Monthly Archives: March 2012

శ్రీ రామ స్తోత్రం

  శ్రీ రామ స్తోత్రం 01 -హృదయ కుహర మధ్య జ్యోతి తన్మంత్ర సారం –నిగమ ,నియమగమ్య ,వేద శాస్త్ర రచింత్యం         హరి హర విధి వంద్యం ,హంస మంత్రాంత రస్థం -దశరధ సుత మీళే ,దైవతం దేవతానం 02 -దేవేంద్ర నీల నవ మేఘ వినిర్జి తాంగం -పూర్ణేందు బింబ వదనం … Continue reading

Posted in సేకరణలు | Tagged | Leave a comment

దశోప నిషత్ సారం –3

  దశోప నిషత్ సారం –3                                ముండక ఉపనిషత్                   ఇది అధర్వణ వేదానికి చెందింది .మూడు అధ్యాయాలు ,రెండేసి ఖండాలున్నాయి .బ్రహ్మ విద్యను గురించి చెప్పినది … Continue reading

Posted in సేకరణలు | Tagged | Leave a comment

దశోప నిషత్ సారం –2

దశోప నిషత్ సారం –2                                                                          ౦౩-kathopanishath … Continue reading

Posted in సేకరణలు | Tagged | Leave a comment

దశోప నిషత్ సారం –1

 దశోప నిషత్ సారం –1                    ”వేద -య తీ తి వేదః ”-తెలియ జేయునది వేదం .వేదం భగవంతుని ఉచ్చ్వాస ,నిస్శ్వాసం వంటిది .”అస్య మహతో భూతస్య విశ్వ సిత మే వితత్ రుగ్వేదో ,యజుర్వేదః ,సామ వేదః అధర్వణ వేదః ”.శ్వాస మానవు … Continue reading

Posted in సేకరణలు | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –5 -చివరి భాగం

 వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –5 -చివరి భాగం సంప్రదించే చేరండి తొందర లేదు ”అంది .బతికి బయట పడ్డాం అను కుంటు బయటకు వచ్చే శాడు .    రామా రావు తన్ను తాను అమ్బుజానికి పరిచయం చేసు కొన్నాడు పాపం.”రామా రావు బి.ఏ.ఆన్స్  మీరేనా  ?”అని అడిగింది .అవునన్నాడు .చాలా అల్లశ్యం గా … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

అభద్ర భారత దేశం

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –4

 వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –4               మూర్తి కూడా బి.ఏ.ఆన్సే. చిన్న బోయిన ముఖం తో వరండా లో కుర్చుని ఉండగా మరో ఆన్స్ రామా రావు చేరాదక్కడికి .”మూర్తి ది కో-ఆపరేటర్ అని సంబోధించాడు .”మధ్యాహ్నము -మిస్టర్ ద్వివేదీ -ది ఇంటల్లుడు ”అని బదులిచ్చాడు మూర్తి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –3

  వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –3              తులసి స్నానం చేస్తుంటే తలు పు తట్టి చివాట్లు తిన్నాడు రావు .అతని తో ఆమె తెగేసి ”రెండేళ్ళ నుంచి మీకు తల్లి విందు .నేడు ఆలి మందు .మీ అమ్మ నగలు మీ కడుపు లోకి .నా … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 1 Comment

ఆర్టిస్ట్ బ్రతికితే కళ వెలుగుతుంది

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు -2

వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు -2                   శ్రీ రస్తు చిరంజీవి ద్వివేదుల రామయ్య అని పోస్ట్ వచ్చింది .ద్వివేది అని కాని డిగ్రీ కని దాని మీద లేక పోయేసరికి చిన్న బుచ్చు కొన్నాడు .హాన్స్ దొరకు అవమానం అని పించింది .”పేరు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

దుర్గమ్మకు లక్ష తామరలతో పుష్పార్చన

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

నిలువెత్తు నిజాయితి -ఆంటోని కంటతడి

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –1

వేలూరి వారి కధ –డిప్రెషన్ చెంబు –1                 శ్రీ వేలూరి శివ రామ శాస్త్రి గారి కధలు అనగానే అందరికి ముందు గా గుర్తొచ్చేది ”డిప్రెషన్ చెంబు ”కధ .అంత ప్రాచుర్యం పండిన కధ అది .1930 ప్రాంతం లో భారత దేశాన్ని ఒక ఊపు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ –దేవుడు

 వేలూరి వారి కధ –దేవుడు   పార్వతి పల్లె టూరి పడుచు .ఆమె” తాత తండ్రు లెడమ చేత లౌకిక సంపత్తి ని ,కుడి చేత వైదిక సంపత్తి ని పెట్టు కోని ”పుట్టారట..అంటే వాళ్ళలో రెండింటికి సమతా స్థితి వుంది .ఆమె మేన మామలు మేస్టార్లు లాయర్లు .ఆమె౩ లో ఈ జీన్ లక్షణాలు పుష్కలం … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ హనుమత్ కధానిది పుస్తక పరిచయం

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం ఉయ్యూరు బ్లాగ్ లో పోస్ట్స్ ను సరస   భారతి ప్రచురిస్తున్న ఇటీవలి మూడవ పుస్తకం ”శ్రీ సువర్చ లాంజ నేయ కధా నిధి ”కవర్ పేజి లు లోపలి నాలుగు పేజీలు

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ -ఒకటే చీర

  వేలూరి వారి కధ -ఒకటే చీర                 ఈ కధ ఎత్తు బడి లోను ,ముగింపు లోను ప్రత్యేకత వుంది .అది కధా బలాన్ని పెంచు తుంది .”నీవు తిని వచ్చిన తరువాతనే నే బోయి తిని ,వత్తును గాని ,ముందు నీవేగి ,తిని రా.చీకటి పది … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged , | 1 Comment

నవరసభరితం నాటకం

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ -వర ప్రసాది

 వేలూరి వారి కధ -వర ప్రసాది ”సంతానం లేక హిదాయ తుల్లా అల్లకే కాదు ,శివుడికీ ,చేట్టుకీ పుట్టకు మొక్కు కొన్నాడు .”అని కధ ప్రారంభించారు .ఇందులో హిదాయ తుల్లా విశాల దృక్పధం కన్పిస్తుంది .ఆతని ఆంతర్యం తెలుస్తుంది .చివరికి అల్లా కనికరించి” వర ప్రసాది ”ని ప్రసాదిస్తున్నట్లు కలలో కన్పించి చెప్పాడు .”పుత్రోత్సాహం ఉల్లాకే … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

వేలూరి వారి కధ –నమశ్శివాయ

 వేలూరి వారి కధ –నమశ్శివాయ                          నమశ్శివాయ ఒక శివార్చకుడు .,వైద్యుడు కూడా .హస్త వాసి చాలా మంచిది .వైద్యం వల్ల బాగా లాభించింది .సాయం కోసం అల్లున్ని ఇల్లరికం ఉంచుకొన్నాడు .తర్వాత కొడుకు కూడా పుట్టాడు .పేరు మల్లయ్య .మంచి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

వింత ఆలయాలు -విచిత్త్ర విషయాలు -2

 వింత ఆలయాలు -విచిత్త్ర విషయాలు -2                                                నెర  నిరూపణ   చేసే  శుచీంద్ర  శివుడు                … Continue reading

Posted in నేను చూసినవ ప్రదేశాలు | Tagged | Leave a comment

వింత ఆలయాలు -విచిత్ర విషయాలు -1

   వింత ఆలయాలు -విచిత్ర విషయాలు -1                                                   ద్వాదశం రాసుల పై సూర్య కిరణ ప్రసారం -శృంగేరి  కర్ణాటక రాష్ట్రం … Continue reading

Posted in నేను చూసినవ ప్రదేశాలు | Tagged | 2 Comments

వేలూరి వారి కధ -గన్నేరు

  వేలూరి వారి కధ -గన్నేరు శివ రామ శాస్త్రి గారి కధల్లో ”గన్నేరు ”కు ప్రత్యేకత వుంది .బాల వితంతువులకు పునర్వివాహం నిషిద్ధం గా వున్న రోజులవి .సాంప్రదాయ కుటుంబాలలో ఆంక్షలు మరీ ఎక్కువ .ఆచారాలు శృతి మించేవి .ఎమాత్రేం బెసిగినా సహించే వారు కాదు .వితంతువులకు పసుపు ,కుంకుమ త్యాజ్య వస్తువులు .పూల సంగతి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 3 Comments

వేలూరి వారి రెండు కధలు 1 సిపాయి

   వేలూరి వారి రెండు కధలు                                                             1      సిపాయి శతావధాని వేలూరి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

సరస భారతి – దర్శనీయ దేవాలయాలు – జన వేమన – కొత్త పుస్తకాలు

pdf త్వరలో — అందిస్తాము

Posted in రచనలు, సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | Leave a comment

క్షేత్రయ్య పద సమాఖ్య – ఉగాది పురస్కారాలు

Posted in సభలు సమావేశాలు | Tagged | Leave a comment

అందరి నేస్తం డికెన్స్ –7 చివరి భాగం

 అందరి నేస్తం డికెన్స్ –7           లిటిల్ దొర్బిట్ నవల దాస్ కాపిటల్ ను మించిన తిరుగు బాటు నవల (seditious )   .అన్నాడు షా .సమాజం లోని దోపిడీ అణగ దోక్కటం ,జైలు ఈవితం ,స్తంభాన ,ఉక్కిరి బిక్కిరి  ,రాజకీయం అన్నీ కలబోశాడు .చదువు తుంటే ఉక్కిరి బిక్కిరై … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సరదా కవిత –ఏ.ఏం.ఏం.కుమార్

  సరదా కవిత –ఏ.ఏం.ఏం.కుమార్                  అత్త వారింటికి వెళ్ళే టప్పుడు అంబికా దర్బార్ బత్తి   వెంట ఉంచుకొంటే అమ్మ తోడుగా ఉన్నట్లే    పిల్లల మెదడు రెండు రెట్లు ఎక్కువగా పని చేయాలంటే             అమేజింగ్ బ్రెయిన్ ఫుడ్ పెట్టండి   పిల్లలు తల్లులైనా … Continue reading

Posted in కవితలు | Tagged | Leave a comment

అందరి నేస్తం డికెన్స్ –6

 అందరి నేస్తం డికెన్స్ –6            బ్లీక్ హౌస్ నవల భయానక గమ్భేర్క నవల .౧౯ శతాబ్దపు ఆంగ్ల సాహిత్య మకుటం లో కలికి తురాయి .ఇందులో యదార్ధం తో బాటు బోలెడంత ఆశ్చర్యము వుంది .నగర్ర్కరణ నేపధ్యం గా రాసినది .లండన్ నగర వాస్తవ స్తితి కనిపిస్తుంది .దీనితో పాటు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

అందరి నేస్తం డికెన్స్ -5

 అందరి నేస్తం డికెన్స్ -5            డికెన్స్ అద్భుత కామిక్ రచయిత .ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని పెంచుతాడు .అతి నిజాలను జర్న లిస్టు దృక్పధం లో ఆవిష్కరిస్తాడు .లండన్ మహానగర మహా రచయిత .లండన్ ను పవిత్ర నాగరక దృక్పధం గల సిటీ గా మార్చాడు .చాలా ప్రామాదకర పరిస్తితితులకుఅన్వేషణకు  కామెడీని చక్కగా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

మనం మరచిన మహా వీరుడు – అన్నప్రగ్గడ

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | 2 Comments

ఉగాది సందడి

ఉగాది సందడి ఆదరా బాదరా గా బ్రహ్మం పరిగెత్తు కొచ్చాడు .ఒగరుస్తున్నాడు .కూర్చోరా అంటే మాట విన కుండా నుంచొనే వున్నాడు .ఏమిట్రా హడా విడి ?అని అడిగా .నీకీం నువ్వు తమాషా చూసే వాడివే కాని తల దూర్చే వాడివి కాదుగా బావా ?అని దెబ్బ కొట్టాడు .దేన్నీ గురించి వాడు బాధ పడుతున్నాడో … Continue reading

Posted in సమయం - సందర్భం | Tagged | 1 Comment

ఆనంద నందనుడు ఉగాది కవిత

 ఆనంద నందనుడు             నిరుడు ఖర ను ఆహ్వానిస్తే  ఈడ్చి ఎడా పెడా తన్ని ఒదిలాడు కోలుకోలేని దైన్యాన్ని నింపి అవమానాన్ని అధిక తరం చేశాడు చీకటి కుంభ కణాలను చీల్చే ప్రయత్నం లేశం గా మాత్రమే ఫలించింది . ఇంకా పెద్ద తిమింగిలాలు ఉచ్చులో పడ కుండా తప్పుకుంటున్నాయి ఉప … Continue reading

Posted in కవితలు | Tagged | Leave a comment

అందరి నేస్తం డికెన్స్-4

          ఇతర నవలలు                                                  చార్లెస్ డికెన్స్ రాసిన ”ఆలివర్ ట్విస్ట్ ”నవల నెర చరిత్రకు సంబంధించింది . .లండన్ లోని అండర్ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సరసభారతి నందన నామ ఉగాది కవి సమ్మేళనం – పురస్కార దృశ్య మాలిక

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | Leave a comment

నందన ఉగాది సరస భారతి విశేషాలు

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

అందరి నేస్తం డికెన్స్ –3

అందరి నేస్తం డికెన్స్ –3          డికెన్స్ కు పన్నెండు మంది పిల్లలు .౨౨ ఏళ్ళ తర్వాత భార్య కాతేరిన్ తన్ను అసలే ప్రేమించలేదని ,ఆమె లో ప్రేమ మృగ్యం అని సంచలనాత్మక ప్రకటన చేశాడు .ఆరోజుల్లో ఇంగ్లీష్ మధ్య తరగతి కుతుమాల వారు పుస్తకాలను కోని చదివే వారు కాదు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సాహితి మండలి ఉయ్యూరు – నందన ఉగాది పురస్కార – ఆహ్వానం

Posted in సభలు సమావేశాలు | Tagged | Leave a comment

సరసభారతి ఉగాది పురస్కారాలు

ఆడియో – 1 ఆడియ – 2

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | Leave a comment

మంచికి పెద్ద మనిషి -దేవినేని మధుసూదన రావు

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

అందరి నేస్తం డికెన్స్ –2

అందరి నేస్తం డికెన్స్ –2                                      రచనా వ్యాసంగం   1831 లో అంటే డికెన్స్ 19  వ ఏటనే ఫ్రీ లాన్స్ కోర్ట్  రిపోర్టర్ అయాడు .షార్ట్ హాండ్ అతి వేగం గా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

అందరి నేస్తం డికెన్స్-01

 అందరి నేస్తం డికెన్స్-01      ఇంగ్లాండ్ కు చెందిన ప్రఖ్యాత రచయిత చార్లెస్ డికెన్స్ అందరి వాడు .అందుకే అతన్ని రచయిత గా భావించారు .రచన చదవ గానే అతడు మన నేస్తం అనిపిస్తుంది .అన్నాడు జార్జి ఆర్వెల్ . ఆయనలో అన్నీ వుండటం వల్ల అందరికి స్నేహితుదయాడు అంటాడు జూల్స్ వేర్న్స్ . ”న్యాయానికి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సకల కళా కల్ప వల్లి చల్ల పల్లి సంస్థానం –3

సకల కళా కల్ప వల్లి చల్ల పల్లి సంస్థానం –3                                      సాహిత్య పోషణ  అంకినీడు ప్రభువు కాలమ్ లోనే వేమూరి సుబ్బావధాని ,యడవల్లి అప్పా వధాని మద్దూరి క్రిష్ణావధాని ,కోతమర్తి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సకల కళా కల్ప వల్లి చల్ల పల్లి సంస్థానం –2

 సకల కళా కల్ప వల్లి చల్ల పల్లి సంస్థానం –2                                     సాహిత్య పోషణ           నోటితో పొగుడుతూ నొసలు తో వెక్కి రించటం లోక సహజం .కవులు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సకల కళా కల్ప వల్లి చల్ల పల్లి సంస్థానం -1

 సకల కళా కల్ప వల్లి చల్ల పల్లి సంస్థానం -1           చల్ల పల్లి ”దేవర కోట సంస్థానానికి ”రాజా దాని .కోట ౧౬ ఎకరాల విస్తీర్ణం లో నిర్మించ బడి ,శత్రు దుర్భేద్యం గా వుంటుంది .వందల సంవత్సరాల జమీందారి దర్జా ,దర్పాలకు చల్ల పాలి కోట సాక్షీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సాహిత్య సరస్వతి లీల -ముక్త్యాల సంస్థానం –2

 సాహిత్య సరస్వతి లీల -ముక్త్యాల సంస్థానం –2                                            సాహిత్య పోషణ    రాజా వాసిరెడ్డి చైనా వెంకటాద్రి ప్రభువు మంచి సాహిత్య పోషకులు .అప్పుడు తాతం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment