Tag Archives: వేమన

జన వేమన –30(చివరి భాగం ) నిత్య స్మరణీయుడు- బ్రౌన్

 జన వేమన –30(చివరి భాగం )                                             నిత్య స్మరణీయుడు- బ్రౌన్  తెలుగు జాతికి నిత్య స్మరణీయుడు చార్లెస్ ఫిలప్ బ్రౌన్ .86ఏళ్ల సఫల జీవనం లో 66ఏళ్ళు తెలుగు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జనవేమన -29 వేమన స్తుతి మాల

 జనవేమన -29                                         వేమన స్తుతి మాల  జన వేమన ప్రజా దరణ పొందిన పద్యాను ముక్తకాలుగా చెప్పి తెలుగు సరస్వతికి మౌక్తికా  భి షేకం చేశాడు .అలాంటి … Continue reading

Posted in నేను చూసినవ ప్రదేశాలు, మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన — 28 ప్రపంచమే శిక్షణా లయం

జన వేమన — 28                                            ప్రపంచమే శిక్షణా లయం  ఈ ప్రపంచాన్ని వదల నక్కర లేదు .జనం తో ఉంటూనే తన సంస్కారాన్ని పెంచు కోవాలి .ప్రపంచమే ఒక గొప్ప శిక్షణా … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –27 ధనం -దరిద్రం

  జన వేమన –27                                          ధనం -దరిద్రం  దరిద్రం లో ఉంటె మాన వత ఉండదు అన్న భావానికి వేమన విలువ నివ్వ లేదు .డబ్బు తోనే ఆది లభిస్తుందన టానికి వీలు లేదు కూడా … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 1 Comment

జన వేమన –26 వేమన కవిత్వం లో మానవతా విలువలు

 జన వేమన –26 వేమన కవిత్వం లో మానవతా విలువలు  మానవుడు వర్గం ,కులం ఉచ్చు లో చిక్కు కొని నిత్యం బతుకుతుంటాడు .దీన్ని అధిగామించలేని స్తితి .జాతీయ భావం అతనికి సాధ్యం కావటం లేడు .మానవ పతనానికి సంఘమే కారణం .కనుక కొత్త సాంఘిక జీవితానికి పునాదులు పడాలి .సంఘాన్ని మార్చాలి అని వేమన … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –25 వేమన ది మాన వీకరణ మార్గం –ఈశ్వర తోపా

 జన వేమన –25    వేమన ది మాన వీకరణ మార్గం –ఈశ్వర తోపా  డాక్టర్ ఈశ్వర్ తోపా గారు ఆంగ్లం లో ”సెయింట్ వేమన అండ్ హిస్ ఫిలాసఫీ ”అనే గ్రంధాన్ని రచించారు .దానిని డాక్టర్ దివా కార్ల వెంకటావ ధాని గారు సరళం గా తెలుగు చేశారు .దీని లో తోపా గారు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –24 యుగ వేది -వేమన

 జన వేమన –24                                                     యుగ వేది -వేమన  వంద బ్రహ్మ ప్రళయాలు ఒక విష్ణువు రోజు అని ,వంద విష్ణు ప్రళయాలు ఒక రుద్రా దినం అని చెప్పే యుగ … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –23 వేద దీక్ష

     జన వేమన –23                                                           వేద  దీక్ష  మంచి గురువు తన శక్తి సామర్ధ్యాలతో అ థ యోగ సాధన చేసి శిష్యుడి కష్టాన్ని చూసి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన–22 హథ(hatha) యోగం

   జన వేమన–22                                                       హథ(hatha) యోగం  ధ్యానం ,తపస్సు ,యోగం సాధన లో కైవల్యం సాధించాలి అంటే చాలా కాలం … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -21 ఆంద్ర మత కర్తలు లేరా ?

