సరస భారతి సాహితీ పుష్కరోత్సవ కవి  సమ్మేళన కవితలు -2

సరస భారతి సాహితీ పుష్కరోత్సవ కవి  సమ్మేళన కవితలు -2

2-శ్రీ తుమ్మోజు రామ లక్ష్మణాచార్యులు –విజయవాడ –9703776650

 వార్ధక్య యవ్వనం –యవ్వన వార్ధక్యం

1-కం-శ్రీకర మీ సభ తెలుగున-కీ కరణి వెలుగు పంచి కేతన మెత్తిన్-మా కొలది పండితాళిని-వే కొలది పిలిచి కొలచెను వెలగు జేజెల్ .

2-ఉ-ద్వాదశ వర్షముల్ సరసభారతికి౦పుగ నిండుటల్ మదిన్ –వారని పులకలు పొడము –భారతి తెలుగు వెలుంగు లం దిశల్

సారస భాసురంబవగ చాటెను నియ్యెడ నుర్వరా పురీ –భారతి వేది నుండియల పశ్చిమ దిక్తట ‘’షార్లేటందు’’నన్ .

3-చం-ఆతడొక నిత్య యౌవనుడు ,స్వార్జిత కీర్తి ప్రభావతీ యుతుం –డతడొక భవ్య సేవకు డనారత మధ్యయనంబు సల్పుచున్

సతతము వ్రాయు చుండు కాదు చక్కని గ్రంథము లెన్ని యోనొకోన్ –అతని కతండే సాటి యిల నాంధ్ర సరస్వతి పాద సేవలో .

4-సీ-పదు రెండు వర్షాల ప్రాయంపు వృద్ధ యీ-సరసభారతి బహు సరస గాత్రి

సంగీతసాహిత్య శృంగారముల వన్నె –లెన్నెన్ని పొందెనో చిన్నిబాల

యెనుబదేండ్ల యువకు డీ గబ్బిటాన్వయ –దుర్గాప్రసాదు సద్గుణ  విరాజి

పదుల కొలది వ్రాసె ప్రామాణ్య గ్రంథాలు –పది యేండ్ల వ్యవధిలో పవలు రేలు

తేగీ-సరసభారతి నొక్కడై చతుర మతిని –సభల రప్పించి ప్రముఖుల శతము పైన

దిగ్విజయముగజరిపిన దీక్షితుండు –వేయి చంద్రుల జూచిన వేగు చుక్క .

5-సీ-ఎన్నెన్ని పద్యాలు ఇ౦పార  నా చేత –వ్రాయించి చదివించెరక్తి నిచట

ఎన్నెన్ని కావ్యాలు నన్నెంతొ చదివించి –చెప్పించె నా చేత చిత్తమలర

తప్పటడుగుల వాని గొప్పగా నడిపించి –పరువు లెత్తుట నేర్పెపరమ ప్రేమ

కలము గళము లందు కొలువౌచు నడిపించె-సరసభారతి నన్ను సరస లీల

ఘన ‘’సువర్చలా వాయు నందన శతకము ‘’-సంస్కృతిని వ్రాయగంటిని సరసభార

తీ ప్రచోదనమున నేను ప్రణుతుల –జేతుసరసభారతికి చిత్తమలర.

6-బ్లాగులందున ,ఫేసు బుక్కున రసయుతంబుగ సరసభారతి –తరగ లెత్తుచు నురక లెత్తుచుపులకరింపుల పలకరింపై

విషయ కూలంకష ము నౌచు ధిషణకే పదునెట్టితానై –ఉరుకు లెత్తుచు సాగు గావుత  తీగ వోలె ఆగకుండ.

3-శ్రీ టేకు మళ్ల వెంకటప్పయ్య –నెల్లూరు -9490400858

1-ఉ-శ్రీ రఘురామ సేవకుని చిత్తము న౦దున నిల్పి భక్తుడై –మీరిన కార్యభారములు మిక్కుటమైనను లెక్క జేయకన్

చేరిన సాహితీ జనుల సేమము గోరుచు నెల్ల వేళలన్ –భారతి కొల్వులో మునిగి భారము  నెంచడు చిత్త సీమలన్ .

2-సీ-పుష్కర కాలంబు పుస్తక ప్రేమలో –సరసభారతి యను సంస్థ నొకటి

సాహిత్య వీధిలో స౦చ రించుచు దాను –సన్మాన సభలను జరిపి నెన్నొ

గబ్బిట నామంబు గట్టిగా వినబడి –తెలుగు నేల౦తయు వెలుగు నింపె

సంగీతసాహిత్య సమలంకృత౦బు గన్-ఉయ్యూరు వాడకే ఊపు తెచ్చె

తే.గీ- వయసు భారము కెన్నడు వగవ డతడు-ధనము ఖర్చున కెన్నడు దడవ డతడు

హంగు నార్భాట మనుచును యాశపడడు-కార్యభారము వహియించు గబ్బిటార్య.

3-ఉ-ఉన్నత ఆశయంబులును ,ఉన్నత యోచన వీడ డెన్నడున్ –కన్నది వేగమే జనుల కన్నుల ముందట పెట్టు  వార్తలన్

సన్నుతి చేయు నెల్లరను చక్కని పుస్తక పాఠ కుండు గా –మన్నన గోర డేన్నడును  మందికి మంచి యె కామితార్ధమౌ .

4-తే.గీ .-కనక దుర్గమ సంతతము గాచు మిమ్ము –ఆయురారోగ్య సంపదల్ యమరు నటుల

వేంక టేశుడు మీకిచ్చు విజయ పథము –హనుమ భక్తుల కుండదు అపజయమ్ము.

4-శ్రీమతి ముదిగొండ సీతారామమ్మ –మచిలీ పట్నం -9299303035

అభినందన అక్షరాంజలి

1-కం.-జన్మ దిన శుభా కాంక్షలు –సన్మదితో చెప్పుచుంటి సాగుము భువిలో

కన్మిది శతాయు వందుచు-మున్ముందుకు సాగుమయ్య మోదము తోడన్ .

2-సీ- గబ్బిట వంశాబ్ది ఘనుడు దుర్గా ప్రసాద్ –మదిని యశము నొందెమహితముగను

సరసభారతి నిల్పి సరసా౦తరంగు డై-సేవించె భారతి సేసల౦ది

సూర్య శిష్యుం డైన శూరుడు పావని –ఆలయంబున సేవ యతిశయించె

ఒజ్జగా తానుండి ఓర్పుతో బోధించి –భవితను దిద్దిన భాగ్యశాలి

తండ్రిగా బిడ్డల తనివార పెంచెను –తాతగా నిలిపెను ధర్మ పథము

తీ.గీ .-వేయి చంద్రుల దర్శించె వేడ్క మీర –భావి జీవితమందున భవుడు సతము

ఆయురారోగ్య సంపదల౦ద జేసి –గూర్చు శాంతియు విశ్రాంతి కోరు రీతి

రక్ష సేయును  సతతము రామ బంటు .

3-సీ-కవి సమ్మేళనము కైకవితలు వ్రాయించి –అచ్చు వేయించిరి యతిశయింప

పండితాళి ని పిల్చి పరమ సంతోషాన –సత్కారములు చేసే సభలయందు

సంగీత సాహిత్య సారమేరిగిన –సరసుల పిలిపించి జగము మెచ్చ

అంజనీ సుతునకు యానందము గ జేయు –సేవలు శక్తి ని సిరుల నిచ్చె

 సరసభారతి పుష్కర సారముగను –సాహితీ సౌరభ సభ సాగ జేసి

జనుల గుర్తింపు గౌరవ సరళి గూర్చి –వంద సంవత్సరముల్ సాగగ వైభవమును

ఘనుడు దుర్గా ప్రసాదను ఘనత నందె.

5-శ్రీమతి కొమ్మరాజు కనక దుర్గా మహాలక్ష్మి –మచిలీ పట్నం -8179104434

1-తే.గీ.-పుష్కరంబుగా ప్రతిభతో పుడమి వెలుగ-సరసభారతి ప్రతి భెంతొ జగతి కెరుక -వివిధ ప్రక్రియల రచియించె విలువ తెలిసి –గబ్బిట ప్రసాద వర్యుల ఘనత తెలుప –నాకు చాలని జ్ఞాన౦బు నమ్ము సుమ్మి .

2-తే.గీ.-సహస్ర చంద్ర దర్శన భాగ్య శాలివైన –సరస హృదయుడా సాగుమా శతము నీవు-సర్వ జనులకు రస సుధ చాల పంచ –దివ్యమైనది మీ జన్మ ధీర చరిత .

3-తే.గీ .-పాలు నీరును కలిసిన పగిది మీరు –రవిని వీడని ఛాయలా రంజిలంగ-నిలిచి యుందురు నియతితో నిత్య మిలను –అందుకొను మిదె సహస్రాది వందన౦బు –ఆయురారోగ్య భాగ్యాలు అవని మీకు .

  సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -2-7-22-ఉయ్యూరు   —

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.