అజ్ఞాత ప్రపంచ వాణిజ్య కుబేరులు -4 4-హైబ్రిడ్ పితామహ -లూధర్ బర్ బ్యాంక్

అజ్ఞాత ప్రపంచ వాణిజ్య కుబేరులు -4

4-హైబ్రిడ్ పితామహ -లూధర్ బర్ బ్యాంక్

గింజలు లేని గంగరేగి పళ్ళు  ,,ముళ్ళు లేని బొమ్మ జెముడు మొక్కలు(కాక్టస్) ,చప్పని పండ్ల చెట్లకు తియ్యని ఫలాలు,వాసనలేని పుష్పజాతులనుంచి సుగంధ పుష్పాలు ,సహజ రంగులు మార్చి కొత్త రంగులపూలుగా పెంచి ,ఇలాకనిపెట్టిన 7రకాల మొక్కలను ఒకే సారి 1200 పౌండ్లకు అమ్మిన మేధావి లూధర్ బర్ బ్యాంక్ .మొక్కల మంత్రగాడు గా పేరుపొందాడు .మొక్కలలో ,కూరగాయలలో ,పండ్లలో కొత్తరకాలు సృష్టించిన అపర బ్రహ్మ బర్ బ్యాంక్ .’’భలే భలే అందాలు సృష్టించావు ‘’అని భక్త తుకారాం భగవంతుని కీర్తిస్తాడు .ఇప్పుడు ఆ పాట తో  మనం బర్ బ్యాంక్  ని కీర్తించాలి .అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో దీక్షగా 40ఏళ్ళు తన పరిశోధన సాగించిన  బర్ బ్యాంక్ అదే తోటలో మరణించగా అక్కడే ఖననం చేశారు .అతడు ఎప్పుడూ తోటదాటి బయటి ప్రదేశానికి వెళ్ళినవాడు కాదు .కాని అతని పేరు ప్రపంచం అంతా మారు మోగింది .77ఏళ్ళ వయసులో నవ యువకుడిగా చలాకీ గా ఉండేవాడు .జీవితమంతా ఆనంద,ఉత్సాహాలతో గడిపాడు .నిర్మాణాత్మక దృష్టిగల చి౦తనాపరుడు .అతడి జీవితం తో ప్రపంచం అనేక రకాలుగా సుసంపన్నం అయింది .మొక్కలు పెరిగే ప్రదేశం వాతావరణం మార్చితే ,మొక్కలుకూడా మనకు కావాల్సిన ఫలితాలు ఇస్తాయని రుజువు చేశాడు .

    బర్ బ్యాంక్ సిద్ధాంతమంతా డార్విన్ సిద్ధాంతానికి అనుసంధింపబడింది .డార్విన్ ను మహా తత్వ వేత్తగా భావించాడు .ప్రపంచాన్ని సరైన దారిలో పెట్టిన వాడు డార్విన్ అని నమ్మాడు .మొక్కలు చాలాఆలస్యంగా పెరుతాయి అని గ్రహించి వాటికి చురుకుదనం కల్పించాడు బర్ బ్యాంక్ .ఒకసారి ఆయనకు 20వేల ఆపిల్ చెట్లను 9నెలలలో  బట్వాడా చేయటానికి ఆర్డర్ వచ్చింది .చక్కగా ఆలోచించి అనుకొన్న సమయానికిసప్లై చేసి పేరుపొందాడు .అందులో అతడు పాటించిన సిద్ధాంతం –‘’పెంచి ఎంచటం ,ఎంచి పెంచటం’’ .మొదట్లో 10వేల కొమ్మలు కాని గి౦జలు కాని నాటుతాడు.క్రమంగా వాటి పెరుగుదల పరీక్షిస్తాడు .వాటిలో బాగా ఏపుగా  పెరిగిన వాటిని గుర్తించి వాటికి సన్నని గుడ్డ పెలిక కడతాడు .అవి సుమారుగా 30 దాటి ఉండవు .ఎంపికచేసిన మొక్కల్ని ఉంచి ,మిగిలిన వాటిని నాశనం చేస్తాడు .తానూ ఎంచిన మొక్కల కొమ్మల్నికాని గిన్జల్నికాని మళ్ళీ నాటి వాటిలో నుంచి మంచి వాటినిఎంచి ,మిగిలినవి తీసి పారేస్తాడు .కావాల్సిన సంఖ్యకు ఈప్రశస్తమైన మొక్కలు లభ్యం అయ్యేవరకు ఇలా చేస్తూనే ఉంటాడు .ఏపుగా పెరిగిన మూడు నాలుగు మొక్కల్ని ఎంచుకోవటం ,మేలైన మొక్కల్నుంచి మాత్రమె విత్తనాలు సేకరించటం ,మిగిలినవాటిని తీసెయ్యటం అతడు చేసేపని .దీనినే ప్రయోజనకరమైన ఫలకరణమైన విధానం అన్నాడు   బర్ బ్యాంక్ .

