అగర్తా అనే భూగర్భలోక విశేషాలు -14 11-మనోహరమైన ట్రిప్

అగర్తా అనే భూగర్భలోక విశేషాలు -14

11-మనోహరమైన ట్రిప్

హోవర్ క్రాఫ్ట్ లో నేనూ అమ్మమ్మ,లెక్స్ ము౦దుసీట్లలో ,వెనక ఏమీ పట్టనట్లు నాన్సీ,ప్రక్కన కూతురు  ప్రక్కన చిన్నపిల్ల వెండీ కూర్చున్నాం .టిక్ నాకు,అమ్మమ్మకు మధ్య కూర్చుంది .టెలోస్ ను దాటి హార్బర్ కు చేరేలోపు ఎల్లీ ఆవలిస్తోంది .హార్బర్ లోపడవలు మహా బాగా అనేకరంగుల్లో ఆకర్షణగా,అనేకరూపాలలో  ఉన్నాయి భూమి మీద వాటి కంటే .అందులోకొన్ని ఈదుతున్న ఏనుగుల్లాగా ,పులుల్లాగా ,సింహాలు తాబేళ్లు ,డాల్ఫిన్స్ కుక్కలు  పిల్లుల ఆకారంలో ముచ్చటగా ఉన్నాయి .దీన్ని ఇదివరకు చూశానునేను. దీన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారని లెక్స్ ను అడిగాను .అంతులేని సముద్రంలో రీఫ్స్అంటే దిబ్బల  మధ్యగా చొచ్చుకు పోతున్నాం అంతటా నీల౦ రంగే .ఆనందంపట్టలేక పిల్లలు కేరింతలు కొడుతుంటే ఆపుతోంది నాన్సీ .నా చెవిలో ‘’బాగున్నాడుకదా’’అంది అమ్మమ్మ ప్రశ్నార్ధకంగా .ఆమె అన్నీ తెలిసింది .ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకొనేది కనుక నేను ముభావంగానే ఉన్నాను .ముసలితనంలోనూ అమ్మమ్మ  అందంగానే కనిపిస్తుంది .

