Tag Archives: కన్నారా

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-2 గాన గ౦ధర్వ శ్రీ మంగళం పల్లి బాల మురళీ కృష్ణ

— ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-2 గాన గ౦ధర్వ  శ్రీ మంగళం పల్లి బాల మురళీ కృష్ణ -శ్రీ మంగళం పల్లి బాల మురళీ కృష్ణ అసలు పేరు మురళీ కృష్ణ .కాని బాల్యం లోనే 9వ ఏట  మొదటి సంగీత కచేరీలు చేయటం తో ‘’బాల’’మురళీ కృష్ణ అని పిలవటం తో అదే స్థిరపడి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-14

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-14 27-వైణిక సార్వ భౌమ –పొడుగు రామ మూర్తి 201-1871లో జన్మించి విజయనగరం లో నివాసమున్న పొడుగు రామ మూర్తిగారు విజయనగర సంస్థాన ఆస్థాన విద్వాంసులైన శ్రీ సాలగ్రామం గోపాలం గారి వద్దా ,కట్టు వీరన్న గారి వద్దా వీణ నేర్చారు .దక్షిణ దేశానికి వెళ్లి కొనే రాజాపురం వైద్యనాధయ్యర్ ,తిరుకోడి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-14

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-14 27-వైణిక సార్వ భౌమ –పొడుగు రామ మూర్తి 201-1871లో జన్మించి విజయనగరం లో నివాసమున్న పొడుగు రామ మూర్తిగారు విజయనగర సంస్థాన ఆస్థాన విద్వాంసులైన శ్రీ సాలగ్రామం గోపాలం గారి వద్దా ,కట్టు వీరన్న గారి వద్దా వీణ నేర్చారు .దక్షిణ దేశానికి వెళ్లి కొనే రాజాపురం వైద్యనాధయ్యర్ ,తిరుకోడి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in అవర్గీకృతం | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-13

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-13 26-షట్కాల వీణ వెంకట రమణ దాసు 193-రమణయ్య గారి పూర్వీకులు 7తరాలవారూ వైణికులే.దాసుగారు 1864-లో జన్మించి 1948లో మరణించారు .వీరు వాయించే వీణకుండే కకుభం (కుండ )చాలా చిన్నది .దండం కూడా చాలా ఇరుకైనది .కాని సొరకాయ బుర్ర మాత్రంచాలా పెద్దది .ఇదీ వీరి వీణ ప్రత్యేకత .వీణను నిలబెట్టి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-12

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-12 24-వీణ వాయిస్తూ గానం చేసే నందిగాన వెంకయ్య 186-1852-1916కు చెందినా నందిగాన వెంకయ్య గారు విశాఖ జిల్లాబిటువాడ అగ్రహారీకులు .వాసా అప్పయ్య గుమ్మలూరి వెంకట శాస్స్త్రి గారలవద్ద వీణ నేర్చారు .వీణ వాయిస్తూ పాడటం వీరి ప్రత్యేకత .అనుమంద్ర స్థాయిలో పాడేవారు .ఇలా పాడగలిగే వారు బహు అరుదు . … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-11

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-11 22-వీణ పెదగురాచార్యులు 176-18,19శతాబ్దాలలో జీవించిన పెద గురాచార్యులు తమిళనాడులోనూ గొప్ప వైణిక విద్వాంసులుగా పేరుపొందారు .పాశ్చాత్యులను కూడా మెప్పించిన మహా విద్వాంసులు .షట్కాల వీణ వెంకట రమణ దాసుగారికి తాతగారు కూడా . 177-మైసూర్ ప్రాంతం నుంచి విజయనగరానికి వలసవెళ్లి, గాన విద్యా పీఠాన్ని ,వీణ సంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పారు .అప్పటికి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-10 21-వీణ వైభవం

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-10 21-వీణ వైభవం 167-‘’వీణా వాదన తత్వజ్ఞః శ్రుతి జాతి విశారదః –తాళజ్ఞశ్చా ప్రయాసేన మోక్ష మార్గం స గచ్చతి ‘’ అని యాజ్న్య వల్క్య స్మృతిలో ఉంది .వీణా వాదన తెలిసి శ్రుతి జాతులలో విశారడుడై తాళం తెలిసినవాడు  మోక్షానికి తేలికగా వెడతారు  అని భావం .వీణ వేదకాలం నాటిదని … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-9

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-9 18-మాధుర్య వైదుష్య కలబోత శ్రీమతి మండా సుధారాణి 156-ఈ తర౦ అగ్ర గాయకులలో అగ్రశ్రేణిలో ఉన్నవారు శ్రీమతి మండా సుధారాణి .ఒకే సమయం లో రెండు చేతులతో రెండు వేరు వేరు తాళాలనువేసి ‘’తాళావధానం’’చేసిన విద్వాంసురాలు .విశాఖ కళా సమితి లో ఈ విన్యాసం చేసిఅబ్బుర పరచారు . 157-గతి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-8

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-8 15-వైదుష్యం మూర్తీభవించిన శ్రీమతి అరుంధతీ సర్కార్ 136-78ఏళ్ళవయసులో ప్రతి రోజూ బ్రాహ్మీ ముహూర్తం లో లేచి 3-30 నుంచి 5-30దాకా సంగీత సాధన చేసే ఆదర్శ విద్వాంసురాలు శ్రీమతి అరుంధతీ సర్కార్ . 137-సర్కార్ మొదటి గురువు పారుపల్లివారే .పట్టమ్మాళ్ గారిదగ్గరా విద్య నేర్చారు.ఏక సందా గ్రాహి .స్వరం తో … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-6

ఇది విన్నారా ,కన్నారా !-6 10-గాత్ర వాయులీన విద్వన్మణి-శ్రీ నేతి శ్రీరామ శర్మ 95-అతి సామాన్యంగా కనిపించే శ్రీ నేతి శ్రీరామ మూర్తి గారు సంగీతం లో విద్వన్మణి. వీరికి తల్లీ తండ్రీ ,గురువు ,మనసెరిగిన మిత్రుడు ప్రత్యక్ష దైవాలు .వీరి వాయులీనవిమల గాంధర్వం .గుంటూరు జిల్లా నూతక్కి గ్రామస్తులు .తండ్రి శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి