Tag Archives: దైవ చిత్తం

శ్రీ ఎ .సి .పి .శస్త్రి గారి స్పందన – దైవ చిత్తం

దుర్గా ప్రసాద్ గారికి, గురువులకు ,పెద్దలకూ పాదాలకి నమస్కారం చెయమన్నారు. అందుకే మీ పాదాలకు నమస్కారము. ఇంతకంటే మీకంటే నేను చాలా చిన్నవాడిని అని చెప్పుకోవటం ఎట్లాగో తెలియటం లెదు. అసలు  మీలాంటి అనుభవం ఉన్న science teacher నా చిన్న పుస్తకం చదవటానికి ఒపుకోవటమే ఒక condescension లాంటిది . ఇక అనువాదం చేయటం  ఆ  చింతామణి … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -18(చివరిభాగం ) శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

  దైవ చిత్తం -18(చివరిభాగం ) శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం                       పదకొండవ అధ్యాయం   పేజి -173,పేరా-3 .నాలుగు శక్తులలో  బలహీనమైనది అయినా గురుత్వాకర్షణ విశ్వ నిర్మాణాన్ని రూపొందిస్తుందికనుక ఈ పుస్తకం లో గురుత్వాకర్షణ గురించి చెప్పే సూత్రాలకే అధిక ప్రాధాన్య మిచ్చాను … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -17 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

   దైవ చిత్తం -17 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం పేజి -165,చివరి పేరా కానీ అసలు అలాంటి ఏకీకృత సిద్ధాంతం ఉంటుందా ?లేక మనం ఎండమావుల వెంట పరిగెడుతున్నమా?3 రకాల అవకాశాలున్నాయి 1-పూర్తి సంపూర్ణ ఏకీకృత సిద్ధాంతం ఉంది మనదగ్గర దమ్ము శక్తి … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -16 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

దైవ చిత్తం -16 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం పదవ అధ్యాయం –భౌతిక శాస్త్ర ఏకీకరణ పేజి -155,పేరా -1 మొదటి అధ్యాయం లో వివరించినట్లుగా ,విశ్వం లోని అన్ని విషయాలకు కలిపి ఒకే విధమైన సిద్ధాంతం నిర్మించటం చాలా కష్టం .దీనికి … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -15 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

దైవ చిత్తం -15   శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం కాల శరం (ది యారో ఆఫ్ టైం) పేజి -145-పేరా 2 కాలం తో ఎంట్రోపిలేక రుగ్మతలేక కల్లోలం  అనేది’’ కాలశరం’’ కు ఒక ఉదాహరణ .ఇది గతానికి, భావిష్యత్తు కూ విభజన రేఖగా … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -14 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

దైవ చిత్తం -14 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం పేజి -136,పేరా 2 యూక్లిడియన్ స్పేస్ టైం,అనంత ఊహాత్మక టైం కు పాకితే ,లేక ఎక్కడో సింగ్యులారిటీ(ఏకత్వం ) లో ఇమాజినరి కాలం లో మొదలైతే , విశ్వావిర్భ కాలాన్ని చెప్పే సంప్రదాయ … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -13 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

దైవ చిత్తం -13 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం పేజి -123 ,124 చివరి వాక్యం తరువాత మృదువైన  ప్రదేశాలలోనే నక్షత్రాలు గేలాక్సీలు ఏర్పడ్డాయని అనుకొంటే,,మనలాంటి స్వయం ప్రత్యుత్పత్తి చేయగల జీవుల అభి వృద్ధికి తగిన  పరిస్థితులు ఉన్నాయనుకొంటే ,వారికి ప్రశ్నించటం వస్తే’’ఎందుకు … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -12 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

దైవ చిత్తం -12 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం పేజి -119,పేరా -2 అధిక ద్రవ్య రాసి గల తారలు  గురుత్వాకర్షణ లను  సమతుల్యం చేయటానికి  ఎక్కువ వేడిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది .అప్పుడే న్యూక్లియర్ చర్యలు అధిక వేగంగా కొనసాగి తమలోని … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -11 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

—    దైవ చిత్తం -11 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం పేజి-116,పేరా -2 ఈ భావాలను వివరించటానికి ఇతరులు క్వాంటం మెకానిక్స్ఏ విధంగా  విశ్వ ఆవిర్భావ ,భవిష్యత్ లపై ప్రభావితం చేస్తాయో  తెలియాలి.ముందుగా అందరూ విశ్వాన్ని గురించిన చరిత్ర , దానిపై … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -10 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

దైవ చిత్తం -10 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం ఏడవ అధ్యాయం –  బ్లాక్ హోల్స్ (కృష్ణ బిలాలు )అంత నల్లగా ఉండవు పేజి -105,పేరా -2 మనం అనుకొనే ఖాళీ జాగా (ఎంప్టి స్పేస్ )పూర్తిగా ఖాళీ ది కానక్కర లేదు … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -8 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం

దైవ చిత్తం -8 శ్రీ ఏ సి పి శాస్త్రిగారి (The mind of God )కు నా స్వేచ్చాను వాదం కృష్ణ బిలాలు (బ్లాక్ హోల్స్ ) పేజి -82,పేరా 3 చాలా విపరీత0 గా ఉన్న వాయువు ,ముఖ్యం గా హైడ్రోజెన్ వలన నక్షత్రం ఏర్పడుతుంది .నక్షత్రం దాని భారానికి అదే గురుత్వాకర్షణ … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -7 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు కు నా స్వేచ్చానువాదం

దైవ చిత్తం -7 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు కు నా స్వేచ్చానువాదం పేజి -69,పేరా -2od) ‘’చివరగా భౌతిక శాస్త్ర వేత్తలలో ఎక్కువ మంది ఒక ఏకీకృత సూత్రం ఏర్పడుతుందని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు .ఆ సూత్రం ఆ నాలుగు సూత్రాలు ఒకే శక్తికి ఉన్న నాలుగు విభిన్న అంశాలుగా … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -6 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు నా స్వేచ్చానువాదం

g దైవ చిత్తం -6 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు నా స్వేచ్చానువాదం నాలుగవ అధ్యాయం –అనిశ్చిత సూత్రం పేజి -56,పేరా -2 కాంతి తరంగ సముదాయమే అయినప్పటికీ మాక్స్ ప్లాంక్ ప్రతిపాదించిన క్వాంటం ప్రతి పాదన ననుసరించి కొన్ని సందర్భాలలో కాంతి కణ సముదాయం గా ప్రవర్తిస్తుంది .అది కొన్ని … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -5 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు నా స్వేచ్చానువాదం

దైవ చిత్తం -5 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు నా స్వేచ్చానువాదం పేజి -33,పేరా -3 ‘’విశ్వం మార్పు చెందదని,అది ఒకప్పుడు ఉండేది ,అదిఎప్పటికీ  ఉంటూనే ఉంది ‘’అని నిశ్చయంగా భావించిన విషయం లో మార్పు వచ్చింది .చలన శీల౦గా  ,విస్తరిస్తున్నవిశ్వం ఎప్పుడో పూర్వం ఒక స్థిరమైన కాలం లో … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -4 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు నా స్వేచ్చానువాదం

దైవ చిత్తం -4 శ్రీ ఎ.సి .పి.శాస్త్రి గారి (The mind of God)కు నా స్వేచ్చానువాదం పేజి 21,పేరా  -2 ప్రతి పరిశీలకుడిదడు   స్వయం గా  తనతో పాటు తీసుకు వెళ్ళిన గడియారం తో కాలాన్ని కొలిచి రికార్డ్ చేసుకోవటం గమనించబడింది .ఈ గడియారాలు ఒకే తీరుగా ఉన్నప్పటికీ  అవి రికార్డ్ చేసే కాలాలు … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దేవుని మనసు ( దైవ చిత్తం) -3

(శ్రీ .ఏ.సి.పి.శాస్త్రి గారి ‘’The mind of God ‘’కు నా స్వేచ్చానువాదం పేజి -11,పేరా- కనుక అందుకని ప్రారంభ దశ కు చెందినసూత్రాలు ఉన్నాయి . వ్యాఖ్య –పదార్ధ విషయం లో భారతీయ వేద భావాలకు ఇది తక్కువ స్థాయి లో కనిపిస్తుంది .పురాణాల  ప్రకారం సృష్టి కర్త అయిన  చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వేద … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

దైవ చిత్తం -2 (శ్రీ .ఏ.సి.పి.శాస్త్రి గారి ‘’The mind of God ‘’కు నా స్వేచ్చానువాదం )

దైవ చిత్తం -2 (శ్రీ .ఏ.సి.పి.శాస్త్రి గారి ‘’The mind of God ‘’కు నా స్వేచ్చానువాదం ) మొదటి అధ్యాయం –మన విశ్వ దృశ్యం మొదటిపేజీ –మొదటిపేరా ‘’బహుశా ప్రముఖ సైంటిస్ట్ బెర్ట్రాండ్ రసెల్ అనుకొంటా ఒక సారి ఖగోళ శాస్త్రం పై ఉపన్యాసం చేశాడు .భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఎలా తిరుగుతుందో ,ఎలా … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ .ఏ.సి.పి.శాస్త్రి గారి ‘’The mind of God ‘’కు నా స్వేచ్చానువాదం దైవ చిత్తం -1

దైవ చిత్తం -1 శ్రీ .ఏ.సి.పి.శాస్త్రి గారి ‘’The mind of God ‘’కు నా స్వేచ్చానువాదం ‘’పురాణాలను శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించి వివరింఛి ,జన సామాన్యం లోకి వ్యాప్తి చేయాలన్న    కోరిక చాలా కాలంగా నాలో ఉండి పోయింది .అందుకనే చాలా వినయంగా నాకు సాధ్యమైన రీతిలో  దీన్ని ముద్రిస్తున్నాను .దయచేసి చదవండి .నచ్చక పొతే … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment