బాలబోధ’’గా సీతారామా౦జ నేయసంవాదం -2(చివరిభాగం )

బాలబోధ’’గా సీతారామా౦జ నేయసంవాదం -2(చివరిభాగం )

ద్వితీయాశ్వాసం లో వాసుదేవ తత్త్వం అంటే –అన్నిటినీ ప్రకాశి౦ప జేసేదీ ,దేనిచేతనూ ప్రకాశి౦ప బడనిది,అంతటా ని౦డిఉండేదీ , ,తనకంటే వేరుకానిది ,జ్ఞానరూపమైనది మంగళమై చలించనిది మొదలైన లక్షణాలున్నది .పరమాత్మ అంటే పంచభూతాలతో సూర్య చంద్రులతో ప్రకాశించేది అని చెప్పి ,భ్రమర కీటకన్యాయం అంటే వివరించింది సీతాదేవి హనుమకు .తర్వాత కల్పం మాయాస్వరూపం వివరించింది .సృష్టికి,భగవంతునికి ఉపాదానకారణం ,సహకారి కారణం ,నిమిత్తకారణం సంబంధాలున్నాయి. అవిద్యలో ప్రతిబింబించే ఈశ్వర చైతన్యమే జీవుడు .తర్వాత సూక్ష్మ సృష్టిక్రమం ,వివరించి ,లింగ శరీరమంటే అయిదు జ్ఞానేంద్రియాలు ,నాలుగు అంతరింద్రియాలు ,అయిదుకర్మేన్ద్రియాలు ప్రాణం మొదలైన 19.ఇవి ఒక్కొక్క జీవునిలో ఉంటె వ్యష్టి ,జీవుల౦దరిలోవీ కలిపితే సమష్టి .తర్వాత స్థూల దేహ సృష్టిక్రమ వర్ణన చేసి చెప్పి,వామన భూత సృష్టి చెప్పింది .పరమాత్మ స్వరూప వర్ణన చేసి ,ఓంకారం అంటే వివరించింది .అకార ,ఉకార మకారాలు .ఆకారం లో విశ్వ విరాట్, పురుషులు ,ఉకారం లో తైజసుడు ,సూత్రాత్మ ,మకారం లో ప్రాజ్ఞుడు ఈశ్వరుడు ఉంటారు .పంచకోశ వివరణం చేసి ఆత్మ గూర్చి వివరాలుచేప్పి ,దృక్కు,దృశ్యాలను వివరించింది

  మాయను వదిలించుకొని జీవుడు తనకు దేవుడికి ఉన్న శేష శేషి భావాన్ని గుర్తించి తనకు పరమాత్మకు భేదం లేదని తెలుసుకోవటమే తత్వమసి .త్రిపుతి అంటే జ్ఞాత ,జ్ఞానము ,జ్ఞేయము ,ద్రష్ట దర్శనం ,దృశ్యం ,శ్రోత శ్రవణం శ్రావ్యం భోక్త భోగం ,భోజ్యం .పిమ్మట ఆధ్యాత్మ అధిభూత ఆది దైవతాలను తేలికగా అర్ధమవటానికి గొప్ప పట్టికలో వివరించారు శాస్త్రిగారు.కాలస్వరూపం వివరించారు

  తృతీయ ఆశ్వాసం లో అమనస్క రాజయోగం వివరించింది సీతామాత .శ్రీరామరామ రామ అంటే గొప్ప వివరణ ఇచ్చింది .బ్రహ్మాకారం గా చేయబడిన వృత్తిజ్ఞానం శ్రీ .ఆశ్రీ చేత రామణీయుడై తత్వమసి వాక్యంతో తత్ అనే దానికి లక్ష్యార్ధమే శ్రీరాముడు .రామ అంటే వృత్తిజ్ఞానానికి సాక్షియైన ప్రత్యగాత్మ అ౦ టేత్వం పదానికి లక్ష్యార్ధం .మూడవ రామ అంటే ప్రత్యగాత్ముడైన జీవుడు బ్రహ్మ రూపుడే అనే అద్వైత భావన అయిన అసి పదానికి అర్ధమే .ఆతర్వాత వైరాగ్యం అంటే –బ్రహ్మమును సాక్షాత్కారించుకోవటానికి పొందే అర్హత అని చెప్పింది మోక్షానికి అవసరమైనవి –తనను తాను  పొగుడుకోకపోవటం ,చేసిన దాన ధర్మాలు చెప్పుకోకపోవటం ,జీవులకు బాధ కలిగించకపోవటం ,రుజుమార్గం లో జీవించటం ,ఓర్పు మొదలైన 20గుణాలు కావాలి .తర్వాత యోగిలక్షణాలు ముక్తుల భేదాలు వివరణ చేసింది .

శాస్త్రిగారు పుస్తకం చివరలో  ఈ గ్రంధం లో వచ్చిన పారిభాషిక పదాలు వాటి అర్ధాలు వివరించారు .దీనివలన విషయం ఎవరి సహాయం లేకుండా సులువుగా అర్ధం చేసుకొనే వీలు కలుగుతుంది .

డా నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు అనుబంధం లో తాము రచించిన సంస్కృత శ్రీ హనుమద్ద౦డకం ,కిందటి హనుమజ్జయ౦తికి ,కల్యాణానికి  నేను శాస్త్రిగారిని శ్రీ సువర్చలాదేవి లగ్నాష్టకాలు ఎక్కడైనా దొరుకు తాయా లేకపోతె శ్రమ పడి వ్రాయమని  అర్ధిస్తే ,లగ్నాష్టకాలు రెడీగా లేవనీ తామే వ్రాసి పంపిస్తామనీ చెప్పి ఒకవారం లో రాసి పంపారు .వాటిని ఇక్కడ చేర్చి అందరికీ అందుబాటులోకి తేవటం ముదావహం .శాస్త్రిగారి గీర్వాణ పాండిత్యానికి అవి మచ్చుతునకలుకూడా  .బాలబోధ గా శాస్త్రిగారు పరశురామపంతుల లింగమూర్తి గురు మూర్తిగారి ‘’సీతారామాంజనేయ సంవాదం ‘’ను అందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చారు .వారికి ఆంధ్రలోకం రుణ పడి ఉంటుంది .

  శాస్త్రిగారి సెల్ నంబర్ -99851 01234

  మీ –గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -21-7-21-ఉయ్యూరు

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

‘’బాలబోధ’’గా సీతారామా౦జ నేయసంవాదం -1

‘’బాలబోధ’’గా సీతారామా౦జ నేయసంవాదం -1 చదవడం కొనసాగించండి

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

సరసభారతి ,అంతర్జాతీయ తెలుగు బడి సంయుక్త ఆధ్వర్యం లో తెలుగు ఉపాధ్యాయులకు నగదు పురస్కార ప్రదానం

సరసభారతి ,అంతర్జాతీయ తెలుగు బడి సంయుక్త ఆధ్వర్యం లో తెలుగు ఉపాధ్యాయులకు నగదు పురస్కార ప్రదానం

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

రజనీ ప్రియ -2(చివరిభాగం )

రజనీ ప్రియ -2(చివరిభాగం )

కించిత్ శీలభంగం ,తండ్రి మరణం తో దీనజన సేవ రాజభోగాలలో మర్చిపోయింది రజని .హూణ భటులు పెట్టె బాధలు ఓర్చుకోలేక విలపిస్తున్న పాణిజ ఏడ్పులు వినిపించి .ఆమె తన చిన్నతనం లో తన స్తన్యాన్ని ఇచ్చి ఓదార్చిన మాతృమూర్తిగా గుర్తించి,తాను  పొందిన పతనం అంతా గుర్తుకొచ్చి ,పశ్చాత్తాపం పొంది ,ఆమెను విడిచిపెట్టమని సేవకులను ఆజ్ఞాపించింది .ఆ ఆజ్ఞ వాళ్లకు చేరకముందే వారిరధం ఆమె పైగా వెళ్లి ముసలి తండ్రిలాగానే పాణిజ కూడా చనిపోయింది .’’మా తల్లి దండ్రులలాగ పాలించాల్సిన నువ్వు ,మా ప్రాణాలు తీస్తూ హాయిగా ఎలా సుఖం గా ఉన్నావే ?’’అని పాణిజ ప్రశ్నించినట్లనిపించింది రజనిక్ .దీనితో మళ్ళీ ముసలి సన్యాసి దగ్గర పెరిగిన ముగ్ధ అయింది .

