కొరోనా లాక్ డౌన్ బ్రూ ‘’స్లీ లలు

లాక్ డౌన్ బ్రూ ‘’స్లీ లలు

బ్రూ 1-హలో బ్రూ ఎలాఉన్నావ్ .ఏంటి లాక్ డౌన్ విశేషాలు ?

బ్రూ 2- ఏమున్నాయి బ్రూ .కక్కాలేక మింగాలేకా ఉంది నా పరిస్థితి .

1-అదేంటి బ్రూ అంత నీరసంగా ఉంది వాయిస్ బ్రూ .

2-దానికే నీకు ఫోన్ చేశాను బ్రూ .ఇక అట్టే నాంచక నా గోడు వినిపిస్తా సానుభూతితో విను బ్రూ .

1-కష్టాల్లో ఆదుకోకుంటే ఎలా బ్రూ ?త్వరగా చెప్పు మా ఆవిడ ఇప్పటికే అయిదుసార్లు పిలిచింది

2-ఈలాక్ డౌన్ నా ప్రాణానికి మహమ్మారి ఆయింది బ్రూ .నా బెడ్ రూమ్ లోనే సిస్టం పెట్టుకొని పని చేసుకొంటున్నాను .కానీ బ్రూ —

1-ఏడవమాక బ్రూ .నేనున్నాగా .మైహూనా .చెప్పు

2-అరగంట కోసారి సింగారించుకొని పగలూ రాత్రీ తేడాలేకుండా నైటీతో బెడ్ రూమ్ లోకొచ్చి మా ఆవిడ నాపనిచేసుకోనివ్వకుండా ‘’నా సిస్టం ఆన్’’ చేయమని గోల బ్రూ .ఆ నైటీ చూడలేక చస్తున్నా బ్రూ .చీరకట్టుకోవచ్చుగా అంటే ‘’అది విప్పటం లేటవువుతు౦దికదా  ‘’అని కొంటె నవ్వోకటీ .ఆఫీస్ పని ,మీటింగ్ అని చెప్పినా వినక ‘’మేటింగ్’’ కోసం మీద పడి పోతోంది బ్రూ .ఇక ఆ సిస్టం ఆన్ చేసి ఈ సిస్టం స్టార్ట్ చేసి సంతృప్తి చెందిస్తున్నా బ్రూవో .బెడ్ రూమ్ బాత్ రూమ్ తప్ప మిగిలిన రూములు ఎక్కడున్నాయో మర్చేపోయాబ్రూ

1-పిల్లలు ఇంట్లోలేరా బ్రూ

2-మా ఆవిడ కతర్ నాక్ బ్రూ .పిల్లలని  ముందే వాళ్ల అమ్మా మానాన్న ఇంటికి తెలివిగా తోలేసింది బ్రూవో .

1-ఏడుపెందుకు బ్రూ హాయిగా ఎంజాయ్ చేయక

2-ఒకసారా రెండు సార్లా  పగలూ లేదు సాయంత్రం లేదు రాత్రీ లేదు ఇదే పని’’ అదే పని ‘’.ఒళ్ళు అలిసి పోతోంది కూసాలు కదిలిపోతున్నాయి

1-తిండి తింటున్నావా బ్రూ

2-దానికేం ఢోకాలేదు బ్రూ .పందెం కోడి ని మేపినట్లు మేపుతోంది బ్రూ .గర్భాదానం పెళ్లికొడుక్కి అత్తారింట్లో మేపినట్లు మేపుతోంది బ్రూ .తినలేకా ,అనలేక ,అన్నీ మూసుకొని అనుభవిస్తూ ,’’అనుభవం ‘’పంచుతున్నా బ్రూ గత్యంతరం లేక

1-ఈ అనుభవం ఎప్పుడైనా ఉండేదా బ్రూ

2-ఇదివరకు లేదుబ్రూ .నెలకోసారి ‘’ముచ్చటకే ‘’విసి గేది.ఇప్పుడేమో కామదేవత ఆవహించినట్లు అదే రంధి.దీని రంధి పాడుగానూ.బాటరీ వీకై పోయిఇక దేనికీ పనికి రానేమో అని పిస్తోంది బ్రూవా బ్రూవా .ఈలాక్ డౌన్ ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారో ఈ గృహహింస ఎప్పడు తీర్తుందో బ్రూ

1-పోన్లే బ్రూ –కన్సోల్ యువర్ సెల్ఫ్ .పీతకస్టాలు పీతవి .

2-సర్లే ఇంతసేపూ నా గోడే వినిపించా .నువ్వైనా హాపీ గాఉన్నావు చాల్లే బ్రూ

1-రోలు వెళ్లి మద్దె లకు మొరపెట్టుకొన్నట్లుంది నాపని బ్రూ  .నువ్వు చెప్పుకున్నావు నేను చెప్పలేక  ఏడవలేక చస్తున్నాబ్రూవా

2-ఆర్ యు నాట్ హేపీ బ్రూ

1-హేపీనా టోపీనా బ్రూ .మా ఆవిడది ఇంకో టైప్

2-అంటే ‘’ఆ టైపా’’

1-చా చా నోర్ముయ్ బ్రూ .పతివ్రతటైప్ .నాలుగింటికే లేస్తోది లాక్ డౌన్ లో కాఫీ టిఫిన్ గట్రా చేసి నన్ను లేపి పాదాలు లోషన్  నీళ్ళతో  కడిగి ,పాద పూజ చేస్తుంది .నా స్నానాదులు పూర్తయ్యాక కుర్చీలో కూచోబెట్టి మంగళహారతిచ్చి స్తోత్రాలు చదివి పూజ కానిస్తుంది .అక్కడ సిస్టం లో నన్ను పిలుస్తున్నాఋ మీటింగ్ నా  అన్నా వినిపి౦చు కోదు  .తర్వాత తన టిఫిన్ వగైరా అయ్యాక వంట చేస్తుంది .వంట పూర్తయ్యాక అన్నీ దేవుడితోపాటు నాకూ నైవేద్యం పెడుతుంది .సాయంత్రం,రాత్రిళ్ళు కూడా పొద్దున్న సీన్లే రిపీట్ అవుతాయి బ్రూ  నేనేమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయుడిని అయిపోతున్నాబ్రూవా బ్రూవా .దానిముఖం  చూసి ఎన్నాళ్లైందో బ్రూ .ఎప్పుడూ మూతికీ ముక్కుకూ నెత్తికీ  ముఖానికీ  మాస్కులు .ఎక్కడో సౌదీ అరేబియాలో ఉన్నామేమో అనిపిస్తోంది బ్రూవా.

2-ఇదో గృహ హింస టైప్ అనుకొంటా బ్రూ

1-ఎక్సాట్లీ బ్రూ .కాసేపు మొగుడి పక్కలో కూచుందాం ముద్దు ముచ్చటా చేద్దాం అని యావ లేనేలేదు బ్రూ .ఈ పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోన్నానా అనిపిస్తోంది బ్రూ

2-ఇంకా విశేషాలున్నాయా బ్రూ

1-లేకేం బ్రూ  .చానల్స్ లో వచ్చే ప్రతివారి ప్రవచనాలూ వినటం ,అప్పటిఅకప్పుడు అప్ప్లై చేయటం తో బుర్ర దొబ్బేస్తోంది బ్రూ

2-ఏదో అది ఆవిడ కో ‘’తుత్తి ‘’అనుకుని సరిపెట్టుకో  బ్రూ .సరే తను పాటించేవి ఇతరులకు కూడా చెప్పి పాటించేట్లు చేస్తుందా బ్రూ

1-వాట్సాప్ పుణ్యమా అందరికీ ఉచితంగా ఫోన్ చేసే వీలుకలిగిందిగా బ్రూ .అర్దరాత్రి లేదు అపరాత్రి లేదు.ఒకటే చాటింగ్ సలహాలు నివారణోపాయాలు .కౌన్సిలింగ్ లు తలపగిలి పోతో౦దిబ్రూ’

బ్రూ 3-హలో గంటనించి ఫోన్ చేస్తుంటే ఎత్తటం లేదేం బ్రూ .ఎలాఉన్నారు బ్రూ

1,2-బానే ఉన్నాం బ్రూ .ఇంతకీఎందుకు కాల్ చేశావ్ బ్రూ

3-లాక్ డౌన్ ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారో అని ఎదురు చూస్తున్నా బ్రూ

1,2-అదేంటి అంతకస్టమేమొచ్చింది బ్రూ

3-నా కడుపు చించుకొని మీకాళ్ళమీద పడేద్దామని కాల్ చేశా బ్రూ

1,2-ఇప్పటిదాకా మాకస్టాలు చెప్పుకొని కన్నీళ్లు కడవలకోద్దీకార్చి ఉపశమనం పొందాం .నీ అనుభవం ఏకరువు పెట్టు బ్రూ .విన్నాక ముగ్గురం మూడు సాగరాల  ఏడుపు నీళ్ళు  కారుద్దాం కానీ గురూ –సమయం లేదు మిత్రమా బ్రూ

3-బ్రూస్ టూకీగా చెప్పి ఏడుస్తా .లాక్ డౌన్ మొదలైన దగ్గర్నుంచి మా ఆవిడ కరోనా బొమ్మకు ఫ్రేం కట్టించి ,పూజగదిలోకాకుండా బయట పీఠం మీద పెట్టి పూజ చేయటం మొదలు పెట్టింది .అపార్ట్ మెంట్ లో వాళ్ళను పిలవటం ,వాళ్ళతో పూలు వేయించటం హాతరులిప్పించటం స్తోత్రాలు కలిసి పాడటం కరోనా దేవత శాంతి స్తోత్రాలు,శాంతి హోమాలు ,వాయనాలు  కలిసికట్టుగా చదివి హోరెత్తించటం నైవేద్యాలు గొబ్బరికాయలు  ముఖాలనిండా పసుపుకుంకుమలు నెత్తిన సిందూరం ,నిమ్మకాయ దండలు ,గుగ్గిలం పొగలు ,పానకాలు వడపప్పు  చీరెలు జాకెట్లు నల్లపూసలు పంచటం ఓరి నాయనో ఇదేం వేలం వేర్రిరా బాబోయ్ అని పిస్తోంది బ్రూస్ .ఇంట్లో మగాడున్నాడు వాడి అతీగతీ కనుక్కోటం మర్చిపోయింది బ్రూస్లూ.పగోడికికూడా ఇలాంటి కష్టం రాకూడదు బ్రూస్ .

1,2-అంతేనా ఇంకేమైనాఏడవాలాబ్రూ

3-అవును బ్రూ –మొన్నరాత్రి ఒక స్వామీజీ ఏదో చానల్ లో ‘’ఈమంగళవారం పునిస్త్రీలకు అపకారం తర్వాత అమావాస్య మహా ఇబ్బంది .కనుక పునిస్త్రీ మెడలో నల్లపూసలున్నా లేకున్నా పసుపు కొమ్ము దారానికి తప్పని సరిగా కట్టుకోమని సెలవిచ్చాడట .మా ఆవిడ విని ఇంకేముంది కరోనా వైరస్ కన్నా ఈ వార్తా వైరల్ అయి వాట్సాప్ మెసేజెస్ కుప్పలుతెప్పలుగా అందరికీ పంపేసి పసుపుకొమ్ము కట్టుకోమని పురోహిత స్త్రీలా హుకుం  జారీ చేసింది .మర్నాడు మంగళవారం కనుక ఈపని చేయరాదుకనుక సోమవారమే అర్జెంట్ గా వార్త తోసేసింది .ఇతర దేశాల స్త్రీలకు ఇళ్ళల్లో రెడీగా ఉండవు కనుక ఏం చేయాలని రిప్లై మెసేజ్ .కాసేపు అలోచించి ఆరిందాలా ‘’పసుపు కుంకుమ సాంపిల్ పాకెట్ ‘’కు పిన్నీసు గుచ్చి కట్టుకోమన్నది  అవీ లేకపోతె చిటికెడు పసుపు ఒకి౦త కుంకుం  పోట్లాలుకట్టి మెడడలో దాల్చమని చెప్పింది .అరగంటలో ఈ వార్త దావానలమై ప్రపంచమంతా చేరటం ఆచరించటం జరిగిపోవటం అందరూ మా ఆవిడకు ధాంక్స్ చెప్పటం జరిగిపోయింది .నా ఆతీ గతీ కనుక్కున్నపాపానికి ఒడిగట్టలేదు నాపెళ్ళాం బ్రూ’’అని బావురుమన్నాడు

1,2-ఇంటికో కరోనా లాకౌట్ గాధ అన్నమాట బ్రూ .ముగ్గురం కలిసి కాసేపు ఏడుద్దాం బ్రూ బై బ్రూ .

 మనవి-మొన్న యు ట్యూబ్ లో చంద్రగిరి సుబ్బు ‘’లాకౌట్ లో ఆడవాళ్ళకస్టాలు ‘’ ఎపిసోడ్ చూశాక పిచ్చపిచ్చగా నచ్చి ,రివర్స్ గా ఇలా రాస్తే ఎలాఉంటుంది అనిపించి రాశా బ్రూస్

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -22-4-20-ఉయ్యూరు .

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in సమయం - సందర్భం and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.