క్రమంగా మా క్రాఫ్ట్ దిగటం మొదలుపెట్టి  మధ్యలో ఉన్న  ఒక అడవిలోని పచ్చగడ్డిపై నెమ్మదిగా లాండ్ అయింది .ప్రక్కన ఒక పూల్, స్ప్రింగ్ ఉన్నాయి .సముద్రం నుంచి పొగ అనంతాకాశాన్ని కప్పేస్తూ ప్రశాంతత కల్పిస్తోంది ..’’హాట్ స్ప్రింగ్స్ అరుదుగా ఉంటాయి.మనకూ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నాయి అక్కడినుంచే ప్రవహించి ఇక్కడికి వచ్చాయేమో ?’’అంది నాన్సీ .’’ఇలాంటిది మనకెక్కడా లేవు ?ఈ స్ప్రింగ్స్ దగ్గర అసాధారణ పుష్పాలున్నాయి ఎక్కడైనా చూశావా .ఇలాంటి మనోహర వాతావరణం ఎక్కడా లేదు అందుకే దీన్ని ‘’భూమి ఒడి’’దిలాప్ ఆఫ్ దిఎర్త్ అంటారు ‘’అన్నాడు లెక్స్  .’’భలే పేరు ‘’అంది అతడివైపు అభినందన చూపుతో అమ్మమ్మ .’’నిజమే .మీరుప్రపంచం  చివర ఉన్నట్లు అనుభూతి పొందుతారు .దానికి ఈ స్ట్రీం మాజికల్ ఎంట్రన్స్ అనిపిస్తుంది ‘’అన్నాడు చిరునవ్వుతో .ఇంతలో ఒక జెట్ ఆ స్ప్రింగ్ ను చీల్చుకొంటూ బయటి రాగా అందరం హాయిగా నవ్వాం .’’మనం అంతా కళ్ళుమూసుకొని ఏదైనా అనుకొంటే వెంటనే తీరుతుంది స్ప్రింగ్ లో నుంచి నీరు చిమ్మినప్పుడు కోరాలి ఇక్కడ ఆచారం అది  ‘’అన్నాడు లెక్స్.నాన్సీ కూడా కళ్ళు మూసుకొన్నది .మళ్ళీ మేము హోవర్ క్రాఫ్ట్ ఎక్కాం.నేను లెక్స్ పక్కనే  కూర్చున్నా అతడిని బాగా గమనించటానికి ..నెమ్మదిగా పైకి లేచి౦ది క్రాఫ్ట్ .నాగురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఏముంది అని తన విషయం చెప్పాడు –‘’నేను పెరు లో తెల్లవాళ్ళు నిరంతరం నల్లవారిని బాధపెట్టే ఇండియన్ లు ఉండే చోట ఉంటాను .మానాన్న ఓల్డ్ ఆర్డర్ కు చెందిన చీఫ్టేన్.నాకు గుర్రపుస్వారీ వచ్చుకనుక ఆయన చేసే సుదూర ప్రయాణాలలో నేనూ వెంట వెళ్ళేవాడిని .ఆగుర్రం నాదైపోయింది .స్వారి నా ఇష్టమైంది .ఇక్కడ దాన్ని కోల్పోయాను .మా నాన్న దారుణంగా చంపబడ్డాడు తెల్లగవర్నర్లే ఆ దారుణం చేసి ఉంటారు .ఆయన వాళ్ళు చెప్పినట్లు చేసేమనిషి కాదు . ముక్కు సూటి వ్యక్తీ .అమ్మా నేను ఆయన లేకపోవటాన్ని జీర్ణిం చు కోలేకపోయాం .మావాళ్ళు నన్ను  చీఫ్టేన్ గా ఉండమని బలవంతపెడితే సరే నన్నాను .నేనొక అందమైన తెలివిగల అమ్మాయిని పెళ్ళాడా .మాకు ముగ్గురు పిల్లలు .మా అమ్మాయి పెళ్ళయ్యాక నా భార్య చనిపోయింది .ఆడుఖం ఇంకా నన్ను వదలలేదు .ఆశోకమే ననిక్కడికి తెచ్చింది .మాపిల్లలు పెరిగిపెద్దవారై ఎవరి జీవితం వాళ్ళు గడుపుతున్నారు .ఇక్కడి మనిషి ఒకాయనపరిచయమై నన్నుఇక్కడికి తెచ్చాడు ‘’అన్నాడు లెక్స్.

‘’ఒకప్పుడిక్కడ మనుషులు  ఉండేవారు .ఈ స్వర్గాన్ని వదిలి వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళారో నాకు అర్ధం కాదు ‘’అన్నాను .’’కొందరు భూమి క్రస్ట్ లోకి పనిమీద వెడతారు .ఎక్కువకాలం ఉండరు .టెలోస్ లో   సరైన సెటిలర్స్ ను వెతకటానికి వెల్తారేమో మానవ  గూఢచారుల్లా ఉంటారు  ?’’అన్నాడు లెక్స్.నేనుకూడా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చానో అతడికి చెప్పాను .మళ్ళీ మేము ఒక ఐలాండ్ మీద దిగాం .ఇక్కడ పాం ట్రీస్,ట్రాపికల్ ట్రీస్ బాగా  ఉన్నాయి .ఒక దుప్పి మాదగ్గరకు దూసుకొచ్చింది .’’వాటికి మనుషులు అలవాటే .ఇది ‘’జు’  ’పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారనిపించింది .ఇక్కడి జంతువులు అడవి రాజు సింహం ఏనుగులతో సహా  మచ్చిక చేయబడి ప్రమాద రహితంగా ఉంటాయి .డ్రాగన్స్ కూడా చూడచ్చు .ద్రాగన్స్ పేరు చెప్పగానే పిల్లల్లో ఉత్సాహం ఉబికింది .డ్రాగన్స్ కధల్లో ఉంటాయి కానీ నిజంగా ఉంటాయా “’అని అడిగారు .’’అవి రక్తం తాగే మనుషులదగ్గర ఉండవు ప్రశాంతంగా ఉండే చోట్లలోనే ఉంటాయి .అద్భుత జంతువులవి .మొదటిసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడుచూశాను వాటిని .అవి మిత్ కాని లెజెండ్ కానీ కావు నిజమైన జంతువులే .ఒకప్పుడు వేలాది సంవత్సరాలక్రితం ఉండేవి భూమిపైన.వాటిపై స్వారీ చేసే మనుషులుకూడా ఉండేవారు .కుర్రకారు దాన్ని ఎంచుకోనేవారు .దానికి ట్రెయినింగ్ చాలాకాలం కస్టపడి నేర్చుకోవాలి .భూమిపై వాటిని వేటాడి చంపుతుంటే భయపడి అగర్తాలోకి చేరిసురక్షిత౦గా ఉన్నాయి డ్రాగన్స్ .కొన్నిటిని మచ్చిక చేసి ట్రాన్స్ పోర్ట్ కు వాడుతున్నారు .అవి అందంగా అనేక రంగుల్లో ఉంటాయి కానీ మౌలికంగా అవి అడవి అంత ఆకు పచ్చరంగులో ఉంటాయి .ఇక్కడ వాటిపై సురక్షితమైన  జీన్స్ వేసి ,రైడింగ్ క్లాసులు కూడ   నిర్వహిస్తున్నారు .వాటికి గుర్రాలకున్న తెలివి తేటలన్నీ ఉన్నాయనీ ,ఇక్కడి టెలోస్ మనుషులతో స్నేహంగా ఉంటాయని ‘’అన్నాను .