  తోరమానుడి ఘాతుకాలకు బందీలై భరింపరాని కస్టాలు పొందుతున్న కారాగారం చూడటానికి వెళ్ళింది .అందులో సునంద అనే పిచ్చిది ‘’సంపదల్ వలచియమ్ముడు బోతివే రాణి వైన రండా’’అని తన్ను గేలి చేస్తూ ప్రశ్నించిన మాట కలచివేసింది.పాణిజ వలన కొంత మారి ఇప్పుడు ఈ సునంద ప్రశ్నతోపూర్తిగా మారిపోయింది  రజనీ ప్రియ .సునంద వృత్తాంతం అంతా విని ఆమెకేమీ హాని తలపెట్టవద్దని హెచ్చరించి ఆమెను అంతఃపురానికి చేర్చమని ఆదేశించింది ఆ దయామయురాలు .సునంద తన శీల రక్షణకోసం తనప్రాణ ప్రదమైన భర్తను ,పిల్లల్ని బలిఇచ్చిన ధీరురాలు .రజని చరిత్రకు ఈమె చరిత్ర పూర్తిగా ప్రతియోగం అంటే కాంట్రాస్ట్ .తన అపరాధ జ్వాలను చల్లార్చుకోవటానికి బుద్ధుని దగ్గరకు  వెళ్ళాలను కొన్నది .

  ఆ నాటి రాత్రి రజనికి కంటి కునుకు లేదు .మనసంతా భగవాన్ బుద్ధుడే ఆక్రమించాడు .తెల్లవారుజామున వచ్చిన కలలో తధాగత బుద్ధుడు ‘’ఆర్తావన దీక్ష బ్రాణముల నర్పణ జేసిన గాని మానవుల్ లేవగలేరు. ఒక అత్యంత కష్టమైనా పరీక్షకు నిలిస్తే సంకల్పం సాధ్యం  ‘’అనే ప్రబోధం  చేశాడు .అప్పటికే త్యాగాన్ని చేయాలనుకొన్న రజని బుద్ధుని ప్రబోధం తో ,పశ్చాత్తాపం తో ప్రక్షాళన పొంది ,క్రూర కఠినాత్ముడైన  తన భర్త హూణుడిని కూడా వాదం లో లొంగ దీసే ధైర్యం కలిగింది .

  ఒక పిచ్చిదాన్ని అంతఃపురానికి రజని తెచ్చిందన్న వార్త తోరమానుడు విని’’పేదల ప్రాణములు బీల్చి అహమ్మున వీగుచూ –  రధమ్ము నెక్కి పురమందు  చెలంగుట యే రాచ మర్యాద ‘’గా భావించే ఆ దురంహకారి  పరువు తీసింది పిచ్చిది అనిపించగా ,భార్య రజనీప్రియ దగ్గరకు వెళ్లి అతి శాంతం గా ‘’శాంతమొప్ప నసి నేనియు దాల్పని అశోకుని ‘’ఆదర్శంగా చేసుకోమని హితవు చెప్పింది .శాంతికరున వినయాలే రాజులకు అలంకారం అనీ ,సంపద గర్వకారణమనీ  చెప్పింది  .వాడు ‘’ఖడ్గమ్ము లేక రిపుల్ చత్తురే ?వేడుకొంటే జనం మాట వింటారా .వేదా౦తు లపాలి భూమి పరహస్తగత మయిన పుస్తకం లా అవుతుంది ?అని నిలదీశాడు –రాజతంత్రం నీతి ఒకే ఒరలో ఇమడవుఅన్నాడు .ఆమె  ‘’కత్తియేరాజ్యపాలనకు కాగల సాధనం అని క్రొన్నెత్తురు త్రావు క్రూరుడు రాక్షసుడే కానీ రాజు కాడు’అలాంటి వాడికి యమధర్మరాజు కూడా ఏం శిక్ష విధించాలోసందేహ పడతాడు ’అని వాదించింది.’’శాంత విధి వేలోసంగెడి జనం  ఖడ్గాన్ని చూసి ఒక్క కానీ కూడా ఇవ్వరు అన్నది .ఈబొధలు వాడిలో అహంకార ఆవేశ కోపాలను మరింత రెచ్చగొట్టాయి  .

