Tag Archives: జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు

విజయ వాడ ఆకాశ వాణి కేంద్రం వారు సూక్తి సుధ లో ‘’ధార్మిక చంతన ,క్రోధం ‘’

సూక్తి సుధ విజయ వాడ ఆకాశ వాణి కేంద్రం వారు సూక్తి సుధ లో ‘’ధార్మిక చంతన ,క్రోధం ‘’అనే రెండు విషయాలపై మాట్లాడమి కోరగా రాసి మాట్లాడాను .దానిని ఆగస్ట్ 1,8,15,22,29 తేదీలలో ఉదయం 6గంటల సూక్తి సుధలో అయిదు భాగాలుగా ప్రసారం చేశారు .దానినే మీకు అంద జేస్తున్నాను . ‘’ద్రుజ్ ధరణే’’అనే … Continue reading

Posted in రేడియో లో | Tagged , | Leave a comment

జ్ఞానడుడు మహర్షి నారదుడు -20(చివరి భాగం )

 జ్ఞానడుడు మహర్షి నారదుడు -20(చివరి భాగం )     ఈ విధం గా నారదుడు దేవకీ వసుదేవులకు శ్రీహరి దివ్య కదామృత పానం చేయించి ,స్వస్వరూప జ్ఞానం కల్గించాడు .అవతార పురుషుని అవతారం సమాప్తమయ్యే స్తితి దగ్గరకు వచ్చింది కనుక ,వారి కోసం మనసు లో ఉండే బాధను అణచుకోవటానికి ఉన్ముఖీ కరణం చేశాడు మహర్షి .యాదవ … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -19

 జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -19   విదేహ రాజు కు హరి అనే ముని ఇలా వివరించాడు ‘’సర్వ భూత మయుడైన సరసిజాక్షు –డాతడే ,తన యాత్మ యందుండు ననేడు వాడు –శంఖ చక్ర ధరుమ్డంచు జానెడు వాడు –భక్తీ భావాభి రతుండు  వో భాగవతుండు ‘’ ‘’వర్ణాశ్రమ ధర్మంబుల –నిర్ణయ కర్మల జెడక నిఖిల జగత్సం   పూర్ణుడు హరి యను నాతడే –వర్ణింపగ భాగవతుడు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -18

  జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -18                  ఏకాదశ స్కంధం ‘’నిరుపమ సుందర శరీరం ధరించి సమస్త కర్మ తత్పరుడైన పరమేశ్వరుడు యాదవులను అడగింప దలచు కొన్నాడు‘’.ఆ సమయం లో విశ్వామిత్ర అసిత దుర్వాస భ్రుంగి అంగీరస కశ్యప వామదేవ వాలఖిల్య అత్రి వసిష్ట నారదాది మునివరులు ద్వారకా నగరానికి విచ్చేశారు .ఆయనను స్తుతించారు .ఆయనా చక్కగా మర్యాదలు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -17 శ్రీ కృష్ణావతార సమాప్తి

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -17                శ్రీ కృష్ణావతార సమాప్తి ద్వాపర యుగాంతం వచ్చేసి యాదవ కులం లో ముసలం పుట్టింది .అక్కడ హస్తిన లో కురు సంగ్రామం లో రాజాది రాజులు ,ప్రజలులక్షలాదిగా పరి సమాప్తి చెందారు .ఇంకో 48 ఏళ్ళలో కలి  ప్రవేశింప బోతున్నాడు .అంతా లయం ,విలయమే కావాలి .ఇదంతా ఆయన ఇచ్చ .,సంకల్పం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -16

        జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -16    ధర్మ రాజు రాజ సూయం లో నారదుని మార్గ దర్శ కత్వం ధరిత్రి లో ధర్మ హాని జరుగుతోందని మాట విన బడ్డా ,మనసులో కదిలినా ధర్మ రక్షణార్ధం తగిన వారిని పురమాయించి ఆ పని నేర వేర్చటం నారదుని అలవాటు .ఒక రోజు శ్రీ కృష్ణ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు –15

 జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు –15              నారద మహర్షి దర్శించిన శ్రీకృష్ణ లీల ను పోతన గారు ఇలా వర్ణిస్తున్నారు ‘’ఒకచోట నుచిత సంద్యోపాసక్తు,నొకచోట బౌరాణికోక్తిలలితు నొకచోట బంచ యజ్నోచిత కరముని ,నొకచోట దివ్య భూషోజ్వలును నొకచోట దేనుదానోత్కలితాత్ముని ,నొకచోట నిజ సుత ప్రకార యుక్తు నొక్క చోటను సంగీత … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -14

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -14   దశమ స్కంధం లో నారద లీలలు అనిరుద్ధుడు అంటే శ్రీకృష్ణుని మనుమడు బాణాసురు ని ఇంట్లో గృహ నిర్బంధం లో ఉన్నాడు ఈ సంగతి తాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకే తెలియదు .ఆ ఎరుక చెప్పటానికి ‘’మనవడు ‘’నారదుడే స్వయం గా వచ్చాడు .’’శారద కోమల నీరద–పారాడ రుచి దేహుదతుల భాగ్యోదయుడా నారద ముని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -13 ధర్మ రాజు కు వర్ణాశ్రమ ధర్మ బోధ

   జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -13    ధర్మ రాజు కు వర్ణాశ్రమ ధర్మ బోధ భాగవత సప్తమ స్కంధం లోనే ధర్మ రాజు నారద మహర్షి ని సకల వర్నాశ్రమ ధర్మాలను తెలియ జేయమని ప్రార్ధిస్తాడు .పరమ ధర్మ మేమిటో కూడా తెలియ జేయమంటాడు .అప్పుడు మహర్షి తాను పూర్వం బదరికాశ్రమం లో సాక్షాత్తు శ్రీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -12

  జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -12   భక్త ప్రహ్లాద రక్షకుడు నారదుడు భాగవతం సప్తమ స్కంధం లో ప్రహ్లాద బాలకుని చెలి కాళ్ళందరికి విష్ణు భక్తి అతనికి ఎలా అబ్బిందో అర్ధం కాక బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకొని చివరికి అతనినే అడిగేశారు .ఆశ్చర్యం గా ‘’మంటిమి గూడి ,భార్గవ కుమారులొద్ద ననేక శాస్త్రముల్ వింటిమి ,లేడుసద్గురుడు వేరొక డేన్నడు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -11 శబళాశ్వు లకు నివృత్తి మార్గ బోధన

 జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -11    శబళాశ్వు లకు నివృత్తి మార్గ బోధన   భాగవతం లోని ఆరవ స్కంధం లో నారద మహర్షి ఒక మహా గడుసైన పని చేస్తాడు .దక్ష ప్రజాపతికి ఆసిక్ని అనే భార్య వల్ల శబళాశ్వులు అనే కుమారులు జన్మిస్తారు .తండ్రి వారిని సృష్టి చేయమని కోరగా వారు నారాయణ సరస్సు దగ్గర తీవ్ర … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -10

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -10 ప్రాచీన బర్హికి ఇంకా వివరాలు చెబుతూ నారద మహర్షి ‘’హరి పాద యుగాళాలే అన్నిటికి శరణ్యం ‘’ఘన పురుషార్ధ భూతమనగా దగు నాత్మకు ,నే నిమిత్తమై    యొనర ,ననర్ధ హేతువన నూల్కును సంస్కృతి సంభవించు,న    నట్లే నయము ,దన్నిమిత్తము పరిహారకు మర్ది జగద్గురుండు ,     నా దనరిన వాసుదేవ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -9

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -9     ఇంత చేసి నారదుడు ఊర్కొంటాడా ?వెంటనే ఉత్తాన పాద మహా రాజుదగ్గరకు  వెళ్ళాడు ఆయన పూర్వం జరిగిన దంతా మహర్షికి విన్న విన్చుకొన్నాడు అప్పుడు నారద మహర్షి రాజా ! నీకుమారుడు ‘’దేవకిరీట రత్న రుచి దీపిత పాద సరోజుడైన ,రా  జీవ దళాక్షరక్షితు ,డశేష జగత్పరికీర్తనీయ ,కీ  ర్తి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు –8 ద్రువునికి ఉపదేశం

     జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు –8    ద్రువునికి ఉపదేశం  తల్లి మాట మీద ‘’నిజ ధర్మ పరిశోధన ‘’కోసం రాజధాని ని వదిలి వస్తున్న ధ్రువ బాలకునిసంగతి నారదుడు తెలుసుకొన్నాడు .ఆయన్ను ఎవరూ పిలువనక్కరలేదు .స్వయం గా వచ్చి కర్తవ్య బోధ చేస్తాడు .అగణితమైన కీర్తిని సంపాదించ బోయే ద్రువునికి తగిన మార్గం సూచింప గలవాడు నారదుడు కాక … Continue reading

Posted in కవితలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -7

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -7  వ్యాసుని సందేహం తీర్చి ఇంకా ఇలా అంటున్నాడు మహర్షి నారదుడు ‘’తీర్ధ పాదుడైన దేవుండు విష్ణుండు –దన చరిత్ర మేన దవిలి పాడ-జీరబడ్డ వాని చెలువున నే తెంచి –ఘనుడు నా మనమున గాన వచ్చు ‘’    అంతే కాదు –‘’వినుమీ సంసారంబను –వననిధి లో మునిగి కర్మ వాంఛల చే వేదన బొందెడు వానికి –విష్ణు గుణ వర్ణనము … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -5 విజ్ఞాన ప్రదాత నారదుడు

  జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -5                     విజ్ఞాన ప్రదాత నారదుడు   ఆపదలో ఉన్న వారికి భగవద్ విలాసం తెలిపి చిత్తానికి శాంతి కల్గిస్తాడు నారద మహర్షి.అకంపనుడు పుత్రశోకం తో విలపిస్తుంటే ‘’మృత్యు స్వభావం ‘’తెలియ జేసి ఊరట కల్గిస్తాడు .సృన్జయునికి పదహారు రాజుల చరిత్ర చెప్పి దుఖోప శమనం కల్గించాడు .అతని పుత్రుని కూడా రెండు సార్లు తానే బ్రతికించి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -4 గాన విద్యా పరీక్షకుడు నారదుడు

  జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -4                        గాన విద్యా పరీక్షకుడు  నారదుడు మార్కండేయ పురాణం లో ఒక అద్భుత మైన కధ ఉంది .ఒక నాడు ఇంద్ర సభ లో రంభాదులు నృత్యం చేస్తున్నారు .నారదుడు ఆ సమయం లో అక్కడికి వెళ్ళాడు .వీరిలో ఎవరి గానం ఇంపు గ ఉందోపరీక్షించి తేల్చమని ఇంద్రుడు నారదుడిని అడిగాడు .ఎవరు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -3

  జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు -3          లింగ ,శివ పురాణాలలో నారదీయం  ఒకప్పుడు నారదుడు హిమాలయం పై తపస్సు చేస్తున్నాడు .ఇంద్రుడు విఘ్నం చేయమని దేవకన్యల్ని పంపాడు నారదుడు శివారాధకుడు కూడా కనుక శివ ప్రభావం వల్ల మనసు చలించలేదు .దీనితో గర్వం వచ్చింది .తపస్సు ముగించి ,బ్రహ్మ విష్ణువు లను చూడటానికి వెళ్ళాడు .తన … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు –2

  జ్ఞానదుడు మహర్షి నారదుడు –2    వరాహ పురాణాన్ని అనుసరించి నారదుడు సారస్వతుడు అనే బ్రాహ్మణుడు .సంసార భారం అంతా పుత్రుని పై పడేసి వనం లో తపస్సు చేశాడు ..విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమన్నాడు .’’విష్ణు సాయుజ్యం కావాలి ‘’అని కోరాడు .తన తర్వాతవాడు బ్రహ్మ అనీ ,ఆ బ్రహ్మకు జన్మించి ,ఆ తర్వాత సాయుజ్యాన్ని … Continue reading

Posted in కవితలు | Tagged | Leave a comment