17-నేబతి కృష్ణయామాత్యుడు

17-నేబతి కృష్ణయామాత్యుడు

అమాత్యుడు, కవీశ్వరుడు అయిన నేబతి కృష్ణయామాత్యుడు కవిపోషకుడు ,మహమ్మదీయ సుల్తానుల సభకు అల౦కార మైనవాడు .కాని చరిత్ర మరుగునపడటం విధి వైపరీత్యం .కౌండిన్య గోత్రీకుడు .తండ్రి కమలయామాత్యుడు తల్లి కొండాంబ .గోల్కొందదగ్గర సిద్ధలూరు పుట్టినవూరు .దీనికి దగ్గరున్న అనంతగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఇలవేల్పు .మహమ్మద్ ఖులీ కుతుబ్ షా అనే మహమ్మద్ షాహి ప్రదానమందలిలో ,కవులలో ఒకడు గా ఉన్నవాడు .’’రాజనీతి రత్నాకరం ‘’అనే ఆరు ఆశ్వాసాల కావ్యం రాసిన ఘనుడు .

పీఠిక లో సమకాలీన రాజకీయ ,సాహిత్య చరిత్ర రాశాడు ..గురువు కందాళ రంగా చార్యుడు .తర్వాత వైజయంతీ విలాసకర్త అయిన సారంగు తమ్మయ గురువు కందాళ అప్పు గారిని ,తర్వాత ముడుంబ సాదు భట్టాచార్యులను స్మరించాడు .చరిత్ర కెక్కని గురు మూర్దన్యుడు ,శతావధాని ,ద్రావిడ ఆమ్నాయ తత్వ రసజ్ఞుడు ,కర్నాటక్షమాభ్రుత్సభాంతర పూజ్యుడు  మరి౦ గంటివెంకట జగన్నాధా చార్యులను కూడా స్మరించటం విశేషం  .ఇంతటిమహాకవి కృతులకూ చిరునామాలేదు .తనకవితావైభావాన్ని గురువు నోట పలికించాడు కవి –

‘’స్వర్దునీ వీచికా సంఘాత ఘమఘమ న్నిర్ఘోషములమించి  నీటు గెల్చి –వాగ్భామినీ పాద వనజాత కంచనా౦గదఝాళంఝాళ రావగతుల దెగడి

నిర్ఝర ద్రుమ జాల నిస్సర న్మకరందధమధమన్నద సంతతుల గేరి –కాంచీ నితంబినీ కాంచీ లతా ఘంటికా ఘణంఘణరావక్రమము మించి

వెలసే భవదీయ సరసోక్తి విరచితాననవద్య గద్య సుపద్య కావ్య ప్రబంధ

దండకోదాహరణ కవితా నిగు౦భనములు కృష్ణ ప్రధానీంద్ర నవరతీంద్ర ‘’

‘’కోనమ దేవీవల్లభ గానకళాలోల సకలకవి బాంధవ ర-క్షా నిధి వైష్ణవ కల్పక దీనిది కమళేంద్రు నేబతి ప్రభు కృష్ణా ‘’

కవిభార్య పేరు కొనమ .84దుర్గాల ఏలిక అయిన కుతుబ్ షా సుల్తాను కవికోటిలోనివాడు మంత్రికూడామనకవి  .కుతుబ్ షాను మనకవులు మల్కిభరాముడు అని,ఇభరాముడని  స్తుతించారు .కవి తండ్రికమలయామాత్యుడు  మల్కిభరాముడు మెచ్చగా ,పానుగంటి పట్టణాధ్యక్షుడై,ఏకాదశీ వల్లభుడై ,ద్వాదశీ చూఠ కారుడై ,సత్యవాక్యపాలకుడై ,సరస సంగీతమహిమలతో ఆది కవుల వలే విరాజిల్లాడు .వంశమూలపురుషుడు అన్నమరాజు .ఏడవ తరం వాడు కృష్ణయామాత్యుడు .ఇంటి పేరైన నేబతి –నియాబత్ పదానికి తెలుగు .అర్ధం రాయబారి లేక స్థానాపతి .ఇందులో రెండవతరానికి చెందిన  నాగరాజు బెదందకోట సుల్తాను శహాకు నేబతి అంటే స్థానాపతిలేక రాయబారి .

కవి విశిస్టాద్వైత మతానికి చెందిన నియోగి బ్రాహ్మణుడు .ఈకవికి 300 ఏళ్ళ ముందుదూబగుంట నారాయణకవి’’ పంచతంత్రం ‘’రాశాడు  ..కృష్ణయామాత్యుడు తనకావ్యం లో 20పద్యాలలో శ్రీరంగపురవైభావం వర్ణించాడు .తర్వాత సుదర్శన చక్రవర్తి వర్ణన చేశాడు .ఆశ్వాసా౦తపద్యాలలో అందులోని విశేషాలు తెలిపాడు .కావ్యాన్ని 6-12-1838న బోనాల అప్పన్న కుమారుడు వెంకటాద్రి వ్రాతప్రతి రాశాడు .’’నేతటికాలమున నీ తాటియాకుల గొడవ యేరికిని పట్టిరాక వెట్టికి బుట్టిన బిడ్డ వలె నున్నది’’అని ఆచార్య బిరుదురాజు రామరాజుగారు వ్యధ చెందారు .

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -23-5-19-ఉయ్యూరు

— 

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

16 -గోపతి లింగకవి

16-గోపతి లింగకవి

తెలంగాణలో వీర శైవాన్ని వ్యాప్తి చేసిన వారిలో మధ్యయుగానికి చెందిన గోపతి లింగకవి కూడా ఒకడు .కృతిభర్త మెదకు మండలం వాడు కనుక కవి కూడా ఆ ప్రాంతం వాడే అయి ఉంటాడని బిరుదరాజువారూహించారు .అనేక రచనలు చేసినా రెండు మాత్రమే లభ్యం 1-చెన్నబసవపురాణ౦ 2-అసమగ్రంగా ఉన్న’’అఖండజ్ఞాన మనఃప్రబోధ వచన కావ్యం .ఈ కవి అంగడిమఠం వీర శైవాచార్యులకు  శిష్యుడు .ఇంటిపేరు తుమ్మా. తాత  శివరామ లింగం . శివరామ లింగం ,మల్లమాంబా దంపతులకు జన్మించిన పాపయ లింగం ,మల్లమా౦బా దంపతులకు గోపతి లింగకవి జన్మించాడు =

