Tag Archives: గొల్ల పూడి

గొల్లపూడి కధా మారుతం -24(చివరి భాగం ) ముగింపు ముక్తా ఇంపు

   గొల్లపూడి కధా మారుతం -24(చివరి భాగం )                         ముగింపు ముక్తా ఇంపు మారుతీ రావు భావాలను వెలికి దీసే దిట్ట .మృదువైన సంభాషణా చతురుడు .ఆశయాల ఊదర ఉండదు .ఆవిష్కరణ లో విలక్షణత ఉన్న వాడు .అందం గా చెప్పటం బాగా నేర్చిన వాడు .దాదాపు ఈ కధ లన్నిటికి తానే నాయకుడు .ఉత్తమ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం -23 చివరి ( 11)కధ –నేను

 గొల్ల పూడి కధా మారుతం -23                               చివరి ( 11)కధ –నేను  పెద్ద మేడ ముందు వీళ్ళ కుటుంబం .మేడ లోనీ కుటుంబం వీళ్ళకు ఆశ్రయం ,ఆధారం .నిజం చెప్పా లంటే వీళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆశ్రయించుకొనే ఆ మేడ కుటుంబం ఉంది ‘’ఆశ్రయం కంటే ఆత్మీయత ఎక్కువ ‘’అంటే బాగుంటుంది .తర తరాల స్నేహం అది .తరగనిది గని లాంటిది .మేడ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం –22 పదవ కధ –ఆమె –

      గొల్ల పూడి కధా మారుతం –22                        పదవ కధ –ఆమె –  ఎక్కడో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇరవై  ఏళ్ళు పని చేసి బదిలీ పై స్వగ్రామం చేరాడు రచయిత .పాత ఇల్లు బూజు దులిపి స్వంత ఇంట్లో చేరాడు .స్వచ్చమైన పల్లె టూరి గాలి వెలుతురు లభించి నందుకు భార్యాభర్త లిద్దరూ ఆనందించారు .కిటికీ దగ్గర కూర్చుని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం –21 కీర్తి శేషుడు -2

  గొల్ల పూడి కధా మారుతం –21                                       కీర్తి శేషుడు -2  చివరికి భార్య రాజమ్మను కనుక్కొని వివరం గా నాగులు చావు సంగతి చెప్పాడు .ఆమె లో సతీత్వపు గుర్తు ఆమె ను అంద గత్తే ను చేసింది ..చావు కబురు విని ‘’చెడి పోయిన కుర్రాడు తప్పి  పోతే వాడిలో మంచి తనాన్ని గుర్తు చేసుకొని ఏడ్చే … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధామారుతం –20 తొమ్మిదవ కధ –కీర్తి శేషుడు -1

– గొల్ల పూడి కధామారుతం –20                     తొమ్మిదవ కధ –కీర్తి శేషుడు -1  దిగువతరగతి మనస్తత్వానికి అడ్డం పట్టే కధ ‘’కీర్తి శేషుడు ‘’చని పోయిన ఒక వ్యక్తీ గురించి వాళ్ళ దగ్గరి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో ,అందులోను వాళ్ళసామాజిక స్తితిని బట్టి ఎలా స్పందిస్తారో చూపుతాడు రచయిత .వాళ్ళ మీద మనకు సహ్రుదయతే కలుగు తుంది .ద్వేషం, ఏవ గింపూ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్లపూడి కదా మారుతం –18 ఎనిమిదవ కధ – ఊర్వశీ –పురూరవ – 1

  గొల్లపూడి కదా మారుతం –18                            ఎనిమిదవ కధ – ఊర్వశీ –పురూరవ – 1 ఒక్కో మనిషికి ఒక్కో రక మైన ప్రవర్తన ఉంటుంది .తమలోని గొప్పను ప్రదర్శించుకోవాలనే తపన ఉంటుంది అవతల వాడిని గేలి చేస్తూ హాయిఅనుభావిస్తారు ఆ మనస్తత్వ పరి శీలన ,విశ్లేషణమే ‘’ఊర్వశీ –పురూరవ ‘’కధ .రచయిత కిటికీ దగ్గర నుంచో గానే ,అవతలి ఇంట్లో అంటే ఎదు రింట్లో ఎదురుగా ఊర్వశీ –పురూరవా కాలెండర్ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్లపూడి కధామారుతం –17 పరకీయ -3 (చివరి భాగం )

గొల్లపూడి కధామారుతం –17           పరకీయ -3 (చివరి భాగం )    విజయ వాడ వచ్చి జనన మరణ ఆఫీసుకు వెళ్లి అయిదేళ్ళ క్రితం పుట్టిన శిశు వివ రాలు తెలుసుకొన్నాడు రచయిత ..వసంతకు ఆడ పిల్ల పుట్టి చని పోయిందని రికార్డులు చెప్పాయి .ఎంతో రిలీఫ్ పొందాడు .తన పాత అనుభవానికి యే నిదర్శనమూ  లేదన్న తృప్తి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం -16 పరకీయ -2

  గొల్ల పూడి కధా మారుతం -16                                       పరకీయ -2    ట్రైనింగ్ తర్వాత వచ్చి ఆమె కోసం వెదికితే కని పించలేదు .కొద్ది రోజులకు ఆమెకూ బలరాం కు పెళ్లి శుభలేఖ అందింది .ఆమెను తను సరిగ్గా అర్ధం చేసుకో లేక పోయానని బాధ పడ్డాడు .ఆమె తననెందుకు మోసం చేసిందో తెలియలేదు .నిజం గా ఆమె గర్భ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం –15 ఏడవకధ –పరకీయ -1

       గొల్ల పూడి కధా మారుతం –15                                             ఏడవకధ –పరకీయ -1  ఇదోవిచిత్ర మైన కధ .హార్సిలీ హిల్స్ లో గవర్నర్ ప్రోగ్రాం లో పాల్గొన టానికి వెళ్లాడు రచయిత .అతని తొ బాటు అదే ఆఫీసు లో పని చేస్తున్న బలరాం కూడా ఉన్నాడు .అందమైన ప్రదేశం కనుక వారి భార్యలకూ ఆ అందాన్ని చూపించ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం –14

    గొల్ల పూడి కధా మారుతం –14                                                                         … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కదా మారుతం –13 అందమైన జీవితం –2

గొల్ల పూడి కదా మారుతం –13                                                                          అందమైన జీవితం –2  కమల భర్త తొ డార్జి లింగ్ వెళ్లి పోయింది .వెళ్ళే రోజు ఆమె కార్చిన కన్నీటిలో ఒక్క బొట్టైనా తన మీద జాలి తొ అయి ఉంటుందని ఊహించాడు .పదేళ్ళ తర్వాత తిరు పతి లో కలిశాడు ‘’ఈ ప్రపంచం లో అప్పుడే కళ్ళు తెరచిన గుడ్డి పువ్వు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్లపూడి కధామారుతం –12 ఆరవ కధ –అందమైన జీవితం –1

 గొల్లపూడి కధామారుతం –12                                                                             … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –22 వివిధ లోక స్తితి వర్ణన

     కాశీ ఖండం –22                                                                   వివిధ లోక స్తితి వర్ణన  శివ శర్మ బ్రహ్మ దేవుని ఏదో ప్రశ్నించాలను కొన్న విషయాన్ని బ్రహ్మ కనీ పెట్టి అతనికి మోక్ష కాంక్ష ఉన్నాదని గ్రహించాడు .బ్రహ్మ విష్ణు దూతలను సత్కరించి పంపాడు .విమానం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం –11 కంచికి చేరని కధ –3 (చివరి భాగం )

 గొల్ల పూడి కధా మారుతం –11                                       కంచికి చేరని కధ  –3 (చివరి భాగం )        ఆ తర్వాత సత్య భామ ఆ డిమాన్స్త్రేటర్ నుపెళ్లి చేసు కొన్నది .బెజ వాడ ఆస్తి అంతా అమ్మేసి చిత్తూరు లో భర్త తొ కాపురం చేస్తోంది .పిల్లలూ పుట్టారని తెలిసి చూద్దామని వెళ్లాడు రచయిత .’’పెద్దరికం ఆమె … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం –10 కంచికి చేరని కధ –2

   గొల్ల పూడి కధా మారుతం –10                                                      కంచికి చేరని కధ –2    చాలా మంది విశ్రుమ్ఖ లత్వానికి వివాహమే పరిష్కారం .ఇది లోక రీతి .ఒక సారి ఆమెతో ఆమె కధ రాస్తున్నాని చెప్పాడు రచ యిత .కధ చెప్పాడు కూడా .ఎలా ముగిస్తాడో నని ఆశ్చర్యం గా అడిగింది .’’ఏముంది ?అమ్మాయికి బుద్ధి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధామారుతం –9 అయిదవ కధ –‘’కంచికి చేరని కధ‘’-1

           గొల్ల పూడి కధామారుతం –9                                      అయిదవ కధ –‘’కంచికి చేరని కధ‘’-1   శ్రీ కృష్ణుని ముద్దుల భార్య సత్య భామ .ఆ పేరు వింటేనే ఓ ఠీవీ ,దర్పం ,రాజసం ,ఒయ్యారం ,విశిష్ట వ్యక్తిత్వం మనకు గోచరిస్తుంది .అందులోను ‘’కూచి పూడి వారి సత్య ‘’మరీ చిలిపిది .జడ తొ ప్రాణనాధు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం –8 అభిప్రాయ భేదం -3(చివరి భాగం )

  గొల్ల పూడి కధా మారుతం –8                                                                అభిప్రాయ భేదం -3(చివరి భాగం )       ‘’చెట్టి కుక్క అరవటం మర్చి ‘’సీతప్ప దగ్గర కొచ్చింది .’’యజమానికి సేవలు చేసి విసిగి పోయిన నౌకరు లాగ దిగాలు పడి నిలు చుంది ‘’ట .దుకాణం లోకి దిగి ,అక్కడ కల్తీ లేని బియ్యం నెయ్యి ,కంది పప్పు వగైరాలను చూశాడు .ఆ బస్తాల … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధా మారుతం — 7 అభిప్రాయ భేదం –కొన సాగింపు

  గొల్ల పూడి కధా మారుతం — 7                                                                            … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కదా మారుతం –6 నాల్గవ కధ –అభిప్రాయ భేదం –1

 గొల్ల పూడి కదా మారుతం –6                                                                   నాల్గవ కధ –అభిప్రాయ భేదం –1     … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

గొల్ల పూడి కధామారుతం –5 తాజ్ మహల్ –కొన సాగింపు

   గొల్ల పూడి కధామారుతం –5                                                                         … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment