గురవాయూర్ శ్రీ కృష్ణ మూర్తి

                గురవాయూర్ శ్రీ కృష్ణ మూర్తి

దక్షిణ ద్వారక

దక్షిణ దేశ ద్వారక గా ,కలియుగ వైకుంఠం గా ప్రసిద్ధి చెందింది గురవాయూర్ .అయినా 108వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రాలలో గురవాయూర్ చేరక పోవటం విశేషం .కేరళ రాష్ట్రం మలబార్ తీరం లో గురవాయూర్ శ్రీ కృష్ణ క్షేత్రం ఉంది .దేవతల గురువు బృహస్పతి అన బడే ‘’గురువు వాయువు ల ఊరు’’ కనుక గురవాయూర్ అనే పేరు వచ్చింది .ఇక్కడ శ్రీ కృష్ణుని ఆకారం గా శ్రీ మహా విష్ణువు అఆరాధన జరగటం మరో విశేషం .స్వామి పాంచ జన్య శంఖువు ,సుదర్శన చక్ర్రం ,కౌమోదకి గద ,పద్మా లతో ,మేడలో తులసి మాలతో గురవాయూరప్ప అయిన శ్రీ కృష్ణుడు శోభిల్లుతూ దర్శనమిస్తాడు .ఈ మూర్తికి ఒక విశేషం ఉంది .వసుదేవునికి దేవకీ దేవికి శ్రీ కృష్ణ జననం ముందు సాక్షాత్కరించిన శ్రీ మహా విష్ణువు రూపమే ఇది .ఆది శంకారాచార్యుల వారు నిర్దేశించిన విధానం లోనే ఇక్కడ పూజాదికాలు నిర్వహింప బడుతాయి .అందుకే దక్షిణ ద్వారక అన్నారు .1427నుండి ‘’చెన్న నారాయణ నంబూద్రి ‘’బ్రాహ్మణులే ఇక్కడ అర్చకులు గా ఉన్నారు .ముఖ్య పూజారి తెల్ల వారు ఝామున 2-30గం లకు గర్భ గుడి ప్రవేశం చేసి పూజదికాలను పూర్తీ చేసి సరికి మధ్యాహ్నం 12-30వుతుంది అంత వరకు పచ్చి గంగ కూడా పుచ్చుకోకుండా నియమ గా ఉంటాడు అదీ ప్రత్యేకతే

            

Guruvayur Sri Krishna Temple

.

ప్రసిద్ధ యాత్రాస్థలం

5,000ఏళ్ళ నుంచి పూజింప బడుతున్న అర్చా మూర్తి శ్రీ గురవాయూర్ శ్రీ కృష్ణుడు .14వ శతాబ్దం వరకు ‘’కోక సందేశం ‘’అనే కావ్యం లో ‘’కురువాయూర్ ‘’గా ప్రసిద్ధం అయింది .కరువై అంటే సముద్రం .మలబార్ సముద్ర తీరం లో ఉంది కనుక ఆ పేరు సార్ధక మైంది .క్రమం గా పేరు గురవాయూర్ గా మారింది .’’మామన్ కం ‘’అనేది ఇక్కడి స్థానిక సంఘటన .’’తిరునాయ ‘’అనే చోట ‘’భారత పుజ్జక ‘’తీరం లో జరిగిందిది .కాలికట్ జమీందార్లకు ,వళ్ళువ నార్ ప్రజలకు ఇక్కడే అనేక సార్లు యుద్ధాలు జరిగాయి .కాలికట్ జమీందారు వైష్ణవుడై శ్రీ కృష్ణ భక్తుడు గా మారి పోయాడు .యదా రాజా తదా ప్రజా గా ప్రజలూ శ్రీ కృష్ణ భక్తులై పోయారు .1638గర్భాలయాన్ని ముందు  గా నిర్మించారు .’’విశ్వ బలి ‘’చేసి దుస్ట శక్తులను తరిమేశారు .పదహారవ శతాబ్దానికే గొప్ప యాత్రాస్తలమైంది గురవాయూర్ .

శ్రీ కృష్ణ విగ్రహం

గురవాయూర్ లోని శ్రీ కృష్ణ మూర్తి విగ్రహం ‘’పాతాలాన్జనశిల  ‘’అంటే యాంటి మోని  అనే అయస్కాంత శిలఅంటే ‘’సుర్మా శిల’’  తో తయారు చేయ బడింది .శ్రీ మహా విష్ణువు నిద్ర లేవగానే శ్రీ కృష్ణ రూపం దాల్చి తన విగ్రహాన్ని శివుడికి ఇచ్చాడు అయన బ్రహ్మ కు అంద జేస్తే బ్రహ్మ మనువుకు అతని భార్యకు అప్పగించాడు .శత రూప చక్ర వర్తి మగ సంతతి కోసం విష్ణుమూర్తి దర్శనం కోసం   తపస్సు చేశాడు .ఆయన అనుగ్రహించి తాను వారికీ పుత్రుడుగా జన్మిస్తానని తెలియ జేశాడు .అది నాలుగు జన్మలలో సాధ్యం అవుతుందని చెప్పాడు .నాలుగు జన్మలలో నాలుగు రూపాలుగా పుడతానని తెలియ జేశాడు .శత రూప దంపతులకు ‘’మొదట ‘’పృశ్ని గర్భుడు ‘’గా విష్ణువు జన్మించాడు .అతడు ఐహిక వాంఛ లకు దూరమై బ్రహ్మ చర్య వ్రత దీక్షలో గడిపాడు .రెండవ జన్మ లో కశ్యప ప్రజా పతి అదితి లకు వామనుడు గా జన్మించాడు .మూడవ జన్మ లో కౌసల్యా దశరధులకు శ్రీ రాముని గా జన్మించాడు .నాలుగవ జన్మ లో దేవకీ వసుదేవులకు శ్రీ కృష్ణుడిగా విష్ణువు పుట్టాడు .వారి కోరిక తీర్చాడు .శ్రీ కృష్ణ విగ్రహాన్ని ఉద్ధవుడు రుక్మిణీ దేవి అత్యంత భక్తీ శ్రద్ధాల తో పూజించారు .ద్వారకా నగరం లో తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ శ్రీ కృష్ణ విగ్రహాన్ని స్వయం గా శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ యే ప్రతిస్టించాడు .

కృష్ణ విగ్రహం గురవాయూర్ చేరిన వైనం

ద్వాపర యుగాంత సమయం లో శ్రీ కృష్ణుని తో సహా  సకల యాదవ నిర్యాణ సమయం లో ద్వారక సముద్రం లో మునిగి పోతుందన్న సంగతి తెలిసిన కృష్ణుడు తన విగ్రహాన్నితనకు అత్యంత ఆప్తుడు అయిన ఉద్దవునికి అప్పగించి ద్వారక నుండి వెళ్లి పోయి సరి అయిన ప్రదేశం లో విగ్రహాన్ని ప్రతిస్టించమని కోరాడు .ద్వారక సముద్రం లో లయం అయిపోగానే ఉద్ధవుడు శ్రీ కృష్ణ విగ్రహాన్ని తీసుకొని బయట పడ్డాడు .దారిలో దేవగురుడు బృహస్పతికలిసి తానూ అదే పని మీద వచ్చినట్లు చెప్పాడు ఇ.ద్దరూ కలిసి వెడుతుంటే వాయుదేవుడూ అదే పని మీద వచ్చినట్లు చెప్పి కలిశాడు పాల్ఘాట్ సముద్ర తీరం చేరారు ముగ్గురూ .అప్పుడు పరశురాముడు కనిపించి తాను శ్రీ కృష్ణ విగ్రహం కోసం ద్వారకకు వేడుతున్నట్లు తెలియ జేయగా తమ వద్దే విగ్రహం ఉందని ఈ ముగ్గురూ చెప్పారు .అందరూ కలిసి తగిన ప్రదేశం కోసం అన్వేషిస్తూ గురవాయూర్ వచ్చారు .అప్పుడు ఇక్కడ శివ పార్వతులు  ప్రశాంతం గా తపస్సు చేసుకొంటున్నారు .వీరు వచ్చిన విషయం తెలుసుకొని శ్రీ కృష్ణ విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకు ఇదే అత్యంత అనువైన ప్రదేశం అని చెప్పి తామిద్దరు  అక్కడి నుంచి వేరొక ప్రశాంత స్థలానికి వెళ్లి తపోదీక్ష కోన సాగించారు .పరశురాముని నేతృత్వం లో గురువు వాయువు సాయం తో ఉద్ధవుడుద్వారక నుంచి తెచ్చిన  శ్రీ కృష్ణ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు .అందుకే గురవాయూర్ అని పేరు పొందింది ఈ క్షేత్రం .గురవాయూర్ యాత్ర పూర్తీ కావాలంటే ముందుగా  ఇక్కడికి చాలా దూరం లో ఉన్న ‘’ముమ్మయూర్ ‘’లో  శివ దర్శనం చేసి ఇక్కడికి రావాలి .అందరూ అంత దూరం వెళ్ళ లేరు కనుక గురవాయూర్ లోనే శ్రీ కృష్ణ దర్శనానికి ముందు ‘’ఈశాన్యం ‘’వైపు తిరిగి శివుడిని స్మరించితే అక్కడి శివ దర్శనం చేసి నట్లే .ఈ విషయం మనకు ఎవరూ చెప్పరు .తెలుసుకొని గురవాయూర్ వెళ్ళిన వారు దీన్ని ఆచరించాలి .

పంచ శ్రీ కృష్ణ క్షేత్రాలు

పూరీ లోని జగన్నాధ స్వామి ,తిరుపతి లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ,రాజస్థాన్ లోని నాద ద్వారా, గుజరాత్ లోని ద్వారక ,కేరళ లోని గురవాయూర్ –ఈ అయిదు శ్రీ కృష్ణ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి .భూలోక వైకుం ఠం గా గురవాయూర్ ను భావిస్తారు .స్వామిని ఆప్యాయం గా ముద్దు గా ‘’గురవాయూరప్పన్ ‘’అంటే గురవాయూర్ తండ్రి ,నాయన, దేవుడు అని పిలుచుకొంటారు .అదే సరదాగా ‘’ఏమప్పా !గురవాయూరప్పా !’’అని వ్యంగ్యం గా లోకం లో ప్రసిద్ధమైంది కూడా .

శ్రీ కృష్ణ మూర్తి

కృష్ణ విగ్రహం చిన్న నల్ల రాతి విగ్రహం .రెండు అడుగులే ఉంటుంది .నల్ల యాంటి మోని అనే అయస్కాంత పదార్ధం తో తయారు చేయబడిన విగ్రహం .అందువలన ప్రత్యెక వైద్య గుణాలు ఈ విగ్రహం లో ఉన్నాయి .అందుకే ఇన్ని లక్షల మంది  ఎంతెంతో  దూరాల ను నుంచి వచ్చి దర్శనం చేసి పులకించి పోతారు. కృష్ణ వైభవం వర్ణనా తీతం. బహు సుందర కృష్ణ మూర్తి .విగ్రహాన్ని ప్రతి రోజూ నువ్వుల నూనె తో తుడుస్తారు .’’వాక ‘’అనే వన మూలికా భస్మాన్ని విగ్రహం పై చల్లుతారు .అప్పుడు దివ్య మైన కళా, కాంతి,తేజస్సు  గోచరిస్తాయి .ఆ తర్వాత విగ్రహానికి అభిషేకం చేస్తారు .ఈఅభిశేక జలాన్ని భక్తులు పవిత్ర తీర్ధం గా భావించి భక్తీ తో సేవిస్తారు .రోగ నివారకం అని గొప్ప నమ్మకం .ఇక్కడ తులాభారం తూగి స్వామికి దాన్ని కానుకగా ఇవ్వటం పెద్ద విశేషం దీనికోసం క్యూ లో జనం నిలబడి మొక్కు తీర్చుకొంటారు ఽఅలయమ్ లో ఏనుగులు మరీఆకర్షణ

ఇక్కడి సరస్సు ను రుద్ర తీర్ధం అంటారు .ఇక్కడే శివ పార్వతులు కృష్ణ విగ్రహ ప్రతిస్టాపన ముందు వరకు విహరించారు .పైన బట్ట లేకుండా శ్రీ కృష్ణుని దర్శించటం ఇక్కడి సంప్రదాయం. అందరూ పాటిస్తారు .ఒక్క సారి దర్శిస్తే చాలు జీవితం ధన్యమయినట్లే .

మరో ఆలయం లో మళ్ళీ  కలుద్దాం

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -18-2-14-ఉయ్యూరు

అనంత పద్మ నాభుడి నుండి అరుణాచలేశ్వరుని దాకా -1

అనంత పద్మనాభుడి నుండి అరుణా చలేశ్వరుని దాకా -2

అనంత పద్మనాభుడి నుండి అరుణా చలేశ్వరుని దాకా -3

అనంత పద్మనాభుడి నుండి అరుణా చలేశ్వరుని దాకా -4(చివరి భాగం )

మరో ఆలయ విశేషాలు మరో సారి

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in నేను చూసినవ ప్రదేశాలు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.