నాకు సహాయం అడవి శ్రీరామ మూర్తి, చిన్న కారణం గారిఅబ్బాయి కృత్తి వెంటి  మాధవరావు .ఇద్దరు తోమ్మిదోక్లాస్ చాలా కలివిడి గా ఉండే వారు మాధవ చిలిపి .శ్రీరామ మూర్తి పెద్ద మనిషి గా ఉండే వాడు ఇంటి పనులన్నీ వాళ్ళే చేసే వారు నేను ఊరికే చూడటమే .గిన్నెలు తోమే వారు .పక్క వేసే వారు కాఫీ పెట్టి ఇచ్చే వారు సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి రాగానే మళ్ళీ పనులు మామూలే కుంపటి బొగ్గుల మీద వంట .నేను రామణా రావు గారు కలిసి ట్యూషన్ చెప్పాం .ఆయన లెక్కలు నేను సైన్సు మిగిలిన సబ్జెక్టులు సోషల్ ను శర్మ గారు చెప్పే వారు .జనం బానే ఉన్నారు కష్టపడిచెప్పే వాళ్ళం శర్మ గారి నాన్న గారు అమ్మ గారు ఉన్నారు చాలా ఆహితాగ్నులు వారు .వృద్ధ దంపతులు .శర్మ గారి తమ్ముడు నా పేరు వాడే ఒకడు స్కూల్లో చదివే వాడు .మా ఇంటికి ఎదురు గా గొల్ల వారుండే వారు నాంచారమ్మ పాలు పోసేది బానే ఉండేవి. వెన్నా నెయ్యి వాళ్ళదగ్గరే .ఆమె భర్త కోటయ్య,కొడుకు కోడలు అంతా కలిసే ఉండే వారు .మా వీధిలోనే హిందీ మేష్టారు లక్ష్మీ నారాయణ గారు అత్తారింట్లో ఉండేవారు ఎప్పుడూ ముక్కు పొడి పీలుస్తూఉండే వారు .వేమూరి గోపాల కృష్ణ మూర్తి సెకండరి టీచర్ .ఇక్కడే కాపురం .అయన వక్క పొడి పోట్లాలకు పొట్లాలు నవిలే వాడు మాకూ పెట్టె వాడు నస్యం బాగా పీల్చే వాడు హిందీ మేస్టారిని బావా అనే వాడు సరదా మనిషి మంచి పార్టీలు చేసే వాడు రూపాయికి వెనకాడే వాడు కాదు .

       పెదప్రోలు లోనే కృత్తి వెంటి లక్ష్మీ నరసింహా రావు అనే సెకండరి మేస్తర్ మాకు దోస్త్ .మేము ముగ్గురం కలిసి సాయంత్రాలలో చెరువు ఒడ్డుకో ,కాలవ గట్టు లకో వెళ్లి కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకొనే వాళ్ళం మంచి హాస్య ప్రియుడు బలే సరదా గా మాట్లాడే వాడు నల్లగా ఉన్నా మంచి ఆకర్షేనీయ ముఖం వాళ్ళమ్మాయి మా దగ్గిర ప్రైవేట్ చదివింది .నళినీ జయంత్ అనే మండవ వారమ్మాయి కూడా ట్యూషన్ చది వేది .కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు మండవ వెంకటేశ్వర రావు ఆయన ఒకాయన నల్లగా ఉండేవాడు ఆయన కూతురు స్కూల్లో చదివింది .ఆయన బాగా లిటరేచర్ చదివిన వాడని చెప్పుకొనే వారు .కరణం గారబ్బాయి సాయి కూడా మా దగ్గిరే చదివాడు .హిందీ చెప్పే ఒకావిడ ఆవిడ భర్త కూడా ఆ ఊళ్ళో పేరు పొందారు .యార్ల గడ్డ బాల గంగాధర రావు గారు సెకండరి పాసై ఉద్యోగం లేకుండా ఉండేవారు సాయంత్రాలు మాతో కలిసే వాడు అయన తర్వాతా ఏం ఏ.తెలుగు పాసై లెక్చరర్ అయి నాగార్జున వర్సిటి లో చేరి క్రమం గా దోణప్ప గారి శిష్యుడై గ్రామ నామాల మీద రిసెర్చ్ చేసి ఆచార్య పదవినలన్కరించారు నాతో ఇప్పటికి ఫోన్ లో సంభాషిస్తారు కృష్ణా జిల్లా రచయితల సంఘం నిర్వహించే కార్య క్రమాలలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తారు తన పుస్తకాలన్నీ నాకు పంపారు నేను మన సరస భారతి ప్రచురణలు వారికి పంపాను .

      వంట పని చేయటం బద్ధక మైతే అడవి శ్రీ రామ మూర్తి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళే వాడు అతఃని అమ్మగారు నాకు స్కూల్ సమయానికి వంట చేసి భోజనం పెట్టె వారు రాత్రిళ్ళు  కూడా వారిన్ట్లోనే భోజనం అతని తండ్రిది పెద కళ్ళే పల్లె వేటూరి సుందర రామ మూర్తి గారి తో ఆ కుటుంబానికి సంబంధం ఉంది .వంట గండం గడిచి ఇట్లా కాల క్షేపం చేసేవాడిని ఏదో వారికి ఇచ్చే వాడిని .నేనిచ్చిన్దేమీ లెక్క లోకి రాదు ఆమె నన్ను మాత్రు వాత్సల్యం తో చూసి పెట్టిన అన్నం  విలువ నేను కట్టే సమర్దుడిని కాను .ఆమె నాకు అపర అన్న పూర్నా దేవి వీరి కుటుంబం చాలా పేదరికం లో ఉండే ది.మా అమ్మ ఒక సారి పెదప్రోలు వచ్చి ఆమె గర్భవతి అని తెలిసి మందులు ఇప్పించిందట ఆవిడే ఈ మధ్య ఉయ్యూరు రాత్రి కంటి హాస్పటల్ లో కంటి ఆపరేషన్ చేసుకోవా టానికి వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి ఆ అన్న పూర్ణమ్మ ను చూసి నప్పుడు ఆమె చెప్పారు .ఆవిడను చూసి దాదాపు యాభై ఏళ్ళయింది ఆరోగ్యం గా శ్రీ రామ మూర్తి దగ్గర కప్తాను పాలెం లో ఉంటున్నారావిడవిడ స్కూల్ ఫీజులు కట్టేవాడిని మాధవ్ కుటుంబానికి ఏమీ ఆధారం లేదు తండ్రి సర్వ్ చేసే చిన్న కారణం ఆయన ఏదైనా సంపాదించి తెస్తేనే పొయిలో పిల్లి లేచేది అంతా బాధ పడే వారు అయినా ఎవ్వరని యాచించే వారు కాదు .అభిమాన వంతులు మా ఇంటి ప్రక్కనే ఉండే వారు తాటాకుల పాక అదే వారి ఆస్తి పిల్లలు ఎక్కువే .ఇప్పుడు కేంద్ర సాహిత్య అకాడెమి కార్య దర్స్ది అయిన కృత్తి వెంటి శ్రీనివాస రావు మాధవ్ తమ్ముడే మా ఇళ్ళల్లో చిన్నప్పుడు తిరిగిన కుర్రాడే మాధవ్ టెన్త్ తప్పి బొంబాయి వెళ్లి అందర్నీ పైకి తీసుకొచ్చాడు .ఇప్పుడు వాళ్లకు మిగి లింది ఆ పాక మాత్త్రమే .