‘’శివ దేవియు మజ్జననియు –శివ దేవుడు తండ్రి సుప్రసిద్ధముగాగన్

శివభక్తులు బంధువులును –శివ కుల జనితుండ నిరత శివ గోత్రుడన్’’

చెన్నబసవ పురాణానికి విపులంగా పీఠిక రాశాడు .శివ ,గురు,ప్రమధగణ  పాల్కురికి సోమన స్తుతి చేశాడు  .పిడపర్తి బసవన్న ,కొడుకు సోమలింగం గార్లపాటి లక్ష్మయ్య లను స్మరించటం చేత కవి 16వలేక 17 శతాబ్ది వాడై ఉంటాడని రాజుగారన్నారు .గురుపరంపర తర్వాత ప్రబంథరచన ఉద్దేశ్యం చెప్పాడు .శ్రీ గిరీశ్వరుడు జ౦గమాకృతి ధరించి కవితో –

‘’సురుచిర గ్రంథము లారును –వర సుస్తవ మొకటి ,బెక్కు వచనంబులు

స్థిర శతకము లైదును శ్రీ –కర కేదారీశు నోము కథయునుమరియున్’’

మరియు మంగళాస్ట కాలు ,విఘ్నేశ్వర వీరేశ్వర మల్లేశ్వర రామేశ్వరాస్టకాలు ,శారద పదాలు జాజర పదాలు రాశాడని  ,ఇప్పుడు ఈ కృతిరాసి అంకితమివ్వమని కోరాడు .అలాగే చేద్దామని అనుకోగా తండ్రి కలలో కనిపించి అలాగే కోరాడు .అప్పుడు తమ్మడిపల్లె సిద్దయ్య అనే మాహేశ్వరుడు వచ్చి కృతిభర్త ఐన కాసాల పరబణ్ణ వీర మహేశ్వర ఆచార సంపద గుణగణాలు,వంశావళి వివరించాడు .పరబణ్ణ చిరు తొండనంబి కులం వాడట .అతని తమ్ముడు గర్రెపల్లి బసవలింగం .పీఠికలో పూర్వకవుల, స్మ్రుతి శృతి పురాణ ఇతిహాసాల వాక్యాలు  అధర్వణవేదం జాబాలిక ముండక ఉపపనిషత్ బ్రహ్మాండ స్కాంద విష్ణు పురాణ ,వీరాగమ విశ్వాగమ రహస్యం ,ప్రభులింగలీల  వేమన పద్యాలనుండి కూడా ఉదాహరణలున్నాయి .కనుక కవి వేమన తరవాతవాడు ఐ ఉంటాడు .తాళపత్ర ప్రతి రాసినవాడు కవికొడుకు మల్లయ్య .

  గోపతి లింగాని రెండవ కృతి ‘’అఖండజ్ఞామనః ప్రబోధ వచన కావ్య ప్రబంథము .పీఠిక అసమగ్రం .శివ స్తోత్రం ‘ అంగ డీశ్వరు డైన గురు స్తుతి ,తలిదండ్రుల ,పురాతన అధునాతన భక్తగణ౦వివరాల తర్వాత తోటక మఠంకు చెందిన గురువు స్తుతి ,కొలనుపాక సోమేశ్వరస్వామి స్తుతి  చేశాడు  .‘’అమరున్ పాదపములున్,ఖగంబులు నిత్యానంద సింధుల్ పురిన్ –అమరున్ గోవులు కామధేనువులు పుణ్య క్షేత్ర సద్వర్ణన౦-

బమరేంద్రాబ్జభవాచ్యుతాదుల కవశ్యం  బన్నపూర్ణా౦బకున్-భ్రమరా దీశునికున్ సుఖావహము సామ్రాజ్యైక తత్పీఠమున్’’

‘’కమలహితుండు ,తారలును సుదాకరుడున్ గ్రహంబులున్-అమరులు ,తాపసే౦ ద్రులు మహా భయమంద పురంబు  చుట్టునన్

గమిగొని భైరవుల్ ప్రహరి గాచుచు దా విహరింపు చుందుర –  క్కమల విరోధి మౌళిపద కంజములున్ మదిలో దలంపుచున్ ‘’

 ఈ కవి ఇతర కృతులేమయ్యాయో ఆశివునికే ఎరుక .

– ఆధారం -.–ఆచార్య బిరుదరాజు రామరాజుగారి ‘’చరిత్ర కెక్కని చరితార్ధులు ‘’-(విస్మృత కవులు –కృతులు )

  మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -22-5-19-ఉయ్యూరు


— 

Posted in అవర్గీకృతం | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

కూడేరులో శ్రీ హనుమజ్జయంతి

కూడేరులో శ్రీ హనుమజ్జయంతి

కృష్ణాజిల్లా  మేడూరు దగ్గరున్న కూడేరులో మిత్రుడు శ్రీ పసుమర్తి ఆంజనేయశాస్త్రిగారి ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం లో శ్రీ హనుమజ్జయంతి కార్యక్రమ ఆహ్వానం

Posted in సమయం - సందర్భం | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

15-త్రిలోక భేది

15-త్రిలోక భేది

‘’సకల ధర్మ సారం ‘’కర్త త్రిలోక భేది .ఇది అసలుపపేరో బిరుదో తెలీదు .పీఠిక లేని 4ఆశ్వాసాల గ్రంధం .మధ్యలో కృతిపేరు ‘’సకలధర్మ సారాయ౦ ‘’అయింది .ఆశ్వాసాంత గద్య లో కవి తనను గురించి చెప్పాడు –‘’నవరసానుబంధ బంధుర ప్రబంధ నిబంధ చాతురీ ధురీణ ,సకల విద్యా ప్రవీణ గౌతమగోత్ర పవిత్ర గౌరనామాత్య పౌత్ర ,,రామయమంత్రి పుత్ర,సకల జన స్తోత్ర సంభావిత త్రిలోకభేది ప్రణీతంబైన హరి వంశము నందు ‘’సకలధర్మ సారాయంబు నందు ‘’కవి గౌరనమంత్రికి మనుమడు అయి ఉండచ్చునని బిరుదరాజు వారూహి౦చారు  .కాలం 1485 అయి ఉండచ్చు .శిదిలభాగం తర్వాత ఉన్న కందపద్యం ,పంచ చామరం  లలో శివ్వనమంత్రి శివపూజా దురంధరత్వం చెప్పాడు –

‘కం-శివపూజా పరిపూర్ణా-స్తవ జంగమ పాదపద్మసంసేవక ,స

ద్వివర  విహార ,మహామహ  –  కవి జన సన్మిత్ర తాపఘన సత్పుత్రా ‘’

పంచచామరం –‘’సదా సదాశివార్చనాది సారసాప్త తేజ ,దుర్మదా,మదాదినాగసింహ మానతస్దుర స్థిరా

న్వదాన్వదాను దానకర్ణ  పారిజాత జాత స౦-పదా  పదాభిరాన లోకపావనాంగ సంహృదా’’

రెండవ ఆశ్వాసం లో కృతి పతి గురించి –

‘’శ్రీ మల్లికార్జునార్పిత –ప్రేమాతిశయాను రాగ పృధ్వీజన సు –

త్రామ ,కరుణాపయోనిధి సీమాంతర  జయవిహార శివ్వగ భీరా ‘’

తృతీయాశ్వాసం చివర చెప్పినపద్యం బట్టి శివ్వ మంత్రి అసాధారణ ప్రతిభ కలవాడని  తెలుస్తుంది .అందులోని మాలిని పద్యంలో శివ్వన తల్లి మల్లమా౦బ అని తెలుస్తుంది .కవికీ శివ్వనమంత్రికి ఎలాటి సంబంధముందో తెలీదు .నాలుగవ ఆశ్వాసం లో ‘’పాండవులకు సకల ధర్మంబులు దెలుపుటయు ,వారి సన్నిధికి దూత  ఏ తెంచుటయు,కృష్ణుడు ద్వారక కేగుటయు అను కథలు గలవు ‘’అని చెప్పాడు కవి .

  వ్రాయసకాడు తన ఊరి పేర్లు కూడా చేర్చాడని ,తప్పులుంటే క్షమించమని విన్నపం కూడా చేశాడని రాజుగారన్నారు –

పెద్దలయివారు ప్రేమతో జూచియు –దిద్దరయ్య మీరు తిట్టబోక

సద్దు శాయకురయ్య జాగేలరా మొగిలి –గిద్దె రంగధామ  కీర్తి ధామా ‘’

‘’కాళిదాసుకవిత్వం కొంత, తనపైత్యం కొంత’’అన్నట్లు తయారు చేశాడు వ్రాయసకాడు .అతడు వెంకటేశం అనే వైష్ణవ నియోగి బ్రాహ్మణుడు .మెహబూబ్ నగర మండలం షాద్ నగరం తాలూకాలో మొగిలి గిద్దె గ్రామం ఉన్నదని,వ్రాసిన తేదీ 3-1-1646.అంటే గ్రంథంపుట్టాక 200 ఏళ్ళ తర్వాత వ్రాయసగాడు ఈ ప్రతిని రాశాడని ఆచార్య రాజుగారు చెప్పారు .

ఆధారం – ఆధారం -.–ఆచార్య బిరుదరాజు రామరాజుగారి ‘’చరిత్ర కెక్కని చరితార్ధులు ‘’-(విస్మృత కవులు –కృతులు )

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -22-5-19-ఉయ్యూరు

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

14-పొత్తపి వెంకటామాత్యుడు

14-పొత్తపి వెంకటామాత్యుడు

‘’నూట ఎనిమిది దివ్య తిరుపతుల సుబ్బరాయ శతకం ‘’రాసిన పొత్తపి వెంకటామాత్యుడు రాయలసీమకవి .అన్నీ సీసాలే .మొదటిపద్యం చివర –మహితరోపాయ ధూర్జటి మతః విదేయ –సూర్య శతకోటి నిభకాయ సుబ్బరాయ ‘’అని ఉంది .ప్రారంభం లో అశ్వత్ధ నారాయణుడు .పెన్న జూటురి చేన్నరాయలను ,వజగిరి నృసిమ్హుని ,కోన రంగేశుని ,హోన్నూరి రాయని స్తుతించటం చేత  ఈ క్షేత్రాలన్నీ అన౦తపుర మండలం లో ఉండటం వల్లా కవి రాయలసీమ లోని అనంతపురం మండలం వాడై ఉంటాడని రాజుగారి అభిప్రాయం .2నుండి 108పద్యంవరకు 108 దివ్య తిరుపతుల   వర్ణన చేశాడు .109పద్యం లో తనగురించి చెప్పుకొన్నాడు –

‘’ముదితాత్ముడగు పెదముల్కి వెంగనకేను పౌత్రుండ ,హరితస గోత్రజుండ-అనఘ పొత్తపి చెన్నయామాత్య సూనుండ ,మహిత చారిత్రుడ,మానధనుడ

కామక్షమా౦బను  ఘనసాద్వి గర్భ జలధి చంద్రుడ ,మహా సరసి గుణుడ-సిరిమించు రాయల చెర్వు యబ్బారుడ?,ఘనుడ వెంకట నామకవి వరుడ

ధర్మ చరితుండ నిరతాన్న దాతవనుచు –నీకు మ్రొక్కెద నను బ్రోవు లోక వంద్య

మహితరోపాయ ధూర్జటి మతః విదేయ –సూర్య శతకోటి నిభకాయ సుబ్బరాయ ‘’.

కవి వంశంవారు పొత్తపి నుంచి వచ్చి అనంతపురం లో స్థిరపడ్డారు కనుక ఇంటిపేరు ‘’పొత్తపి ‘’అయింది .తాతపేరుకు ముందు పెదముల్కి ,తండ్రి పేరుముండు పొత్తపి, తన పేరుకు ముందు రాయల చెరవు ఊళ్ళ  పేర్లున్నాయి కనుక ‘’మూడుతరాలలో మూడు ఊళ్ళ చెరువు నీరు త్రాగి ఉంటారు ‘’అని చమత్కరించారు ఆచార్య రాజుగారు .110వ పద్యం లో ఈ కృతికి తనను ప్రోత్సహించిన వారి గురించిరాశాడుకవి .కవి శైలీ రమ్యతకు  ఒక పద్యం-

‘’వినయ భక్తి స్థానమున భుక్తినొసగెడు దేవుని నెదనెంచి దిగులు బూని –సారంగముల రెంటి సారంగమున గూర్చి సారంగధరు జూచి సరసుడనుచు

పండు వెన్నెలలోనిపండు వెన్నెలగాంచి పండు వెన్నెలగల బయలు బట్టి

పరితాపమందక  పరితాపమును దీర్చి పరితాపహరు గురు ప్రస్తుతించి

జ్ఞానమార్గంబు దెలిసిన మానవుండు –అధికుడన మించి సత్పథ మందకున్నె

మహితరోపాయ ధూర్జటి మత విదేయ –సూర్య శతకోటి నిభకాయ సుబ్బరాయ’’.