  జన వేమన -21                                                                               ఆంద్ర మత కర్తలు లేరా ? ”ఆంధ్రుల లో మత ప్రచారకు లున్నారు కాని … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -20 దేశీయుల పై వేమన ప్రభావం

 జన వేమన -20 దేశీయుల పై వేమన ప్రభావం వేమన గారి శిష్యులు ఆయన పై ఒక ద్విపద కావ్యం రాసి భక్తిని ప్రకటించుకొన్నారు .వేమన శిష్యులకు ముఖ్య మైన యేడు సిద్ధాంతాలను బోధించాడు .అవి -దొంగతనం చేయరాదు ,భూత దయ కలిగి ఉండాలి ,ఇతరులను నొప్పించ రాదు, ,ఉన్నదానితో తృప్తి చెందాలి ,మాత్సర్యం కూడదు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –19 వేమన పై ప్రసరించిన వెలుగు చీకట్లు

   జన వేమన –19 వేమన పై ప్రసరించిన వెలుగు చీకట్లు   వేమన కవిత్వానికి ముగ్ధులై ప్రశంశల జల్లు కురి పించిన పాస్చాత్యాలలో మొదటి వాడుఫ్రెంచి దేశానికి చెందినమత గురువు జె.యే.దుబాయ్ ,”ఉదార వేదాంత విషయాలను రాసిన హిందూ రచయిత లలో ,అందులో హిందూ మాతా చారాలను విమర్శించిన వారిలో ఒక్క బ్రాహ్మణుడు కూడా లేడు .ఇలాంటి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –18- కొండ వీటి వైభవం

  జన వేమన –18-  కొండ వీటి వైభవం  ”పరరాయ పర దుర్గ పర వైభవ శీల -గోన కొని ,విడనాడు కొండ వీడు పరి పంధీ  రాజన్య బలముల సంధించు -గురుతైన యురి తాడు కొండ వీడు ముగురు రాజులకును మోహంబు పుట్టించు -కొమరు మీరిన వీడు కొండ వీడు చటుల విక్రమ కళా … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –17 డూప్లి కేట్ వేమన

  జన వేమన –17                                                    డూప్లి కేట్ వేమన  ”బాల చక్ర వేమ భవ్య నామ ”     అనే మకుటం తో వందకు పైగా పద్యాలు రాసిన ”తుంగ వేమన ”ను మన వేమన గా కొందరు భ్రమించారు .ఆయనే … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –16 అందరికి తెలిసిన కధ —

    జన వేమన –16 అందరికి తెలిసిన కధ — తన వల్ల  ఇల్లంతా దివాలా తీసింది అని వేమన తెలుసుకొన్నాడు .ఒది నే మెడ బోసిగా ఉండటం భరించ లేక పోయాడు .బంగారం తయారు చేసి ,ఒదిన న ఒళ్లంతా బంగారం తో నింపాలనే గాఢ మైన ఆలోచన ఆయన మనసును నిద్ర పోనీ … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జనవేమన -15 వేమన గురించి కధలు -గాధలు

 జనవేమన -15                           వేమన గురించి కధలు -గాధలు                కొండవీటి రాజులు పాలించే కాలమ్ లో వేమన పూర్వీకులు మూగ చింత పల్లి నుంచి ,కొండవీడు చేరి ఉంటారని ,ఆ కాలమ్ లో రాజుల కొలువు లో పని చేసిన ఉన్నతోద్యోగులు తమ పిల్లలకు రెడ్డి రాజుల పేర్లు పెట్టటం అలవాటు గా ఉండేదని ,అదనం గావేమన పూర్వీకులకు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –14 వేమన గురించి కధలు గాధలు —

   జన వేమన –14 వేమన గురించి కధలు గాధలు — ప్రోలయ వేమా రెడ్డి డ్డి ,అన వేమా రెడ్డి కొడుకులు .అనపోతా రెడ్డి రాజై 1362వరకు రాజ్యమేలాడు .తర్వాతా తమ్ముడు రాజై,1380వరకు పాలించాడు .ఇతడు కవి ,పండితుడు ,రసజ్ఞుడు .కవుల పాలిటి కల్ప వృక్షం .తర్వాతా అనపోతవేమా రెడ్డి కుమారుడు ”కుమార గిరి వేమా … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –13 వేమన గురించి కధలు -గాధలు

 జన వేమన –13 వేమన గురించి కధలు -గాధలు  ”dates are the weakest links in indian history ”అని మాక్సు ముల్లర్ మేధావి అన్నాడు .భారత దేశ చరిత్ర లో తారీఖులు సరిగ్గా ఉండవు .నిజమే .మన కవులు ,రచయితలు తాము రాసిన విషయాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కాని ,తమ జీవిత చరిత్ర … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged , | Leave a comment

జన వేమన — 12 ఇతిహాస పౌరాణిక అంశాల పై వేమన

  జన వేమన — 12                                                       ఇతిహాస పౌరాణిక అంశాల పై వేమన  ఆది కవి రాసిన శ్రీ … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -11 సామెతల ఆమెతలు

 జన వేమన -11                                          సామెతల ఆమెతలు — మహిమ ,ప్రతాపం లేని  దేవుడిని ,వీరుడిని కొలిస్తే ,ఏమీ ప్రయోజనం లేడు .”మహిమ లేని వేల్పు ,మంటి జేసిన పులి ”.రాజు చాలా తెలివి తో … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -10 సామెతల ఆమెతలు

 జన వేమన -10                                           సామెతల ఆమెతలు  వేమన అనగానే మనకు ఏదో పద్యం గుర్తుకు వస్తుంది .సందర్భాను సారం గా సామెత లను వాడటం తెలుగు వారి ప్రత్యేకత .మనం వాడే సామెత లలో చాలాభాగం వేమన చెప్పిన … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -9 వేమన సార్వ కాలీన

 జన వేమన -9                                  వేమన సార్వ కాలీనత — ”వినుము వివేక మని  యేడి వింత గొడ్డలి చేత –వలయు విద్య యనెడు నడవి నరికి -తెలివి యనేడు గొప్ప దీపంబు చే బట్టి -ముక్తి జూడ వచ్చు మొనసి వేమ ”ముక్తి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –8 వేమన సార్వ కాలీనత

జన వేమన –8                                                      వేమన సార్వ కాలీనత  దేశ ,కాలాలకు అతీతం గా చెప్పేది సార్వ కాలీనం అంటారు ..సత్యం ఒక్కటే నని నమ్మి ,దాని సర్వ వ్యాప్తిత్వాన్ని ఆవిష్క … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -7 సాంఘిక దురాచారాల పై వేమన్న

 జన వేమన -7                                  సాంఘిక దురాచారాల పై వేమన్న  ”హాస్యం పరమౌషధం ”దాన్ని అన్నిట్లో రంగ రించి ఇస్తే  బాగా పని చేస్తుంది .అందుకే వేమన్న తాను నవ్వు కోవటమే కాదు ,లోకుల్నీ నవ్విస్తూ హితోప దేశం చేస్తాడు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 1 Comment

జన వేమన -6 సంసార యోగం —

 జన వేమన -6                                                          సంసార యోగం — సంసార విషయం లో వేమన తాను చెప్పిన దానికి ఎవరైనా భిన్నం … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –5 విశ్వ కుటుంబి

జన వేమన –5 విశ్వ కుటుంబి  తాను చూసిన ప్రతి విషయాన్ని ప్రజలకు అనుభవం లోకి తేవటం కవి చేసే పని .దీనికి మంచి భావనా శక్తి ,పదు నైన పదశక్తి తోడైతే ,రాసేదంతా బంగారమే .ఆ రెండు శక్తులు వేమన లోపుష్కలం .  విపరీత మైన లోక పరిశీలన తో లోకాన్ని కాచి వడ పోశాడు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -4 శైవ మతం

 జన వేమన -4                                                                                    శైవ మతం  హిందూ మతం లో ఉన్న లోపాల  పై స్పందించాడు వేమన .మరి ఆయన కు యే మతం ఇష్టం ?దేని పై అధిక ప్రేమ చూపాడు? క్రైస్తవ ,మహమ్మదీయ మతాల పై … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -3 వేమన సమ్యక్ దర్శనం –మతాల పై ఝలిపించిన కొరడా

    జన వేమన -3                                              వేమన సమ్యక్ దర్శనం –మతాల పై ఝలిపించిన కొరడా  ఇప్పటి వరకు మనం వేమన భావాలను స్థూలం గా పరిశీలించి చూశాం .ఇప్పుడు కొంత సూక్ష్మ పరిశీలన చేసి ,ఆయన భావ దీపికా ప్రకాశాన్ని పొందుదాం .అజ్ఞాన తిమిరం లో … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -1

 జన వేమన -1 ”ఆట వెలది ”ని ఆయుధం గా చేసుకొని ,మూఢ విశ్వాసాలను త్రుంచిన” వేమా రెడ్డి” అనే వేమన 1640-1725 ప్రాంతం వాడు .ఆయన కవిత్వం విశ్వ జనీనం .ఆయనకు కులం ,మతం అంట గట్ట లేం .”విశ్వ కవి ”గా విఖ్యాతుడు .వేమన పద్యం నోటికి రాని తెలుగు వాడు ఉండడు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment