గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-2

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-2

5-డా.గుడిసేవ విష్ణు ప్రసాద్ –అవనిగడ్డ -9441149608

మంజుల మంజూష –సుందర సుర భాష

1-అ.వె.శ్రీకరములొసగి చెలు వారు మా తల్లి –జనని భారతంబ జయము జయము

జ్ఞాన సుధలు నింపి జగమేలు మా తల్లి-జనని శారదాంబ జయతు జయతు .

2-సీ-రామయణాఖ్యంబు రఘువర చరితంబు- వాల్మీకి సృజన గీర్వాణ భాష

పంచమ వేదంబు భారతకావ్యంబు -వ్యాస ముఖోధిత శ్వాస భాష

విశ్వ వందిత గీత విజ్ఞాన సముపేత ,-శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ శ్రేయ భాష

కవికుల గురువర్యు కాళిదాస సుకవి –కావ్య నాటకముల శ్రావ్య భాష

ఆ.వె.-వేద విషయ జ్ఞాన ,వేదాంత శాస్త్రంబు –వైద్య వ్యోమ శాస్త్ర  వర్ణితంబు

శ్రుతి సుఖ నినదంబు స్మృతిహిత వరదంబు –సుందరసుర భాష శోభితంబు.

3-సీ-వేద ప్రవచనంబు విజ్ఞాన సారంబు –వివరించి తెల్పెడి వేదభాష

నాక లోకము నందు పాకారి ప్రముఖులౌ –దేవతల వచియించు దేవ భాష

అద్వైత తత్వమౌ ఆధ్యాత్మ బోధనల్-సంతరించు కొనిన జ్ఞాన భాష

అతి పురాతన భాష అతి సనాతన భాష –నిత్య నూతన మైన నిగమ భాష

ఆ . వె.-భాషలకు భాష గీర్వాణ వాణి భాష –అన్నిభాషల మూలమౌ నమర భాష

సకల సుజ్నేయ భాష సంస్కార భాష –సరళమౌ భాష నరయంగ సంస్కృతంబు .

4-ధ్యానంబు చేయ నద్యయనంబు చేయంగ –సహకరించెడి భాష  సంస్కృతంబు

నిత్య పూజల యందు నిలిచి యుండెడిభాష –సాఫల్యమగు భాష సంస్కృతంబు

శబ్దార్ధ జ్ఞానంబు చక్కగా వివరించు –శక్తి గల్గిన భాష సంస్కృతంబు

అన్ని భాషలకు ఆధారముగా నుండి – సంస్కరించిన భాష సంస్కృతంబు

ఆ.వె.-మధురమైన మంజుల భాష –సదమల హృదయంబు సంస్కృతంబు

నరనరముల నిలిచి నాదమై పలికెడి –సరిగమల సరిభాష సంస్కృతంబు .

6-మధురకవి శ్రీమతి ముదిగొండ  సీతారావమ్మ –విజయవాడ -9299303035

గీర్వాణ వాణి

1-కం .ఆమునులే ప్రార్ది౦చిరి –ఆ మహాదేవుని ,వినగనె,ఆర్తిని బాపన్

డమరుకమును మ్రోగించెను –అమలంబౌ భాష నొసగె అవనికి దయతో .

2-కం .ఆకాశమందు మ్రోగగ-సాకారము చెందినట్టి చక్కని భాషే

చీకాకులు తొలగించెను –నాకదునీ ధరుడొసంగె నవ గీర్వాణిన్.

3-కం .గీర్వాణ భాష ఇయ్యది –గీర్వాణికి సాటి యగును కీర్తిని పెంచున్

గీర్వాణ గతుల నరసిన –గీర్వాణ కవీశ్వరులకు కేలును మోడ్తున్ .

4-కం –గీర్వాణ వాణి తెలిసిన –గీర్వాణుల గూర్చి వ్రాతు గీర్వాణముగా

గీర్వాణ వైభవంబిల –గీర్వాణముతో వచింప కీర్తియె నాకున్ .

5-ఆ.వె.-సూరిగాదు అతడు సూర్యుడై వెలుగిచ్చె –మల్లినాద సూరి మహిత గుణుడు

అతడు చేసినట్టి వ్యాఖ్యానమె మనల –సంస్కృతంబు దరికి సాగ నిచ్చె.

6- సీ-వేద పురాణాలు వివిధ శాస్త్రంబులు –సంస్క్రుతమందున సాగు చుండు

పూజలు వ్రతములు పుణ్య యాగంబులు –సంస్కృత మంత్రాల సాగు చుండు

పుట్టిన గిట్టిన పుణ్య కార్యములును –సంస్క్రుతమందునె సాగు చుండు

అస్టోత్తరంబులు ,ఆ సహస్రంబుల-స్తోత్రములన్నియు సంస్క్రుతంబె

అ.వె.దివ్యమైనదిదియె దేవభాషనబడు-సాటి లేని మేటి సంస్క్రుతంబు

జనని యగును గాదె జగతి భాషలకును –భారతాన పుట్టె భాగ్య వశము .

7-సీ-వేద వేదాంగాలు విడదీసి ప్రకటించె-వ్యాసుడు భారత భాగ్య దాత

ఆ పురాణమ్ములు లఖిలేతి హాసాలు –మనకు చేకూర్చిన మాన్యు డితడు

వాల్మీకి రచియించె  వన్నెకెక్కు విధాన –రామాయణమ్మును రమ్యముగను

చాణిక్య చరకులు చక్కగ వ్రాసిరి –నీతులు ,వైద్యమ్ము నిత్యముగను

కాళిదాసు రచియించె కాళికా శక్తి చే కావ్య నాటకములు కమ్మగాను

భవ భూతి చూపించె భవ్యమౌ కరుణను –కాదంబరిని గూర్చె గద్య దండి

అర్ధ గౌరవమును సార్ధకముగా జూపె-భారవి కావ్యాన భవ్యముగను

మాఘుడు కావ్యాన మాధుర్యమును నింపి –శిశుపాల వధ వ్రాసె శేముషిగను

హర్షుడు నైషధం హర్షాన వెలయించె-విద్వదౌషధమన్న విభవ మందె

పాణిని కౌముదిన్ పరమ మయ్యెను భాష –వ్యాకరణ ప్రతిభా వైభవమున

తే.గీ –భరత భూమిని గీర్వాణ భాష యందు –పెక్కు శాస్త్రాలు కావ్యాలు పేర్మి వ్రాసె

దివ్యతమమును చేసిరి దివ్యులంత-నాటి కీర్తిని మరువక నడచు టొప్పు.

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -10-12-16- ఉయ్యూరు

 

 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.