Tag Archives: కవి కోకిల స్వరాలు

శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల కలస్వనాలు -10 (చివరి భాగం )

  శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల కలస్వనాలు -10 (చివరి భాగం )          31-తెలుగును మరువను –విడువను –చి బి.గాయత్రి –ఎనిమిదవ తరగతి –వి.ఆర్.కే.యం                 .హైస్కూల్ –ఉయ్యూరు              అ ఆకాశం చూడలేనంత పెద్దదే అయితే –నా తెలుగు సాహిత్యం చెప్పలేనంత గొప్పది           అమ్మ ప్రేమ ఆకాశమంత గొప్పది –అమ్మే ప్రేమకు సమానం           నా తెలుగు భాష విన్నప్పుడు నా మనసుకు తియ్యగా ,కమ్మగా ఉండి … Continue reading

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల కలస్వనాలు -9

   శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల కలస్వనాలు -9 26-విజయ కు స్వాగతం –శ్రీ తుమ్మోజు రామ లక్ష్మణా చార్యులు –విజయవాడ –9703776659           స్వాగత మాంధ్రసత్కవుల వాక్జనితా రసగీతికా ,సుధా           రాగ మాశ్రయీ ! విజయ రంజిత నూతన వత్సరంబహా              రాగిలి ఏమి ఇచ్చదేవు రాగల రోజుల తెల్గు వారికిన్           రాగ విరాగ శూన్యమయి రక్తిని … Continue reading

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ విజయ ఉగాది కవి కోకిల కూజితాలు -8

 శ్రీ విజయ ఉగాది కవి కోకిల కూజితాలు -8   21- మాట విజయ బాట –శ్రీచిత్తజల్లు భవానీ శంకరం –ఉయ్యూరు –9292153791          మాటకు ప్రాణము సత్యము తెలిసి తెలిసి –మాటకు మాట బదులిచ్చి ,ఇచ్చిన మాట మరచినారు       బోటికి ప్రాణము మానము అని ఎరిగి ఎరిగి –తల్లి బిడ్డ తేడా లేక మాన భంగమొనర్చి హతమార్చినారు చీటికి ప్రాణము వ్రాలు అని చదివి … Continue reading

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల కల స్వనాలు -7

    శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల కల స్వనాలు -7                   16-  ఉగాది హేల–కవిత –శ్రీ అగ్ని హోత్రం శ్రీ రామ చక్ర వర్తి –కూచిపూడి –    అనురాగ కుసుమాలు వికశించగా –ఆనంద జేగంట మది మ్రోగగా   అందరి హృదయాలు పులకించగా –ఈ విజయ నామ సంవత్సరం –సరసభారతి ప్రోత్సాహం   శ్రీ రస్తు శుభ మస్తు –ప్రపంచ శాంతి రస్తూ –విచ్చేసిన కవి పున్గవులకు విజయోస్తు … Continue reading

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | 1 Comment

శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల స్వనాలు -6

 శ్రీ విజయ ఉగాది కవికోకిల స్వనాలు -6    13-పరామర్శ –మినీ కధ –శ్రీ పొన్నాడ సత్య ప్రకాశ రావు –  విజయ వాడ 9494649967            అర్ధరాత్రి రెండింటికి ఫోన్ మోగి మెలకువ వచ్చింది .గతం లో’’ టెలిగ్రాం ‘’అని కేక వినపడగానే హడలి చచ్చే వాళ్ళం ఏం కొంప మునిగిందో నని .ఇప్పుడు వేళకాని వళ సెల్ మోగితే అదే కంగారు ఏ వార్తైనా … Continue reading

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

దుర్గాప్రసాద్ ,గుత్తికొండ ,కె.బి.లక్ష్మి ,శైలజా మిత్ర రచనలు కవితలు

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ విజయ ఉగాది కవి కోకిల కలకూజితాలు -6

  శ్రీ విజయ ఉగాది కవి కోకిల కలకూజితాలు -6                      11-   ఒకే ఒక్కడు –చి.మాదిరాజు బిందు వెంకట దత్తశ్రీ (భగవద్గీత ఫేం )      ఆనంద మా నంద మాయనే      ఉయ్యూరు పురములో కవికోకిలల సందడి       ఊహలకు రెక్క లొచ్చి –కలాలకు పదును పెట్టగ      నిజాల పట్టిక విజయ దుందుభి మొగించేనే      సరసభారతికి మరో మకుటం      … Continue reading

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ విజయ ఉగాది కవి కోకిల కల కూజితాలు -4

      శ్రీ విజయ ఉగాది కవి కోకిల కల కూజితాలు -4                         (10) కోకిల మానసం –శ్రీ మతి ముదిగొండ సీతా రావమ్మ –మచిలీ పట్నం-  8520891585           మత్తకోకిల –కొమ్మ చాటున దాగి యుంటివి కోపమేలనే తెల్పవే                     కమ్మగా నొక పాట పాడవే కానివారము కాములే                     సమ్మదంబున తెల్గు సీమకు సాగిరమ్మని పిల్చినన్                     గుమ్ము గుమ్మున జూతువేలనే కొంటె … Continue reading

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

”శ్రీ విజయ నామ ఉగాది కవి కోకిల స్వరాలు ‘ -3

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

”శ్రీ విజయ నామ ఉగాది కవి కోకిల స్వరాలు ‘ -2

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment

”శ్రీ విజయ నామ ఉగాది కవి కోకిల స్వరాలు ‘ -1

Posted in కవి కోకిల స్వరాలు | Tagged | Leave a comment