నా దారి తీరు -38 పెనమకూరు కాపురం -ట్యూషన్ ప్రహసనం

      నా దారి తీరు -38 
                             పెనమకూరు కాపురం -ట్యూషన్ ప్రహసనం 
              స్కూల్ లో హెడ్ మాస్టారి దగ్గర ట్యూషన్ చదివే వాళ్లకు ఎందుకో అంట నచలేదు ముఖ్యం గా పొరుగూరి విద్యార్ధులకు .వాల్లు నన్ను కలిసి రోజూ మా ఊరు రండి ట్యూషన్ చెప్పండి అని అడిగే వారు . మనకేం గిట్టు బాటు అవుతుంది అని కొంతకాలం తాత్సారం చేశాను ంఅరీ దేవరపల్లి పిల్లల ఒత్తిడి ఎక్కు వింది . చలపతి అనే కోమట్ల కుర్రాడు ,రెడ్ల పిల్లలు సాంబి రెడ్డి  ,ప్రసాద రెడ్డి మొదలైన వారు విశ్వనాధ వెంకటేశ్వర రావు అనే బ్రాహ్మల కుర్రాడు ,కళ్ళం వారి పాలెం అబ్బాయి ప్రభాకర రెడ్డి రోజూ బతిమి లాడే వారు . ముందుగా ఎక్కడ చెప్పాలి అనే ప్రశ్న వచ్చింది కనుకు పెనమకూరు లో ఒక కమ్మ వారింట్లో ఒక చిన్న పోర్షన్ చూశాను వంటకు ,పడకకు గదులు హాలు ఉంది పక్కనే ఇంటి ఓనర్లు ఉన్నారు .ఒక విధవావిడా ,ఆవిడ విధవ కూతురు ఈమెకొడుకు ఉంటారు ఆ ఇంట్లో అబ్బాయి స్కూల్ లో తొమ్మిది చదువుతున్నాడు చడువేమీ అబ్బెదికాడు .కనుక నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటె వాడిని బాగా చదివిస్తానని వాళ్ళ నమ్మకం సరే నని ఒక రోజు కొద్ది సామానుతో పెనమ కోరు లో కాపురం పెట్టాను వంట చేసుకో కుండా రోజూ ఉయ్యూరు నుండి పాలేరుతో స్కూల్ సమయానికి ముందే నాకు కారియర్ పంపేవాళ్ళు ఽదితిని స్కూల్ కు వెళ్ళేవాడిని . సాయంత్రం మళ్ళీ పాలేరు కారీర్ తెచ్చేవాడు .కాఫీ ఇంటి మామ్మ గారిచ్చేవారని గుర్తు . అక్కడ ప్రైవేట్ ప్రారంభించాను .పెద్దగా ఎవరూ ఎక్కలేదు ఽప్పుదు దేవరపల్లి లో ట్యూషన్ చెబితే ఎలా ఉంటుంది అని పించి రెండు మూడు రోజులు సాయంత్రం పూట అక్కడికి వెళ్లి పరిస్తితులను గమనించాను .నెను వెళ్లి నప్పుడల్లా ,విశ్వనాధ వెంకటేశ్వర రావు ఇంట్లోనే భోజనం చెయ్యనిది వదిలే వారుకాదు ఆ దంపతులు ఆయన ఎలిమెంటరి మాస్టారు గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు ఆవిడ ఉయ్యూరు లో ప్రఖ్య వారి ఆడపడుచు అని గుర్తు మంచి ఆప్యాయతా ఆదరం చూపే వారు నాకేమీ లోపం రానిచ్చే వారు కాదు . 
                విశ్వనాధ వారబ్బాయిలు స్కూల్ లో చదువుతున్నారు వారికీ ఉపయోగం అక్కడ ప్రైవేట్ పెడితే .ఒకతి రెండు రెడ్ల కుటుంబాలు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు ఏదీ ఎందుకో నచ్చలేదు ఒకటి రెండు రోజులు చూసి ఆ ప్రయత్నం విరమించాను కళ్ళం వారి పాలెం లోను చూశాను అదీ నచ్చలేదు . పాపం వాళ్ళు చాలా నిరాశ చెందారు . పెనమ కోరు కాపురానికి ఒక వారం ప్రభావతి పిల్లలతో సహా వచ్చింది . ఇక్కడ ఉండటం కష్టమని పించి వెళ్ళింది . నేనూ ఒక నీలో రెండు నెలలో పెనమకూరు లో కాపురం ఉంది మళ్ళీ ఉయ్యూరు కు వెళ్ళిపోయాను .య్యూరు నుంచే సైకిల్ మీద రోజు స్కూల్ కు వచ్చి వెళ్ళే వాడిని . నా లాగే డ్రాయింగ్ ,డ్రిల్ మేస్టార్లు సైకిల్ మీద వచ్చేవారు .వారి భార్యలు రిక్షాలో వచ్చేవారు . పాపం సాయంత్రం వాళ్ళు ఇంటికి రావాలంటే బస్ లేట్ గా వచ్చి చీకటి పాడేది ఱిక్షాలు దొరిక్క ఇబ్బంది పడేవారు మేము సైకిల్ల మీద కనుక త్వరగా అరగంటలో ఇంటికి చేరుకొనే వాళ్ళం .న్ రోజూ సైకిల్ తొక్కటం వాళ్ళ ఆ తర్వాతా నాకు ”పైల్స్ కంప్లైంట్ ”వచ్చింది వేడి చేసి . కుమారస్వామి డాక్టరు గారు ”పైలేక్స్ ”టాబ్లెట్స్ వాదించారు ,క్రీమ్ కూడా రాసుకోమన్నారు వీటితో పూర్తిగా తగ్గిపోయింది . సీజన్ మారినప్పుడల్లా నా జాగ్రత్త నేను పడుతూ ఆ మాత్రలు వేసుకొంటూ మళ్ళీ రాకుండా చేసుకొన్నాను . 
                                                      విశ్వనాధ వారి అబ్బాయిలు  
 
                      విశ్వనాధ వారి అపెద్దబ్బాయి వెంకటేశ్వర రావు నాకు ముఖ్య శిష్యుడైనాడు అతని తమ్ముళ్ళు కూడా అక్కడే చదివే వారు ఒకతను తర్వాత కరెంట్ డిపార్ట్ మెంట్ లో ఉద్యోగం పొందాడు .ఇంకొదు తిరుపతి లో ఒరిఎంతల్ కాలేజి లో చదివి యెమ్.యె.పాసై లెక్చరర్ అయ్యాడు పాపం వెంకటేశ్వర రావు టెన్త్ పాస్ అవగానే ఉద్యోగం రాక యేవో చిల్లర ఉద్యోగాలు చేసే వాడు వ్యాపారాలు చేశాడు ఉయ్యూరుసెంటర్ లో ”పెన్నులు అమ్మే షాప్ ”పెట్టాడు నాతొ దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయించాడు కాని ఎక్కువ రోజులు వ్యాపారం సాగలేదు ”నా చేతి వైభవం ”అలాంటిదాన్న మాట అనుకొన్నాను షాప్ ఎత్తేశాడు . అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వచ్చి కనపడే వాడు నేనంటే పరమ భక్తిగా ఉండేవాడు . న కాలం కలిసి రాలేదు అతనికి . ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి చ్తెచ్చేవాడు సేన్తర్లోనో బెజవాదలోనో కనిపిస్తే కాఫీ హోటల్ కు తీసుకొని వెళ్లి టిఫిన్ పెట్టించి కాఫీ తాగించాకుండా వదిలే వాడు కాదు .దురద్రుస్త వంతుడు దేనిలోనూ రాణించలేక పోయాడు పెళ్లి అయి పిల్లలను కూడా తీసుకొచ్చి చూపించాడు తల్లీ తండ్రీ  చని పోయారు అతని సమాచారం తెలిసి దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళయింది . నేనంటే ఇంట వెర్రి అభిమానం ఉన్న శిష్యుడు ఇతనొక్కడే అని పిస్తాడు . 
                            పెనమకూరు విద్యార్ధులు 
                  కనక వల్లి శిష్ట్లా వారి అగ్రహారం . వారినే అగ్రహారీకులు అంటారు ంఒతు బారి రైతులు మంచి పొలాలు వ్యవసాయం ఉన్న వారు డాబా ఇల్లున్దేవి సోమయాజులు గారు అందులో కాంగ్రెస్  రాజకీయాల్లో చొరవ ఉన్న వాడు అయన తర్వాత ఇక్కడి నుండి కాపురం ఉయ్యూరు కు మార్చాడు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి నా దగ్గర ఉయ్యూరులో ట్యూషన్ చదివింది .విశాల అని జ్ఞాపకం .నెనప్పుదు రామా రావు అభిమానిని ఽఅ అమ్మాయి నేను మాట్లాడే దంతా ఇంట్లో తండ్రికి చెప్పేది ఉడుకు మోటు పిల్లగా ఉండేది ఆయన ట్యూషన్ ఫీజు తేలిగ్గా పంపే వాడు కాదు ”మనల్ని అడిగే మొనగాడేవాడు ‘/అనే తత్త్వం నేను రోజూ ఆ అమ్మాయితో కబురు చేస్తూనే ఉండే వాడిని . 
