అద్వైత భాస్కరులు ఆది శంకరాచార్యులు

అద్వైత భాస్కరులు ఆది శంకరాచార్యులు

      అద్వైతం

‘’సదసత్సదసచ్చేతివికల్పాత్ప్రాగ్య ధిష్యతే  తదద్వైతం సమత్వాత్తు నిత్యం చాన్య ద్వికల్పితాత్ ‘’సత్ ,అసత్ సదసత్ అనే వికల్పాలకు పూర్వం ఉన్నదే అద్వైతం .అది ఏకం ,నిత్యం ,మిగిలినదంతా వికల్పమే .బ్రహ్మమే జీవుడు ,సకల విశ్వమూ అతడే అనే  వేదాంత సిద్ధాంతం .అఖండ స్థితి మోక్షం .బ్రహ్మ అద్వితీయతకు వేదాలే ప్రమాణం అని శంకర భగవత్పాదులు అద్వైత విషయం చెప్పారు .’’వక్తవ్యం  కిము విద్యతే ,తర బహుధా బ్రహ్మైవ జీవః స్వయం బ్రహ్మైతజ్జగదాపరాణు సకలం బ్రహ్మాద్వితీయం శ్రుతేహ్- బ్రహ్మైవాహమితి ప్రబుద్ధమతయః-సత్యకం బాహ్యా హ్ స్ఫుటం బ్రాహ్మీ భూయ వసంతి సతతం చిదానందాత్మ నైవ ధృవం ‘’’’అని ‘’వివేక చూడామణి’’లో శంకరులు చెప్పారు .స్వయంగా జీవుడు బ్రహ్మమే. అణువునుంచి సకల జగత్ పర్యంతం బ్రహ్మమే అని శ్రుతులు ఘోషించాయి .’’అహం బ్రహ్మాస్మి ‘’అని జ్ఞానులు బయటి విషయాల జోలికి పోకుండా  బ్రాహ్మీ భూతులై ఎప్పుడూ చిదానంద రూపం లో ఉంటారు అనేది నిశ్చయం .బ్రహ్మ ,ఆత్మల ఏకత్వం వేదం చెప్పిందే .అది అవిరుద్ధం  అనే దే అద్వైతంలో గొప్పతనం

  ఋగ్వేదం లోని ‘’సహస్ర శీర్షాఃపురుషః సహస్రాక్షః సహస్ర పాత్ ‘’అంటే పురుషునిలోని అనేక శిరస్సులు ,నేత్రాలు పాదాలు అనంతత్వాన్ని సూచిస్తుంది .ఆతడి మహిమ దేశ ,కాల వ్యాప్తం అతడు సర్వానికీ అతీతుడు భూతగణాలన్నీ అతడికి ఒకపాదంఅయితే మిగిలిన మూడు పాదాలు అమృతమయమైన ద్యులోకం ,ఆనంద పర్ణాలున్న  ఆత్మ ఏకంగా ఉండగా ,బుధులు తమ రచనలలో అనేక రకాలుగా కల్పించుకొన్నారు .అన్యదేవతను ఉపాసించే వాడు  అజ్ఞుడు .తేజో వంతం ఆశరీరం ,నిర్మలం ,శుద్ధం ,పాపరహితం అయిన బ్రహ్మాన్ని బ్రహ్మ విదుడు పొందుతాడు అని వేదంలోని మంత్రాలు స్పష్టంగా చెప్పాయి .వేదసారమంతాఉపనిషత్ ఆరామ క్షేత్రం లో ప్రవహించి ,నిగూఢ మైన బ్రహ్మాన్ని ప్రత్యక్షం చేశాయి .దేని చేత అశ్రుతాలు శ్రుతాలయ్యాయో ,అదృశ్యాలు దృశ్యాలయ్యాయోఅదే బ్రహ్మం  ,బ్రహ్మం ఉన్నాడనే జ్ఞానమే అపరోక్షజ్ఞానం.అదే సాక్షాత్కారం అంటారు .రుద్ర హృదయం లో ‘’అద్వైతం పరమానందం ,శివం యాతితు కేవలం ‘’   అంటే అద్వైతం పరమానందం శ్రేయస్కరం .జీవేశ్వర తత్వాలు కేవలం కల్పితాలు ‘’జీవో దేవా స్సదా శివః ‘’అనే స్కాందం బట్టి ,అహం బ్రహ్మాస్మి ,ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ద్వారా జీవ ఈశ్వర ఐక్యాన్ని చెప్పిమహావాక్యాలు సార్ధకమయ్యాయి .అద్వైత వాహిని ఉపనిషత్ క్షేత్రాలనుంచి పొంగి పొరలి ,బాదరాయణ సూత్రాలలో ప్రవేశించి ,,పొంగి ,మను వాది స్మృతులను  ముంచి , భాగవతాది పురాణాలలో స్రవించి ,భారత రామయణాది ఇతిహాసాలలో ,శైవ శాక్తాది తంత్రాలపై పొంగి ప్రవహించి ,ఏకోన్ముఖంగా బౌద్ధవాదం లో చేరి, ఏక ప్రవాహంగా గౌడ కారికలద్వారా శంకరుని చేరి౦ది అన్నారు అనుభవానందస్వామీజీ .