పిల్లలిద్దరూ ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా విన్నారు .నాన్సీ కూడా విన్నదికానీ నమ్మటం లేదని అనిపించింది .డ్రాగన్స్ తో తన అనుభవాన్ని  ఒకసారి ఒక డ్రాగన్ పై స్వారీ చేసిన సంగతిని లెక్స్ చెప్పాడు .డ్రాగన్స్ తోపాటు మానవ హింసను భరించలేని మరికొన్ని అరుదైన జంతువులు భూమిని వదిలి ఇక్కడేఆగర్తాలొ క్షేమంగా ఉన్నాయని కూడా చెప్పాడు .

‘’ఎంత మంచి సువాసన వస్తోందో ఇక్కడ చూశారా ‘’అంది అమ్మమ్మ .నాకేమీ కొత్తగాలేదు .’’ఇక్కడ అనేక దేశాల స్పైసెస్ పండిస్తారు .విత్తనాలు చల్లుతారు అవే మొలకెత్తి చెట్లు అవుతాయి .వీటికి కాపలాదార్లు  రూఫ్ లెస్ ఇళ్ళలో చుట్టూ ఉంటారు .ప్రతి ఇంటికీ ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది .మేము ఒక ఇంటి ము౦దు ఆగాం .అక్కడ ఓనర్లు బ్రేక్ తీసుకొంటున్నారు .మమ్మల్ని ఆహ్వానించి కాఫీ కాకుండా టీలాంటి డ్రింక్ ఇచ్చారు .తినటానికి కేక్స్ కాకుండా బ్రెడ్ పెట్టారు.అవి స్వీకరించి ప్లాంటేషన్ చూశాం ఎక్కడా కలుపు మొక్కలు లేవు .రైతులు చేతిలో మ్యూజికల్  ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ పుచ్చుకొని ,చుట్టూ తిరుగుతూ పాడుతూ వాయిస్తూ వాటికి ప్రేరణ కలిగిస్తున్నారు .పిల్లలు ఫ్లూట్ ,ఆయన గిటార్ వాయిస్తున్నారు .నాన్సీ చెవులు మూసుకొని ఇక ఆపండి అన్నట్లు చూసింది .అమ్మమ్మ కోపంగా చూసింది .

‘’నువ్వు సరిగా ప్రవర్తించలేకపోతే ,హాయిగా ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు .సంగీతం హృదయాహ్లాదంగా ఉ౦దిమాకు .ఆపిల్లల్తో సహా అంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ,డాన్స్ చేస్తున్నారు .పాడుతున్నారు నవ్వుతున్నారు ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తున్నారు చూడు’’అని సివియర్ గానే అంది అమ్మమ్మ .ఎలుగుబంటి తో సహా అడవి మృగాలు చూశాం .ఎలుగు వీపుతట్టాడు లెక్స్ ఆప్యాయంగా. టిక్ పిల్లలతో పాటే ఆన౦దిస్తోంది ‘’వెళ్దామా ?’’అన్నాడు లెక్స్

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -5-11-20-ఉయ్యూరు  .

 

.

 

 

 

 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.