Tag Archives: కాశీ ఖండం

కాశీ ఖండం -45(చివరి భాగం ) కాశీ తీర్ధ పూజా విధి

  కాశీ ఖండం -45(చివరి భాగం )                          కాశీ తీర్ధ పూజా విధి     తీర్ధ యాత్ర ,దేవయాత్ర ,గురు యాత్ర అని మూడు రకాల యాత్రలున్నాయి .స్నాన ప్రధానంగా పుణ్య నదీ ప్రవాహాలున్న చోట్లకు వెళ్లటం తీర్ధ యాత్ర..దేవతా ప్రధానం గా ఉన్న క్షేత్ర దర్శనం దేవ యాత్ర .పరబ్రహ్మోప దేశం ,పంచాక్షరీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | 1 Comment

కాశీ ఖండం –44 శ్రీ కేదారేశ్వర మహాత్మ్యం

  కాశీ ఖండం –44                         శ్రీ కేదారేశ్వర మహాత్మ్యం ఒకసారి పార్వతి దేవి భర్త అయిన పరమశివుని కాశీ క్షత్రం లో కేదార ఖండ విశేషాలను తెలియ జేయమని కోరింది .అప్పుడు శివుడు ఈ విధం గా చెప్పాడు .పూర్వం ఉజ్జయిని పట్టణం లో ఒక బ్రాహ్మనుడుండేవాడు .ధర్మ పత్ని తో సహజీవనం చేస్తున్న దరిద్రుడు .పుత్ర … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -43 సప్తర్షి యాత్ర

  కాశీ ఖండం -43                            సప్తర్షి యాత్ర   ప్రతి నెల పంచమి తిది నాడు సప్తర్షి యాత్ర చేస్తే ధర్మబుద్ధి ,వృద్ధి అవుతుంది . జంగం వాడీ దగ్గర కశ్యాపెశ్వరుడు  ,కాదయాకీ చొక్ వద్ద అత్రీశ్వరుడు (ఇప్పుడిది లేదు ),నాగ కూపం దగ్గ్గర మరీచీశ్వరుడు ,గోదేలియా కాశీ నరేష్ సమీపం లో గౌత మేశ్వరుడు ,మణికర్ణికా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –42 తిది యాత్ర

కాశీ ఖండం –42                                   తిది యాత్ర  ప్రతి నెలాశుక్లపక్షం లో తదియ నాడు నవ గౌరీ యాత్ర చేయాలి సౌభాగ్య సిద్ధి కలుగుతుంది .మంగళ వారం తదియా కలిస్తే ఇంకా మంచిది గాయ ఘాట్ పై ఉన్న గోపెక్ష తీర్ధాన్ని సందర్శించి పూజించాలి .జ్యేష్ఠ వాణీ తీర్ధం లో జ్యేష్ఠా గౌరీ దేవిని దర్శించాలి. ప్రస్తుతం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –41 విశేష యాత్రలు

                       కాశీ ఖండం –41                       విశేష యాత్రలు   ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా ముందు శిఖర దర్శనం చేయాలి .తర్వాత ధ్వజ స్తంభం ,స్వామి వాహన దర్శనం చేయాలి .వారి అనుజ్న తో మూల విరాట్ దర్శనం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాతా అమ్మ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -40 పంచ క్రోశ యాత్ర –రెండో రోజు

         కాశీ ఖండం -40                     పంచ క్రోశ యాత్ర –రెండో రోజు    దారిలో కని పించే గ్రామాలలోని దేవుళ్ళను దర్శించి వీలుని బట్టి పూజించాలి అమరాగ్రామం –నాగనాధుడు –ఆవడేగ్రామం –చాముండేశ్వరి ,కరుణేశ్వరుడు ,మొక్షేశ్వరుడు ,దేలాహన గ్రామం–వీరభద్రేశ్వరుడు ,వికట దుర్గా దేవి ,దేవురా గ్రామం –ఉన్మత్త భైరవుడు ,నీల గణుడు చక్క మాతల్ దేర గ్రామం–యజ్నేశ్వరుడు ,ప్రయాగ పుర … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -39 పంచ క్రోశ యాత్ర

 కాశీ ఖండం -39                 పంచ క్రోశ యాత్ర    శాస్త్ర విధానం లో కాశీ యాత్ర చేసిన వారు ఇప్పటికి ముగ్గురు మాత్రమె ఉన్నారు వారు గణేశుడు ,భైరవుడు ,నందీశ్వరుడు ..ఈ ముగ్గురి తో కలిసి బ్రహ్మా విష్ణు మొదలైన దేవ గణమంతా కలిసి యాత్ర ప్రారంభించి ఇరవై ఏళ్ళు ప్రయాణం చేసి భీమ చండి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -38 నవదినా లలో రెండవ రోజు కార్య క్రమం

   కాశీ ఖండం -38                       నవదినా లలో రెండవ రోజు కార్య క్రమం   రెండో రోజు ఉదయానే గంగా స్నానం చేసి విశ్వేశ్వర ,అన్నపూర్ణా దర్శనం చేయాలి .మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు మణి కర్ణికా ఘట్టం లో స్నానం చేయాలి .తీర్ధ శ్రాద్ధం  చేయాలి వెయ్యి సార్లు గాయత్రీ జపం చేయాలి .గురు ఉపదేశం తో‘’శ్రీ కాశీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం .-37 నవ దిన కాశీ యాత్ర

  కాశీ ఖండం  .-37              నవ దిన కాశీ యాత్ర    మనిషి తల్లి గర్భం లో తొమ్మిది నెలలుంటాడు .జన్మ రాహిత్యం ఇచ్చేది కాశి ఒక్కటే .అందుకని వ్యాస మహర్షి కాశీ లో తొమ్మిది నెలలు దీక్ష లో ఉండి ,అ తర్వాతా స్వగ్రామం చేరి మంచి రోజు చూసి పూజ చేయాలిఅని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –36 పంచ గంగా (పంచ నదీ )తీర్ధం

           కాశీ ఖండం –36                    పంచ గంగా (పంచ నదీ )తీర్ధం పూర్వం వేద శిరుడు అనే బ్రాహ్మనుడుండే వాడు .పేరు కు తగ్గట్టే వేదం లో దిట్ట ప్రతి క్షణం దైవ ధ్యానం లో గడిపే వాడు .తపస్సమాధీ లో చాలా కాలం గడిపాడు .దేవేంద్రుడు తపో … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -35 దివోదాసు కైవల్య ప్రాప్తి

  కాశీ ఖండం -35              దివోదాసు కైవల్య ప్రాప్తి    పుణ్య కీర్తి ,వినయ కీర్తి ,విజ్ఞాన కౌముదులు కాశీ చేరి పంచ నదీ తీర్ధం లో స్నానం విశ్వనాధ దర్శనం చేశారు .వీరి రాక తొ గంగ పులకించింది .ఆకాశ గంగ కన్నా కాశీ గంగ గొప్పది అనుకొన్నారు వాళ్ళు .ఇంతలో అగ్ని బిందు అనే … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -34 పుణ్య కీర్తి అవతారం

  కాశీ ఖండం -34                                  పుణ్య కీర్తి అవతారం ‘’వామాన్గా ధ్రువ తొ విష్ణుహ్’’అనే ప్రమాణం వల్ల అర్ధ నారీశ్వర స్వరూప మానుడైన పరమాత్మ సగుణా నికి సాకారం లో ఉండి ఎడమ భాగం నుండి ప్రకృతి స్వరూప మైన శక్తి తత్వాన్ని మూర్తీభావించుకొని ఇంకొక అద్భుత రూపాన్ని వెలయ జేశాడు .ఆ శక్తి పరమేశ్వరానుగ్రహం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –33 ద్వితీయ భాగం –డుండివినాయక లీల

కాశీ ఖండం –33 ద్వితీయ భాగం –డుండివినాయక లీల ‘’ప్రణవాత్మ రూప సాక్షాత్కారిణీం,పాప హారిణీం—మోక్ష ప్రదాయినీం ,కర్మ నాశనీం ,విశ్వ మోహినీం వారాణసీం ,కర్మ భూమిం,మనో వాచామ గోచరాం-ప్రణమామి సదా భక్త్యా  –కాశీ వాస ఫలాప్తయే’’ ‘’ఆది పూజ్య డుంఢిరాజం –అన్న పూర్ణాం చ మాతరం –విశ్వనాధం విశాలాక్షీ –సమేతం ప్రణమామ్యహం నమామి భైరవం దేవం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -32 జ్ఞాన వాపీ ప్రశంస

        కాశీ ఖండం -32                                   జ్ఞాన వాపీ ప్రశంస   స్కందుడు అగస్త్యర్షికి జ్ఞాన వాపి ప్రశస్తిని తెలియ జేశాడు ..కాశి లో మణి కర్ణిక ఉత్తమ మైన తీర్ధం .అది స్నానం సకల పుణ్య ప్రదం .యతీశ్వరులు కూడా మణి కర్ణిక కు వస్తారు ముక్తి కోసం .ఇక్కడి స్నానం ముక్తి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –31 జ్ఞాన వాపి (బావి )మహాత్మ్యం

 కాశీ ఖండం –31                    జ్ఞాన వాపి (బావి )మహాత్మ్యం అగస్త్యునికి కుమారస్వామి కాశీ లోని జ్ఞాన వాపి మహాత్మ్యాన్ని వివరించాడు .పూర్వం దేవ యుగం లో ఈశానుడు స్వేచ్చగా తాండవ నృత్యం చేస్తున్నప్పుడు దాహం బాగా వేసి నీటి కోసం వెతి కాడు .అప్పటి స్తితిలో మేఘాలు వర్షిమ్చటం లేదు .నదుల్లో ,బావుల్లో నీరే లేదు .దొరికిన … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –30 దండ పాణి ఆవిర్భావం

         కాశీ ఖండం –30                            దండ పాణి ఆవిర్భావం   పూర్వం రత్న భద్రుడు యక్షుడుందే వాడు .పుణ్యాత్ముడు ,ధార్మికుడు .అతనికి పూర్ణ భద్రుడనే కుమారుడున్నాడు .కుమారునికి యుక్త వయస్సు వచ్చిన తర్వాత తండ్రి అన్నిటి విషయాలు కొడుక్కి అప్ప గించి శాంభవ యోగం చేత మరణించాడు .కుమారుడు సర్వ భోగాలు అనుభ విస్తు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –29 కాల భైరవుడు

        కాశీ ఖండం –29                                                 కాల భైరవుడు  కాల భైరవ ప్రాదుర్భవాన్ని గురించి అగస్త్యునికి కార్తికేయుడు వివ రించాడు .పూర్వం మేరు శృంగం లో బ్రహ్మ దేవుడు ఏకాంతం గా తపస్సు చేస్తున్నాడు ..మహర్షులు ఆయన దగ్గరకు వెళ్లి ఏకాంతం గా ఏమి చేస్తున్నావని ప్రశ్నించారు .దానికి బ్రహ్మ ‘’నేను దాతను .జగత్తును సృష్టించి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –28 వారణాసి మహిమ

          కాశీ ఖండం –28                     వారణాసి  మహిమ అగసత్యు నికి కుమారస్వామి వారణాసి మహిమ ను వివరిస్తున్నాడు .ఇక్కడ ప్రయత్న,అప్రయత్న మరణం సంభ వీస్తే ముక్తియే . .ఈ మణి కర్ణిక లోకి గంగ చేరింది .ఇది శ్రీ విష్ణువుకు చక్ర పుష్కరిణి .పరబ్రహ్మ నివాస క్షేత్రం భగీరధుడు రాజర్షి బాగీరధిని భూమి పైకి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | 2 Comments

కాశీ ఖండం –27 గంగా మహాత్మ్యం

  కాశీ ఖండం –27                         గంగా మహాత్మ్యం  పార్వతీ దేవి శివుడిని భాగీరధ వృత్తాంతాన్ని,గంగకు భాగీరధి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఆ విషయాన్ని ఆమె కు చెప్పిన వైనాన్ని అగస్తునికి స్కందుడు చెబుతున్నాడు . గంగ లో పితృ దేవతలు ఎల్లప్పుడు ఉంటారు కనుక వారికి ఆవాహన ,విసర్జన అక్కర లేదు .పితృ ,మాత్రు వంశాలలో … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –26 గంగా మహిమ –దశహార స్తోత్రం

కాశీ ఖండం –26                                                                       గంగా మహిమ –దశహార స్తోత్రం   … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –25 మణి కర్ణికాఖ్యానం