         స్కూల్ లో మండవ లక్ష్మయ్య గారు శోభనాద్రి గారు అనే ఇద్దరు డ్రిల్లు మేస్టార్లు ఉండే వారు లక్ష్మయ్య గారు బలే సరదా మనిషి పాంటు షార్ట్ వేసే వాడు శోభనాద్రి గారు పంచా లాల్చి తో ఉండేవారు హెడ్ మాస్టర్ కు కుడి భుజం సర్వీస్ రూల్స్ అన్ని క్షున్నం గా  గా తెలిసిన వాడు ఆఫీస్ వర్క్ లో సాయం చేసే వారు కోటేశ్వర రావు గారికి ఆయన మాటంటే గురి. కోటేశ్వర రావు గారి చేతుల్లో ఎప్పుడు తాళం చెవుల గుత్తి ఉండేది .ఖద్దరు పంచ లాల్చి ఉత్తరీయం తో మహా దర్జాగా ఉండే వారు .డ్రిల్ మేస్టార్లు మమ్మల్ని సాయంత్రం బాద్మింటన్, వాలీ బాల ఆడించే వారు మొదటి సారిగా ఆటలు ఆడటం ఇక్కడే ప్రారంభ మైంది .అందులో లక్ష్మయ్య గారు రెండిటి లోను గొప్ప ప్లేయర్ .షాట్ట్ కొడితే దిమ్మ తిరగాల్సిందే .మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి ఆడించే వారు .నాగాయ లంక లో జరిగిన గ్రిగ్ స్పోర్ట్స్ కు వెళ్లి ఆడాం .అప్పుడు హెడ్ మోచర్ల పూర్ణ చంద్ర రావు గారు అనే బ్రాహ్మిన్ .చాలా రాయసం గా ఉండే వారు .తర్వాతా అయన పామర్రు హెడ్ అయితే నేను అక్కడ సైన్సు అసిస్టంట్ గా పని చేశా .ఒక బ్రాహ్మాణ ఇంట్లో మాకు భోజనం ..ఏదైనా గెలిచామో లేదో గుర్తు లేదు .

          అవని గడ్డలో వారానికో సారి సంత జరిగేది స్కూల్ నుంచి సరాసరి వెళ్లి కూరలు కొని తెచ్చుకొనే వాళ్ళం నేనూ రామణా రావు గారు ఆయన తలి దండ్రులు బందరు నుండి తరచు వచ్చి వెళ్ళే వారు ఆవిడ మంచి మాటకారి .ఒక సారి కృష్ణా నదికి వరదలు వస్తే అంతా కలిసి చూడటానికి వెళ్లాం పులిగడ్డ దగ్గర ఆక్విడేక్ట్ గొప్ప వండర్ .సెకండరి ఉపాధ్యాయ్లోకాయన కారు నలుపు లో ఉండేవారు బల్కక పలచ మనిషి మంచి లిటిగెంట్ .వాళ్ళమ్మాయి స్కూల్లో చదివి తర్వాతాతెలుగు  టీచర్ అయింది .మండల రామా రావు లోకనాద రావు లు గుమాస్తాలు ఒక నల్లని కుంతీ అతను లైబ్రేరియన్ .భాస్కర రావు అనే క్రిస్టియన్ లాబ్ అసిస్టంట్ .చాలా సహకరిగాస ఉండే వాడు నాకు ప్రాక్టికల్స్ చేయటం లో సహాయం చేసే వాడు నా ట్రాన్స్ ఫర్ కోసం సహాయ పడ్డాడు కూడా .కోటయ్య అని కుమ్మరి లావు గా ఉండే వాడు అటెండర్ నైట్ వాచ్ మాన్ నల్ల గా ఉండే పొడుగాటి అతను చాకలి అని గుర్తు .అంతా కలివిడి గా ఉండే వాళ్ళు కొతయ్యకు ఆరు వెళ్ళు చేతికి అదృష్ట వంతుడనే వాళ్ళు అతని కొడుకు నేను  వత్స వాయిహెచ్.ఏం.గా ఉండగా   అటెండర్ గా వచ్చాడు

  సశేషం

        మీ –గబ్బిట.దుర్గా ప్రసాద్ –22-2-13-ఉయ్యూరు

         . .

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in నా దారి తీరు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.