మా అన్నయ్య –ఆత్మీయ కవితా స్రవంతి -5

మా అన్నయ్య –ఆత్మీయ కవితా స్రవంతి -5

21-కష్ట జీవి అన్నయ్య – శ్రీమతి కోనేరు కల్పన-విజయవాద -9246493712

 అన్నయ్యంటే ఆత్మాత్మ బంధువు –ఒక అపురూప ఆనంద తారంగం

‘’మా అన్నయ్య ‘’అని అంటుంటే కించిత్ గర్వం కూడా

నాన్న అంట అండ –అందమైన భరోసా కూడా

అలాంటి అన్నయ్య అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు

ఉన్న నాలుగేకరాలూ అమ్మి అన్నయ్యను అమెరికా పంపినప్పుడు

రేపు తమ బ్రతుకేమిటని అమ్మా నాన్నా అనుకోలేదు

రైతు కాస్తా కూలీగా మారి ,పాలు కూరలు ,ఊరగాయ అమ్మి సంతృప్తిగానే బతికారిన్నాళ్ళు

ఇప్పుడు ప్రయోజకుడై మిగిలిన రెండు నిట్టాళ్ళపాకను         

డబల్ బెడ్ రూమ్ దాబాగా మార్చి ,తమ్ముణ్ణిఐ ఏ ఎస్ చదివించి ,చెల్లాయ్ పెళ్లి  చేసేందు కొస్తున్నాడు

గుగ్గిళ్ళు తేగలు తంపటకాయలు పంచుకు తిన్న రోజులూ ,

కొంకి గడ వాసంతో సీమ చింతకాయలు కోసిచ్చిన రోజులూ గుర్తుకొస్తున్నాయి

తానూ చెరువులో ఈత కొట్టిన సంగతి తమ్ముడు ఇంట్లో చీరవేస్తే

వంద గుంజీలు తీయించిన అన్న గుర్తుకొస్తున్నాడు

ఈ అన్నయ్యే చిటారు కొమ్మ జామపళ్ళు కోసి ఆబగా మాతో తినిపించేవాడు

మా ఇద్దర్నీ సైకిల్ పై స్కూల్ లో దింపి తానూ కాలేజీకెళ్ళిన అన్నయ్యే జ్ఞాపకమొస్తున్నాడు

మా మీదా ,మా ఊరిమీద ,తెలుగు జాతిపైనా ,భారత భూమి మీదా

అపార గౌరవం ఉన్న ఆ అన్నయ్యే వస్తున్నాడు

నవ్యాంధ్ర ఏర్పడి అమరావతి రాజధాని రూపు దాలుస్తున్న వేళ

ఉప్పొంగిన ఆనందం ,పులకించిన డెందం తో

ఎంతో ఆశతో ,ఆంధ్రా స్వర్గం అనే భావనతో   వస్తున్నాడు

ఇక్కడ మోసాలు రాక్షసత్వాలు ,అవినీతి ,పక్షపాతం క్రూరత్వం తెలిస్తే

మళ్ళీ ఈ గడ్డ మీద కాలుమోపడేమో ?

 మీడియా నిత్యం కోడై కూస్తుంటే-దాచేస్తేదాగని సత్యాలా ?

22-మిన్నంటిన గౌరవం అన్న –శ్రీ పంతుల వెంకటేశ్వర రావు –విజయ వాడ -9908344249

సి.-ఇంటి పెద్దగ పుట్టి ,కంటి పాపగ నిల్చి –అండగా నుండి సాయంబు జేయు

   తోడబుట్టిన వారి తోడూ నీడై తాను –అభిమానమును చూపి ఆదరించు

   నాన్న గారి పిదప నాన్నగానిలబడి –భుజములన్ బాధ్యత మోయు చుండు

  వంశ గౌరవమును ,పరువు ప్రతిష్టలు –పెంచగా నిత్యము  పెంచుకొనును

 కన్న వారికి ,తన కంటె చిన్న వారి –కింటి పేరు నిలుపు నెంతగాను

అమ్మానాన్న లోని ఆది  వర్ణంబులై –అన్న యన్న గొప్ప యరద మిచ్చు

ఆ.వె.-ఆవిదాట బ్రహ్మ అమ్మను సృష్టించె-తనకు బదులు నిజాము ధరణి యందు

      అటులే నాన్న బదులు అన్నాను పుట్టించె-ఆదరింప నెప్పుడు అవని యందు .

తే.గీ .-రక్షా కట్టిన చెల్లికి రక్షణిచ్చి-అన్న యన్న పిలుపుకు దానాద మరచి

      జీవితాంత మాదు కొనెడు జీవి యితడు –అట్టి అన్నయ్య పిలుపు నత్యద్భుతంబు .

ఉ .-అన్నకు గౌరవంబు నిడి ,యా భగవంతుని రీతిగన్ ,సదా

   చిన్నలు చూడ నాతడును చింతలు దీర్పగ ప్రేమ పంచుచున్

  దన్నుగ నిల్చి ,ఎల్లపుడు తండ్రిగ దల్లిగ రక్ష ణిచ్చు దా

గన్నులలోన దాచుకొని ,గాచును నిక్కము భూతలంబునన్ .

సి.-అలనాడు సౌమిత్రి అన్న రామయ్యకు –సేవకుని క్రియను సేవచేసే

    అందుడైనను గాని అంబికా పుత్రుని –ప్రభువుగా జేసె పాండు రాజు

   తమ కెంత బలమున్న తమ్ములు నల్గురు –అన్న ధర్మ రాజు మాట నాలకించె

  బలరాము దేవుని భగవంతుడైనను –కన్నయ్య నిత్యమ్ము గౌరవించె

తే.గీ.-ఏ చరిత్రను జూడు ,మెందెందు జూడు –అన్న  యన్న భావ మెప్పుడున్ మిన్ను నంటి

      గౌరవాస్పదమై నిల్చె ఘనము గాను –అందుకే ‘’అన్న’’! అందుకో వందనంబు ‘

23-మా (లక్ష్మీ )అన్న-అయ్య-శ్రీమతి కొమాండూరి కృష్ణా –విజయవాడ -9246434485

  అన్న శబ్దానికి తండ్రి అనే అర్ధం ఉంది .అన్న –అయ్యా అంటే తండ్రి ,పెద్ద .రామాయణం లోకుశాల ప్రశ్నలతో భరతుడిని ‘’తాత !నాయన ‘’అని ఆదరిస్తాడు .వారూ ఆ నాటి అన్నలు

ఆచారం మారింది .అన్నదమ్ముల వైరం పెరిగింది .ఇక అన్నకు చెల్లెలు ఉండి,కట్నం ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తే ,విలవిల లాడే నేటి దుస్థితి వర్ణనే నా కవిత –

శ్రీరామ రామ –అన్న ఆ అం అన్నే’’ యని మనుజు లన్న

సిరితోడ కావయున్న –రామాన్నే యని అనుజులన్న

ఆ రామ పాడమన్న –రాతినీ నాతిగా చేసే నన్న

ఆ సీత శోక మాప –ఆ రాతి రావణున్నేనేనన్న

‘’కన్నా ‘’నోటిన మన్నునూ –కానినంతానే వాలినా

వెన్న నోటిన ఉన్ననూ –కాన నటులే జారిన

చిన్ని దూడల తోదనూ –కాన కతులే చేరిన

మిన్న చేతల అన్నయూ –ఆన లేతుల మీరెనో !

    అదే నేడు –

భరణ మీయగ జొచ్చినా –నా కన్నా వారలు మెచ్చునా !

ఆరణ మీయక తెచ్చినా –నా అన్న భాగము హెచ్చునా !

ఇరవు కోరక వచ్చెనా –ఆరెన్న ! బావగా తెచ్చునా!

బతుకు తీరగ చచ్చినా –ఆ యన్న కావగా వచ్చునా !

అన్న యన ఇటు లున్డునా –అన్నియును కదా తెర్చునా !

కన్నమనమును చూడని –అన్నయును అన్నఏనా !

అని ఎంతో వగచి వగచి –తానన్ని విడచి –నడచి

ఎన్న రాముని పూజ నెంచి –పరమ పాదము చేరెనా !

24-అంతా నాకు దేవుడిచ్చిన అన్నయ్యలే-డా .శ్రీమతి పద్మావతీ శర్మ –విజయవాడ -9291468295

 అమ్మకు ఆసరాగా గిలక్కాయలతో ఆడించేవాడు మా అన్నయ్య

దోగాడుతూ మట్టిలోకి పోతుంటే ,ఎత్తుకోలేక పోయినా ,మొత్తుకొని పొట్టకు కరిపించుకు తిరిగాడు

తన ,నా పుస్తాకాల సంచీలు మోసినవాడు –ఆటల్లో నాకు దెబ్బ తగలకుండా కాపలా ఉన్నవాడు

నా సంతోషం కోసం చాక్లేటు నా స్నేహితులకిచ్చిన వాడు

కాలేజీ రోజుల్లో కంటికి రెప్పలా కావలి కాసిన వాడు

పట్ట రాని  కోపమొచ్చినా నాకోసం బావను క్షమించేవాడు

తనపిల్లల కన్నా నా పిల్లలనే అతిగా ముద్దు చేసేవాడు

భార్య తో గోదావలుపడ్డా నా యోగ క్షేమాలే చూసేవాడు

నా జబ్బు తగ్గాలని ఉపవాసాలు చేసి మొక్కు తీర్చుకోనేవాడు

అన్నీ చేసి ,ఇక చేయతానికేమీ లేదని పించాడు

అబ్బ !యెంత బాగుంది ఈ ఊహా చిత్రం !ఎందుకంటె నాకు అన్నయ్యలె లేరు

అందుకే- మీరంతా నాకు దేవుడిచ్చిన అన్నయ్యలు –మా అన్నయ్యలు .