  పెంచి ఎంచటం ఎంచి పెంచటం అనేది తోటలకే కాదు ఫాక్ట రీలకు, దుకాణాలకు కూడా వర్తిస్తుంది అని చెప్పాడు .పనికి సమర్ధులైన పని వాళ్ళను పెట్టుకోవటమే నాణ్యమైన ఉత్పత్తికి పునాది .మారే శక్తి మొక్కలకు ఉంది అని మొదట గుర్తించిన వాడు బర్ బ్యాంక్ .అనువుగా అనుకొన్న విధంగా మొక్కలు పెరగటానికి చక్కని అవకాశం కల్పించి ప్రయోజనం సాధించాడు .మామూలు బటాణీ గిన్జలకంటే చిన్న సైజువి,తియ్యగా ఉండేవి అయిన బటాణీ తీగలను ఎనిమిదేళ్ళ లో  తయారు చేయటానికి ఒక సారి అతడికి ఆర్డర్ వచ్చింది .మూడేళ్ళలోనే దాన్ని సాధించి సప్లై చేశాడు . అవే  ఇప్పుడు ‘’బర్ బ్యాంక్ ఎప్సన్ పీ ‘’అనే పేరుతొ ప్రపంచ మంతా పాకాయి గొప్ప ఫలితాలిచ్చాయి .వీటిని హాయిగా డబ్బాలలో పెంచేస్తున్నారు .

  అలాగే ‘’నెక్టారిన్ ‘’ అనే పండును తన విశేష కృషితో మధురాతి మధుర పండుగా మార్చాడు .దీనికోసం 12ఏళ్ళు శ్రమించాడు .1200పౌండ్లకు అమ్మాడు .ఈపండుపెద్దదిగా ఎక్కువ రసం కలదిగా మహా మంచితీపిగా ,సువాసనా భరితంగా ఉంటుంది .జపాన్ దేశం లో పట్టు పరిశ్రమ దారుల కోరికమేరకు ఒక కొత్త మల్బరీ మొక్క తయారు చేశాడు .మామూలు చెట్టుకంటే దీనికి ఆకులు రెట్టింపు ఆకులు ఉంటాయి .ఈ మల్బరీ ఆకులనే ఇష్టంగా తిని పట్టు పురుగులు పెరుగుతాయి .అవి బాగా పెరిగి గూళ్ళు పెట్టేసమయం లో వాటినిఉపయొగిఛి  పట్టు దారం తీస్తారు .గింజలు లేని అంటే సీడ్ లెస్ ఆపిల్స్ కూడా సృష్టించాడు .ఆపిల్స్ పై 25వేల పరిశోధనలు చేసి లూదర్ బర్ బ్యాంక్  ప్రసిద్ధి చెందాడు .

  అతడు చేసిన వాటిలో అతి కష్టమైనా పని ముళ్ళు లేని బొమ్మ జెముడు(కాక్టస్ ) మొక్కలు తయారు చేయటం .బొమ్మ జెముడు పశుగ్రాసంగా ఉపయోగపడుతుంది దాని ముళ్ళు జంతువులకు ఇబ్బందిగా ఉంటాయి .600 ల బొమ్మ జెముడు జాతులు నాటాడు .16ఏళ్ళు వాటిపై సుదీర్ఘంగా పరిశోధనలు చేశాడు .చివరకు అతని తపస్సు ఫలించి ముళ్ళులేని బొమ్మ జెముడు మొక్కలను తయారు చేసి సృష్టికి ప్రతి సృష్టి అంటే విశ్వామిత్ర సృష్టి చేశాడు  .బొమ్మ జెముడు మొండిది .ఎక్కడ వేసినా పెరుగుతుంది .చావదు .ఒక సారి అతడు యాదాలాపం గా బొమ్మ జెముడు మట్టను ఒకదాన్ని ‘’బర్ లాప్’’తో కప్పబడిన బీరువా పై పడేశాడు .అది కొద్దికాలం లోనే ఆ బర్ లాక్ గుండా ,గోడపోడవునా నేలకు పాకి ఆశ్చర్యం కలిగించింది .

  రుచి లేని పండ్లను తీయని ఫలాలు ఇచ్చేవాటిగా ,వాసన లేని పూలను సువాసనలు ఇచ్చేవానిగా మార్చిన ప్రతిభ బర్ బ్యాంక్ సైంటిస్ట్ ది..అతడి మొక్కల తోట ఇంద్రజాల శాల అని పిస్తుంది .ప్రతి కొత్తరకం మొక్కను అతడు 1200పౌండ్లకు పైనే అమ్మేవాడు .అతడు మరో పదేళ్ళు బతికి ఉంటె మానవ జాతిలో అన్ని మంచి లక్షణాలుకల కొత్తరకం మానవులను తాయారు చేసి ఉ౦డేవాదుఅని అందరూ నమ్ముతారు .దీనినే యుజేనిక్స్ అంటారు .

  ఫాదర్ బర్ బ్యాంక్ 7-3-1849లో పుట్టి 11-4-1926న 77ఏళ్ళ వయసులో చనిపోయాడు .అమెరికన్ బోటానిస్ట్ ,హార్టి కల్చరిస్ట్  గా పేరు పొందాడు .అమెరికాలోని మాసా చూసేట్స్ లో .ఓ తండ్రికి ఉన్న 15మంది సంతానంలో 13వ వాడుగా పుట్టాడు .18ఏట తండ్రి చనిపోతే ,తనవంతు వచ్చిన డబ్బుతో లూసేన్ బర్గ్ సెంటర్ లో 17ఎకరాల ప్లాట్ లాండ్ కొన్నాడు .అక్కడే మొదటిసారిగా బర్ బ్యాంక్ పొటాటో’’ను పెంచి రాత్రిళ్ళు ఒక్కోటి 15౦ డాలర్లకు అమ్మేవాడు.తర్వాత దీన్ని రస్సెల్ బర్ బ్యాంక్ పొటాటో గా అమెరికా అంతటా పండించారు .తర్వాత 4ఎకరాలపొలం కొని నర్సరీ ని ప్రయోగాత్మక పరిశోధనలను చేశాడు .1893లో ‘’న్యు క్రియేషన్స్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ ‘’తో గొప్ప పేరు పొందాడు .డేలిషియస్ ఆపిల్ అంటే మధురమైన ఆపిల్ సృష్టికర్త అయ్యాడు .దీన్ని’’ ఫైనేస్ట్ ఆపిల్ వెరైటీ ఇన్ ది వరల్డ్ ‘’గా భావిస్తారు .ఇదే రకం హిమాచల్ ప్రదేశ్ చేరి ఆపిల్ తోటలకు మార్గదర్శనం చేసింది .నర్సరిలో కంటే ‘’హైబ్రిడ్ ఉత్పత్తులలో బుర్రపెడితే నీఖ్యాతి విశ్వ వ్యాపితం అవుతుంది  అని ఒక మిత్రుడు సలహా ఇస్తేదానిపై  దృష్టిపెట్టాడు .తర్వాత ధామస్ ఎడిసన్ తో కలిసి అతడి పరిశోధనలకు సాయపడ్డాడు ‘’లూధర్ బర్ బాంక్ సొసైటీ ‘’స్థాపించాడు .

బర్ బ్యాంక్ సాధించిన విజాలు -113రకాల ప్లమ్స్ అండ్ ప్రూన్స్ ,66 నట్స్,35 ఫ్రూటింగ్ కాక్టస్ ,16 రకాల బ్లాక్ బెర్రీస్ ,13రకాల రాస్ బెర్రీస్ ,11రకాల క్విన్సేస్ ,11రకాల ప్లం కాట్స్ ,10రకాల చెర్రీలు ,10రకాల ష్ట్రాబెర్రీస్ ,10రకాల ఆపిల్స్ ,8రకాల పీచేస్ ,6రకాల చెస్ట్ నట్స్ ,4రకాల గ్రేప్స్ ,4రకాల పియర్స్ ,3రకాల వాల్ నట్స్ ,2రకాల ఫిగ్స్ ,ఒక ఆల్మండ్ ,9రకాల గ్రాస్ ,26రకాల కూరగాయలు ,91రకాల ఆర్నమెంటల్స్. అనేక పుస్తకాలు కూడా రాశాడు తన చేసిన రిసెర్చ్ పైన .- We are more crossed than any other nation in the history of the world, and here we meet the same results that are always seen in a much-crossed race of plants: all the worst as well as all the best qualities of each are brought out in their fullest intensities. When all the necessary crossing has been done, then comes the elimination, the work of refining, until we shall get an ultimate product that should be the finest race ever.[19]

— Luther Burbank, The Training of the Human Plant, 1907, page 11.

అని రాశాడు .అమెరికన్ యూజేనిక్స్ కు మార్గదర్శనం చేశాడు బర్ బ్యాంక్

 Heredity is simply the sum of all the effects of all the environments of all past generations on the responsive, ever-moving life forces. There is no doubt that if a child with a vicious temper be placed in an environment of peace and quiet the temper will change. Put a boy born of gentle white parents among Indians and he will grow up like an Indian. Let the child born of criminal parents have a setting of morality, integrity, and love, and the chances are that he will not grow into a criminal, but into an upright man. [19]

  ఆధారం –ఆంద్ర భూమి సంపాదకులు శ్రీఆండ్ర శేషగిరి రావు రాసిన ‘’వాణిజ్య పూజ్యులు ‘’పుస్తకం .

సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -3-1-23-ఉయ్యూరు

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.