        కాశీ ఖండం –25                                        మణి కర్ణికాఖ్యానం  అగస్త్యుడు కుమార స్వామిని అవి ముక్త క్షేత్ర మైన కాశి ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది ,మోక్ష కారణం ఎలా అయింది ,అంతకు ముందు అక్కదేముంది గంగా నది లేనప్పుడు కూడా కాశి ఉన్నదా ,రుద్ర నివాసం అనే పెరేట్లా వచ్చిందో వివ రించమని వేడాడు .అప్పుడు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –24 స్కంధ అగస్త్య సమాగమం

       కాశీ ఖండం –24                                                        స్కంధ అగస్త్య సమాగమం వ్యాస మహర్షి సూత మహామునికి అగస్త్య వృత్తాంతాన్ని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -23 విశ్వ కర్మ నిర్వాణ ప్రయాణం

 కాశీ ఖండం -23                                                                             … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –21 బ్రహ్మ చేసిన కాశీ ప్రశంశ

కాశీ ఖండం –21                                                                               బ్రహ్మ చేసిన కాశీ ప్రశంశ   శివ శర్మ ను విష్ణు దూతలు స్వర్గ లోకం నుండి మహార్లోకానికి తీసుకొని వెళ్లారు ..అక్కడ విష్ణు స్మరణ చేసి ,కల్పాయువు కలిగిన వారు ఉంటారు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –20 ధ్రువుని నారాయణ స్తుతి

       కాశీ ఖండం –20                                                                      ధ్రువుని నారాయణ స్తుతి      తన ముందు ప్రత్యక్ష మైన వాసు దేవుడిని ధ్రువుడు ఇలా స్తుతించాడు ‘’పరాత్పరా నారాయణుడా !సృష్టి కర్తవు ,హిరణ్య గర్భుడివి ,హిరణ్య రేతస్కుడివి ,హిరణ్య దాతవు ,అయిన నీకు నా ప్రణామం .మనో రణ్యానికి దావాగ్ని వంటి వాడవు .చక్ర దారివైన ,శ్రీ పతివి ,వరాహ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –19 ధ్రువుని భగవద్దర్శనం

 కాశీ ఖండం –19                                                                        ధ్రువుని భగవద్దర్శనం   ధ్రువ బాలుడు యమునా నది ఒడ్డున ఉన్న మధు వనం చేరాడు .అది మొదటి భగవత్ స్థానం .అక్కడే హరి మేధసుడు అనే వాడు పాపాన్ని పోగొట్టుకొని పుణ్యాత్ముడైనాడు .ఏ జంతువైనా అక్కడ ఉంటె ,పుణ్యం పొందేట్లు చేసే గొప్ప స్థలం .ధ్రువుడు పర బ్రహ్మ స్వరూపు డైన … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –18 ధ్రువ చరిత్ర

   కాశీ ఖండం –18                                                                      ధ్రువ చరిత్ర    శివ శర్మ విష్ణు గణాలను ‘’ఏక పాదం మీద నిలిచి ,ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లు ,కాంతుల చేత ముల్లోకాలకు మండప స్థంభం వంటి వాడుగా ,కాంతులు వేద జల్లుతూ ,అనంత తేజో విరాజం గా ఉన్న ,ఆకాశం లో సూత్ర ధారిలా ,దాన్ని కొలుస్తున్న వాడిలా .యూప స్థంభం లా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –17 సప్తర్షి లోక వర్ణన

  కాశీ ఖండం –17                                                                           … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –16 అంగారక ,గురు ,శని లోక వర్ణన

 కాశీ ఖండం –16                                                                          అంగారక ,గురు ,శని లోక వర్ణన   యెర్రని శరీరం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –15 శుక్ర లోక వర్ణనం

  కాశీ ఖండం –15                                              శుక్ర లోక వర్ణనం   శుక్ర లోక వృత్తాంతాన్ని శివ శర్మకు విష్ణు దూతలు వివరిస్తున్నారు .శుక్రా చార్యుడు వెయ్యేళ్ళు కణ ధూమ పానాన్ని చేసి ,శివుని కృప వల్ల మృత సంజీవినీ విద్య సాధించాడు .శుక్రుని కద వింటే అప మృత్యు భయం ఉండదు .భూత ప్రేతాలు దరికి రావు .ఒకప్పుడు అందకాసురినికి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –14 నక్షత్ర ,బుధ లోక వర్ణన

  కాశీ ఖండం –14                                                                            నక్షత్ర ,బుధ లోక వర్ణన  శివ శర్మ విష్ణు దూతలను నక్షత్ర లోక విశేషాలను … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –13 సోమ లోక వర్ణనం

 కాశీ ఖండం –13                                                                           … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -12 గంధ వతి – అలకా పుర వర్ణనం

  కాశీ ఖండం -12                                           గంధ వతి – అలకా పుర వర్ణనం  వరుణ నగరానికి ఉత్తరాన వాయువు నగర మైన గంధవతి నగరం ఉంది .దీని అది పతి ప్రభంజనుడు అంటే వాయు దేవుడు శివభక్తుడై ఈ ఆధిపత్యాన్ని పొందాడు .పూర్వం కశ్యప ప్రజాపతి వంశం లో జన్మించిన ధూర్జటి అనే పుణ్యాత్ముడు కాశీ లో పవనేశ్వర లింగాన్ని స్తాపించి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం – 11 నైరుతి ,వరుణ లోక వర్ణన

  కాశీ ఖండం – 11                                             నైరుతి ,వరుణ లోక వర్ణన    శివ శర్మ నై రుతి మొదలైన లోకాలను గురించి తెలియ జేయమని విష్ణు దూతలను కోరగా వివరిస్తున్నారు. మొదటిది నైరుతి.పుణ్య వతి పుణ్య జనులకు ఆవాసం .వేద మార్గాన్ని అనుసరించే వారు ఇక్కడికి వస్తారు.దయా ధర్మాలతో ప్రవర్తించే అన్త్యజులకు కూడా ఈ లోకంలభిస్తుంది అని పింగాక్షుని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం – 10 గృహ పతి అగ్ని దేవుడుగా మారటం

   కాశీ ఖండం – 10                                                 గృహ పతి అగ్ని దేవుడుగా మారటం తమ పుత్రుడు గృహ పతికి అరిష్టం సంభవించే సూచనలున్నాయనినారద మహర్షి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –9 గృహ పతిజననం

   కాశీ ఖండం –9                                                                                                         గృహ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –8 ఇంద్ర ,అగ్ని లోక వర్ణనం

కాశీ ఖండం –8                                                                ఇంద్ర ,అగ్ని లోక వర్ణనం శివ శర్మను ఇంద్ర … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం – 7 అప్సరస ,సూర్య లోక వర్ణన

 కాశీ ఖండం – 7                                                                               … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –6 యమపురి వర్ణనం

      కాశీ ఖండం –6                                                                                    యమపురి వర్ణనం   సాధ్వి లోపాముద్ర … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం -5 సప్త పురి వర్ణనం

  కాశీ ఖండం -5                                                                                               సప్త పురి వర్ణనం  అగస్త్య … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –4

 కాశీ ఖండం –4                                                                                                  తీర్దాధ్యాయం   … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –౩ అగస్త్య ప్రస్థానం

     కాశీ ఖండం –౩                                                                                         అగస్త్య ప్రస్థానం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –2 అగస్త్యాశ్రమం

కాశీ ఖండం –2                                                        అగస్త్యాశ్రమం    దేవతలందరూ వార ణాసి  చేరి అయిదు రోజులు నిత్యమ గంగా స్నానం చేస్తూ విశ్వేశ్వర విశాలాక్షీ అన్నపూర్ణా,దుం థిగణపతి ,కాల భైరవులను దర్శించారు .ఆ తర్వాత అగస్త్య ముని ఆశ్రమాన్ని చేరుకొన్నారు ..అగస్త్యుడు తన పేర అగస్త్యేశ్వర స్వామిని స్తాపించి ,జప హోమాలను చేస్తూ పరమేశ్వర ధ్యానం లో … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –1

                     కాశీ ఖండం –1     ‘’ఆది పూజ్యం ,ఆది వన్ద్యం ,సిద్ధి బుద్దీశ్వరం ప్రభుం –శుభ ,లాభ తనూజం తం ,వందేహం ,గణ నాయకం ‘’ ‘’విశ్వేశం ,మాధవం దుమ్దిం,దండ  పాణించభైరవం –వందే కాశీం ,గుహాం ,గంగాం ,భవానీం ,మణి కర్ణికాం ‘’న గాయత్ర్యా సమో మంత్రం –న కాశీ సదృశీ పురీ –న విశ్వేశ సమం లింగం –సత్యం ,సత్యం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | 1 Comment