                      వెంపటి వారు కూడా కనక వల్లి లో ఉండే వారు వెంపటియాజులు గారు అనే వారి కుటుంబం స్కూల్ కు వెళ్ళే దారి లో రోడ్డు మీదనే ఉండేది వ్యవస్దాయ దారులు అన్నదమ్ములు అయిదుగురు దాకా ఉండేవారు ఆయన ఉయ్యూరులో ”నీలగిరి కాఫీ స్టోర్స్ ”ను మసీదు దగ్గర కోటలో నడిపే వారు మా కాఫీ పొడి వారి దగ్గరే కొనే వాళ్ళం .  పెళ్లిళ్లకు ,పేరంటాలకు వారి కాఫీ పాడే వాడే వాళ్ళం మహా కమ్మని వాసనతో ఉండేది అది తప్ప ఇంకో పొడి తో కాఫీ తాగలేక పోయే వాళ్ళం ఽఅయన రోజూ కనక వల్లి నుండి ఉయ్యూరు కు వచ్చి కాఫీ పొడి షాప్ నిర్వహించేవారు గింజలు వేయించి పొడి చేసే మేశీన్లున్నాయి ంఆకు పట్టి తాజా పొడి ఇచ్చేవారు ఽఅయన కూతుళ్ళు పెనమ కోరు స్కూల్ లో చదివినవారు . అయన పెద్ద తమ్ముడే మాతో పాటు పని చేస్తున్న వేర్మ్పతి లక్ష్మీ నరసింహ శర్మ గారు అనే తెలుగు పండిట్ ఽఅయన మేము వేమూరు శివరామ క్రిష్నయ్య గారి వద్ద ప్రైవేట్ చదువు తున్నప్పుడు మా మాస్టారి దగ్గర సంస్కృతం నేర్చుకొని తెలుగు పండిట్ కోర్సు చదివారు . ఇంకో తమ్ముడు సుబ్రహ్మణ్యం నాకు ఉయ్యూరు లో సహాధ్యాయి .ఇంకొ తమ్ముడు కుమారా స్వామి డాక్టర్ కోర్సు చదివి ఉయ్యూరు లో ప్రాక్టీస్ పెట్టారు ఆయనే మా ఫ్యామిలి డాక్టర్ . మా అమ్మ కు అయన అంటేనే అభిమానం ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకు వేల్తామన్నా వద్దనేది . పొతే ఆయన చేతిలోనే పోతాను అనేటంత నమ్మకం . ఇతని కుమారుడే వెంపటి కృష్ణ యాజీ ప్రస్తుతం మాకు ఆపద్బాన్ధవుడైన ఫామిలీ డాక్టర్ ్‌ఐదరా బాద్ లో శ్రీ రామ చంద్రా హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ గా ఉన్నాడు ంఎము అక్కడికి వెళ్లి నప్పుడల్లా అతస్న్ని కలిసి ఆరోగ్యం చెక్ చేయిన్చుకొంటాం కుమారా స్వామి ఉయ్యూరు లో కొబ్బరి తోటలో మంచి డాబా కట్టుకొన్నాడు కాని మధ్య వయస్సులో అకస్మాత్తు గా మరణించాడు . కుమారస్వామి మా తమ్ముడు కు క్లాస్ మేట ఱొజు వాళ్ళందరూ కనక వల్లి నుండి ఉయ్యూరు వచ్చి స్కూల్ లో చదివే వారు ంఅధ్యాహన్ భోజనం తెచ్చుకొని మా ఇంట్లో తినే వారని జ్ఞాపకం . 
                     మారేపల్లి చలపతి అని నాకు ఎస్ ఎస్ ఎల్ సి వరకు సహాధ్యాయి కనక వల్లి నివాసి అతని కూతురు నేను పని చేసినప్పుడు పెనమ కోరు స్కూల్ లో పదవ తరగతి చదివింది .విశ్ను భొట్ల సోమయాజులు కూడా అ ఊరి వాడే స్తితి మంతుడు నాకు ఉయ్యూరు లో క్లాస్మేట్ ఽతని అన్నకొడుకు ,కూతురు ఇక్కడే చదివారు . అలాగేర్ ఇంకొన్ని ఫామిలీల పిల్లలు కూడా చదివారు . నేను చెప్పిన వారు తప్ప మిగిలిన పిల్లలేవ్వరూ చదువు లో ముందుకు వెల్ల లేక పోయారు .
                                   అమ్మ అనారోగ్యం –
                       అప్పటికే మా అమ్మ బి.పి. తో అయిదారేళ్ళ నుండి బాధ పడుతోంది . డాక్టర్ కుమారస్వామి అప్పటికి కొన్ని ఏళ్ళ క్రితమే ప్రాక్టీస్ పెట్టాడు . బ్రాహ్మల డాక్టరు కనుక ఊళ్ళోని బ్రాహ్మను లందరూ ఆయన దగ్గరకే వెళ్ళే వాళ్ళం . మా అమ్మను ఆయనకే చూపించాం ఽప్పతి నుండి ఆయనే ఆమెకు డాక్టర్ ..విశయాలను వివరం గా చెప్పేవాడు . మా అమ్మ అన్నా మా కుటుంబం అన్నా అభిమానం గా ఉండేవాడు . అమ్మను చాలా శ్రద్ధగా చూసే వాడు .  ఖరీదైన మందులు వాడి త్వరలోనే తగ్గించేవాడు . మా పిల్లలకు మా ఇద్దరికీ ఆయనే డాక్టర్ . ఆయన ప్రాక్టీస్ బాగా పుంజు కొంది . 
 
                                 బదిలీ ప్రయత్నాలు 
                          మళ్ళీ ఉయ్యూరు మీద ధ్యాస  పెరిగింది . బదిలీ చేయించుకోవాలని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాను . నాకు వెన్ను దన్నుగా మా వర్డు మెంబర్ కోలా చాల చలపతి మా మేన మామ గారి అబ్బాయి పద్మనాభం ఉన్నారు పద్మనాభం అప్పటికే యెమ్.యెల్.యెఽయిన వద్దే శోభనాద్రీశ్వర రావు కు క్లాస్ మెట్  . మాకు హైస్కూల్ లో జూనియర్ . అతని దగరకు వెళ్లి నన్ను ఉయ్యూరుకు ట్రాన్స్ ఫర్ చేయించమని పద్మనాభం చాల పాటి నాలుగైదు సార్లు చెప్పారు . చేద్దాం చేద్దాం అని తాత్సారం చేశాడు . పని జరగలేదు . యె.వి.సుబ్బా రావు అనే అద్రిల్ మేష్టారు ట్రాన్స్ ఫర్ అయితే వెంటనే మళ్ళీ ఉయ్యూరు కు తీసుకొచ్చాడు శోభనాద్రి   .ఇది చూసిన మా చాల  పతికి ”ఎక్కడో కాళింది . ” మర్నాడే నన్ను శోభనాద్రి దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్లి  ”ఏం పెద్ద మనిషి వయ్యా1 మా వాడి ట్రాన్స్ ఫర్    గురించి   నీ దగ్గరస్కు ఎన్నో సార్లు  తిరిగాను . నిన్న కాక మొన్న ట్రాన్స్ ఫర్ అయిన డ్రిల్ మేస్తార్ని ”మీ కమ్మారు” అని వెంటనే ఉయ్యూరు తీసుకోచ్చావ్.  ”మా బాప నాళ్ళు” అంటే అంట అలుసా .ఇదె లాస్ట్ వార్నింగ్.  వారం లోపు మా దుర్గా ప్రసాద్ ను ఉయ్యూరు బదిలీ చేయించక పోయావో   పరిస్తితులు చాలా తీవ్రం గా ఉంటాయి జాగ్రత్త మంచి తనానికి కూడా హద్దుంటుం ది .  నీ  దగ్గరికి రాము మాకు ఎలా చేయించుకోవాలో  తెలుసు నీ వల్ల   అయితే నీకు గౌరవం అని వచ్చాం ఆ మర్యాద నిలుపుకో ”అని దులిపేశాడు .కంగు తిన్న శోభనాద్రి ” ”చలపతి రావు !గారూ  వారం కాదు నాలుగు రోజుల్లో ప్రసాద్ గారిని ఉయ్యూరు తీసుకొస్తాను ఇదే హామీ ””అన్నాడు సరే నని ఇంటికి తిరిగి వచ్చాం .
                    సశేషం –మీ–గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ — 13-7-13- కాంప్–హైదరాబాద్

 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in నా దారి తీరు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.