25-అనురాగ మూర్తి అన్నయ్య –శ్రీ పాణిగ్రాహి రాజ శేఖర్ –విజయవాడ -9292006075

అమ్మలో సగం నాన్నలో సగం అన్నగా రూపాంతరం

అమ్మ ప్రేమను పంచి ,నాన్న శిక్షణ నేర్పే ప్రాకారానివి

నాఆనందం కోసం అహర్నిశలూ శ్రమిస్తావు

నా విజయమే నీదిగా భావించి ఉప్పొంగి పోతావు

అర్ధం కాని విషయాల్ని అవలీలగా బోధిస్తావు

మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటూ ,సమాజమే దేవాలయ మంటావు

శ్రమైక జీవనమే నీ మార్గం  -అదే అందరికీ ఆదర్శం

ఎన్నాళ్ళైనా ఎన్నేళ్ళైనా –వీడిపోదు మన బంధం

జన్మజన్మాలకీ నిలవాలి –ఈ అన్నదమ్ముల సౌభాగ్య బంధం .

26-అన్నన్నా –శ్రీ పువ్వాడ తిక్కన సోమయాజి –విజయ వాడ –

1- అన్నా !అన్న !ఇదేమి దుర్విది !అనూహ్యంమన్న !నన్నింక నీ

మన్నన్ కాదన నన్న !చేసితిని అన్యాయమ్ము,నీ, కమ్మకున్

మున్నే నే పసిగట్టి చేటు ,నుడువన్ ,మోటైన మాటాడి ,వీరి

మ్మన్నన్,తల్లిటు వచ్చితిన్ శఠుడనై   ఆలోచనా శూన్యతన్ .

2 తరలితీవు బంగారు లేడి తరుము కొనుచు—కొంతవడికి వింటిమి మేము వింత గొలుపు

నార్త నాదమ్ము ‘’హా లక్ష్మణా ‘’రవమ్ము –స్పస్టమది నీదె గొంతు ,ఉచ్చ్రైస్స్వరమ్ము.

3-వెను వేంటనేపోపోమ్మన –వినని ననున్ తల్లి రూక్ష వీక్షల నురిమెన్

మనసును రాయి పొనర్చుచు –నని వార్యపు గతిని కదలితన్నా వినుమా .

4-ఏదీ తల్లి ఇటుండ బాసితినిగా ,ఈ పంచ వటీ స్థలిన్

 ఎదీ లేదిట లోగిలిన్ వేలుపలన్ ,ఏదేని కీడయ్యెనో

ఆ దేవిం గొను పోయి రక్కసులు ద్రోహమ్మేమి  కాంక్షిం చిరో

నా దైవంమగు తల్లి ,అగ్రజుని ప్రాణమ్మింక నేమౌనోకో .

5-అనుచున్ లక్ష్మణుడశ్రు ధారల హ్రుదబ్జాంత ర్దళోద్విగ్నతన్

 ప్రణమిల్లెన్ త్రప నొంది ,అగ్రజునకున్ ,పల్కండు ,తోన్కండేట్

కినుకన్ బూనేనో ?లోని కోప బడ బాగ్నిన్ మ్రింగి చల్లార్చేనో ?

అనుకొంచం గ్రజు వెంటనంటి తరాలేనారాన్య సంశోధనన్ .

6-రాక్షస సంహారము –ముని రక్షణ యు తన అవతారలక్ష్యము లగుచో

 సుక్షత్రియుడౌ రఘు పతి-దీక్షకు భూ పుత్రి రక్ష తీక్ష్ణ సమస్యౌ .

27-అన్నయ్య పురుషోత్తముడు –శ్రీ తుమ్మోజు రామ లక్ష్మణా చార్యులు –విజయవాడ -9703776650

1-సి-అన్నయ్య లేకుంటె,అన్నమే లేదపుడు –మా తండ్రి శివలోక మరిగె గాన

 కష్టాల కడలి లో నిస్టంగ నెదురీది –ఆడరి౦చెను  మము నమిత ప్రేమ

స్వార్జన మితమయ్యు స్వార్ధంము శూన్యమై –అనుజుల పొషించె నమృత మూర్తి

తప్పొప్పు లెరిగించి దండించి ,భూషించి –మంచి మార్గము జూపె నంచితముగ

జ్యేష్ట భ్రాత్రు స్థాన  శ్రేస్తుండు పూజ్యుండు –సద్వ్రతాచరణ ప్రశస్తుడతడు

పరమ ధర్మమూర్తి పురుశోత్తమాచార్యు –నెలమి దలతు హృదిని నిష్ట తోడ.

2-అన్నయ్య క కంఠాన నినదించు పద్యముల్ –నాకెంతొ ప్రేరణై రక్తి నింపె

  పుష్ప విలాపంపు రసదునిన్ మొదటగా –అన్నయ్య నోటనే విన్న వాడ

ఆంద్ర భాషా యోష అనురాగ వల్లరుల్ –అన్నయ్య వలననే అలము కొనెను

సరసవినోదినీ సమ్యక్ సమస్యలన్-అన్నయ్య చెప్పగ వినగనైతి

నన్ను భాషా ప్రవీణు గా వెన్ను తట్టి –చదువనేర్పించి నత్తి సజ్జను డతడు

పైత్రు కంబగు సాహిత్య ప్రాభవంపు –వాసనల్ నన్ను పద్యముల్ పలుక జేసె

3-సందర్భోచిత నీతి పద్యముల సుశ్రావ్యంబు గా జెప్పుచున్

 అన్డంబై చెలువొందు భాషణము లత్యంత  మోడంబులై   .

 చిందుల్ వేయగమా మనంబు లహహా  చెన్నొ౦దు వాజ్నైపు ణిన్

మందుల్ నేర్వగలుంగు  ట్టి సరణిన్ మాట్లాడు పెద్దన్నయౌ .

28-అపర భగీరధుడు అన్నయ్య –శ్రీమతి వడ్డాది సుభద్ర –విజయవాడ -8885803170

కన్నవారు దివికేగిన వేళ-సంసారనౌక సంద్రాన ఉన్న వేళ

ధైర్యపు చుక్కాని తో  తీరం చేర్పించిన వేళ

మరపు రాణి మహా మనిషి మా అన్నయ్య .

తోబుట్టువుల సుఖమే తనది అన్న వేళ-రాత్రిం బవళ్ళురెప్పగా కాచిన వేళ

తగిన వరు నెంచి నిస్వార్ధంగా  ఒక ఇంటి దాన్ని చేసిన వేళ

అరిషడ్వర్గాలు అదుపులో ఉన్నవాడు

స్వార్ధం అనేపదం నిఘంటువు లో లేనివాడు –నిరాడంబరుడు మా అన్నయ్య

ఇవ్వటమే తెలిసినవాడు ,ఊరికి తలమానికం

కరువు కాటకాలలో చిరుధాన్యాలు పండించి పంచిన జన బాంధవుడు

సాగు జలాలకోసమై నిరంతర శ్రమ చేసి సాధించినాడు

రైతుల పాలిటి అపర భగీరధుడు –మా అన్నయ్య .

29-మనసున్న మా అన్న –శ్రీమతి ఎస్.అన్నపూర్ణ –విజయ వాడ -9290681 769

   వామన గుంటలాటల్లో –నది ఒడ్డున కేరింతల పరవళ్ళలో

  నాతొ పోటీ పడే అన్నయ్య

అమ్మ కోపగిస్తే మూతి ముడిచి అలిగి కూర్చున్న నన్ను

 ఉసిరికాయలిచ్చి ఊరడించిన వాడు

మార్కులు తగ్గితే నాన్న రిమార్కుల నుండి నన్ను వెనకేసుకొచ్చిన వాడు

అల్లరి పిల్లల కాలేజి గొడవల్లో నాకే ఇబ్బందీ రాకుండా కాచిన వాడు

పెళ్లి చేసి పంపినపుడు చిన్న పిల్లాడిలా వెక్కిళ్ళ తో ఏడ్చి కుమిలినవాడు

అత్తారింట్లో ఉంటె రోజూ దూరవాణి తో మాట్లాడే ప్రేమ మూర్తి

మేనల్లుడిని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని ఊసులెన్నో చెప్పి ఓర్పు చూపి

నేను నోరు తెరువకుండానే నా మనసు

 గ్రహించి మసలే మా అన్నయ్య మామంచి వాడు .

  సశేషం

శ్రీ దుర్ముఖి ఉగాది శుభా కాంక్షలతో

  మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -7-4-16-ఉయ్యూరు

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in కవితలు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.