బ్లాగు భాండాగారం

గుడివాడ సభ పత్రికా కధనం

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

గిడుకు పురస్కారం రేపు గిడుగు రామమూర్తి స్మారక పురస్కారం అందజేస్తున్న గుడివాడ తెలుగు భాషా వికాస సమితి

వ్యావహారిక భాషోద్యమ మార్గదర్శి శ్రీ గిడుగు వెంకట రామమూర్తిగారి 158వ జయంతి 29-8-20 శనివారం ఉదయం 10గంటలకు  .గుడివాడలో, గుడివాడ తెలుగు భాషా వికాస సమితి వారు  నాకు శ్రీ గిడుగు రామమూర్తి గారి స్మారక సాహితీ పురస్కారం అంద జేస్తున్నందున ,ఆ సంస్థ అధ్యక్షులు శ్రీ ప్రసాద్ గారికీ , ,కార్యవర్గానికి  ,,ఈ విషయం … చదవడం కొనసాగించండి

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

హనుమజ్జయంతి ఆహ్వానం

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

6-5-20 బుధవారం శ్రీ నృసింహ జయంతి శుభాకాంక్షలు

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | 1 వ్యాఖ్య

సరసభారతి కార్య దర్శి శ్రీమతి శివలక్ష్మి దంపతులకుమార్తె చి సౌ బిందు దత్తశ్రీ వివాహ శుభ లేఖ

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

ఆటవెలదుల తోట – ఆవిష్కరణ సభ

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

దేవుని బుట్ట నిండా మా చెట్టు పారిజాత పుష్పాలు

బొమ్మ | Posted on by | వ్యాఖ్యానించండి

5వ తేదీ గురు పూజోత్సవ0 వార్త 7 వతేదీ” జ్యోతి లో హైపర్ బోలిక్ గా కధనం

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

పదేళ్ల కిందటి ”ఎలర్జీ ”మళ్ళీ జూన్ తెలుగు విద్యార్థిలో ప్రత్యక్షం

బొమ్మ | Posted on by | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి