మా అన్నగారు కీ .శే .గబ్బిటలక్ష్మీనరసింహ శర్మగారి కుమారుడు గబ్బిట రామనాధబాబు ఉయ్యూరు వి.ఆర్ కె.ఎం.హైస్కూల్ లో ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్ గా 35ఏళ్ళు పని చేసిపదవీ విరమణ చేసిన సందర్భంగా 23-4-19 మంగళవారం ఉదయం ఆ విద్యా కుటుంబం చేసిన ఘనసత్కారం ,వీడ్కోలు అభినందనసభ చిత్రాలు –

మా అన్నగారు కీ .శే .గబ్బిటలక్ష్మీనరసింహ శర్మగారి కుమారుడు గబ్బిట రామనాధబాబు ఉయ్యూరు వి.ఆర్ కె.ఎం.హైస్కూల్ లో ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్ గా 35ఏళ్ళు పని చేసిపదవీ విరమణ చేసిన సందర్భంగా 23-4-19 మంగళవారం ఉదయం ఆ విద్యా కుటుంబం చేసిన ఘనసత్కారం ,వీడ్కోలు అభినందనసభ చిత్రాలు –

 

Posted in సమయం - సందర్భం | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శతవసంతాల శ్రీ సూర్య రాయ నిత్యానంద గ్రంథాలయం-పిఠాపురం -ఏప్రిల్ రమ్యభారతిలో నా రచన

శతవసంతాల శ్రీ సూర్య రాయ నిత్యానంద గ్రంథాలయం-పిఠాపురం -ఏప్రిల్ రమ్యభారతిలో నా రచన

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

భూ అయస్కాంత క్షేత్రం లో అకస్మాత్తు గా కంపనాలు -లైవ్ సైన్స్

Turbulent Blobs in Earth’s Core May Explain Sudden Jerks in the Magnetic Field

Turbulent Blobs in Earth's Core May Explain Sudden Jerks in the Magnetic Field

This visualization of Earth’s core shows how turbulent waves (shown in red and blue) twist up the planet’s magnetic field lines (orange) into pockets of intense activity. This mysterious phenomenon is called a geomagnetic jerk.

Credit: Aubert et al./IPGP/CNRS Photo library

Earth’s magnetic shield defends our planet from the scourges of solar windand cosmic radiation, making life on our planet possible. But every 10 years or so, it can be a real jerk.

“Geomagnetic jerks” are abrupt changes in the strength of Earth’s magnetic field. While some variations in this field are expected to occur gradually, over hundreds to thousands of years, these sudden wobbles in intensity last only a few years at most, and may only alter the Earth’s magnetism over specific parts of the world at a time. One of the first jerks documented, for example, briefly warped the field over Western Europe in 1969.

Since then, a new jerk has been detected somewhere in the world every 10 years or so, and scientists still don’t know what’s causing them. While many geomagnetic phenomena, including the northern and southern lights, result from electrified solar wind bashing into Earth’s magnetosphere, the jerks are thought to originate from deep inside our planet’s core, where the magnetic field itself is generated by the constant churn of liquid-hot iron. The exact mechanism of action, however, remains a mystery. [The 8 Biggest Mysteries About Planet Earth]

Now, a new study published today (April 22) in the journal Nature Geoscienceoffers a potential explanation. According to a new computer model of the core’s physical behavior, geomagnetic jerks may be generated by buoyant blobs of molten matter released from deep inside the core.

In the new study, the researchers built a computer model that painstakingly recreates the physical conditions of Earth’s outer core, and shows its evolution over several decades. After the equivalent of 4 million hours of calculations (sped up thanks to a French supercomputer), the core simulation was able to generate geomagnetic jerks that closely aligned with actual jerks observed over the last few decades.

These simulated jerks jiggled the magnetosphere every 6 to 12 years in the model — however, the events seemed to originate from buoyant anomalies that formed in the planet’s core 25 years earlier. As those blobs of molten matter approached the outer surface of the core, they generated powerful waves that rushed along magnetic field lines near the core and created “sharp changes” in the flow of liquid that governs the planet’s magnetosphere, the authors wrote. Eventually, these sudden changes translate into underfoot manifested as jerky disturbances in the magnetic field high above the planet.

“[Jerks] represent a major obstacle to the prediction of geomagnetic field behavior for years to decades ahead,” the authors wrote in their new study. “The ability to numerically reproduce jerks offers a new way to probe the physical properties of Earth’s deep interior.”

While it’s impossible to confirm this simulation’s results with actual observations of the core (it’s too hot and high-pressured to get anywhere near our planet’s center), having a model that can recreate historical jerks with high accuracy could be helpful in predicting the many jerks yet to come, the researchers wrote.

Knowing when the jerks are comingto expect a jerk could also help monitor and understand how theyits eaffects on other geodynamic processes. For example, is it possible, as one 2013 study in Nature suggested, that the jerks are harbingers of longer days? According to that studythose researchers, sudden changes in the fluid flow at Earth’s core may also alter the planet’s spin by the slightest bitdegree, actually adding an extra millisecond to the day every six6 years or so. Periods where Earth’s day lengthened seemed to correlate with several established instances ofwell-known jerks, the researchers reported.

If that’s true, and geomagnetic jerks are responsible for a slightly longer workday every few years, at least we know we’ve given them the right name.

Turbulent Blobs in Earth’s Core May Explain Sudden Jerks in the Magnetic Field

Turbulent Blobs in Earth's Core May Explain Sudden Jerks in the Magnetic Field

This visualization of Earth’s core shows how turbulent waves (shown in red and blue) twist up the planet’s magnetic field lines (orange) into pockets of intense activity. This mysterious phenomenon is called a geomagnetic jerk.

Credit: Aubert et al./IPGP/CNRS Photo library

Earth’s magnetic shield defends our planet from the scourges of solar windand cosmic radiation, making life on our planet possible. But every 10 years or so, it can be a real jerk.

“Geomagnetic jerks” are abrupt changes in the strength of Earth’s magnetic field. While some variations in this field are expected to occur gradually, over hundreds to thousands of years, these sudden wobbles in intensity last only a few years at most, and may only alter the Earth’s magnetism over specific parts of the world at a time. One of the first jerks documented, for example, briefly warped the field over Western Europe in 1969.

Since then, a new jerk has been detected somewhere in the world every 10 years or so, and scientists still don’t know what’s causing them. While many geomagnetic phenomena, including the northern and southern lights, result from electrified solar wind bashing into Earth’s magnetosphere, the jerks are thought to originate from deep inside our planet’s core, where the magnetic field itself is generated by the constant churn of liquid-hot iron. The exact mechanism of action, however, remains a mystery. [The 8 Biggest Mysteries About Planet Earth]

Now, a new study published today (April 22) in the journal Nature Geoscienceoffers a potential explanation. According to a new computer model of the core’s physical behavior, geomagnetic jerks may be generated by buoyant blobs of molten matter released from deep inside the core.

In the new study, the researchers built a computer model that painstakingly recreates the physical conditions of Earth’s outer core, and shows its evolution over several decades. After the equivalent of 4 million hours of calculations (sped up thanks to a French supercomputer), the core simulation was able to generate geomagnetic jerks that closely aligned with actual jerks observed over the last few decades.

These simulated jerks jiggled the magnetosphere every 6 to 12 years in the model — however, the events seemed to originate from buoyant anomalies that formed in the planet’s core 25 years earlier. As those blobs of molten matter approached the outer surface of the core, they generated powerful waves that rushed along magnetic field lines near the core and created “sharp changes” in the flow of liquid that governs the planet’s magnetosphere, the authors wrote. Eventually, these sudden changes translate into underfoot manifested as jerky disturbances in the magnetic field high above the planet.

“[Jerks] represent a major obstacle to the prediction of geomagnetic field behavior for years to decades ahead,” the authors wrote in their new study. “The ability to numerically reproduce jerks offers a new way to probe the physical properties of Earth’s deep interior.”

While it’s impossible to confirm this simulation’s results with actual observations of the core (it’s too hot and high-pressured to get anywhere near our planet’s center), having a model that can recreate historical jerks with high accuracy could be helpful in predicting the many jerks yet to come, the researchers wrote.

Knowing when the jerks are comingto expect a jerk could also help monitor and understand how theyits eaffects on other geodynamic processes. For example, is it possible, as one 2013 study in Nature suggested, that the jerks are harbingers of longer days? According to that studythose researchers, sudden changes in the fluid flow at Earth’s core may also alter the planet’s spin by the slightest bitdegree, actually adding an extra millisecond to the day every six6 years or so. Periods where Earth’s day lengthened seemed to correlate with several established instances ofwell-known jerks, the researchers reported.

If that’s true, and geomagnetic jerks are responsible for a slightly longer workday every few years, at least we know we’ve given them the right name.

Originally published on Live Science.

, Senior Writer

Brandon Specktor writes about the science of everyday life for Live Science, and previously for Reader’s Digest magazine, where he served as an editor for five years. He grew up in the Sonoran Desert, but believes Sonoran hot dogs are trying way too hard.గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్

Posted in సైన్స్ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

ప్రొఫెసర్ శ్రీ ఎండ్లూరి సుధాకర్ గారి ఫోన్

సాహితీ బంధువులకు శుభకామనలు -ఇప్పుడే కవి ,విమర్శకులు తెలుగు శాఖాధిపతి ,”విహంగ”మహిళావెబ్ మాసపత్రిక సంపాదకురాలు ఇటీవలే స్వర్గస్తురాలైన  శ్రీమతి డా పుట్ల హేమలత గారి భర్త, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూని వర్సిటీలో తెలుగు శాఖలో ఉన్న డా ఎండ్లూరి సుధాకర్ గారు ఫోన్ చేసి తాను  రాజమండ్రి ఆదికవి నన్నయ యూని వర్సిటీ నుండి హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వ విద్యాలయానికి వచ్చి పని చేస్స్తున్నానని  రాజమండ్రికి నేను పంపిన -1- అణుశాస్త్రవేత్త డా ఆకునూరి రామయ్య 2- ప్రయోగాత్మక కాంతి పరిశోధన  పిత  డా పుచ్చా వెంకటేశ్వర్లు 3-దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు -2 అందాయని ఇవాళ హేమలత గారి సమాధి కార్యక్రమానికి రాజమండ్రి వచ్చామని చెప్పారు .”నాకే తెలియని శాస్త్ర వేత్తల గురించి అద్భుతంగా రాశారు మీరు . చదివాను చాలాబాగా రాశారు ధన్యవాదాలు .మీ సరసభారతి పుస్తకాలు ఉంటె నాకు పంపండి కేంద్రీయ విశ్వ విద్యాలయ గ్రంధాలయం లో పెట్టిస్తాను చాలా విలువైన పుస్తకాలు ఇలాంటి లైబ్రరీలలో తప్పక ఉండాల్సినవి .మీ శ్రమకు  ధన్యవాదాలు ”అని ఎంతో సహృదయంగా  సౌజన్యంగా మాట్లాడారు . తప్పకపుస్తకాలు పంపిస్తానని చెప్పారు .ఆయన రాజమండ్రిలోఉండగా హేమలతగారికి మూడు నాలుగు కాపీలు పంపేవాడిని ఆమె తానూ తీసుకొని నన్నయ యూని  వర్సిటీకి సుధాకర్ గారి ద్వారా అందజేసేవారు .చదివి ఆయనకూడా ఎప్పటికప్పుడు అభినందించేవారు .ఆయన కవిత్వం అంటే నాకు చాలాఇష్టం కూడా . జననాంతర  సౌహృదం అంటే ఇదేనేమో -దుర్గాప్రసాద్

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

స్త్రీ శక్తి ‘’పై సరసభారతి 31-3-19శ్రీ వికారి ఉగాది వేడుకలలో నిర్వహించిన కవిసమ్మేళన కవితలు -4(చివరిభాగం )

స్త్రీ శక్తి ‘’పై

సరసభారతి 31-3-19శ్రీ వికారి ఉగాది వేడుకలలో

నిర్వహించిన కవిసమ్మేళన కవితలు -4(చివరిభాగం )

విన్నపం –వచన కవితలలో ఎక్కడైనా కవిత పలచబడిందని ,పునరుక్తమైనదని నేను భావించిన చోట్ల,విషయానికి సంబంధం లేని చోట్ల  మార్పులు చేసి ,ధారకొనసాగి ,చిక్కబడేట్లు చేశాను .నా సాహసాన్ని మన్నించండి –దుర్గాప్రసాద్

26-లయన్ శ్రీ బందా వెంకటరామారావు –విజయవాడ -6281754709

ప్రమాద పధం లో స్త్రీ శక్తి

అరిషడ్వ ర్గాలున్న స్త్రీకి భవితవ్యం సున్నా

అత్తలు వదినలు కోడళ్ళు భార్యలు హద్దుమీరితే ప్రగతి శూన్యం

కుంతీ ,కైకా గర్భం అద్దెకిచ్చే అమ్మ

పేకాడే మహిళా పోగతాగుతూ  మందుకొట్టే మానినీ

ప్రమాదాత్మకపధం లో స్త్రీ శక్తులు.

సరస్వతి లక్ష్మి పార్వతీ వైదేహి శిరోమాణిక్యాలు 

 దుస్టు డైన కన్నకొడుకునే చంపిన సాత్రాజితి  ,

కౌరవా౦తాన్ని చూసి కేశ పాశం ముడేసుకొన్న ద్రౌపది

ఆదర్శప్రాయ మహిళా శక్తులు .

శ్రమలో పరిశ్రమలో మహిళ పై చేయి

ప్రియదర్శిని ఇందిర,నేటి నిర్మల ,సుష్మా ,స్మృతి

సమర్ధతకు నిలుటద్దాలు .

మెతుకులో బతుకులో ఆమెదే కష్టం

అర్ధనారీశ్వరి అమృతహాసిని ఆమెయే

ఇదే త్రికాల వేదం ఈ బందా నాదం .

27-శ్రీ మాదిరాజు శ్రీనివాస శర్మ –ఉయ్యూరు -9666020842

     అమ్మ

అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి

చరాచరాలకు మూల రూపిణి

సచ్చిదానంద స్వరూపిణి

భవభయహారిణి, విశ్వేశ్వరి అమ్మ

సమసమాజ స్థాపనకు మూలం ,ఆదిగురువు ఆమెయే

తల్లులందరూ మేల్కొని

బిడ్డలకు నీతులు బోధించి

విశ్వ చైతన్యానికి బీజాలు నాటండి

మీ శ్రమ వృధాకాదు

సత్ఫలితాలనిస్తుంది .

