పడమట లంక రామ స్తవం -2

పడమట లంక రామ స్తవం -2

3-శతావధాని మధ్వశ్రీ కాశీ కృష్ణాచార్య –గుంటూరు

‘’జడుడన సత్యవాది నఘసక్తుడలోక విగర్హ్యవృత్తుడన్ –బిడియములేనివాడ నవివేకిని మూర్ఖుడ మూఢుడన్ స

సగర్వుడ నిటులయ్యు నిన్ను ,మదిరూఢిగగొల్చుచునుంటి గాననో

– పడమట లంక రామ ,ఆలన సేయవే జానకీ పతీ ‘’

‘’కడలికి నొక్క సేతువును గట్టి ,కపీ౦ద్రుల చేతబట్టి యా –కడుదురితాత్మురావణుని గర్వ మడంచిన నీకు నెన్నగా

బుడమిని లేక్కయేమి మము బోటుల బ్రోచుటనంగ నక్కటా –పడమట’’

 లంక  

4-బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి –చందోలు

‘’ఒడలి మెరుంగు మబ్బు నెడనొప్పెడు ,నమ్మెరుగట్లుజాళువా-మడుగునకు దోడునున్ దొడలమాలిమి జూపుచు కల్మికన్యపే

ర్వడసిన కల్కి మిన్న చెలువంబున కేయడ జొక్కు గా౦చునో –పడమటి ‘’

‘’జడము జరాది దూషిత మశాశ్వత మీ యొడలం చెరింగియున్-విడువగ నీయదాస ,దన వెర్రియెదానికి చుట్ట ,యిట్టులే

నడలితి దివ్యమూర్తి యినుమప్పరు సంబటులాండ గంటినో –పడమట ‘’

5-బ్రహ్మశ్రీ చల్లా పిచ్చయ్య శాస్త్రి –ఇంటూరు –గుంటూరు జిల్లా 

‘’బడలితినయ్య తండ్రి పలుబాములలో బడి యింక నేట్టులీ –తొడుగు కృతార్ధతన్ గనుట దొరపు నీ కడగంటి చూపు పూ

జడి గురియి౦పకున్నదివిజ స్తుతి వైభవ గుర్తెరింగి ,యో-పడమటి ‘’

6-మధ్వశ్రీ పళ్ళే పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య –గుంటూరు

‘’పుడమిని నెల్ల మానవులు పుణ్యము సేసిన నింక నెట్టు లే –ర్పడు నల నీకు పతితపావన నామము ,పాపమంచనం

దడవని మమ్ము బోటి యనదల్ జనియి౦పకయున్నపట్టులన్ –పడమట ‘’

‘’చెడినది జ్ఞాన చక్షువిక జీకులమైతిమి గానమాకుసం –గడినొకదారి జూపుటదిగౌరవమై తగు ,మంచి వారు పై

పడిఎటులైన మార్గమును బట్టుదురయ్య పరానపేక్షగా-పడమట’’

7-బ్రహ్మశ్రీ శిష్ట్లా హనుమత్చాస్త్రి-గుంటూరు

‘’ విడివడి వేద శాస్త్రపద విశ్రుతి నేని గడి౦పనైతిబే-ర్వడిన బుధే౦ద్ర సేవ గుణవద్గణ గణ్యత గా౦చనైతి ,న

ల్గడలయశమ్ము గ్రమ్ము ననఘక్రియలం బచరింప నైతినో –పడమట ‘’

‘’’’తడవు తపంబులు నోములు పదల్ నను దృప్తు నొనర్పజాలవె-య్యెడ దృఢభక్తి మాడ్కి ,నది హెచ్చిలి లేశ మొసంగ మేరువం –

చొడ యడ నీవ పల్కిత ‘’ నుయోగులమాట వరాలమూటె కా-పడమట ‘’

 సశేషం

విజయ దశమి శుభా కాంక్షలతో

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -15-10-21-ఉయ్యూరు

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.