గీర్వాణ భాషా వైభవం -8

గీర్వాణ భాషా వైభవం -8

17-శ్రీమతి లక్కరాజు వాణీ సరోజిని –విజయవాడ -9346978829

గీర్వాణ భాషా వైభవం

1-సీ-భాషలందున రాజ భాష గీర్వాణమై -మనసు దోచిన గొప్ప మధుర భాష

వేద వేదాంగాల వెల్లి విరిసి నట్టి –సత్యవాక్కుల జాటు సౌమ్య భాష

శబ్ద మధురిమల శోభిల్లు చుండెడి –వీనుల వి౦దగు వేద భాష

ప్రాచీన భాషగా ప్రాచుర్య మొందిన –అద్భుతమైనట్టి అమర భాష

ఆ.-ఆది కవినుండి కవిత కాల వాలమనగ-ఎన్నదగిన రచనలున్న భాష

కవులు పండితులకు ఘనకీర్తి నొసగి-వాజ్మయమున నెంతో వాసి కెక్కె.

2-సీ.భవ్య భాగవతాది దివ్య గ్రంధావళి –తొలుత గీర్వాణాన వెలసె నిలను

అష్ట పదులతోడ నిష్ట దేవత గొల్చి –జయదేవ కవి పొందె జగతి కీర్తి

పలు ప్రశంసల నొంద పంచ తంత్రము వ్రాసి –విశ్వ విఖ్యాతి బడసె విష్ణు శర్మ

భర్త్రు హరి రచియించె భాష గీర్వాణాన –భక్తి వైరాగ్య సుభాషితముల

ఆ –రాజ పూజ్యంబై వెలిగిన రమ్య భాష –దేవనాగరి యనబడు దివ్య భాష

శబ్ద మాధుర్య రసభావ లబ్ది నొంది –తనరె గీర్వాణ భాషగా తరతరాల .

3-సీ-వాల్మీకి కృతమై వరలె రామాయణం –సంస్కృతాన జనులు సన్నుతింప

కాళి యాశీస్సుల గీర్వాణ కవిగనై-ఖ్యాతి గాంచెను కవి కాళిదాసు

ఆచార్య శ౦కరు౦ డద్భుత స్తోత్రాలు –సంస్కృత భాషలోన సంకలి౦చె

పండితోత్తము లెంతో ప్రస్తుతించిన యట్టి –సంస్కృత భాషయే శ్రావ్య మిలను

తే.రాజు లెందరొ మెచ్చిన రాజభాష –కవుల కారాధ్యమైనట్టి కావ్య భాష

దివ్య రచనలు విలసిల్లు భవ్య భాష –భాష గీర్వాణమును బోలు  భాష కలదె.

4-సీ-భరత దేశము నందు భాష లంద౦న్నింట –మూలమై నిల్చు నమూల్య భాష

గీర్వాణ పదములు గణనీయముగా జేరి –తెలుగుజిలుగు లెంతొ తేజరిల్లె

సంస్క్రుతోద్భవ గ్రంధ సముదాయము లనెన్నొ-ఆంధ్రీకరించిరి ఆదికవులు

శృతి లయాత్మకమైన సంస్కృతంబిలలోన-అసమానమగు నట్టి అమరభాష

తే.మంత్ర తంత్రాల కాధార మైన యట్టి –దేవతలు మెచ్చి దీవించు దివిజ భాష

యజ్ఞయాగాది కార్యాలు ప్రజ్ఞ తోడ –ఆచరించగా తోడ్పడు ఆది భాష .

5-సీ-సంస్కృతంబు దెలియ సులభ సాధ్యంబౌను –పెక్కు భాషలలోని చక్కదనము

ఆదికవులు నాడు ఆంధ్రీకరించిన –గీర్వాణ గ్రంధాలు గంతికేక్కె

ఉభయ భాషలలోన యుద్దండ రచనల –ప్రతిభ చాటిరి వారు ప్రజ్న తోడ

వివిధ ప్రక్రియల లో వెలలేని గ్రంధాలు –అవతరించెను జగతి అద్భుతముగ

తే-అమ్మ వాగ్దేవిఆశేస్సుల౦దు కొనిన –ఆణి ముత్యములను బోలు ఆది కవులు

జన్మ ధన్యత నొంద జగతి నందు –తల్లి భారతి సేవించి తనరి రిలను .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్-20-12-16-ఉయ్యూరు

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.