 సమాప్తం

ఇవికాక నాలుగు  కవితలున్నాయి కాని పేర్లు లేవు .పోనీ వేద్దామంటే కవిత్వమూ శూన్యమే కనుక వాటిని వదిలేశాను .

మీ –గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -19-4-19-ఉయ్యూరు

 

 

 

 

 

 


 

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

’స్త్రీ శక్తి ‘’పై సరసభారతి 31-3-19శ్రీ వికారి ఉగాది వేడుకలలో నిర్వహించిన కవిసమ్మేళన కవితలు -3

‘’స్త్రీ శక్తి ‘’పై

సరసభారతి 31-3-19శ్రీ వికారి ఉగాది వేడుకలలో

నిర్వహించిన కవిసమ్మేళన కవితలు -3

విన్నపం –వచన కవితలలో ఎక్కడైనా కవిత పలచబడిందని ,పునరుక్తమైనదని నేను భావించిన చోట్ల,విషయానికి సంబంధం లేని చోట్ల  మార్పులు చేసి ,ధారకొనసాగి ,చిక్కబడేట్లు చేశాను .నా సాహసాన్ని మన్నించండి –దుర్గాప్రసాద్

20-శ్రీ తుమ్మోజు రామలక్ష్మణాచార్యులు –విజయవాడ -9703776650

ప్రబోధాత్మక ,ప్రమోదాత్మక,ప్రణయాత్మక ప్రమాదా౦తక శక్తి -ప్రమద

1-ప్రబోధాత్మక

-సీ-గార్గేయి ,మైత్రేయి ,కాత్యాయని వేద –మంత్రాల ద్రస్టలౌ మౌని వరులు

ఆధ్యాత్మ విద్యల౦దగణిత ప్రజ్ఞతో –వేద వాదములందు విజయులైరి

వేద కాలము లోనె విజ్ఞానఖనులౌచు –బ్రహ్మవాదినులైరి ప్రాకటముగ

తొలి విద్యలన్ వారు తులలేని పారగుల్ –మార్గ దర్శులు వారు మహిళలకును

అగ్ర పీఠాధి మూర్తులై అతివలపుడు –పూరుషులమించి పొందిరి పూజాలెన్నొ

తిరిగి చూడుము మానినీ !ధీరమతిని-గౌరవ స్థాననమిచ్చెను కాలమెపుడొ.

2-ప్రమోదాత్మక శక్తి

క్యూరీపొందెను నోబులిద్ధరిణి వోహో రెండు పర్యాయముల్ –కారే రాణులు ,శాస్త్ర వేత్తలును ,సాకారాత్మ రుద్రాణులై

పోరంజాలెడు ఝాన్సి రాణి తెగువన్ పోనాడినా౦గ్లేయులన్-పారంజాలిన కానిపించెదరుగా ప్రాముఖ్య రంగంబులన్ .

3 –ప్రణయాత్మక శక్తి

సీ- స్త్రీశక్తి లేకున్నశివుడైన కదలడు-ప్రణయమే ప్రణవమౌ ప్రాకృతంబు

కైకతో ప్రణయమే కీడయ్యె దశరధు-నికిని పుత్ర శోకాన నిధానమొందె

ముంతాజ్ ప్రణయమే మోహన శిల్పమై –పండువెన్నెల వోలెనిండి వెల్గు

గాలిబ్బు గళములో కమనీయ కావ్యము –సాకీలతా హస్త చషకమయ్యె

మేఘుడందించు ప్రణయంబు మినుకు లవియె-పద్మ పత్రాల దుష్యంతు ప్రణయ లేఖ

విక్రమాలి౦గితోర్వశీ విహ్వలంబు –ప్రణయ శక్తి కి నీయవి పరమపదులు

4-ప్రమాదా౦తక శక్తి

సీ-సావిత్రి భక్తితో ,సత్యవంతుని మృత్యు –పాశమ్ము తెగదెంపి భార్త గాచె

ఇందిరాగాంధీ నాడి౦డియా పార్శ్వంపు –తూర్పు పాకిస్తాను వేర్పరించి

పాకు బలమును తా బలహీన పరచి –పెట్రేగు పాకుల పీచమణచె

ఆశ్రయ రహితుల కాశ్రయమిచ్చెను –థెరిసమాతయె గదా దివ్యమాత

తనదు బిడ్డలకే ప్రమాదమ్ము రాక  -రెప్ప యగు చుండు తల్లియ గొప్ప రక్ష

సత్వ తమములు ,రజమును స్త్రీత్వ మగుట –నెల్ల శక్తుల కామెయేమూలశక్తి .

21-శ్రీ మేకల లక్ష్మీ భాస్కరరావు నాయుడు –బెంగుళూరు

గీతాసారం శాంతికి మార్గం

ప్రయత్నం లో లోపం చేయకు

ఫలితం దైవా ధీనమని భావించు

లేనిదానికి బాధవద్దు –ఉన్నదే ముద్దు

కాలం అత్యంత విలువైంది

మంచిపనులను వాయిదా వేయవద్దు

కోపం ఆవేశం వదిలి ఉపకార గుణం పెంచుకో

సకలప్రాణి సేవ సదా భగవానుని సేవ యే అని గ్రహించు

స్త్రీ శక్తి గుర్తించి కీర్తించి యశము పొందు  

తరించటానికి ఇంతకంటే సన్మార్గమే

లేదని వేదాలు చెప్పాయి వేమన్నా చెప్పాడు.

21-శ్రీ శిస్ఠు సత్యరాజేష్ –అమలాపురం -7674072583

     స్త్రీ శక్తి

స్త్రీ అంటే సహనం –స్త్రీ అంటే ప్రేమ

స్త్రీ అంటే త్యాగం ,ప్రేరణ ,శక్తి స్వరూపం

పురుషుని విజయానికి వెన్నెముక

మగజాతి కీర్తి  శిఖరాలకు మూలము స్త్రీ కాదా !

చత్రపతికి, థామస్ లకు తల్లే కదా మొదటి గురువు

తల్లి యశోధర అడ్డు చెబితే  

గౌతముడు బుద్ధడయేవాడా !

బాలశ౦రుని తల్లి సన్యసించ వద్దంటే 

శంకరాచార్య జగద్గురువయ్యేవాడా !

యశోద ,లక్ష్మీబాయ్ ,రుద్రమ దేవి ,ఇందిరలు

శక్తి స్వరూపులై జయజయ ధ్వానాలు అందుకోలేదా ?

స్త్రీ మర్మాంగం చూసి చొల్లు కార్చకు

అదే నీ జన్మస్థానమని ఎరుక కలిగి ఉండు .

22-శ్రీ చలపాక ప్రకాష్ –విజయ వాడ -9247475975

నూతన ఉషస్సులు

కొత్త పల్లకి కొంగ్రొత్త రూపం లో ముస్తాబవుతోంది

కొత్తపల్లకి అంటే కొత్త సంవత్సరమే కదా .

పాత తరాన్నంతా –పాతకాలం లోకి నెట్టేసి

పాతరోజుల్ని గోల్డెన్ డేస్ గా

చరిత్ర పుటల్లో కెక్కి౦చేసే

కొంగ్రొత్త పల్లకీ సిద్ధమై పోతోంది

కొత్త తెలుగు వత్సరమై మనము౦గిళ్ళ  లోకి

కొత్త కాంతులు తీసుకు వచ్చేస్తోంది .

కొత్త నోట్లకు మల్లే సరికొత్త సువాసనలతో

కొత్త డైరీల్లాగా  అక్షరాలూ లిఖి౦చు కోవటానికి

నూతన ఉషోదయ కాంతుల ఉషస్సు లను తెస్తోంది

హుషారుగొలిపే –యువత ఆనంద డోలికలలో

చిన్నారి మోములా బోసినవ్వుల

కొత్త కేరింతలతో వచ్చేస్తోంది

మహిళాశక్తి మహితాన్వితమని

చాటి చెబుతూ కొత్త ఏడాది వస్తోంది

నూతన హుషారుకు సరికొత్త స్రవంతి తెస్తోంది . 

23-శ్రీమునగంటి వేంకట రామాచార్యులు –విజయవాడ -9618475140

 స్త్రీలు జీవన శ్రీలు

ప్రాణాంతక ప్రసవ వేదన

పడక ప్రపంచం లో బిడ్డ బతికి బట్ట కడుతుంది

అమ్మ ఆలనా పాలన పొందనివారు

స్తన్యం గ్రోలి  గుజ్జనగూళ్ళు తిని పెరుగనివారు అరుదు

ఆదిగురువు ,జీవనాధార వధువు ఆమె

జీవన వృత్తం లో స్త్రీ కేంద్ర బిందువు

బాధ్యతా భద్రతలనందించే పురుషుడు పరిధి

అతిక్రమించనిదే కదా స్థిరబిందువు

కుటుంబ కల్ప వల్లి ,సహాయ సహకారాలందించే పాలవెల్లి .

24-శ్రీ కందికొండ రవి కిరణ్ –విజయవాడ -9491298990

               శక్తిమంత

నూతన రూపం దాల్చిన ప్రకృతే స్త్రీ

అసమాన ప్రవీణ ,అమిత మనోబల

లాలనా మురిపాలలో లేరు ఆమెకు  సాటి

సౌందర్య దయ ధైర్యాల నెలవు

చంద్రమతీ రుద్రమ నారీ తానే .

పురుషులు గెలువలేని సమ్మోహన శక్తి స్త్రీ

ఆడటం ఆడించటం లో బహు నేర్పరి

వంశ వృక్ష చివురులనిచ్చే పుడమి ‘

క్షమ,శౌర్యాలను రెండు కళ్ళలో చూపే వాల్గంటి .

మనసిస్తే ప్రేయసి ,మనసు నొస్తే  చేస్తుంది మసి.

అతడు  దీపం ఆమె ప్రకాశం  

ఆజ్యంకై వేచిఉండే అగ్ని కణం

మగాడి మనుగడకు తీపి చెరుకుగడ

అతడికి ఎన్ని ఉన్నా

ఆమె చెంత లేకుంటే అతని విలువ సున్నా.

అన్నిటా విజయసోపానాలు అధిష్టించే మగువా!

స్వీయ రక్షణలో కూడా చూపించు తెగువ

ఇక గెలుపు అన్నిటా నీదే ‘’యుద్ధేషు విజయిష్యసి’’.

25-శ్రీ మైనేపల్లి సుబ్రహ్మణ్యం –ఆకునూరు -9290995112

             ఆదిపరాశక్తి  

మానవ శక్తి ఆదిపరాశక్తి

శక్తిలేని విప్లవం రాణించదు

శ్రామిక ప్రచండ శక్తి రాజకీయ ప్రభావ శక్తి

వరాలకు లొంగి అస్తిత్వం కోల్పోకు

స్త్రీ ఒక అద్భుతవరమైన ప్రకృతి  

ఆమె ప్రసన్న ఐతే నీకు శుభం 

శోకిస్తే నీకు మిగిలేది పతనం .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -18-4-19-ఉయ్యూరు   

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

‘’స్త్రీ శక్తి ‘’పై సరసభారతి 31-3-19శ్రీ వికారి ఉగాది వేడుకలలో నిర్వహించిన కవిసమ్మేళన కవితలు -2

  ‘’స్త్రీ శక్తి ‘’పై

సరసభారతి 31-3-19శ్రీ వికారి ఉగాది వేడుకలలో

నిర్వహించిన కవిసమ్మేళన కవితలు -2

విన్నపం –వచన కవితలలో ఎక్కడైనా కవిత పలచబడిందని ,పునరుక్తమైనదని నేను భావించిన చోట్ల మార్పులు చేసి ,ధారకొనసాగి ,చిక్కబడేట్లు చేశాను .నా సాహసాన్ని మన్నించండి –దుర్గాప్రసాద్

11-శ్రీమతి సామినేని శైలజ –విజయవాడ -8247753633

                 స్త్రీ శక్తి

రాగ సరాగాల లలనగా –రసమయ జగత్తులో రాధావిహారిగా

సహనమే కవచంగా ,స్వలాభాపేక్ష లేని త్యాగమయిగా

సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలే పాపిట సిందూరం గా

సాగే సరసిజ ,ప్రణయరాగ పయోనిధి.

భాషణ భూషణాలతో  ,స్వజనులభారం వహించే సాత్విక

బంధాల అనుబంధాల అత్మీయతాఝరి

బహుముఖప్రజ్ఞాశాలి

సేవా సుగంధాలు వెదజల్లే త్యాగమూర్తి

పరిస్థితులనర్ధం చేసుకొని ఒదిగే శాంతమూర్తి అన్నపూర్ణ

వీరపత్నిగా వీరమాతగా జేజేలందుకొనే వీరనారీ శిరోమణి

సమతా మమతా మందారమాల మగువా !వందనం అభివందనం .

12-శ్రీమతి మాచిరాజు మీనాకుమారి –విజయవాడ -9246418222

             స్త్రీ స్వేచ్ఛ

అక్షరాలూ నేర్వని అనాదికాలాన –లింగభేదం లేశమైనా లేని

ఆకలీ అవసరాల కాలాననే

ప్రకృతి లో తెలియని స్థితి లో అసమానతలు

విజ్ఞత పెరిగి నారగత నేర్చిన తరుణాన

భావాల మేళవింపు సాగిన సంస్కృతిలో

దృష్టిమారి గురితప్పిన ఆలోచనల పరిపాటిలో

స్త్రీ పురుష భేదాల ఆకాశ –భూ సామ్యపు తూకం లో

మేటలు వేసుకొని గట్టిపడిన

కరడుగట్టిన కరుగని భావాలు

ఆదర్శాలూ ,అవకాశాలూ అలాఅలా

 ఆవరించి ఉన్నా కానరాని కట్టడాల తెరలూ పొరలూ

చెదురు మదురుగా మించిన సాహిత్యాల ,పౌరుషాల

పరిఢవిల్లిన పడతు లెందరో

అయినా బెదిరింపులు ,కరగని భావాలఅడ్డగొడలే

సాంప్రదాయ అడుగులనుండి

విజ్ఞానపు అంచుల ప్రయాణం లో

వెల్లు వెత్తిన విద్యా విప్లవజ్వాల

ఎనలేని విజయ పరంపరలో నేటి ముదిత

నేలవిడిచి సాముకాని ప్రయత్నమేదీ ?

ప్రమాదంలోనైనా ప్రమోదం లోనైనా

మనో వికాసాల మందహాసమే

స్వేచ్ఛ కావాలికానీ –అధఃపతన మార్గం కారాదు స్త్రీ స్వేచ్ఛ’’.

