నా దారి తీరు -74 షుగర్ ఫాక్టరీలో చెల్లింపులు

నా దారి తీరు -74

షుగర్ ఫాక్టరీలో చెల్లింపులు

చెరుకు ను ఫాక్టరీ కి తోలిన తర్వాత ,లేక అవసరం అయితే కొంత తోలిన తర్వాత మనం తోలిన చెరుకు తాలూకు ఫాక్టరీ వాళ్ళు నమోదు చేసిన చెరుకు తూకం ఉన్న టికెట్లు ఇస్తారు .వాటిని తేదీ క్రమం లో అమర్చి మొత్తం  మనం ఇచ్చిన టికెట్ల నంబర్ చివరి టికెట్ వెనకాల వేసి ,పాస్ బుక్ లో పెట్టి ,వోచర్ మీద రెవిన్యు స్టాంప్ అంటించి దానిమీద సంతకం పెట్టి ,సాక్షి సంతకం కూడా తెలిసిన రైతు తో చేయించి ఆయన రైతు నంబర్ ను కూడా నమోదు చేయించి ,ఫాక్టరీ లో దీన్నీ చూసే గుమాస్తాకు ఇవ్వాలి .దానికి పెద్ద క్యూ ఉంటుంది .అందులో నిలబడి మన వంతు వచ్చిందాకా ఉండి ఇవ్వాలి. దానిపైన వాళ్ళు ఫలానా రోజుకు ఇస్తామని చెప్పి వాయిదా వేసి ,రాస్తారు .అప్పుడు వెళ్లి తీసుకోవాలి .మా నాన్న గారి చనిపోయిన 1961నుండి నాకు దీని అనుభవం ఉంది .అప్పుడు అంతా మాన్యు వల్ వర్క్ .కనుక తోలిన   చెరకుకు  దానికి తగిన టికెట్లు వచ్చాయో లేదో వాళ్ళు తనిఖీ చేసి ఫాక్టరీ,నుంచి ఏదైనా ధన రూపం లో లేక ఎరువుల రూపం లో లబ్దిపొందారా లేదా అని చెక్ చేసి  లేడ్జేర్లు, ఫైళ్లు తిరగేసి ఒకటికి రెండు సార్లు కౌంటర్ చెక్ చేసుకొని  ముందు ఆ డబ్బు మినహాయించి మిగిలినదాంట్లో దాదాపు ఎనభై శాతం డబ్బు ఇచ్చేవాళ్ళు .వాయిదా వేసిన రోజుకు ,సమయానికీ మళ్ళీ వెళ్ళాలి .అప్పుడూ మనలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారుకనుక మళ్ళీ క్యూ ఆ క్యూ అంతా అవటానికి చాలా సమయం పట్టేది .మన వంతు రాగానే యెంత డబ్బు వచ్చేదీ చెప్పి ,మెయిన్ ఆఫీస్ లో ఉన్న కాష్ కౌంటర్ దగ్గరకు పంపిస్తారు .అక్కడా లైన్ ఉంటుంది .డబ్బు ఇచ్చె ఆయ న మన మొహం చూసి మనమే ఆ వోచర్ మీద సంతకం పెట్టామని తేల్చుకొని ,ఆ వోచర్ మనకిచ్చి ,దాని వెనక మళ్ళీ సంతకం చేయించి మన వూరి వారెవరైనా అక్కడ ఉంటె వారి తో సాక్షి సంతకాలు రెండు చేయించి వాళ్ళ రైతు నంబర్లు నాట్ చేయించి  ఆయన కిస్తే అప్పుడు డబ్బు ఇస్తాడు .అప్పుడు బాంకులు లావా దేవీలు లేవు .అంతా స్వయం గా వెళ్లి తెచ్చుకోవాల్సిందే .డబ్బు ఇచ్చే ముందు అక్కడే కూర్చున్న మేనేజర్ చెక్ చేస్తాడు తోలిన  చెరకుకు  ఉన్న రేటు ప్రకారం సరిగ్గా లెక్క వేశారా లేదా చూస్తాడు .

1960-70కాలం లో టికెట్లు తీసుకొనే కౌంటర్ లో అంజయ్య గారు అనే ఆయన ఉండేవాడు ఆయనది గోపువాని పురం అని జ్ఞాపకం .పంచె కట్టి కొంచెం లావు కళ్ళద్దాలతో ఉండేవాడు .జోడు ముక్కు మీదికి జారుతూ ఉండేది సకిల్ మీద వచ్చేవాడు కమ్మ వారు .చాలా మంచి వాడు .లెక్కల్లో దిట్ట .అచ్చం మన అల్లు రామ లింగయ్య లా గా ఉండేవాడు  నేను అన్నా, మా నాన్న గారన్నా చాలా అభిమానం గా ఉండేవాడు ..నాకు తక్కువ రోజుల్లో వాయిదా పడేట్లు చేసేవాడు .ఆమ్యామ్యాలు ఆయనకు తెలియవు .పరిచయమే .ముక్కు సూటి మనిషి అందరికి ఆయన అంటే గౌరవం విసుగు ఉండేదికాదు .ఆ పెద్ద పెద్ద  లేద్జేర్ల పుస్తకాల మధ్య ఆయన  ఒక లిలీ పుట్ లా కని పించేవాడు .చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడేవాడు ఆయన అంటే నాకు విపరీతమైన అభిమానం .అందుకే మరీ గుర్తుంచుకొని ఆయన గురించి రాస్తున్నాను .ఇలా చాలా సంవత్సరాలు నడిచింది .

ఆ తర్వాతా బ్యాంకులు రైతులకు అప్పులివ్వ టానికి ముందుకొచ్చాయి .వాటిల్లో డబ్బు లేని రైతులే కాదు అందరూ అప్పు తీసుకొనే వారు కొంచెం వడ్డీ తక్కువ .యెంత డబ్బు అప్పు తీసుకోన్నామో  బ్యాంకి వాళ్ళు తెలియ జేసేవారు .అగ్రిమెంట్ లో బ్యాంక్  కాగితాలు కూడా చేర్చేవారు .బ్యాంకి అప్పు ,వడ్డీ పోను మిగిలిందే ఫాక్టరీలో చెల్లించే వారు .పనులు కొంత తేలికయ్యాయి .కాష్ ఇచ్చే ఆఫీసులో కలువ పాములకు చెందిన భాస్కర రావు గారు అనే ఆయన ఉండేవాడు .ఎర్రగా పాంట్ షార్ట్ తో ఉండేవాడు .మా బజారు లోనే టాంక్ దగ్గర అద్దేకుండేవాడు,. వాళ్ళబ్బాయి నాదగ్గర ట్యూషన్ కూడా చదివే వాడు .చాలా స్పీడ్ మనిషి .కౌంటర్ చెక్ చేయటానికి ఆయన భలే తమాషాగా స్పీడ్ గా చేసి సంతకం పెట్టె వాడు .నాకు బాగా పరిచయం కనుక ఆ విధానానం నచ్చి అడిగితే చెప్పాడు .పైసా కూడా తేడా  వచ్చేదికాదు. ఇప్పుడది మర్చిపోయాను .తోలిన టన్ను లను టన్నుకు రేట్ తో హెచ్చించి యెంత మొత్తం డబ్బు వస్తుందో చెక్ చేయటం అన్నమాట .గుమాస్తాలు ఓచర్ మీద అవన్నీ వేసి రాసి లేద్జేర్ లో పోస్టింగ్ వేసి ఈయన కు పంపిస్తే అప్పుడు కౌంటర్ చెక్ చేసి డబ్బు ఇవ్వమని సంతకం పెడితే కౌంటర్ లో డబ్బు ఇచ్చేవారు. భాస్కర రావు గారు గలగలా మాట్లాడేవాడు. రాత్రి పూట మా ‘’పార్ధి గారి పార్ల మెంట్ ‘’కు వచ్చి మాతో కూర్చునే వాడు .కమ్మ వారు .మర్యాదున్న పెద్దమనిషి .

వెలగ పూడి రామ కృష్ణ గారి ఇద్దరబ్బాయిలు దత్తు గారు మారుతీ రావు ఇద్దరూ కొంతకాలం ఉయ్యూరు షుగర్  ఫాక్టరీ రీని మేనేజ్ చేశారు .తర్వాత వాటాలు పంచుకొన్నారు వి.ఏం.రావు అనే మారుతీ రావు గారికి ఉయ్యూరు ,చల్ల పల్లి ఫాక్టరీలు వచ్చాయి. దత్తు గారికి మాచెర్ల సిమెంట్ ఫాక్టరీ మద్రాస్ లోని సెంట్రల్  వర్క్ షాప్  వచ్చాయి .దత్తు గారి  కే.సి.పి .పేరు వచ్చింది. రావు గారు కెసీపి తో పాటు ind cor  పేరొచ్చింది .రెండిట్లోనూ నాకు షెర్లున్నాయి .రావు గారు గొప్ప మెకానిక్ .ఫాక్టరీ లో ఏ భాగం లో ఏముందో ఆయనకు  క్షుణ్ణం గా తెలుసు అనుకొనే వారు. ఎక్కడైనా రిపేర్ వస్తే స్పాట్ లోకి వెళ్లి రెండు మూడు నిమిషాలలో దాన్ని  రెక్టిఫై చేసేవారని చెప్పుకొంటారు . మేషిన్రి మీద అంత అవాగాహన ఉన్న వారు .అయన చేతిలోకి ఫాక్టరీ వచ్చిన తర్వాత ఫాక్టరీ సామర్ధ్యాన్ని పెంచారు .పూర్వం కన్నా రెట్టింపు సామర్ధ్యం తో రెట్టింపు చెరుకు ఆడే యంత్రాలను తెప్పించి బిగించారు . కనుక క్రషింగ్ కెపాసిటి పెరిగింది .రైతులకు సబ్సిడీలు బోనస్ లు బాగా ఇచ్చారు .క్షుణ్ణంగా మేనేజ్ మెంట్ అవగాహన ఉన్న వాడు కనుక మెషీన్ పవర్ పెంచి మాన్ పవర్ తగ్గించటం ప్రారంభించారు .రైతులు తాము తోలిన చెరకు డబ్బు కోసం ఫాక్టరీ చుట్టూ తిరిగే పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పారు .ప్రతి రైతు తో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించి డబ్బు వారి అకౌంట్ లో సరాసరి పడేట్లు చేసి ఎంతో రిస్క్ నుంచి రైతుల్ని కాపాడారు మారుతీ రావు .అగ్రిమెంట్ ఇవ్వటమే రైతుపని మిగిలిన లావాదేవీలన్నీ బ్యాంక్ ద్వారానే .

రైతు తోలిన చేరుక్కు టన్నుకు ఇంత అని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా డబ్బు ఇస్తుంది .దానికీ వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడేవి .ఖాళీ గా ఉన్న వారికైతే ఫరవాలేదు .ఉద్యోగస్తులకు, ఆడ వాళ్లకు మహా ఇబ్బందిగా ఉండేది.ఒకోసారి సెలవు పెట్టాల్సి వచ్చేది . ఆ నరకం  నుండి కాపాడిన వాడు రావు గారే .ఇప్పుడు ఏంతో హాయిగా ఉంది .యెంత డబ్బు వచ్చినా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడిపోతుంది .కావాల్సినప్పుడు తీసుకోవటమే .ఇంత గొప్ప సంస్కరణ తెచ్చిన వ్యక్తీ మారుతీరావు .ఫాక్టరీకి ‘’ప్లాంట్ మేనేజర్’’ ఉన్నతాధికారి .దాన్ని తర్వాత  ‘’జెనరల్ మేనేజర్’’ అన్నారు . నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి సీతా రామా రావు గారు ఇంజేటి జగన్నాధ రావు గారు ,బసవయ్య గారు ఇలా చాలా మంది పని చేశారు .ఇప్పుడు ఆ పోస్ట్ ను ‘’చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ‘’గా పిలుస్తున్నారు .ఇప్పటి ఆ ఆఫీసర్ శ్రీ జి వెంకటేశ్వర రావు .ఉయ్యూరు ,చల్లపల్లి ఫాక్టరీలు రెండిటికీ కలిపి ఈయనే సి ఇ ఒ.

జగన్నాధ రావు గారు ప్లాంట్ మేనేజర్ గా  ఉన్నప్పుడు మంచి ప్రజా సంబంధాలు కలిగి ఉండేవారు .ఉన్నతమైన ఉదాత్త వ్యక్తీ .ఎత్తుగా  ఎర్రగా కళ్ళద్దాలతో తెల్ల పాంటు షార్ట్ లతో చూస్తూ ఉంటేనే గౌరవం కలిగేది అందరి తో సత్సంబంధాలు నేరపే వారు  . ఎన్నో అభి వృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వ హించారు .ఫాక్టరీ ఎదురుగా సాయి బాబా ఆలయం ,కార్మిక భవనం కెసీపి స్కూల్ లో బిల్డింగ్ ల నిర్మాణం చుట్టూ ప్రక్క గ్రామాలకు పక్కా రోడ్లు వంతెనలు ,బస్ షెల్టర్లు ఆయనతోనే ప్రారంభమైనాయి .అనేక దేవాలయాల అభి వృద్ధికి తోడ్పడ్డారు .మా శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయానికి అయిదు వేల రూపాయలు విరాళం ఇవ్వటమే కాదు మేము కోరిన వెంటనే వచ్చి మాతో బాటు స్వామి వారల ప్రతిష్ట ను చేశారు .ఆయన భార్య శ్రీమతి వసుమతి దేవి రామ కృష్ణ మహిళా సమాజం ఏర్పరచి మహిళలకు చేతిపని ,కుట్టుపని మొదలైన వాటిల్లో శిక్షణ నిప్పించి మహిళాభ్యుదయానికి పాటు పడ్డారు. ఆ దంపతులను చూడగానే ఆది దంపతుల్లా అని పించే వారు .రైతులకే కాదు కార్మికులకూ అండగా ఉండేవారు .ఉయ్యూరు చుట్టూ ప్రక్క గ్రామాల హైస్కూళ్లలో భావన నిర్మాణాలు రక్షిత మంచి నీటి సరఫరా ,టిఫిన్ షెడ్ ,సైకిల్ షెడ్ వంటివి ఎన్నో ఆయన పాలన లో  రికార్డ్  బ్రేక్ గా నిలిచాయి .ఉయ్యూరు శివాలయం లో దక్షిణాన ఉన్న  రేకుల షెడ్ నిర్మాణం మా వార్డ్ మెంబర్ కోలచల చలపతి ,గోవింద రాజు శ్రీరామ మూర్తి గారు వంటి పెద్దల సహకారం తో ఫాక్టరీ వారి సాయం తో జరిగిన బృహత్తర కార్య క్రమం. వృద్ధాశ్రమం, కంటి ఆస్పత్రి ,రోటరీ క్లబ్ ఏర్పాటు దాని ద్వారా ప్రజా సేవ ప్లాంట్ మేనేజర్ శ్రీ ఇంజేటి జగన్నాధ రావు గారి చొరవ కృషి ,అవగాహన వల్లనే సాధ్యమైనాయి .కార్మికులు సమ్మే చేయకుండా వారి అన్ని కోర్కెలను ఫాక్టరీ తీర్చేట్లు మేనేజ్ మెంట్ తో చర్చలు జరిపి చొరవ తీసుకొనే వారు .ఆయన  అంటే  మేనేజి మెంట్ కు కూడా అంత గౌరవం . ఫాక్టరీ సంక్షేమం కోసం నెల రోజులు యజ్ఞం చేయించారు .రోజూ సాయంకాలం ప్రవచన సామ్రాట్ శ్రీ మల్లాది చంద్ర శేఖర శాస్త్రి గారి వంటి పెద్దల నాహ్వానించి వేదం శాస్త్రాల పై ప్రసంగాలు చేయించారు .సాయి బాబా ఆలయ నిర్మాణానికి మద్రాస్ నుంచి స్వామి కేశవయ్య గారిని ఆహ్వానించి ఆయనతో సాయి బాబా చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరింప జేశారు .ప్రతి ఏటా శ్రీ రామ నవమి జరిపి,సీతా రామ కల్యాణం చేసేవారు .ఫాక్టరీ ఉద్యోగస్తులతో నాటకాలు వేయించేవారు .వేదాంతం సత్యనారాయణ  శోభానాయుడు లాంటి కళా కారులను పిలిపించి ప్రదర్స్ధనలు ఏర్పాటు చేసి కళలకు ప్రోత్సాహం కల్పించారు .పౌరాణిక నాటకాలు,ఓలేటి వెంకటేశ్వర్లు మల్లాది సూరి బాబు , వంటి సంగీత కళా నిదులచే పాట కచేరీ జరిపించారు .

కార్మిక నాయకుడు చొప్పరపు సుబ్బారావు  గారు ఫాక్టరికి కార్మికులకు మధ్య ఏ సమస్యలు లేకుండా చేసి చనిపోయే వరకు నాయకత్వాన్ని వహించారు ప్రస్తుతం వారి అబ్బాయి శ్రీ కొండలు పలాగే ప్రజా సంబంధాలను కలిగి ఫాక్టరీలో పని చేస్తూ అందరికి తలలో నాలుక లాగా ఉన్నారు .

సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -11-7-14-ఉయ్యూరు

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in నా దారి తీరు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.