తాత్వికుడు థోరో

  తాత్వికుడు థోరో

           అమెరికా మహర్షి  అనగానే హెన్రి డేవిడ్ తోరో గుర్తుకు వస్తాడు .మహాత్మా గాంధి ,వినోబా బభాయ్ లే కాక మార్టిన్ లూధర్ కింగ్ లాంటి నల్ల జాతి హక్కుల పోరాట నాయకుడికి కూడా తోరో ఆదర్శం .స్వతంత్ర జీవి .బుద్ధి జీవి గా ప్రసిద్ధుడు

                 తోరో 1817 లో అమెరికాలోని మాసా చూసేత్స్ రాష్ట్రం లో కంకార్డ్ లో జన్మించాడు ..1862మే 6 న మరణించాడు నలభై అయిదేళ్ళు మాత్రమె జీవించినా అమెరికా ప్రజలకు గొప్ప మార్గ దర్శి అయ్యాడు తాత్వికులలో గొప్ప వాడుగా ,ప్రేరకులలో ముందు వాడుగా గుర్తింప బడ్డాడు అసలు వీరి మూలం ఫ్రాన్సు .తోరో వల్ల  మాసాచూసేత్స్  రాష్ట్రానికే గొప్ప పేరు లభించింది .మేధావిగా ఆలోచనా పరుడిగా సంస్కార సంపన్నుడు గా ఆయన్ను అందరు గౌరవిస్తారు ఆయన గురించి సూక్ష్మం గా చెప్పాలంటే ‘’Thoreu was bred to no profession ,he never married ,he lived alone ,he never went to church ,he never voted ,he refused to pay taxes ,,he ate no flesh ,he drank no wine ,he never knew the use of tobaco,and though a naturalist ,he used neither trap ,nor gun ‘’

 

 images (40)

 

 

             స్వతంత్ర వృత్తి గా lead  పెంసిల్లను తయారు చేసి అమ్మే వాడు .ఆయనకు వడ్రంగి  పని బాగా వచ్చు .భూముల సర్వ్ చేయటం తెలుసు .వీటి వల్ల  వచ్చే ఆదాయం తో జీవించాడు బ్రతకటానికి మాత్రమె సరి ప డ సంపాదించటం ఆయన లక్షణం .దగ్గరలోని ‘’వాల్దేన్ పాండ్ ‘’లో కుటీరం నిర్మించుకొని  రెండేళ్ళు న్నాడు ప్రపంచం టో సంబంధం లేకుండా .ఆయనకు ప్రకృతిని తీక్షణం గా పరిశీలించే తత్త్వం ఉంది .ప్రక్రుతి అందాలన్నా శైలి అన్నా మహా ఇష్టపడే వాడు ఈయన ను ఆదర్శం గా చేసుకొనే గాంధీ సబర్మతీ ఆశ్రమం స్తాపించాడు .ఇండియా లోఇలాంటి వారు సాధారణమే .కాని అమెరికా లో తోరో లాంటి వారుండటం అత్యాస్చార్యమేస్తుంది .ఇది ఒక రకం గా తొమ్మిదో వింత అని పిస్తుంది .ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రచించాడు తన ఆత్మకధ గాwher i lived ” రాసుకొన్నాడు . 

          సంతోషం అనేది జీవిత నియమాలలలో  ఒకటి అని ఆయన భావించాడు ‘’I SEE THE CIVIL SUN DRYING EARTH’S FEARS –HERE TEARS OF JOY WHICH ONLY FASTERFLOW ‘’అని కవితాత్మకం గా చెప్పాడు .అడవులు అంటే సహజ  పట్టణాలన్నాడు . ఆయన దృష్టిలో’’man is the fiercest and cruelest animal ‘’. ఏ ప్రభుత్వం తక్కువ గా పాలిస్తుందో అదే అసలైన ప్రభుత్వం అంటాడు – ‘’that government is best which governs least ‘’అంతే కాదు that government is best which governs not at all ‘’అనీ అన్నాడు .ప్రభుత్వ దాస్టేకాన్ని ఎదిరించాడు సహాయ నిరాకరణ చేశాడు .అందుకే ప్రభుత్వం పై ‘’under a government which imprisons any unjustly ,the true place for a just man is also a prison ‘’అని తన అరెస్ట్ ను గురించి చెప్పాడు ఆయన జైల్లో ఉన్న సంగతి తెలిసిన వేలాది ప్రజలు జైలు దగ్గరకొచ్చి విడుదల చేయ వలసిందిగా అధికారులను ఒత్తిడి చేశారు సాదు ,సత్ప్రవర్తకుడు జైలు లో ఉండటం ఆ ప్రజలు జీర్ణించుకోలేక పోయారు .అది వారి సత్యాగ్రహం అదే తర్వాతా అందరికి మార్గ దర్శస్క మైంది

              ఆయన ఎప్పుడూ ప్రజా పక్షమే .ప్రజా వ్యతిరేక మైన ఉత్తర్వులను అమలు చెయ్య దలిస్తే అధి కారులు ముందు రాజీ నామ చేయాలని చెప్పాడు .is there not a sort of blood shed which the consciousness wounded ?’’అని ప్రశ్నించాడు ‘’through this wound ,a man’s real wound ,a man’s real manhood and immortality flow out and he bleeds to an ever lasting death .i see this blood flow now’అన్నాడు .

              దేశమును ప్రేమించుమన్నా అన్న గురజాడకు మార్గ దర్శి తోరో మనదేశాన్ని మన తలిదండ్రుల లాగా చూడాలి అన్నాడు అంతఃకరణ సాక్షిగా ప్రవర్తించాలని కోరాడు .అమెరికా పాలకులకు ఇంకా స్వేచ్చా వాణిజ్యం అంటే ఏమిటో తెలీదని ,అమెరికా యూనియన్ స్వేచ్చ విషయం లో ఇంకా అవగాహనా లేక పోవటం సరి కాదని అన్నాడు .

          ఒంటె మన ఆదర్శం అని చెబుతూ ‘’you must walk like a camel which is said to be the only beast which ruminates when walking ‘’అని వివరణ నిచ్చాడు .ఒంటె నడుస్తూ నెమరు వేస్తుంది అలా మనమూ ఏపని చేసిన పాతది గుర్తు చేసుకోవాలని అర్ధం .ప్రక్రుతి కవి వర్డ్స్ వర్త్ ను గురించి ఆయన సేవకుడిని అడిగితే అతడు  ‘’here is his library .but his study is out of doors ‘’అని చెప్పిన విషయం తోరో కు కూడా వర్తిస్తుంది ప్రకృతి ప్రేమికుడు ఆయన .ఎన్నో అరుదైన విషయాలను సేకరించాడు అటవీ సంపద అంటే ఆయనకు యేన లేని మోజు దాని గురించి ‘’  wildness is the preservation of the world .From the forests and wildness came the tonics and barks which brace man kind.the most alive is the wildest .’’అని సిదాన్తీకరించాడు .

     అమెరికా ప్రజలు ‘’should work the virgin soil ‘’అని హిత బోధ చేశాడు సాహిత్యం లో wild అనే మాటే తనకు అత్యంత ప్రీతికరం అన్నాడు .తోరో may be ‘’అనటానికి బదులు ‘’perchance ‘’అని ఉపయోగిస్తాడు ఈ మాట ఆయన రచనల్లో చాలా సార్లు కనీ పిస్తుంది

         మహా భారత కధనం లో ఆది వరాహం పై దిగ్గజాలు  ఉన్నాయని ఉంది దాన్ని తోరో సమర్ధించాడుfossil tortoise has lately been discovered in India large enough to support an elephant ‘’ఆయన దృష్టిలో మంచి పను లన్నీ ‘’wild and free ‘’ భారత ఇతిహసా లను తన రచనలలో ఉదాహరించాడు అందులో జడ భరతుని కద కూడా ఉంది .ఆయనకు పేరు లేదనీ ఆయన కీర్తియే ఆయన పేరు అన్నాడు .

      నీప్సి అనే ఫ్రెంచ్ ఆయన ఒక విషయం కనీ పెట్టాడని తోరో చెప్పాడు .దీనిని ‘’actinism ‘’అంటారట .అదేమిటంటే సూర్య రశ్మి ప్రభావం వల్ల గ్రానైట్ రాళ్ళు ,రాతి నిర్మాణాలు లోహ  . విగ్రహాలు సూర్య కాంతి పడి నంత సేపు దెబ్బతింటాయి అయితే రాత్రి వళలలో మళ్ళీ పున్జుకొంటాయట అంటే తెల్ల వారే సరికి మళ్ళీ యదా స్తితికి వస్తాయట .అంటే రాత్రి ఎంత అవసరమో నిద్ర ఎంత ముఖ్యమో దీని వల్ల  తెలుసుకోవాలని ఆంతర్యం.

          Knowledge is our positive ignorance –ignorance is negative knowledge ‘’అంటాడు తోరో తత్వ వేత్త .మనం ఎంత ఉన్నతం గా ఎదిగామో చెప్పటానికి జ్ఞానం కోల బద్ద కాదువిజ్ఞానంతో కూడిన సాను భూతి మాత్రమే అంటాడు అన్ని చట్టాలకన్నా బతికే స్వేచ్చ గొప్పది ఆ స్వేచ్చ నిరంతర పరిశ్రమ వల్ల  ,మనను సృష్టించిన వాడి తో సంబంధం వల్ల సార్ధక మవుతుంది అన్న విష్ణు పురాణం లోని విషయాన్ని విశదీకరిస్తాడు .

 చివరిగా అన్ని ప్రభుత్వాలు తెలుసుకో దగ్గ సత్యాన్ని చెప్పాడు ‘’the effect of good government is to make life more valuable .’’

         ఇలా ఎన్నో ఆదర్శ విషయాలు దార్శనిక భావనలు ,అనుభవాలను తన రచనలలో నిక్షిప్తం చేసి ఆదర్శ మానవుని గా జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకొన్నాడు .అందుకే తోరో ను ‘’అమెరికా  మహర్షి ‘’అంటారు .

             ఇది 29 -08-2002 నాటి నా అమెరికా డైరీ నుండి మీకోసం 

                  మీ –గబ్బిట   దుర్గా ప్రసాద్ –23-6-13- ఉయ్యూరు 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in అమెరికా లో and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to తాత్వికుడు థోరో

  1. థోరో జీవన సరళి చూస్తే ఇండియాలో పుట్టాల్సినవాడు అమెరికాలో పుట్టాడనిపిస్తుంది!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.