  ‘’శంకర సిద్ధాంత౦ అద్వైతానికి ముఖ్య శక్తి సమకూర్చింది  ‘’అన్నారు పండిత సూర్యనారాయణ శాస్త్రి .’’అద్వైతం అద్భుత యుక్తితో సిద్ధాంతమై క్రమబద్ద ఉపనిషత్తు లని కూడా పేరుపొందాయి .అదొక మహా సాహసం తార్కిక సూక్ష్మం .మానవుని విశ్వాసాలపై  నిర్లక్ష్యంగా  ప్రవహించే ,దాని కర్కశ మేధాశక్తి ,నిర్దాక్షిణ్య తర్కం ,వైదిక అవరోధాలను అధిగమించి స్వాతంత్ర్యం శుద్ధత్వం పొంది ,శుద్ధ తాత్విక విధానంగా లోకం లో గొప్ప ఆదర్శం గా నిలిచింది .విశాల పాండిత్యం కుశాగ్రబుద్ధి ఫలితమే శంకరాద్వైత౦.తక్కువ స్థితి లో  ఉండాలనుకొనే మనకు చాలా జటిలంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది ‘’అన్నాడు హెరాల్డ్ స్మిత్ .

 ‘’It is only for the strong hearted ‘’ ,అన్నాడు సతీష్ చంద్ర చటర్జీ  ‘’The majority of best thinkers of  India have been men belonging to this school ‘’అన్నాడు డా జార్జి ధిబౌట్.ప్రొఫెసర్ పౌల్ డస్సెన్ తన ‘’ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ వేదాంత ‘’లో వందమంది వేదా౦తు లలో

పదిహేను మంది రామానుజుని ,అయిదుగురు మధ్వా చార్యులను ,మరో అయిదుమంది వల్లభా చార్యులను అభిమానించి అనుసరిస్తే ,75మంది శ౦కరాచార్యులకు   చెందిఉన్నారు .ఇలా అద్వైతం లౌకిక ,ధార్మిక ,పారమార్ధిక రంగాలో అన్ని విధాలా ఉత్కృష్ట స్థానం ఆక్రమించి,సర్వతో ముఖమై ,అఖిలమానవాభ్యుదయానికి కారణ శక్తియై విరాజిల్లుతూ ఉండటం మనకు గర్వకారణం .

   శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు  

   ‘’కాషాయాంబర ధారిణం గురువరం వీరాసనాధ్యాసితం –ముద్రం జ్ఞానమయీం దాదాన మపరే హస్తాంబుజే పుస్తకం

శిష్యాన్ పార్శ్వగతాన్ సుపుస్తకక ధరాన్ తేజోధికాన్నిర్మలాన్ –పశ్య౦త౦ కరుణా కరం గుణ నిధిం శ్రీ శంకరాచార్యం భజే ‘’

‘’Shankara  is one of the greatest men who have appeared in India ‘’ భారత దేశంలో అవతరించిన సర్వ శ్రేష్ఠులలోఒకరు శంకరాచార్య అని డా ,కైలాసనాథ తెలంగ్ కీర్తించాడు .’’భారతీయ ప్రజ్ఞా నిధులలో ఒకడు ‘’అని కే ఏం ఫనిక్కర్ అంటే ,’’మానవ శరీరంలో అపూర్వంగా వసించిన ఉత్కృష్ట ప్రజ్ఞా మూర్తి ‘’అని ప్రొఫెసర్ డగ్లాస్,’’అన్నిటిపై తన సుతీక్ష్ణ హేతువాదాన్ని ప్రసరింపజేసిన మహాద్భుత మేధాశక్తి ‘’అని వివేకానడుడు ,’’Primarily a seer of highest type ,who realized the truth with his un erring intuitive vision ‘’,తన అకు౦ఠిత అంతర్ దృష్టి తో సత్యాన్ని గ్రహించిన సర్వోత్కృష్ట శ్రేణికి చెందిన మహనీయుడు’’అని వేదాంత కేసరి సంపాదకుడు ,’’the whole of the national genius awoke once more in Shankaracharya ‘’  అని సోదరి నివేదిత ,శంకరులు అపర శివావతారమే అనీ ‘’పుంగవ కేతస ,’’అభినవ శంకర ,శంకరశ్శ౦కర ,సాక్షాత్ ‘’అని అనేకులు అనేక విధాల శంకరాచార్యులను స్తుతించారు   ముఖ్య శిష్యుడు పద్మపాదుడూ  బహువిధ గుణగానం చేశాడు

   ‘’శంకరుని ప్రజ్ఞా కిరణాలు అనేక అంధకార బంధుర భావ స్థానాలను ప్రకాశింపజేసి ,గతి లేని హృదయగత దుఖాన్ని తుడిచి వేశాయి ‘’అన్నాడు పండిత రాధా కృష్ణన్.సిస్టర్ నివేదిత ‘’ Never was any prophecy more conclusively  vindicated than this ,by the appearance of Shankara charya ‘’శంకర అవతరణం కంటే ఏ జోశ్యం కూడా విస్పష్టంగా స్థాపించ బడలేదు’’యదాయదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత –అభ్యుత్దాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం ‘’అనే గీతావాక్యాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని సోదరి నివేదిత తెలియజేసింది.దివ్యజ్ఞానసమాజ స్థాపకురాలు మేడం బ్లావిట్స్కి ‘’He belongs t౦ the humanity of Shukra ‘’  శంకరులు మానవ జాతి వాడుకాదు శుక్రగ్రహం లోని అమానుష దివ్య పురుషుడు అని మనస్పూర్తిగా శ్లాఘించింది .’’శ౦కరాద్వైతాన్ని అంగీకరించని వాళ్ళు కూడా శంకరుని అనుసరి౦చటానికి వెనకడుగు వేయరు’’ అన్నాడు రాధాకృష్ణ పండితుడు .’’శంకరనామం భారత దేశం లోనే కాదు ,ప్రపంచమంతటా మంత్ర ముగ్ధుల్ని చేసింది ‘’అన్నారు ప్రధమ రాష్ట్రపతి బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ .’’నిజానికి ఆయన పరిసరాలు ఆకర్ష వంతంగా ఉంటూ ,ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ,ప్రజలచేత భగవంతుని అవతారం గా భావింప బడుతూ ఉండటం లో ఆశ్చర్యం లేదు అన్నాడు ఎల్డి బార్నెట్..’’ శంకరుని  ‘’ఆచార్య ‘’బిరుదు కష్టార్జితం ,సముచితం అనీ అన్నాడు బార్నెట్.

  మిగిలిన విషయాలు రేపు తెలుసుకొందాం

సశేషం

ఆధారం –శ్రీ అనుభవానందస్వామివారి ‘’సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం ‘’

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -15-5-21-ఉయ్యూరు

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.