13-శ్రీమతి పుట్టి నాగలక్ష్మి –గుడివాడ -9849454660

అమ్మాయిలూ !పారాహుషార్

నాడు

గడ్డివాములు ,పొలాలు తోటలు

ఎడ్లబళ్ళు ,జట్కాలు ఆసాముల లోగిళ్ళు

  నిన్న 

స్కూళ్ళు కాలేజీలు యూని వర్సిటీలు

గెస్ట్ హౌసులు ,గోప్పోళ్ళ ఇళ్ళు

  నేడు

ట్రాక్టర్లు ఆటోలు మినీవాన్లు

కార్లు బస్సులు రైళ్ళు

కావేవీ  అత్యాచారాల కనర్హం .

కాశ్మీరు నుండి కన్యాకుమారిదాకా

పోర్బందరు నుండి ఈటా నగరం దాకా

ఢిల్లీ ‘’నిర్భయ ‘’చట్టం అమలౌతున్నా

అభాగ్యనగర అభయులకు ఆలవాలం

అనూహ్యలు ,అసిఫాలు  నెలల పసికందులకూ

రక్షణ ఎండమావే !

ద్రౌపదీ మానస రక్షకుడు కృష్ణుడుఎక్కడ ?

కత్తీ,కరాటే ,కారం కు౦కుమలలో

పరకాయ ప్రవేశం చేశాడట

మీ మాన ప్రాణ రక్షణకోసం

ఆయన తోడు మరువకండి

అమ్మాయిలూ పారాహుషార్ .

14-శ్రీమతి గుడిపూడి రాధికారాణి-మచిలీ పట్నం -9494942583

            అసలేమనుకున్నావ్ ! 

ఆడ ననుకున్నావా ?

ఆ మండిపాటు మాడు కెక్కితే

వణికి మాయం అవటానికి ?

చీడ ననుకున్నావా

బూతు పదాలు ప్రయోగించి

తిరిగి తలెత్తుకోకుండా చేయటానికి ?

క్రీడ ననుకున్నావా

తోచిన ప్రయోగాలతో

నన్ను శిధిలం చేయటానికి ?

పీడ ననుకున్నావా

కిరోసిన్ ,యాసిడ్ లతో

అంతం చేయటానికి ,చేయబూనడానికి .

గోడ నను కున్నావా

నీ అవినీతి కోటను

కూలేందుకు దాచేందుకు .

ఆడబొమ్మ ననుకున్నావా

ఆదమరచి ఆబగా ఆడి

నలిపి నాశనం చేసేందుకు

ఒరే!నేను నిన్నుకన్న అమ్మనురా

పసిపాపలో కూడా అమ్మనే చూడు

తప్పు చేశావని తెలిస్తే

నేను తల్లినైనా ,నీ పాలిట‘’తలారి ‘’నౌతానని మర్చిపోకు .

15-కుమారి మాదిరాజు బిందు దత్తశ్రీ –ఉయ్యూరు -8686609670

  ముచ్చుటగా మూడుమాటలు

1-స్త్రీ —-శక్తి స్వరూపం

  స్త్రీ —సృష్టికి మూలం

  స్త్రీ – జన్మ అపురూపం .

2-సృష్టిలో సగభాగం స్త్రీ

 పరమశివుని లో అర్ధభాగం   స్త్రీ

నేడు అన్నిటిలో అధికభాగం స్త్రీ .

3-ఓర్పుకు నేర్పు తోడైతే మగువ

సమస్యల పోరాటం లో చూపుతుంది తెగువ

ఇంటా బయటా బాధ్యతలబరువు మోసే పృథ్వి

16-డా.శ్రీమతి గురజాడ రాజరాజేశ్వరి –మచిలీ పట్నం -9440709939

                    స్త్రీ శక్తి

ప్రకృతి.(స్త్రీ )పురుష సంయమనం –ఈప్రపంచం

బాలగా బాలికగా మాతగా గృహిణి గా

పంచుతుంది తన మమకారపు తీపి దనం

నీతి నిజాయితీ ధర్మ న్యాయాల నాలుగు పాదాల

నడిపించాలనే తాపత్రయంతో నడుపుతుంది సంసారం

స్త్రీ ఆది శక్తి ,పరాశక్తి ,ప్రకృతి శక్తి

త్రిశక్తి రూపంగా తానందిస్తుంది ప్రేమను మాతృరూపంగా

ఆ పరమేశ్వరుడే తనబిడ్డ రూపంగా జన్మించాడని

భావించి లాలించి బుజ్జగించి ముద్దాడుతుంది

బుద్ధులు చెప్పి ,బాధ్యత నేర్పుతుంది .

‘’గృహిణీ గృహ ముచ్యతే ‘’

అంటే ,ఇంటికి ఇల్లాలికి అన్యోన్య సంబంధం ‘’స్త్రీ శక్తి ‘’

ఇంటికి మూలస్తంభం ,ప్రపంచానికి బీజం స్త్రీశక్తి యే

కుటుంబ వంశాభి వృద్ధికి కారణ శక్తి ఆమె

ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవి౦ప బడుటారో

అక్కడ దేవతలుంటారన్నది సార్వకాలీన సత్యం .

17-శ్రీమతి తుమ్మల స్నిగ్ధమాధవి –విజయవాడ -7337596711

                   స్త్రీ శక్తి

సృష్టిని మోసే ,అనావృస్టి భరించే ధరణి లా

కన్నసుతులే కాలదన్నినా

అవమానాలు భరించి

ని౦డు కుండలా ప్రశాంతంగా నిలుస్తుంది

ఇంట్లో బయటా అన్ని బాధ్యతలు

తానేవహించి సమర్ధంగా నడుపుతుంది .

ప్రకృతిలా పులకించి పూవులా పలకరించి

‘కాయగా ఆకర్షించి పండుగా ఫలిస్తుంది

ప్రేమ కరుణా మయ దివ్య మూర్తి స్త్రీ

పున్నమి  వెన్నెల పంచే అమృతమూర్తి స్త్రీ .

18-శ్రీమతి ఎస్.విజయ దుర్గాభవాని-విజయవాడ -9652262157

ప్రకృతి శక్తి స్త్రీ

స్త్రీశక్తి కి  మారుపేరు ప్రకృతి

ప్రకృతి లేకుంటే ప్రపంచానికి లేదు ఆకృతి

పుట్టినింటికి మేట్టినింటికీ వన్నె తెచ్చేది మహిళ

ఎక్కడ ఏ స్థితిలో ఉన్నా

ఆమె ది అజేయ మహిత శక్తి .

19-శ్రీమతి పెళ్లూరిశేషుకుమారి –నెప్పల్లె-7013027633

      స్త్రీ

సృష్టిని లయింపజేసేది స్త్రీ

సహనం ,నిస్వార్ధ సేవ సదవగాహన సమయస్పూర్తి

ఆభరణాలుగా వెలిగే జ్యోతి స్వరూపిణి

 జీవన శైలిలో వైవిధ్యానికి ,

అంతరాలను పెంచే మధుకలశం స్త్రీ

సామూహిక స్త్రీ శక్తి ని ఏ శక్తీ  

ఎదిరించలేదని నిరూపిద్దాం .

  సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -18-4-19-ఉయ్యూరు

— 

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

స్త్రీ శక్తిపై కవితలు -1

  ‘’స్త్రీ శక్తి ‘’పై

సరసభారతి 31-3-19శ్రీ వికారి ఉగాది వేడుకలలో

నిర్వాహించిన కవిసమ్మేళన కవితలు -1

విన్నపం –వచనకవిటలలో ఎక్కడైనా కవిత పలచబడిందని ,పునరుక్తమైనదని నేను భావించిన చోట్ల మార్పులు చేసి ,ధారకొనసాగి ,చిక్కబడేట్లు చేశాను .నా సాహసాన్ని మన్నించండి –దుర్గాప్రసాద్

1-శ్రీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –ఉయ్యూరు -9989066375

             వర్ణించ తరమా !

అమోఘం ,అద్వితీయం అసదృశం,ఆదర్శనీయం

అజేయం అప్రమేయం ,అనితరసాధ్యం అనుసరణీయం

స్త్రీ శక్తి నిరుపమానం అనిర్వచనీయం

చులకనగా చూస్తే చురకత్తి వేటే

ఆరాధిస్తే అమ్మతల్లి జగదంబే

గృహిణిగా ఇంటికి ఇల్లాలే

ధర్మకార్యాలకు సహధర్మ చారిణి

ఆమె లేకుంటే హీరో అవుతాడు జీరో

ఆమె తోడుంటే శిఖరాగ్రాన నిలుస్తాడు

ఒకే నాణానికి బొమ్మా బొరుసు ఇద్దరూ

ఎవరు లేకున్నా చెల్లుబాటుకారు .

2-శ్రీమతి ఎం.సరస్వతీదేవి –ఉయ్యూరు

  స్త్రీశక్తి

స్త్రీ శక్తికి ,ప్రేమకు త్యాగానికి మారుపేరు

భూమిపై వెలసిన దేవత-

అమ్మతనం కై పునర్జన్మ నెత్తే సహనమూర్తి .

సబల అబలకాదు అన్నది యుగాయుగాలమాట

తల్లి చెల్లి భార్య బిడ్డా పేరేదైనా

ఎదిగి ఒదిగే ప్రేమమయి ,త్యాగమయి .

కలంతోపాటు హలమూ పట్టగలనేర్పరి

పాకం లోనే కాదు కధనం లోనూ ఆమె సాహసి

గద్దెమీదేకాదు గగనం లోనూ విహరించే దీమతి

సీతాసావిత్రే కాదు చింతలసీతాదేవి

శకు౦తలాదేవీ,ఆనందీ జోషి ,కాదంబరీ గంగూలీ

సుబ్బులక్ష్మి ,పట్టమ్మాళ్ ,లతా సుశీల, జానకి

అన్నిటా విశ్వకీర్తి నార్జించారు .

ఇందిరా సరోజినీ అరుంధతి ,చందాకొచ్చర్

థెరిస్సా ,ఆన౦దమయి  డొక్కా సీతమ్మ

అన్నపూర్ణలు కరుణామయి లు

ఆదర్శనారీమణులు ,జాతి శిరోరత్నాలు .

3-శ్రీమతి వై బి టి సుందరి –మచిలీపట్నం

                మాతృమూర్తి

మాతృమూర్తికన్న మిన్న మహిలోన –మరి లేరు ఎవరూ

మమతానురాగాల ప్రత్యక్ష దేవత మాతృమూర్తి

ప్రసవవేదన మరచి ,బిడ్డ ఎదుగుదలకు ఉప్పొంగి పరవశించు

చనుబాలతోపాటు శక్తి పంచి ఇచ్చి

బుడిబుడినడకలకు ఆన౦దాను భూతిపొందు

వేదశాస్త్ర పురాణాలలో అమ్మస్థానము మిన్న 

అమ్మఋణం తీరనిది తీర్చలేనిది .

4-శ్రీమతి మందరపు హైమవతి –విజయవాడ -9441062732

కంటి రెప్పల కోటల్లో

తలచుకొంటేనే గుండె చెరువైపోతుంది

తూనీగే ఎగిరినా ,పావురమే వాలినా

కళ్ళ ఆల్చిప్పలో  విప్పార్చుకొని ఆశ్చర్య౦గా

అకారణంగా నవ్వులపువ్వులు విరజిమ్మే పాపాయి

ఎవరి జోలికి వెళ్ళింది ,ఎవరి నేమి చేసిందో ఆరేళ్ళ అమ్మాయి 

కత్తులగోళ్ళతోరక్కి ,బాకుల చేతులతో కుమ్మి

ఆ ఒక్క అవయవం పై –

ఇంతదారుణంగా ,పాశవికంగా –మనుషులేనా అసలు వీరు ?

అంతా జరిగాక నష్ట పరిహారమిస్తారు –సరే

రూపాయి కట్టలేమైనా పాపాయి నవ్వుకు సరిపోతాయా ?

చిన్నారి ముద్దుమాటలకు సాటి ఔతాయా ?

అమ్మలారా ఒక విజ్ఞప్తి

కోడి తనపిల్లల్ని రెక్కల కింద పొదిగి కాపాడుతుంది

బయటికి పోయేటప్పుడు పిల్లల్నీ వెంట తీసుకు పొండి .

ఈ దేశం లో రక్షణకన్నా ఆడపిల్లలకు

పసుపు కుంకుమలు ,వితంతువులకు ఫించన్లు

ఠంచన్ గా అందుతున్నప్పుడు

తల్లులారా !మీరే కాపాడుకోండి

పిల్లల్ని మీ  కంటి రెప్పల కోటల్లో .

5-శ్రీమతి వారణాసి సూర్య కుమారి –మచిలీపట్నం –

   స్త్రీ శక్తి

1-సీ-స్త్రీమూర్తి శక్తికి శీఘ్ర నిర్వచనము –స్థిర చిత్త యగుట స్త్రీ సుగుణము

పట్టుదలయు ,కృషి ప్రత్యేకతై –పనులు సాధించి ప్రగతి నొందు

సాధనకును భర్త సహకరించిన సతి –మేలైన ఫలితమ్ము ,మెప్పు పొందు

ఆబల యంచనగ ను సబలయై –పోరటమునగెల్చు పొలతి విధిగ

తే.గీ-ప్రతి పురుషునకును స్త్రీశక్తి పత్నిగాను – మాత, సోదరి ఏ రూపమైనగాని

వెనుకనుండగ విజయమగును –తరుణి విలువ తెలుసుకొను తరుణమగును .

2-వనితగా జన్మించవరమగు నన్నచో –పుడమిని పూబోడి పుణ్యమగును

 ఇల్లాలుగను జేయు  నింటిని స్వర్గము –శాంతి సౌఖ్యమ్ము లొసంగు చుండు

క్షమయా ధరిత్రియై ,కలతలు లేకను –అత్తమామల జూచు నాదరముగ

మమతతో పెంచు చు మాతయై పిల్లలన్-ఉత్తములుగ దీర్చు నున్నతులుగ

బాల,కన్య ,యువతి, ప్రౌఢ దశలుదాటి –ముదిమినైన నెంచు ముదము పంచ

పతియు ,పిల్లలగును పడతికి భాగ్యము –వెలది చూచు నింట వెలితి లేక .

3-ఆదర్శమహిళగ నలరగ మగువకు –శక్తి సామర్ధ్యముల్ శంభుడొసగె

 ముగ్గురమ్మలకును మూలపుటమ్మగు –ఆది శక్తియు నిచ్చె నదిక శక్తి

మానసికబలమాత్మాభిమానమ్ముల-మానిని నిలుచును మాన్యయగుచు

కష్ట సుఖమ్ములు  కావడి కుండలు –యంచని మదిని తలంచు కవికి

ఇంతి యే సమస్యలైన నింపు గొలుపు –ఆత్మ విశ్వాస పటిమను అధిగమించు

నిండుపున్నమి వెన్నెల నింపి నెలత –స్వర్గమనిపించు గృహమును చక్కగాను .

4-మాతృ దేశమ్ము పై మాత మమత నింప –ఎందరో దేశభక్తి పరులైరి

వీరపత్నులు గూడి వీరులనంపిరి –దేశ రక్షణ కోరి దిశదిశలకు  

మహిళ ఝాన్సి లక్ష్మి మహిషాసురాంతకి-వోలె విజ్రుమ్భించె నాలమందు

ఏకాలమందైన  ,యేదేశమందైన –ఉత్సాహవంతు లై యువిదలుండు

ఆధునిక యుగమ్ము నన్ని రంగమ్ముల –ముందడుగు వేయు ముదితనేడు

ప్రగతి పథము నడువ పాటుపడుచుండు-శక్తి యుక్తులు సహజమ్ములనగ..

6-డా. శ్రీమతి కొమాండూరికృష్ణా –విజయవాడ -9246434485

                   ‘’  శ్రీ ‘’శక్తి

1-శ్రీ విష్ణు మహిమకొంత -హ్రీశక్తికిచ్చినంత

శ్రీలక్ష్మి ఇలను చెంత- స్త్రీమూర్తిగా నిలచె నంత

2-అణిమాది గరిమమహిమ –ఆదిశక్తితొ కూడినంత

నరకాది మహిషాసుర –హతము చేసి వెలిగెగ

3-స్వాతంత్ర్య కాంక్ష దీక్ష –ఆంగ్లజాతి నణచె దక్ష

అపర కాళిగ నిలిచిన-మననాగమణి’’కర్ణిక ‘’.

4-చిన్నమ్మ చానమ్మలూ-బాలపాపమ్మ ,పోచమ్మలూ

నాగమ్మ ఐతమ్మలూ –మగువ మాంచాలి రుద్రమ్మలూ

5-సుబ్బమ్మ ,రత్నమ్మలూ –ఉన్నవ లక్ష్మమ్మలూ

కనపర్తి ,ఊటుకూరి –ఆచంట ,అచ్చమా౦బా .

నాణానికి మరోవైపు

6-  కైక వరములె-రాము కాననకు  పంపినా

  రామరావణ రణములో –సీత సహనమెగెలిచెగా

(సహనమే శక్తి )  

7-పుష్పాకాదులు నింగిలో –సిరుల వెలుగులు నింపగ

‘’పరకాల ‘’ప్రభల తోడ –సీత రామన్నను చెరెగా.

7-డా.జి మేరీ కృపాబాయి  -మచిలీపట్నం -9989347374

   మహిళ

నీవు మహిళవు –కదనరంగం లో కదను త్రొక్కే వేళ

తిరుగుబాటు చేసి ధృవతారగా తళుక్కుమన్నవేళ

నీవు ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయి .

కన్నబిడ్డను అందలమెక్కించే వేళ-నీవు వీరమాత జిజియాబాయి

జాతి పిత  గాంధీ వెన్నంటి నిలిచినవేళ-నీవే కస్తూరిబాయి .

అందంగా బోధించిన వేళ-సేవ చేస్తూ సమాజంలో మెరిసినవేళ

కలం పట్టి రచించినవేళ-నీవే సావిత్రీబాయి

గెరిల్లా యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారిని ఓడించినవేళ

ప్రారంభవిజయం సాధించిన వేళ

స్వాతంత్రోద్యమాన్ని సాగించినవేళ

నీవే భీమాబాయి .

పండిట్ బిరుదు గెలుచుకున్నవేళ

సంఘ సంస్కర్తగా మారిన వేళ

స్త్రీ సాధికారతకు చిహ్నంగా నిలిచిన వేళ

నీవే రమాబాయి –నీవు మహిళవు

అందలమెక్కే సబలవు –నీవు మహిళవు .

8-శ్రీమతి ఎస్.అన్నపూర్ణ –విజయవాడ -9493312028

స్త్రీ ఓమహాశక్తి

స్త్రీ మహాశక్తి –ప్రకృతిశక్తి

తల్లియై జీవనధారయై ,సర్వజీవుల పోషకశక్తి

బాధలో అక్కున చేర్చే ఆదిశక్తి

నిత్యజీవిత చైతన్యశక్తి సర్వం సహా మూలశక్తి

ఉత్సాహ బుద్ధిబలాలకు జీవశక్తి

కారుణ్య శక్తి  కమనీయ స్పూర్తి ,ఉద్దీపక శక్తి

 ఆగ్రహాన కాలశక్తి అఖండ తేజోమయ మహాశక్తి

స్త్రీ రూపమై భువిని విరాజిల్లుతూ

లోకాలను సాకుతున్న సాత్వికశక్తి

ప్రేమిస్తే జీవామృత శక్తి

కామిస్తే కాళికా శక్తి

స్త్రీశక్తి –నిత్య సత్య స్వరూప భువనైక శక్తి .

9-శ్రీమతి వడ్డాది లక్ష్మీ సుభద్ర –విజయవాడ –

  స్త్రీ శక్తి

శిష్టులను రక్షించి

దుస్టులను దునుమాడు కాళీమాతా వందనం

స్వాతంత్ర్య సమర శంఖారావం

పూరించిన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయీ జోహారు

పురుషులకు దీటుగా రాజ్యపాలన చేసిన

రాణీ రుద్రమా౦బా నమోవాకాలు

అనాధలను ఆరోగ్యహీనులను ఆదరించిన దయామయీ

మదర్ తెరీసా ప్రణామాలు

అంతరిక్ష వీర విహారం చేసిన జూహీచావ్లా అభినందనలు

స్త్రీశక్తిని గుర్తించని పురుషులనెదిరిద్దాం

ఆడదానిపై మృగాలుగా దాడి చేసే మృగాళ్ళ

పాలిటి సంహార శక్తులమవుదాం

సహనం సాహసం ఓరిమీ ,కూరిమి యే

మన ఆయుధాలు .

10-మధురకవి శ్రీమతి ముదిగొండ సీతారామమ్మ –విజయవాడ -9299303035

శక్తి స్వరూపిణి స్త్రీ

1-కం-ఆకాశపు కోవెలలో –సాకారము నందినట్టి సాత్విక శక్తే

చీకాకులు తొలగించగ-ఆకారము దాల్చి వచ్చెన వనికి దయతో .

2-తే.గీ.-మూడు రూపాల నుండెడి ముద్దుగుమ్మ –మూడు శక్తులు కలిగిన మూలశక్తి

ముదము గూర్చంగ పుట్టెను ముదితగాను –ముగ్గురమ్మల మూలమే మూర్తి ,శక్తి .

3-సీ.-జగదంబ వోలెను జనియి౦పజేయును –పెంచును సంతును ప్రేమతోడ

పోషించు బిడ్డలపురుషోత్తముని వోలె-పుణ్యపు రాసియై పొందికగను

శక్తి నిచ్చుకొరకు శయని౦పజేయంగ-జోకొట్టు లీలగా జోలతోడ

లయము నందగ జేయు లాలిత గుణి యౌచు –దుష్ట బుద్ధు లిలను,దురితములను

ఆ.వె.-బ్రహ్మ ,విష్ణు హరులు రమ్యంబుగా జేయు –క్రియలనెల్ల చేయు కృపను జూపి

అమ్మ మామ్మ చెల్లి అమ్మమ్మఆలిగా –అన్నిరూపు లందు యామెగలదు .

4-సీ-కత్తిపట్ట గలదు కదనరంగము నందు –కలము పట్టిన వ్రాయు గ్రంథములను

కారు రైలు నడుపు ,కాపురమ్ము నడుపు –కాంత చేయగలేని కార్యమేది ?

ఎక్కు శైలములైన ,ఎన్ని విద్యలనైన –మిన్నగ నేర్చును మి౦చ శక్తి

దేశమేలగలదు దివ్యమౌ యుక్తిని –సబలయనుచు తాను శక్తి చూపు

ఆడదాడదనుచు నాడించ నెంచిన –శిక్షవేయగలదు దుస్టులకును

ఆత్మ బలము తోడ నతివ నడుచు చుండె-ఆత్మబలమెయామె యాయుధమ్ము.’’

  సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -17-4-19-ఉయ్యూరు

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

The Quest to Find One of the Most Elusive Particle Decays in the Universe

The Quest to Find One of the Most Elusive Particle Decays in the Universe

The Quest to Find One of the Most Elusive Particle Decays in the Universe

Credit: Shutterstock

Transmuting one element into another (usually gold, of course) was the stuff of fevered dreams and fanciful imaginations for alchemists way back in the day. It turns out that nature does it all the time without any help from us — though not usually into gold.

This natural alchemy, called radioactivity, happens when an element decays and in doing so transforms into another element.

By studying some of the rarest decays, we can get a hint of some of the most fundamental of physics — physics so fundamental, it might just be beyond our current understanding. [The 18 Biggest Unsolved Mysteries in Physics]

One of these elusive radioactive decays has never actually been seen, but physicists are really hoping to find it. Called neutrinoless double-beta decay, it would mean radioactive elements spit out two electrons and nothing else (not even ghostly, chargeless, barely-there particles known as neutrinos). If physicists manage to spot this decay in the real world, it would violate one of the fundamental rules of physics and fuel a race to find new ones.

But bad news for fans of neutrinoless double-beta decay: One of the longest-running experiments recently published results showing no hint of this process, meaning that if this unicorn process does occur, it’s incredibly rare. And the only answer we have right now is to keep digging, keeping our fingers crossed.

To understand the importance of neutrinoless double-beta decay, we have to go back more than a century, to the late 1800s, to understand what radioactive decay is in the first place. It was the singularly skillful Ernest Rutherford who figured out that there were three different kinds of decays, which he called alpha, beta and gamma (because why not).

Each of these decays led to a different sort of emission of energy, and Rutherford found that the so-called “beta rays” could travel quite a ways through some metal sheets before stopping. Later experiments revealed the nature of these rays: They were just electrons. So some chemical elements (say, cesium) were transforming themselves into other elements (say, barium), and in the process they were spitting out electrons. What gives? [6 Important Elements You’ve Never Heard Of]

The answer wouldn’t come for another few decades, after we figured out what elements are made of (tiny particles called protons and neutrons), what protons and neutrons are made of (even tinier particles called quarks) and how these entities talk to each other inside atoms (the strong and weak nuclear forces). We learned that, on a whim, a neutron can one day decide to become a proton and, in the process, emit an electron (the once-named beta rays). Because the neutron changed into a proton, and the number of protons determines what kind of element you are, we can almost magically get elements transforming into others.

To make this transformation happen, the neutron has to change its internal structure, and its internal structure is made of smaller characters called quarks. In particular, a neutron has one “up” quark and two “down” quarks while a proton has the reverse — a single “down” quark and a pair of “up” quarks. So to change one kind of element into another — and make beta radiation, along the way — we need to flip one of these quarks from down to up, and there’s only one force in the universe capable of making that happen: the weak nuclear force. [7 Strange Facts About Quarks]

In fact, that’s pretty much all the weak force ever does: It transforms one kind of quark into another. So the weak force does its thing, a down quark becomes an up quark, a neutron becomes a proton, and an element changes into another.

But physical reactions are all about balance. Take, for instance, the electric charge. Let’s imagine we started with a single neutron — neutral, of course. At the end we get a proton, which is positively charged. That’s a no-no, and so something need to balance it out: the negatively charged electron.

And there’s another balancing act needed: the total number of leptons must stay the same. Lepton is just a fancy name for some of the tiniest particles, like electrons, and the fancy term for this balancing act is “lepton number conservation.” As with the electric charge, we have to balance the beginning and ending of the story. In this case, we start with zero leptons but end with one: the electron.

What balances it? Another new particle is created in the reaction, an antineutrino, which counts as a negative, balancing everything out.

Here’s the twist: There may be a kind of beta decay that doesn’t require a neutrino at all. But wouldn’t that violate this all-important lepton number conservation? Why, yes, it would, and it would be awesome.

Sometimes two beta decays can happen at once, but it’s basically two regular beta decays happening simultaneously within the same atom, which while rare isn’t all that interesting, spitting out two electrons and two antineutrinos. But there’s a hypothetical double beta decay that emits no neutrinos. This kind only works if the neutrino is its own antiparticle, which means that the neutrino and the antineutrino are the exact same thing. And at our current level of knowledge of all things particles, we honestly don’t know if the neutrino behaves this way or not.

It’s a little hard to describe the exact internal process in this so-called neutrinoless double-beta decay, but you can imagine the produced neutrinos interacting with themselves before escaping the reaction. With no neutrinos, this hypothetical reaction cranks out two electrons and nothing else, hence violating lepton-number conservation, which would break known physics, which would be very exciting. Hence, the hunt is on to detect something like this, because the first group to do it is guaranteed a Nobel Prize. Over the decades many experiments have come and gone with little luck, meaning that if this process exists in nature it must be very, very rare.

How rare? In a recent paper, the team behind Advanced Molybdenum-based Rare process Experiment (AMoRE) released their first results. This experiment searches for neutrinoless double-beta decay using, you guessed it, a lot of molybdenum. And guess what? That’s right, they didn’t see any decays. Given the size of their experiment and the length of time they’ve been recording, they estimate that the double-beta decays occur with a half life of no less than 10^23 years, which is more than a trillion times the current age of the universe.

Yeah, rare.

What does that mean? It means that if we want to find new physics in this direction, we’re going to have to keep digging and keep watching a whole lot more decays.

Originally published Live Science.

Paul M. Sutter is an astrophysicist at The Ohio State University, host of Ask a Spaceman and Space Radio, and author of Your Place in the Universe.

YOU’D ALSO LIKE

Posted in సైన్స్ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

త్రికాలజ్ఞానయోగి -ప్రకాశానందస్వామి -ఏప్రిల్ గురుసాయిస్తాన్

త్రికాలజ్ఞానయోగి -ప్రకాశానందస్వామి -ఏప్రిల్ గురుసాయిస్తాన్

 

 

 

 

 

 

 

Posted in అవర్గీకృతం | వ్యాఖ్యానించండి