‘’తత్వావతార దశకం ‘’అనే పద్యం సౌరు గమనిద్దాం –

‘’శ్రీమద్వరంబున చెన్నొందుగుణనాథు నేవేళ నాత్మలో నెన్నికొనుచు –అల మచ్చెమై నీటి కెదురెక్కవలెగాని,మూపున పెనుగొండ మోవరాదు

ఘోణియై ముస్తెను గోరాడవలె గాని ,దిగు లొ౦దగా నోరు దెరువరాదు-దీనత నొక్కరి తిరియ గావలె గాని తెంపున నృపతుల  ద్రుంపరాదు

కట్టవలెగాని రోకట   గొట్టరాదు – ఉండవలెగాని కత్తి మెండొడ్డ రాదు

మహితరోపాయ ధూర్జటి మతః విదేయ –సూర్య శతకోటి నిభకాయ సుబ్బరాయ’’

ఇందులో చక్కని వ్యాజస్తుతి కనిపిస్తోంది కృష్ణాజిల్లా కాసులపురుషోత్తమకవి గుర్తుకొస్తాడు .

ఆధారం – ఆధారం -.–ఆచార్య బిరుదరాజు రామరాజుగారి ‘’చరిత్ర కెక్కని చరితార్ధులు ‘’-(విస్మృత కవులు –కృతులు )

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -21-5-19-ఉయ్యూరు

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

13-ఏదుట్ల శేషాచలుడు

చదవడం కొనసాగించండి

Posted in అవర్గీకృతం | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

ఇజ్రాయిల్ ఏకైక మహిళా ప్రధాని గోల్డా మీర్ –

బాల్యం నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలు:

1898 మే నెల 3వ తేదీ న జన్మించిన’’ గోల్డా మాబో విచ్ ‘’ఆనాటి రష్యా సామ్రాజ్యం లో, నేటి యుక్రెయిన్ లో బ్లూమ్ నీడిచ్ ,మాషే మాటోవిచ్ దంపతులకు జన్మించింది .కార్పెంటర్ అయిన తండ్రి ఉద్యోగాన్వేషణలో 1903లో అమెరికాలోని న్యూయార్క్ సిటీ కి , తర్వాత మిల్ వాకీ సిటీ కి చేరి రెండేళ్ళు బాగా కస్టపడి డబ్బు సంపాదించి కుటుంబాన్ని తెచ్చుకొన్నాడు తల్లి గ్రోసరి దుకాణాన్ని చూసుకొనేది .గోల్డా ఆమెకు సాయం చేసేది .1906నుండి 1912 వరకు ఫోర్త్ స్ట్రీట్ గ్రేడ్ స్కూల్ లో చదివింది .స్టూడెంట్ లీడర్ గా ఉంటూ తోటి విద్యార్ధులు పుస్తకాలు కొనుక్కోవటానికి నిధి సేకరించి అందజేసింది .’’అమెరికన్ య౦గ్ సిస్టర్స్ అసోసియేషన్ ‘’స్థాపించి ,ఒక హాలు అద్దెకు తీసుకొని సభలు సమావేశాలు జరిపింది .తన క్లాస్ కు ‘’వాలడి క్టేరియన్’’గా గ్రాడ్యుయేట్ అయింది .

చదువుతోపాటు ఉద్యోగం –సామాజిక దృక్పధం:

14 వ ఏట గోల్డా ‘’నార్త్ డివిజన్ హైస్కూల్’’ లో చేరి చదువుతూ ,మిల్ వాకీ పబ్లిక్ లైబ్రరీ వంటి ప్రసిద్ధ సంస్థలలో పార్ట్ టైం ఉద్యోగమూ చేసింది .తల్లికి గోల్డా ను చదువు మానిపించి పెళ్లి చేయాలని ఉండేది .కాని ఇష్టం లేని గోల్డా పెళ్లి అయిన అక్క షెనా కార్న్ గోల్డ్ తో కలిసి డెన్వర్ కొలరెడో లో ఉండటానికి ట్రెయిన్ టికెట్లు కొని వెళ్లి పోయింది . అక్కా, చెల్లెలు తమ మేధస్సును ఇతరులతో పంచుకొంటూ సాయంకాలాలు గడిపేవారు .జియోనిజం ,సాహిత్యం, స్త్రీ ల వోటు హక్కు ,ట్రేడ్ యూనియన్ వంటి సమస్యలపై మీర్ నిస్సంకోచంగా తన స్థిర అభిప్రాయాలు తెలియబర చేది .ఆమె అభిప్రాయాలను అందరూ మన్ని౦చేవారు .తనజీవితాన్ని తీర్చి దిద్దింది డెన్వర్ లో గడిపిన రోజులే అని గోల్డా చెప్పింది .

లేబర్ జియోనిజం పై ఆసక్తి –వివాహం:

1913లో మళ్ళీ నార్త్ డివిజన్ హైస్కూల్ కు వచ్చి 1915లో గ్రాడ్యుయేట్ అయింది గోల్దామీర్ .య౦గ్ పావోల్ జియాన్ లో క్రియా శీలకపాత్ర పోషిస్తూ చివరికి సోషలిస్ట్ జియోనిజం లో చేరింది .మిల్వాకీ లోని స్టేట్ నార్మల్ స్కూల్ లో చేరి ‘’ఇద్ధిష్ స్పీకింగ్ ఫోక్స్ స్కూల్ లో లేబర్ జియోనిజం లో ముఖ్య పాత్ర పోషించింది .మోరిస్ డేయార్సన్ తో సన్నిహిత౦ గా మెలగి లేబర్ జియానిస్ట్ కు అంకితభావంతో పని చేస్తూ మిల్వాకీ పబ్లిక్ లైబ్రరీ లో పార్ట్ టైం ఉద్యోగం చేసింది . మేరిస్ ను తామిద్దరం ఇజ్రాయిల్ లో స్థిరపడటానికి ఒప్పించి గోల్డా అతనిని 1917లో పెళ్లి చేసుకొన్నది .అమెరికా మొదటి ప్రపంచయుద్ధం లో చేరటంవలన ఇజ్రాయిల్ వెళ్ళే అవకాశం ఆగిపోయి ,అమెరికాలోనే ఉంటూ దేశమంతా తిరుగుతూ పోల్ జియాన్ యాక్టి విటీస్ నిధి కోసం తీవ్రంగా కృషి చేసి విజయం సాధించింది .

పాలస్తీనా రాజకీయం –ఉద్యోగ సోపానం:

గోల్డా మీర్ దంపతులు 1921లో పాలెస్తీనా లో స్థిరపడ్డారు. వీరిద్దరితోపాటు ఆమె సోదరి శయనా కూడా వచ్చింది . బ్రిటిష్ మాండేట్ పాలస్టైన్ లో గోల్డా దంపతులు కిబ్బూజ్ లో చేరారు .అక్కడ వాళ్ళపని ఆల్మండ్ లను కోయటం ,మొక్కలు నాటటం ,వంటపని ,గుడ్ల పని చేయటం .ఆమె శక్తి సామర్ధ్యాలు గుర్తించి ఆమెను హిస్ట్రా డట్ అనే జనరల్ ఫెడరేషన్ లేబర్ కు ప్రతినిధిని చేశారు .1924లో దీన్ని వదిలి టెల్ అవైవ్ కు దంపతులు చేరి ఒకకొడుకు ఒక కూతురు లకు జన్మనిచ్చారు .1928లో గోల్డా వర్కింగ్ వుమెన్ కౌన్సిల్ సెక్రెటరి అయింది .దీనివలన 1932-34వరకు రెండేళ్ళు సంతానం తో అమెరికాలో ఆమె ఉండాల్సి వచ్చింది .భర్త జెరూసలెం లో ఉండి పోయాడు .ఇలా విడిపోయిన ఆ భార్యా భర్తలు తిరిగి కలుసుకోలేదు. కానీ విడాకులు తీసుకోనూ లేదు.1951లో మోరిస్ చనిపోయాడు .

రాజకీయ సోపానం:

1934లో అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చాక గోల్డా మీర్ ‘’హిస్ట్రా డట్’’ఎక్జి క్యూటివ్ కమిటీలో చేరి క్రమంగా ఎదుగుతూ పొలిటికల్ డిపార్ట్ మెంట్ హెడ్ అయింది .ఇందులో పొందిన శిక్షణ ఆమె భవిష్యత్ నాయకత్వానికి గొప్ప ఆసరా అయింది.1938లో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ రూజ్ వెల్ట్ 32దేశాల ప్రతినిధులతో ఏర్పాటు చేసిన ఈవియన్ కాన్ఫరెన్స్ కు పాలస్తీనా తరఫున జ్యూయిష్ పరిశీలకు రాలిగా హాజరై, ఐరోపా యూదుల దయనీయ స్థితి గతులను వివరించి , ఆ దేశాలు యూదు శరణార్ధులను ఎందుకు అనుమతించటం లేదని తీవ్రమైన ఆవేశంతో ప్రశ్నించింది .డొమెనికన్ రిపబ్లిక్ మాత్రం ఒక లక్షమంది శరణార్ధులకు అనుమతించింది .ఆ సమావేశ ఫలితం సంతృప్తి గా లేదని విలేఖరులతో చెబుతూ గోల్డా ‘’నేను బతికి ఉన్నంతకాలం నా పాలస్తీనా ప్రజలకు ఇక సానుభూతి వచనాలు సహించను ‘’అని మొండి ధైర్యం తో తెగేసి చెప్పింది .

యూదుల వాణి:

1946లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పాలస్తీనాలో జియోనిస్ట్ ఉద్యమం పై తీవ్రంగా విరుచుకు పడింది ఈషువ్ అంటే బ్లాక్ షబ్బాత్ సభ్యులను మోషే షెర్రత్ తో సహా వందలాది మందిని అరెస్ట్ చేసింది .గోల్డా మీర్ జ్యూయిష్ ఏజెన్సీ కి చెందిన పొలిటికల్ డిపార్ట్ మెంట్ క్రియా శీలక హెడ్ గా బాధ్యతలు తీసుకొని యూదుల సమస్యలను ప్రపంచం దృష్టికి తెచ్చింది .పాలస్తీనా యూదులకు ,బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మధ్య చర్చలు జరగటానికి ముఖ్య ప్రాతినిధ్యం వహించింది .షర్రాత్ విడుదలైనతర్వాత గొల్డాను పొలిటికల్ హెడ్ గా ఉంచి ,అమెరికా వెళ్లి ‘’యు యెన్ పార్టిషన్ ప్లాన్ ‘’తో చర్చలు జరిపాడు .

1948 జనవరిలో జ్యూయిష్ ఏజెన్సీ ట్రెజరర్ కు ఇజ్రాయిల్ కు అమెరికన్ జ్యూయిష్ కమ్యూనిటి నుంచి ఏడు లేక ఎనిమిది మిలియన్ల డాలర్ల ఆర్ధిక సాయం మాత్రమే అందే వీలుంటుంది అని తెలియజేశారు .గోల్డా మీర్ అమెరికా వెళ్లి విస్తృతంగా పర్యటించి, అందరినీ భాగస్వాములను చేసి 50,000,000, డాలర్లు సాధించి ,ఆడబ్బుతో యూరప్ యువకులకు ఆయుధాలు కొనుగోలు చేయించింది ఇది ఆమె సాధించిన చారిత్రాత్మక విజయం అని పత్రికలు పతాక శీర్షికలతో రాశాయి .1948 మే 10న ఇజ్రాయిల్ సాధికారంగా ఏర్పడటానికి నాలుగు రోజులముందు గోల్డామీర్ ఆరబ్ మహిళా వేషం లో అమ్మాన్ లో జోర్డాన్ రాజు అబ్దుల్లాతో సమావేశమై యూదులపై దాడి చేయటానికి ఇతర ఆరబ్బు దేశాలతో చేతులు కలపవద్దని కోరింది .ఆయన ఇజ్రాయిల్ దేశం ఏర్పాటుపై ప్రకటనకోసం తొందరపడ వద్దని సలహా ఇచ్చాడు .దీనికి ఆమె ‘’ఇప్పటికి 2 వేల సంవత్సరాలనుంచి ఇజ్రాయిల్ దేశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం .ఇది తొందరపాటా ?’’అని ఎదురు ప్రశ్న వేసింది .ఇజ్రాయిల్ స్వాతంత్ర యుద్ధం మొదలవటానికి ముందు ఆరబ్బులంతా దేశం విడిచి వెళ్లి పోవాలని అల్టిమేటం ఇచ్చింది .

ఇజ్రాయిల్  ప్రకటన:

1948మే14 న ‘’ఇజ్రేలి డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ‘’పత్రం పై గోల్డా మీర్ తోపాటు 24 మంది ప్రముఖులు సంతకాలు చేసి విడుదల చేశారు .ఈ సందర్భంగా ‘’నిజమైన నా ప్రజలు నిజంగా ఈపని చేస్తున్నారా అని ఆశ్చర్య పడుతున్నాను ‘’అన్నది గోల్డా . ఆ మర్నాడే సరిహద్దు దేశాల సైన్యాలు ఇజ్రాయిల్ పై దాడి ప్రారంభించాయి .ఇదే ‘’1948 ఆరబ్ –ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం ‘’గా చరిత్రకెక్కింది .ఆసైన్యాన్ని దీటుగా ఎదుర్కొని ,ఇజ్రాయిల్ ప్రజలను సంఘటితపరచి యుద్ధానికి పరి సమాప్తి పలికింది .

మంత్రి పదవి –రష్యా ప్రజల అపూర్వ స్వాగతం –కరెన్సీ నోటు పై గోల్డా బొమ్మ:

మొదటి ‘’ఇజ్రాయిలి పాస్ పోర్ట్ ‘’పొంది గోల్డా మీర్ ఇజ్రాయిల్ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేబట్టి1948 సెప్టెంబర్ 2నుంచి 1949మార్చి వరకు ఉన్నది .ఆయుధ సేకరణకు రష్యాతో సంబందాలు అవసరం అని భావించి స్నేహ హస్తం చాచింది .రష్యా నియంత స్టాలిన్ కూడా అనుకూలంగా స్పందించాడు .తర్వాత హిబ్రూ భాష నిషేధం ,యూదుల సంస్థలపై నిషేధం పెట్టిన రష్యాతో మైత్రి తెగ తె౦పులయింది .ఈ కొద్దికాలం లోనే గోల్డా మాస్కో వెళ్లి రోష్ హసన్నా ,యాం కిప్పూర్ సమావేశాలలో పాల్గొన్నది .వేలాది రష్యన్ యూదులు ఆమె పేరు స్మరిస్తూ వీధులలో స్వాగతం పలికారు .ఇజ్రాయిల్ దేశం 10,000ల షెకెల్ బాంక్ నోటు పై ఒకవైపు ఆమె బొమ్మ ,రెండవ వైపు ఆమెకు స్వాగతం పలికిన రష్యా ప్రజల బొమ్మతో ముద్రించి 1984నవంబర్ లో విడుదల చేసి ఆమెకు అత్యధిక గౌరవం కలిగించింది .

ప్రజా సేవలో పునీతం:

1949లో KNESETకు మపాల్ ప్రతినిధిగా ఎన్నికై 1974వరకు 25ఏళ్ళు గొల్డామీర్ సేవలందించింది .1949నుంచి 1965వరకు లేబర్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేబట్టి విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది .శరణార్ధులను జాతీయ పౌరులుగా తీర్చి దిద్దింది .రోడ్డు గృహ నిర్మాణాలకు భారీ ప్రాజెక్ట్ లను నిర్వహించింది .ఆ కాలం లో 2లక్షల అపార్ట్ మెంట్ లు ,30వేల గృహాలను నిర్మించి ఇచ్చింది .అనేక వ్యవసాయ ,కర్మాగార అభి వృద్ధి కార్యక్రమాలు స్కూళ్ళు కాలేజీలు హాస్పిటల్స్ రోడ్లనిర్మాణ౦ చేసింది .1954లో నేషనల్ ఇన్స్యూ రెన్స్ చట్టం తెచ్చి ప్రజలకు సాంఘిక భద్రత కల్పించింది .1955లో బెన్ గున్యాన్ ప్రోద్బలంతో టెల్ అవైవ్ కు మేయర్ గా పోటీచేసి ఆడవారికి పదవేమిటి అనుకొన్న మఠాధిపతుల ఆహ౦కారానికి బలై, రెండే రెండు వోట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది .

సమర్ధ విదేశాంగమంత్రి:

1956లో ప్రధాని డేవిడ్ బెన్ గున్యాన్ మంత్రివర్గం లో విదేశీ వ్యవహారాలమంత్రిగా గోల్డా మీర్ సమర్ధవంతంగా పని చేసింది .ఆమెకు ము౦దు పనిచేసిన మోషే షెరాట్ ఆదేశం ప్రకారం విదేశే వ్యవహార శాఖలో పని చేసే వారంతా హిబ్రూ ఇంటి పేరు తప్పక పెట్టుకోవాలనే నియమం తో గోల్డా తన మేయర్సన్ ఇంటిపేరు ను’’ సంక్షిప్తం చేసి ‘’మీర్ ‘’గా మార్చుకొన్నది .దేశాన్ని తీర్చి దిద్దుకొనే నేర్పు ఇజ్రాయిల్స్ కు ఉన్నదని ఆఫ్రికన్ లకు ఇజ్రాయిల్ ఒక రోల్ మోడల్ గా ఉంటుందని తన చర్యలద్వారా చాటి చెప్పింది .విదేశ వ్యవహారాల మంత్రిగా బాధ్యతలు చేబట్ట గానే సూయజ్ కాలువ సమస్య తీవ్రమై౦ది .ఇదే రెండవ ఆరబ్ –ఇజ్రాయిల్ యుద్ధంగా మారింది .1956ఇజ్రాయిల్ ఈజిప్ట్ పై దాడి చేసింది .త్రైపాక్షిక సమావేశాలలో అంతర్జాతీయంగానూ సమస్య పరిష్కారానికి ఇజ్రాయిల్ తరఫున నిలిచి తనవాణి వినిపించింది .

ఇజ్రాయిల్ తొలి ప్రధాని గోల్డా మీర్:

1957అక్టోబర్ 29న సమావేశ మందిరంలో ఉండగా శత్రువులు వేసిన మిల్స్ బాంబ్ కు మీర్ పాదానికి కొద్దిగా దెబ్బతగిలింది .గున్యాన్, మోషే కార్మెల్ లు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు . యూదులకు అండగా నిలిచినందుకు 1958లో 12వపోప్ పయస్ పాల్ కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది .1960లో లి౦ఫామా వ్యాధి సోకింది .లేవి ఎష్కోల్ అకస్మాత్తుగా మరణించగా పార్టీ గోల్డా మీర్ ను ప్రధానమంత్రిగా ఉండమని ఆదేశించగా ఇజ్రాయిల్ దేశానికి తొలి ప్రధానిగా గోల్డా మీర్ 17-3-1969 బాధ్యతలు చేబట్టి,1974వరకు అయిదేళ్ళు సమర్ధవంతంగా పాలించింది .జనరల్ ఎన్నికలలో తనపార్టీకి అఖండ విజయం చేకూర్చి రికార్డ్ సృష్టించింది .1969-70కాలం లో రిచర్డ్ నిక్సన్ ,6వ పోప్ పాల్ విల్లీబ్రాంట్ వంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ నాయకులతో సమావేశాలు జరిపింది .అమెరికా ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికను ఆమోదించి యుద్ధానికి స్వస్తిపలికింది . 1973ఫిబ్రవరి 28 వాషింగ్టన్ లో హెన్రి కిసింజర్ చేసిన శాంతి ప్రపోజల్ ‘’సెక్యూరిటీ వర్సెస్ సావేరినిటి ‘’ ని అంగీకరించింది

1972లో మూనిచ్ ఒలింపిక్స్ లో జరిగిన దారుణ హత్యాకాండ కు బాధ్యులైనవారిపై తీవ్ర చర్యలు తీసుకోవాలని మీర్ కోరింది .1970లో 2లక్షల రష్యన్ యూదులను ఇజ్రాయిల్ కు వెళ్ళిపొమ్మని ఆదేశించగా వారు ఆస్ట్రియా నుండి ఇజ్రాయిల్ కు బయల్దేరగా కొందరిపై ఆంక్ష విధిస్తే , వారి విడుదలకై పోరాడింది .1973లో గోలన్ హైట్స్ పై సిరియన్ సైన్యాలు దాడి చేస్తాయని తెలిసి యుద్ధ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందని భయపడే తరుణంలో6రోజుల యాం కిప్పూర్ వార్ తర్వాత చాకచక్యంగా వ్యవహరించి యుద్ధ ప్రమాదం తప్పించింది .అప్పుడు ఆమెకు అండగా నిలిచింది ఒంటి కన్నున్న ఇజ్రాయిల్ రక్షణ మంత్రి మోషే డయాన్ . పదవీ కాంక్ష లేని ప్రధాని.

1973 డిసెంబర్ ఎన్నికలలో మీర్ పార్టీ ఘనవిజయం సాధించింది .కాని గోల్డామీర్ 1974ఏప్రిల్ 11న ‘’ అయిదేళ్ళు సుదీర్ఘ కాలం ప్రధానిగా ఉన్నాను .ప్రజాసేవలో సంతృప్తి చెందాను .ఇక చాలు ‘’అని చెప్పి రాజీనామా చేసింది .ఆమె స్థానం లో రాబిన్ ప్రధాని అయ్యాడు .1975లో మీర్ తన స్వీయ జీవిత చరిత్ర ‘’మైలైఫ్ ‘’రాసి ప్రచురించింది .1977లో ఈజిప్ట్ ప్రధాని అన్వర్ సాదత్ ఇజ్రాయిల్ ను మొట్ట మొదటిసారి సందర్శింఛి చరిత్ర సృష్టించాడు .

గోల్డా మీర్ శక సమాప్తి:

8-12-1979న 80 ఏళ్ళ వయసులో లి౦ఫటిక్ కేన్సర్ వ్యాధితో ఇజ్రాయిల్ తొలి, చివరి మహిళా ప్రధాని , ‘’యూదుల స్వరపేటిక’’,,’’ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇజ్రాయిల్ పాలిటిక్స్ ‘’ప్రపంచం లోనే మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధాని గోల్డా మీర్ మరణించింది .ఈమె తర్వాత బ్రిటన్ కు మార్గరెట్ థాచర్ ,శ్రీలంకకు సిరిమావో బండారు నాయకే ,ఇండియాకు ఇందిరాగాంధీ ప్రధానులయ్యారు .వీరికి మార్గ దర్శకురాలు గోల్డా మీర్ .

1974లో అమెరికన్ మదర్స్ గోల్డా మీర్ కు ‘వరల్డ్ మదర్ ‘’అవార్డ్ ఇచ్చి సత్కరించారు .ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటి 1974లో జేమ్స్ మాడిసన్ అవార్డ్ ఇచ్చి గౌరవించింది .1975లో ఇజ్రాయిల్ ప్రభుత్వం ఆమె దేశానికి ,సమాజానికి చేసిన సేవలకు గాను అత్యుత్తమమైన ‘’ఇజ్రాయిల్ అవార్డ్ ‘’అందజేసి సన్మానించింది .ఆమె సేవలను ‘’ది బెస్ట్ మాన్ ఇన్ ది గవర్న్ మెంట్ ‘’అని గొప్పగా చెప్పుకొంటారు . ‘’గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిల్ జ్యూయిష్ పీపుల్ ‘’అని గోల్డా మీర్ ను సంస్మరిస్తారు .ఇజ్రాయిల్ ప్రజల మనసులలో ఆమె చిరస్థాయిగా నిలిచి పోయింది .

-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Posted in అనువాదాలు, అవర్గీకృతం, ఆరోగ్యం | వ్యాఖ్యానించండి

విజయావారి సాంఘిక మాయాబజార్ -గుండమ్మకథ

విజయావారి సాంఘిక మాయాబజార్ -గుండమ్మకథ

చదవడం కొనసాగించండి

Posted in సమీక్ష | వ్యాఖ్యానించండి

12-సర్వజ్ఞ పద్మనాయక భూపాలుడు

12-సర్వజ్ఞ పద్మనాయక భూపాలుడు

అత్తాను రామానుజా చార్యుని ;;శ్రీ రుక్మిణి కురవంజి ‘’తాళపత్ర గ్రంధం లోనే సర్వజ్ఞ పద్మనాయక భూపాలుని ‘’సారంగధర చరిత్ర –యక్షగానం ‘’కూడా ఉందట .కులం ,పదవులు , బిరుదాలు మాత్రమె కావ్యం లో ఉన్నాయి.సర్వజ్న బిరుదు ఇద్దరు ముగ్గురులకు ఉంది .చాలాశిధిలంగా ఉన్న గ్రంధం చదవటానికి ఇబ్బంది గా ఉందని బిరుదరాజు గారువాచ .కంట్లో వత్తులు వేసుకొని ప్రతి అక్షరాన్నీ కొన్ని వారాలు చదివారట రాజుగారు .ఇక్కడ మనకు వ్యాఖ్యాన చక్రవర్తి మల్లినాధసూరి పడిన కస్టాలు గుర్తుకొస్తాయి .ఆయన కంటి రెప్పలకు దారాలు వాటికి చివర రాళ్ళు కట్టుకొని సంస్కృతకావ్య వ్యాఖ్యానం రాశాడు చివరి రోజుల్లో.

ఆటతాలం లో –శ్రీ విభుని బూజించి వాక్పతి ——యెపుడు-నవని పార్వతీశ్వరు ప్రస్తుతి౦తున్

విఘ్న రాజుకు మొక్కి —-వాగ్వితతి నిర్విఘ్నముగ శ్రీ యక్ష —వేడుకొందున్’’

వ్యాసభట్టార్యు  వాల్మీకి మదిని గొలిచి –ఆశుగ బ్రహ్మాది మునులకు నా౦జనేయు

పూని దత్తిలచరన కోహల క్రుంగవాజి ల –గాన శాస్త్ర ప్రబంధ  కర్తల కరుణ వడసి

తివిరి బాణమయూరుల చిత్తమున నిలిపి తక్కిన కవి వరేణ్యుల కెల్ల’’

తర్వాత ద్విపదల పేరిటఉన్న పంక్తులున్నాయి .తర్వాత వచనం ఉన్నది –ధనకనక వస్తు వాహన సమృద్ధి వడసి —నిత్యమై విజయలక్ష్మి గలిగి —-లక్ష్మి పరిపూర్ణమై ‘’

కవి తాను ‘’కాచమ దేవి గారాల సుతుడను ‘’అని చెప్పుకొన్నాడు .గురువుఆచార్య మణి భట్టరు ,కోరుకొండకు చెందిన పరాశరభాట్టరే  మణిభట్టరు అంటారు రాజుగారు .శ్రీశైలానికి ఉత్తరానున్న ఉమామహేశ్వరమే కవి చెప్పిన ఉమాచలం అన్నారు .

తలవరులమాటలను ఉత్కళికలో రాశాడు –‘’ఉభయకుల పావనుడగా ఉద్భవించి –పరగిన శుభ గుణోజ్వల సజ్జనుడ రాసుతుడ—అయ్య ఇదిగోరాజు  మనసు లరసి చూసి –పోయిరి చయ్యనను పయనంబుగావలె సజ్జనుడా ‘’

ఇది యక్షగానం అవునోకాదో, కవి  సర్వజ్ఞుడు రేచర్ల వంశంవాడో కాదో ఇంకా తేలాల్సిన విషయం అన్నారు బిరుదరాజు వారు .ఇంత శ్రమపడి ఈ కృతి విషయాన్ని లోకానికి అందించిన  ఆచార్య బిరుదరాజువారికి తెలుగుజాతి ఏమిచ్చి ఋణం తీర్చుకోగలదు ?

ఆధారం – ఆధారం -.–ఆచార్య బిరుదరాజు రామరాజుగారి ‘’చరిత్ర కెక్కని చరితార్ధులు ‘’-(విస్మృత కవులు –కృతులు )

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -19-5-19-ఉయ్యూరు

 

 

 

 

 

 


 

I’m protected online with Avast Free Antivirus. Get it here — it’s free forever.
Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

5 of 14,582 25 వేల ఏళ్ళ క్రిందటి నోమాడిక్తెగకు చెందిన మానవ అస్థిపంజరం రష్యాలో దొరికింది

Large Mound in Russia Reveals 2,500-Year-Old Skeletons of Elite Nomadic Tribesmen…And a Horse Head

A farmer in Russia has uncovered the remains of three elite members of a nomadic tribe from 2,500 years ago. A horse’s skull and harness were found buried alongside one of the individuals.

Three 2,500-year-old burials of elite members of a group known as the Sarmatians have been discovered within a kurgan (a large mound) in a village called Nikolskoye located northwest of the Caspian Sea in Russia.

The three skeletons were discovered inside the remains of wooden coffins within the kurgan. [See Photos of the Burials and Skeletons from the Nomadic Tribe]

Though the kurgan had been robbed in ancient times, many artifacts such as weapons, gold jewelry and household items (such as a bronze cauldron) were discovered near the coffins, according to two Russian language statementsreleased by the Astrakhan regional government.

The three burials date back to a time when the Sarmatians flourished in the region. This nomadic group thrived in southern Russia, before moving into eastern and central Europe while fighting wars against other ancient peoples such as the Scythians, Romans and Goths.

Rustam Mudayev discovered the kurgan after noticing a bronze cauldron while working on a farm. Mudayev reported the discovery to authorities, and a team led by Georgiy Stukalov, an archaeologist at the Astrakhan State Museum, excavated the site.

Excavation of the kurgan and analysis of the remains is ongoing. They have yet to determine how the individuals died or their gender and age.

Kurgans have frequently popped up throughout Russia and neighboring countries over the last century; they often contain the burials of elite members of ancient groups.

Archaeological remains from the newly found kurgan are being taken to the Astrakhan State Museum, the statements said.

image.png
I’m protected online with Avast Free Antivirus. Get it here — it’s free forever.
Posted in సైన్స్ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి