Tag Archives: గీర్వాణ భాషా వైభవం

గీర్వాణ భాషా వైభవం -9 18-కంచి పరమాఛార్య శ్రీ శ్రీ చంద్ర శేఖర సరస్వతీ స్వామి

గీర్వాణ భాషా వైభవం -9 18-కంచి పరమాఛార్య శ్రీ శ్రీ చంద్ర శేఖర సరస్వతీ స్వామి గీర్వాణవాణి ప్రాచీనత ఒకసారి కంచి పరమాచార్యులవారి దర్శనానికి నలుగురు విదేశీ విద్యార్ధులు వచ్చారు .వారు  ఇస్రాయిలీ, ఇటలీ ,జర్మన్, బ్రిటిష్  దేశాలకు చెందినవారు . ప్రాచ్య పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రాచీన భాష విషయ౦  పై పరిశోధన చేస్తున్న ఫైలాలజీ … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

గీర్వాణ భాషా వైభవం -8

గీర్వాణ భాషా వైభవం -8 17-శ్రీమతి లక్కరాజు వాణీ సరోజిని –విజయవాడ -9346978829 గీర్వాణ భాషా వైభవం 1-సీ-భాషలందున రాజ భాష గీర్వాణమై -మనసు దోచిన గొప్ప మధుర భాష వేద వేదాంగాల వెల్లి విరిసి నట్టి –సత్యవాక్కుల జాటు సౌమ్య భాష శబ్ద మధురిమల శోభిల్లు చుండెడి –వీనుల వి౦దగు వేద భాష ప్రాచీన … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

గీర్వాణ భాషా వైభవం -7-శ్రీ పువ్వాడ తిక్కన సోమయాజి గారి పద్యాలు

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

గీర్వాణ భాషా వైభవం -6 15-డా.గబ్బిట జయమాణిక్య శాస్త్రి –పూరీ -0860847403

— గీర్వాణ భాషా వైభవం -6 15-డా.గబ్బిట జయమాణిక్య శాస్త్రి –పూరీ -0860847403 గీర్వాణ భాషా వైశిష్యః 1-అధ్యక్ష సరసస్వభాసు విలసత్ భారత్సుదీత సంసదః –క్షత్ర వేదయ  మహాంధ్ర వేదమయ   విద్యాల౦ క్రుతి శ్రీనిధిః మిత్రశ్రీ సురమందిరానిలజ  సద్గాధాప్రసంగోజ్వలః –శ్రీమద్గబ్బిట వంశ మౌక్తికమణిః దుర్గా ప్రసాద కృతీ . 2-పూర్వా౦గ్ల కవి ప్రపంచ  సరసల్లాప ప్రసారోదరః –మాణిక్య … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-5

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-5 11-శ్రీమతి సింహాద్రి వాణి-విజయవాడ-7799381133 జయహో సంస్కృత భాష 1-ఉ –భారత జాతి కంతటికి భాగ్య సమూహములై  వెలుంగుచున్ – ధారుణి నీతి మార్గమును ధర్మము న్యాయము బోధ సల్పుచున్ భూరిగ జ్ఞానమిచ్చు కడు పూజిత గ్రంధము లెన్నియో కవుల్ కూరిచె సంస్కృతమ్ముననుగొప్పగ మ్రొక్కెద వారికి నెల్లవేళలన్ . 2-అ వె.-సంస్కృతమ్ము … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-4

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-4 9- శ్రీమతి వారణాసి సూర్య కుమారి –మచిలీపట్టణం -9849812443 గీర్వాణ భాషా వైభవం 1-సీ –గీర్వాణ భాషలో గీతా మహాత్మ్యమున్ –పరమాత్మ బోధించె పార్థునకును గీతాలాపనన్ గీతామృతమ్మును –గ్రోలినంతనె కల్గు మేలు మనకు ఉపనిషత్సారమ్ము నుపదేశమున  గీత –సామాన్యులు తరియించ సాధనమ్ము దైవ సన్నిధి చేరు త్రోవ ను’’ పదునెంది’’-అధ్యాయముల … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-3

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-3 7-శ్రీ తుమ్మోజు రామ లక్ష్మణాచార్యులు –విజయవాడ -9703776650 సంస్కృత సంస్కృతి 1-వాల్మీకిన్నుతియింతుసీత చరితం బత్యద్భుతంబై మహా –వాల్మీకంబయి ధర్మ సూత్రవిలసద్వాణీ పతీయంబునై వ్రేల్మిన్ తానొనరించె సత్క్రుతిని భావి౦పన్మహా మౌనికిన్ –కాల్మొక్కేను మదీయ భావనల నెక్కొలంబు దీవి౦పగన్ . 2- వ్యాసుడు విష్ణు సన్నిభుడు వైదిక మార్గ వివర్ధను౦ డహో-దీసము డెవ్వరాతనికి … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-2

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-2 5-డా.గుడిసేవ విష్ణు ప్రసాద్ –అవనిగడ్డ -9441149608 మంజుల మంజూష –సుందర సుర భాష 1-అ.వె.శ్రీకరములొసగి చెలు వారు మా తల్లి –జనని భారతంబ జయము జయము జ్ఞాన సుధలు నింపి జగమేలు మా తల్లి-జనని శారదాంబ జయతు జయతు . 2-సీ-రామయణాఖ్యంబు రఘువర చరితంబు- వాల్మీకి సృజన గీర్వాణ భాష … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

‘’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-1

‘’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-1 గీర్వాణ కవుల కవితా గీర్వాణం -2-రెండవ భాగం 4-12-16 ఆదివారం ఆవిష్కరణ సందర్భం గా   ‘’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’ పై జరిగిన పద్య కవి  సమ్మేళనం లో కవుల పద్య మకరంద ధారను ధారావాహికం గా అందజేస్తున్నాను .అనుభవించి ఆస్వాదించండి . 1-డా రామడుగు వెంకటేశ్వర శర్మ (గుంటూరు … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment