దివ్య ధామ సందర్శనం —3

దివ్య ధామ సందర్శనం —3

                    గంగా నది దాటి అవతలి ఒడ్డుకు చేరితే ,ఆశ్రమాలు చాలా కని పిస్తాయి .వీటి లో ”స్వర్గాశ్రమం ”చాలా పెద్దది .అందులో వందల కొద్దీ గదులున్నాయి .ఎవరైనా మూడు రోజుల వరకు ఉండ వచ్చు .అన్నీ ఉచితమే .అయితే ,ఉదయం ,సాయంత్రం ”సత్సంఘం ”లో పాల్గొనాలి .ఆశ్రమ నియమాలు పాటించాలి .ఇక్కడే చాలాదేవాలయాలున్నాయి  ఆత్మ తత్త్వం .రామాలయం ,కృష్ణా లయం ,శివాలయలం మొదలైనవి  దర్శించాం .ఆశ్రమం లో చాలా రకాల పూల మొక్కలున్నాయి .మనకు తెలియనివి ,పూర్వకాలం లో విన్నవి చంపక ,అశోక మొదలైన పుష్పాలను చూశాం .వాటి సువాసన ఆశ్రమ భూమి అంతా వ్యాపించి పరవశింప జేసింది .శివాలయం లో కైలాసం లో శివుడు వున్నట్లు గా వుంది .అద్దాలలో విగ్రహాలను అమర్చారు .శ్రీ కృష్ణ విగ్రహం ముగ్ధ మనోహరం గా వుంది .ఆశ్రమాన్ని చాలా శ్రద్ధగా ,శుచి గా నిర్వ హిస్తున్నారు .ఎటు చూసినా పవిత్రత కన్పిస్తుంది .భక్తీ తత్పరత గోచ రిస్తుంది .తాదాత్మ్యత కు ముగ్దుల మవుతాం .మనమూ వాటిలో మమైక్యం పొందుతాం .హిమాలయ పర్వతాన్ని ఆనుకోనీ వుంది ఈ ఆశ్రమం .పచ్చని చెట్లు ,ఉన్నత హిమ నగం ,ఎదురుగా పవిత్ర శుద్ధ గంగా ప్రవాహం .ఇంతటి అనుకూల మైన ప్రదేశం ఇంకెక్కడా కని పించదు .నిర్మల మనసు తో ,తపోసాధన చేయటానికి అన్ని రకాలా అనువైన ప్రదేశం .అందుకే లక్షలాది మహర్షులు ఇక్కడే తపస్సు జపము యజ్న యాగాలు చేసి న,ఆట తత్త్వం తెలుసు కోని ,బ్రహ్మ జ్ఞానం పొంది ,మోక్షం సంపాదించారు .శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల పవిత్ర పాద ముద్రలతో పునీత మైన క్షేత్రం రుషీ కేష్ .ఆ మహాను భావులు ,నడిచి ,నడిపించి ,ప్రపంచానికి తరుణో   పాయం చూపిన పవిత్ర భూమి .ఆ క్షేత్రం లో ”మేమూ”కూడా తిరుగు తున్నామని ఆనందం ,గర్వం ,ధన్యత .ఈ నెల తల్లికి ,ఈ గంగా మాయికి ,ఈ ఉత్తుంగ హిమ నగానికి భారతీయ సంస్కృతికి జాతి అంతా సర్వదా రుణ పది వుంది .ఎన్ని లక్షల సంవత్స రాల నుంచో ప్రవహిస్తున్న ”ధర్మ చేతన ”మనది .ఈ నాటికీ మనలను ప్రభావితం చేస్తోంది .ప్రపంచం లో మనకొక ఉత్తమ స్తాయి కల్పిస్తోంది .ఎంతో మందికి మహత్వాన్ని కల్గించి ,నిరంతర ధర్మ చైతన్యం కల్గిస్తూ ,,మార్గ దర్శకం గా నిలుస్తోంది ఈ హృషీ కేష్ .ఋషుల నిలయం కనుక రుషీ కేష్ అయింది అంతే కాదు ”హ్రుశీకములు    ” ప్రాణాలు .ప్రాణాలకు ఈశ్వరుడైనా ;;పర బ్రహ్మం ”నిరంతరం కన్పించే చోటు .అంటే జీవాత్మ ,పరమాత్మ తో అణు సంధానం చేయ బడే చోటు .అందుకే అంత పవిత్రత ,స్వచ్చత ,ప్రశాంతత .మనస్సంతా ఆనంద తాండవం చేస్తోంది .జీవితం పూర్తి గా ధన్యం అయింది అని పిస్తోంది .

ఎక్కడ చూసినా సాధువులు ,సంతులే .నిరంతర హరి నామ స్మరణ తో ,ధ్యాన ,తపస్సు లతో సాధన చేస్తున్న వారే .అందర్నీ ఆకర్షించే రుషీ కేష్ తన ఔన్నత్యాన్ని చాటు కుంటోంది .అయినా రోడ్డు చాలా ఇరుకు .బజారు మురికి .ఆ లోపాలను సవరిస్తే ఆ పవిత్రత ఇంకా బాగా కాపాడ బడుతుంది .బజారంతా ఇక్కడే వుంది .ఆశ్రమాలన్నీ చూస్తూ దుకాణాలు పరిశీలిస్తూ నడుస్తున్నాం .వీలైన చోట్ల ఫోటో లు తీశాము .ఆశ్రమాలను ఆనుకునే ముందు భాగం లో గల గల గంగ ప్రవాహం .స్నాన రేవులని చక్కగా తీర్చి దిద్దారు .అన్ని రేవుల్లోను స్నానం చేయాలనే ఉబలాటం కల్గింది కాని వీలు కాలేదు .ఒద్దు నుంచి నడుస్తూ ”రాం ఝాలా ”దగ్గరకు చేరాం .దీన్ని స్వామి శివానంద కట్టించారట .అందుకే ”శివానంద ఝాలా ”అని కూడా అంటారు .ఇదంతా తాళ్ళతో కట్టిన వంతెన
.స్వర్గాశ్రమం లో ”పంచముఖ రుద్రాక్ష మాల ,స్పటిక మాల కొన్నాం .గ్యారంటీ వుంది .ఇక్కడే నాన్యమైనవి దొరుకు తాయని అందరు చెప్పారు .బావ శివ లింగము కొన్నాడు .చిన్నారి కృష్ణుని ఇత్తడి బొమ్మలు కొన్నాం .ఝాలా దాటి మళ్ళీ ఇవతలి ఒడ్డుకు చేరాం .ఝాలా మీద నడుస్తుంటే ,కింద గంగ సుళ్ళు తిరుగుతూ ప్రవహిస్తుంటే ,ఉయ్యాల ఊగి నట్లు ఒంతేన ఊగు తూంటే గొప్ప అనుభూతి కలుగు తుంది .థ్రిల్లింగ్ అంటారు అదీ పొందుతాం .హిమాలయ సౌనదర్యాన్ని  దర్శిస్తూ ,నెమ్మది గా ”స్వామి శివానంద ”ఆశ్రమం దగ్గరకు చేరాం .

స్వామి శివానంద తమిళులు .చిన్న తనం లోనే హిమాలయాలకు చేరి తపోసాధన చేసి జ్ఞాన భాస్కరులై నారిక్కడ .ప్రస్తుత రుషీ కేశం ఇంత ఉన్నత స్తితి లోకి రావటానికి కారణం శివానందులే .శివానంద మహారాజ్ అన్తారిక్కడ .గొప్ప ఆశ్రమం కటించారు .తపోసాధనకు అందరకు వీలు కల్పించారు .ధార్మిక ప్రబోధం కోసం ఎన్నో సద్గ్ర్నదాలు రచించారు .అన్ని భాషలలోను వెలువరించారు .చాలా మృదు స్వభావిగా ,దాన శీలిగా ,పేరు .డబ్బు సంచీ ఆయన వెంట ఎప్పుడు ఉండేదట .పేదలకు ,దీనులకు ఆయన ధన సహాయం చేసి ఆదుకొనే వారట .ఆయనను ”గురు మహా రాజ్ కు జై ”అంటే ఆయన ”శిష్య మహారాజ్ కి జై ”అని జవాబు చెప్పేంత ఆత్మ సంస్కారం వున్న వారు
.ఎవరిలోనూ ఆనాడు అంతటి స్పృహ లేదను కొంటారు .ఆయన్ను గురించి ముప్పై సంవత్స రాలుగా వింటున్నా ,చదువుతూనే వున్నా .రుషీ కేష్ లో వారి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించాలని కలలు కంటూనే వున్నాను .ఇప్పటికి నెర వేరింది .వారు శివైక్యం అయిన చోటు ,వారి జ్ఞాపికలుంచిన చోటు వారు నిత్యమూ పతించే ”వేదం”అన్నీ ఆసక్తి గా చూశాం .శ్రీ వారి ఆధ్యాత్మిక జ్యోతికి మనసారా ప్రణామాలు అర్పించం .చాలా ప్రశాంత వాటా వరణం అక్కడ వుంది .ప్రస్తుతం ఆశ్రమాన్ని పరి రక్షిస్తున్న చిన్న స్వాములను దర్శించాం .కాదు కాదు -వారే మాకు దర్శనాన్ని అనుగ్ర హించారు .అనుగ్రహం తో ప్రసాదం ఇచ్చారు .ఏ భాష వారికి ఆ భాష లో ముద్రించినశివానందుల అనుగ్రహ భాషనాన్ని ఉచితం గా తమ పవిత్ర హస్తాలతో చిన్న స్వాములు మాకు అండ జేశారు .శాతంగా నమస్కారం చేశామందరం .అంజలి ఘటించి ,ఆత్మ సంతృప్తి ని పొందాను .శివానందుల వంటి సాదు పుంగవులు చాలా అరుదు .శిష్యుల చేత స్నానం చేయిన్చుకొంటున్నా ,ఏ పని చేయించు కొంటున్నా ,ఆ శిష్యులను ”పరమేశ్వర స్వరూపం ;” గా భావించి మనసు లోనే నమస్కారాలు చేసేవారట    స్వామి శివా నంద .ఈ విషయం వారే స్వయం గా తెలియ జేశారు .శివానందాశ్రమదర్శనం  ఒక దివ్యాను భూతి .

గంగా  నది తీరం లో తెల్లని పంచ దార లాంటి ఇసుక పై నడుస్తూ ,నెమ్మది గా బస్ దగ్గరికి చేరే సరికి పదిన్నర అయింది i   .మళ్ళీ కాఫీ ఇచ్చ్చారు తాగి అలసట తీర్చు కొన్నాం .పడ కొండు గంటలకు భోజనం రెడీ అయింది .అక్కడే ప్లేట్లలో పెట్టి అందరికి అందించారు .బీన్సు కూర ,టమేటా పప్పు ,ఊర మగాయ ,రసం ,సాంబారు ,పెరుగు తో చాలా శుచిగా ,రుచి గా చేశారు .అడిగి అడిగి మరీ వడ్డించి తిని పించారు .కోక్ పేరు శ్రీ మోహాన్ అనే సుబ్రహ్మణ్యం .మల యాలీ .30 ఏళ్ళ కుర్రాడు .ధిల్లీ లో కేటరింగ్ నడుపుతూ ,రావు ట్రావెల్స్ వారికి వంట చేస్తాడు .మొదటి సారి ట్రిప్ కనుకే అతనే వచ్చాడట .అతనికొక అసిస్టెంట్ .మొదటి ట్రిప్ కనుక పెర్మిత్ కోసం దివెర్ వాళ్ళు వెళ్ళారు .పన్నెండు గంటలకు వస్తారను కొంటె రెండు గంటలకు చేరారు .వచ్చే దాకా ఒకటే ఎదురు చూపులు .విసుగు కూడా వచ్చింది .నేను అప్పుడప్పుడు గంగ ఒడ్డుకు వెళ్లి వస్తు కాల క్షేపం చేశా,.వారం నుంచి వున్న మల బద్ధకం గంగా జల పానం తో ,కడుపంతా ఖాళీ అయి,హాయిగా వుంది .ఎండ అయినా వాతావరణం బాగా వుంది .ఆరగ ఆరగా చల్లటి మంచి నీళ్ళు తాగాం .అమృతం తాగి నట్లుంది ప్రాణానికి .
ఇక్కడికి నేపాల్ నుంచి లవంగాలు వస్తాయి .జీల కర్ర కూడా .గ్లాసు అయిదు రూపాయలకు కొన్నాం .అందరు కొనుక్కున్నారు .స్వర్గాశ్రమం ప్రక్కన చాలా హోటల్లు వున్నాయి   i .హోటలు బయట ”పొట్ట బ్రాహ్మలు ”రంగులు పూసు కోని కుర్చీలలో కూర్చుని ,జనాన్ని హోటల్ లోకి రమ్మని పిలుస్తూంటారు .అదో వింత .చూడ టానికి వింతగా ,సరదాగా వుంది .ఇలా చూడటం మాకు మొదటి సారే.ఆ బ్రాహ్మల చేతుల్లో నాలుగు అడుగుల వెడల్పు అట్లు చూస్తె నోరూరుతుంది హోటల్ లోకి వెళ్ళ కుండా ఉండ లేరు .అదీ ప్రత్యెక్క ఆకర్షణ . .
మా బస్ లో మేమునలుగురం కాక ,మలయాళం దంపతులు ,పెండ్లి కాని వాళ్ల అబ్బాయి ,అరవ దంపతులు ,ఇద్దరు పెద్ద వాళ్ళు ,ఒక జర్నలిస్ట్ అయిన హిందీ అవవిడా ,వీళ్ళు మాత్రమే .ఈ రోజే నడకలో పరిచయం అయారు .అంతా సరదాగా సహాయకార్కం గా వుంది ఏక కుటుంబ భావన కల్గించారు .ఇలాంటి యాత్రలు అలాంటి భావ ప్రకటన కే ఏర్పడ్డాయి .
draiver   ”శివ”అనే శివ .క్లీనేర్ ఎర్రగా నవ్వుతు ఉంటాడు .శ్రీని వాస్ మాత్రం మా తోడల్లుడు రామ చంద్ర అమూర్తి గారి అబ్బాయి ”సూరి ”లాగా వునాడు .అసిస్టంట్ మన ఉయ్యూరు ఆంజనేయ స్వామి గూడు దగ్గరి బడ్డీ కొట్టు అచ్చాన్న లా వున్నాడు .అందరు ఎక్కడో చూసిన వాళ్ళే అని పించారు .మేము అనుకొన్న పేర్లతో మాలో మేం పిలిచే వాళ్ళం .
ట్రావెల్  వాళ్ల భోజనాల తర్వాత ,అందరం బస్ ఎక్కాం .రెండున్నర కు బస్ బయల్దేరిందికేదార్ నాద్ వైపుకు .ఇక్కడికి మూడు కిలో మీటర్ల దూరం లో ”లక్ష్మణ్ ఝాలా ”వుంది .బస్ లోంచే దాన్ని చూశాం .గంగా నది ఇక్కడ చాలా విశాలం గా కన్పించింది .బస్ మహా వేగం గా ప్రయాణం చేస్తోంది .అటు హిమాలయం ,ఇటు హిమాలయం ,మధ్యలో గంగమ్మ .ఒక్కో చోట వెడల్పు గా ,వేరొక చోట అతి నాజూగ్గా ,ఇంకో చోట చాలా చిన్నది గా ,వేరొక చోట అసలు నీరే లేనట్లు పాలు పోకడలు పోయింది నది .రుషీ కేష్ లో వున్న స్వచ్చత ఇక్కడి నీటిలో కంపించ లేదు .బస్ నడక అంతా ఘాట్ రోడ్ మీదే .ఎక్కడ ఏ రాయి జారి పడుతుందో ననే భయం .రెండు బస్సులు మాత్రమే పట్టే వెడల్పున్న రోడ్డు .మధ్య మధ్య రోడ్లకు రేఅపైర్ .అత్యంత ప్రమాద భరిత మైన ప్రయాణం .పర్వతాన్నికి ఒక వైపు కాసేపు వుంటే ఇంకాసేపట్లో రెండో వైపు వుంటుంది బస్ .ఒక సారి చాలా ఎత్తు గా పర్వతం పైకి వుంటే మరి కాసే పాటలో చాలా కిందికి వున్నట్లు వుంటుంది
.అలా పర్వతం పై పాకుతూ ,ఎక్కుతూ ,దిగుతూ ,అతి వేగం గానే బస్ నడుస్తోంది .ద్రివెర్ శివ అతి చాక చక్యం గా నడుపు తున్నాడు .కంటికి ఆన్ని అతి ఉన్నత హిమ శృంగాలు ,వాటిపై ఆకు పచ్చని ఎత్తైన వృక్షాలు ,మధ మధ్య లోయలు ,ఎంతో మనోహరం గా కన్పిస్తాయి .గంగమ్మ ఆకాశం నుంచి భూమి పైకి దిగి ఎన్ని రకాలుగా తన నడక మార్చుకొందో చూస్తె ఆశ్చర్యం వేస్తుంది .ఎక్కడ వీలయితే అక్కడ జనావాసాలు వున్నాయి .అనాదిగా నాగరకతకు సాక్షీ భూతులు ఈ పర్వత ప్రాక్న్తీయులు .ఎంతో ఎత్తున వున్న ప్రదేశాలపై కూడా ఇల్లు కట్టు కోని నివశిస్తున్నారు జనం .పర్వతాలను చదును న్చేసి నీటిని నిలువ చేసే వీలు కల్పిస్తూ ,గోధుమ పంట ను నిరంతరం గా పండిస్తున్నారు .
దివ్య ధామ సందర్శనం –2దివ్య ధామ సందర్శనం –1
సశేషం —-
మీ –గబ్బిట .దుర్గా ప్రసాద్ –17 -12 -11

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in నేను చూసినవ ప్రదేశాలు and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to దివ్య ధామ సందర్శనం —3

  1. “నేను” చూసినవ ప్రదేశాలు

    ?!

  2. K.RAMAKRISHNA RAO says:

    మీరు వ్రాసే చార్ ధామ్ విసేశాలు క్రమము తప్పకున్డా చదువుతున్నాను. చాలా బాగున్నది. ౨౦౧౦ లొ మేము గూడా బదరి, కేదార్ వెళ్ళివచ్చాము. హ్రుశీకేశ్ లొ
    మీరు చూసినవి మేము చూడలేకపోయాము.చదువుతున్టే చాలా ఆనన్దము కలిగిన్ది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.