  రజనీప్రియ తనను ప్రణయ  వాహినిలో తేలుస్తుంది అను  కోన్నాడుకానీ ఇలా ఎదురు తిరుగుతుందని ఊహించలేదు .ప్రణయ వేదనలో తుక తుక ఉడికిపోతూ తనను సుఖపెట్టమని కోరాడు .ఆమె ‘’ఒక్క వ్యక్తిపై నెసగెడు ప్రేమ ,సంకుచిత దృక్పధమందు నశించు కామమై ,వసుధ సమస్త జీవతతిపై బ్రసరి౦ చెడి జ్యోతికానిచో ‘’అని చీకటిలో కూరుకు పోయినవాడికి వెలుగు రేఖలు చూడమన్నది .వాడు వినక ధిక్కరిస్తే ,పాదాలు పట్టుకొనిశిరస్సు వంచి  ‘’దేవుడి మనసు మెప్పించేట్లు ప్రజారంజకం గా పాలన చేయి ‘’అని ప్రాధేయపడింది .ఆ దుష్టుడు ‘’బుద్ధ దేవుని పద యుగ్మ రజః పరిపూతమైన ‘’ఆమె శిరస్సును  అవివేకియై తన్నాడు .బిచ్చమెత్తు కొనే దాన్ని తీసుకొచ్చి రాణి ని చేస్తే ,ఆమె మనస్సులో ఔన్నత్యం ఎలా వస్తుంది అనుకొన్నాడు ఆపతితుడు .

  రజనీప్రియ చెప్పే త్యాగం ఆమెలో ఎంత ఉందొ పరీక్షించాలనుకొని తోరమానుడు ‘’వస్త్ర హీనవై పురమున ‘’తిరిగితే తప్పులన్నీ కాస్తాను అన్నాడు .అనాధ దీన జనం కోసం రజనీప్రియ ఆ పరీక్షకు సిద్ధపడి తనమానాన్ని బలి చేయటానికి ముందుకొచ్చింది .ఆమె త్యాగ గుణానికి ఇదే పరాకాష్ట .వాడి క్రూర హృదయం కరిగింది .బుద్ధభగావానుడు తన్ను రక్షిస్తాడని విశ్వాసంతో ఆపరీక్షను పురం లో చాటింపు వేయమన్నది .ఆమె అపూర్వ త్యాగాన్ని విన్న ప్రజలు ఆమె మానాన్ని కాపాడాలని సర్వమంగళను ఆర్తిగా ప్రార్ధించారు .ఆ రాత్రి రాణి రజనీప్రియ భారమంతా బుద్ధభగవానునిపై వేసి నిశ్చింతగా నిద్రపోయింది .భర్త హృదయం లో భయంకర వేదనా జ్వాలలు ప్రజ్వరిల్లాయి .

  మర్నాడు ఉదయం లేచి శుచియై ,రధం ఎక్కి భగవాన్ బుద్ధుని సందర్శించి తనను తనభర్తను ప్రజలను కాపాడమని అర్ధించింది .బయట వేచి ఉన్నరధ సారధి మనసులో తాను  చేస్తున్నది మహా పాపమని రధం తోలేటప్పుడు తాను  వెనుకకు తిరిగి చూడననీ తన్ను క్షమించమని రాణీ పాదాలపై పడిప్రార్ధించాడు .’’నీ ధర్మం నువ్వు చెయ్యి ‘’అని హితవు చెప్పి ఊరడించినది .

   నగ్నంగా రధం దగ్గరకు  రాణి రజనీ ప్రియ వచ్చిన సమయం లో బుద్ధభగవానుని కళ్ళనుంచి కన్నీరు ప్రవహించింది  .నగ్నరాణిరధం లో పురవీధుల్లో తిరుగుతుంటే ,ఇళ్ళల్లో నుంచి ఒక్కరుకూడా బయటికి రాలేదు .ఒక ముసలి వజీరు మాత్రం ‘’విసపు తల౦పులున్పయికి వెన్నెల లొల్కెడు లేత నవ్వులు ‘’తో తలుపు చాటునుంచి ఆమె నగ్న సౌందర్యం చూడాలనుకోగా రధము నుంచి ఒక దివ్య తేజస్సు వచ్చి వాడి కళ్ళను మాడ్చేసింది .రజనీ ప్రియ దివ్యురాలైంది .ఆమె చరిత్ర అతిలోకమైంది .విహారి వెళ్లి రాజుకు ఈవిషయమంతాచేప్పాడు .తోరమానుడు నివ్వెరపోయి ఆమెను శరణు కోరాలని బయల్దేరి ,ఆమె పాదాలపై పడిన సమయంలో బుద్ధ దేవుని ముఖంలో మందహాస మరీచికలు ముత్యాలదండల్లా  మెరిసిపోయాయి .భక్తజన విజయమే లోక కుటుంబు డైన ఆ శాక్య మహనీయుని వేడుక .లోకం శాంతమై ,సౌఖ్యం పొందటమే ఆ దయామయునికి ఆనందం .

  హూణ రాజు తోరమానుడు  తన తప్పు ఒప్పుకొన్నాడు .రాణి రజనీప్రియ అతడిని మన్నించింది .అప్పటినుంచి క్రూర తోరమానుడు పరమ కారుణికోత్తముడయ్యాడు  ..’ఇదీ రజనీప్రియ కధ.

 ‘’ఈ కావ్యంలో యువకవి సత్యనారాయణ ధారాళమైన శైలితో ,మనోజ్ఞమైన కవిత్వం ప్రవహి౦పజేశాడు .ఔచిత్యమైన ఉపమానాలు కావ్య శోభను పెంచాయి .’’సాంధ్య ప్రాభారుణ  ప్రభా జాల దీప్త –మై తనర్చేడితెలిమబ్బు రీతి ,-పర్ణశాల ముంగిట గావి వస్త్రాలు కట్టి ,తపసు నొనరించు హిమశైల తనయ వోలె ‘’అని చక్కని ఉపమానాలు ఉపయోగించాడుకవి .’’వృద్దు శిరమ్ముపై క్షణిక నాట్యో   ల్లాసమున్ జూపి ,దాటె రదాంగమ్ములు ,దాటెనశ్వములు ,దాటెన్ హూణ వర్గంబులున్ ‘’పద్యం లో క్రూరరధ వేగం ,అది చేసిన భీభత్సం కన్నులకు కట్టించాడు .చాలా చోట్ల కరుణ రసప్రవాహం ప్రవహింప జేశాడు .బుద్ధభగావానుని స్తోత్రాలన్నీ భక్తి రస గుళికలే.

  ప్రకృతి వర్ణనలు కూడా మనల్ని ఆకట్టుకొంటాయి  .’’పశ్చిమా౦బుధి భానుండు వ్రాలె –నంత బాపకల్మష చిత్తసంభరిత జగతి –ద్యాగమూర్తుల నా తమోరాగనిబిడ -మైన దివి వెల్గు దారక లచ్చతచట ‘’అని చక్కని ఉత్ప్రేక్షతో మురిపించాడు .’’ధర్మ సంస్థాపనార్ధమా త్యాగమూర్తి –య౦బరంబులు లేక  నెడరుగు నంచు –కన్ను విప్పగ లేదంట కలువ కన్నె-రాజపద పార్శ్వ సంస్థితరమ్య సరసి ‘’లో ఔచిత్య రామణీయకాలు అనన్య సదృశాలు  .ఈ కవి ఇంతకూ పూర్వమే ‘’తిమ్మరుసు ‘’కావ్యం రాసి అనుభవం పొందాడు .

  ఈ కావ్యం మొదటి ఆశ్వాసం  ‘’శపథం ‘’లొ40పద్యాలు ,రెండవ ఆశ్వాసం ‘’ఆత్మ వంచన’’ లో42పద్యాలు ,మూడవది ‘’పరీక్ష ‘’లో 45పద్యాలు ,చతుర్దాశ్వాసం’’సిద్ధి ‘’ లో  50పద్యాలు ఉన్నాయి .కావ్యం మొత్తం 177పద్యాలు .అన్నీ రస గుళికలే .ఈ కావ్యానికి బ్రాహ్మశ్రీదివాకర్ల వారు రాసిన ముందుమాటలు బంగారానికి తావిఅబ్బినట్లున్నాయి .కావ్య విశేషాలు కవితావిశేషాలు అన్నీ వారేచేప్పారు .కనుక నా శ్రమ తగ్గింది ఈకావ్య పరిచయానికి .చివరిగా గుంటూరు సత్యనారాయణకవిగారి బుద్ధభగవానునిపై రజనీ ప్రియ తో పలికి౦చిన   పద్యాల  తో ముగిస్తాను –

‘’నీ కరుణావలోక కమ నీయ సుధారసవాహ చంద్రికా –నీకము నందు నా  హృదయనీరజమార్ద్ర మొనర్తు వంచు నీ

 రాకకు వేచి నిత్యమనురక్తి భజించి రచించుకొన్న నా నాకము గూల్చి నాడు పతనమ్మును గాంచి హసి౦తువా ప్రభూ ‘’

‘’లోకము నీదు బోధనలలో తన దుఖములన్ జయించి య-స్తోక సుఖమ్ములన్ వరలితూగుచునున్న దటంచు నెంచగా

బోకుము నాటి కష్టములమోఘముగా  పెనుపొందే నేడు నీ -రాకకు వేచి లోక మెటు క్రాగెడినో కనువిచ్చి చూడుమా ‘’

‘’శిల్పులు నీదు మూర్తి మున్ జెక్కెడివేళ –జీవకళ జిల్కిన నీ దరహాస మొక్కటే

నిక్కముగాద నేటికిని నిల్చెనయా అమృతంబు లొల్కుచున్ ‘’.

  మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -16-7-21-ఉయ్యూరు

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | వ్యాఖ్యానించండి

రజనీ ప్రియ

రజనీ ప్రియ

రజనీ ప్రియ అనే చిన్నకావ్యాన్ని కీ.శే. గుంటూరు సత్యనారాయణ ఎం.ఏ.రాసి ,’’చిత్ర కళా కవిత్వాలలో అసమాన ప్రతిభ చూపి పద్దెనిమిదేళ్ళు ఉజ్వలతారగా ప్రకాశించి తమల్ని వీడి ‘’దివ్య కళా’’ వైదుష్యాన్నిఅలవర్చుకోవటానికి దివికేగిన   తన చిన్ని  తమ్ముడు ‘’ వేణు’’కు అంకితమిచ్చి ,మద్రాస్  అడయార్ లోని వసంత ప్రెస్ లో1944లో  ముద్రించారు వెల.రూపాయిపావలా .ఈ పుస్తకం గురించి విశాఖలో ఉన్న సరసభారతి ఆత్మీయులు 95ఏళ్ళ జ్ఞాన వయో వృద్దు  డా రాచకొండ నరసింహశర్మ-ఎం.డి. గారు ఈమంగళవారం  రాత్రి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పి ,ఈకావ్యం టెన్నిసన్ అనే  ఆంగ్లకవి కవితను ఆధారంగా కవి రాశాడని అతని తండ్రిపేరు గుంటూరు సుబ్బారావు గారనీ  ఈ కవిపేరు జ్ఞాపకం లేదనీ ,అందులోని కధను సూక్ష్మంగా చెప్పి , అందులో తమకు జ్ఞాపకం వచ్చిన ఒక పద్యాన్ని పాడి వినిపించి గొప్పకావ్యం అని చెప్పారు .’’మీకు తెలుసా ‘’?అని నన్ను అడిగితె ‘’తెలియదు.మా అబ్బాయి శర్మతో నెట్ లో వెతికి౦చి దొరికితే మీకు పంపిస్తాను ‘’అని చెప్పగా చాలా సంతోషించారు .మా శర్మకు ఈ విషయం  మెయిల్ చేయగా వాడు వెతికి పంపగా నిన్న ఉదయం శర్మగారికి ఫార్వార్డ్ చేసి ఫోన్ చేసి చెప్పి ‘’మీరు అనుకొన్న టెన్నిసన్ కవిత కాదు దానినిWS.LANDORకవి  రాసింది ,కావ్యకర్తపేరు సత్యనారాయణ ,ముందుమాటలు డా దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు రాశారు’’ అని చెబితే మహదానంద పడ్డారు .ఆ రజనీ ప్రియ విశేషాలే ఇప్పుడు మీకు తెలియ జేస్తున్నాను .

  కవి సత్యనారాయణ తన ముందుమాటలలో ‘’ఈకావ్యం లో చివరిఘట్టం రాణి నగరం లో వస్త్రహీనగా తిరగటం ‘’అనేది WS.LANDOR కవి రాసిన ‘’Leofric and Godiva ‘’ లోనిది .మిగతాదంతా తాను  కల్పించిందే అనీ ,అందులో విహారికధలో సూపర్ నేచురల్ ను కల్పించటం కొందరికి నచ్చలేదన్నారు .అలా జరిగే అవకాశం ఉందని తాను  భావి౦చాననీ ,కథా శిల్పానికి అది చాలా అవసరమనీ చెప్పాడు .రజనీ ప్రియ,తోరమాన్ ల నైసర్గిక స్వభావాలను పరిశీలిస్తే ,అది ఎంతఅవసరమో తెలుస్తుంది అన్నాడు .రజనీ ప్రియ ముగ్ధ ,సహజ కారుణ్య శీల.రాజ్ఞీత్వం రాగానే  ,మానవ సహజమైన ఆత్రానికి లొంగి అంతఃపుర భోగాల కొత్త అనుభవాలకు ఎరఅయింది .తోరమానుడు సహజ క్రూరుడు .అపార శక్తి ధన అధికారాలున్నాయి .ఐహిక సుఖాలన్నీ అనుభవించాడు. పరపీడన దౌర్జన్యం వాడి లీలలు.బాధ ,పేదరికం వాడురోజూ చూసేవే .అలాంటి వాడిని మార్చటానికి లౌకిక శక్తులు చాలవు లోకాతీత శక్తి మాత్రమె మారుస్తుంది .మన చర్యలన్నీ ఒక అదృశ్యమూర్తి లేక శక్తి  నిరంతరం గమనిస్తూనే ఉంటుందని అన్నిమతాలు చెప్పాయి .దీన్ని అందరూ అంగీకరించారు .దుష్టుని దౌర్జన్యం పెరిగినకొద్దీ వాడు ఇలాంటి శక్తికి భయపడి పోతూ ఉంటాడు .రజనీ ప్రియ త్యాగంతో భర్తను మార్చలేకపోయింది .కానీ ఆత్యాగం లో ఆమెలో అణగిఉన్న అతీంద్రియ శక్తి ఆపని చేయగలిగింది.త్యాగమహాత్మ్యం అంత గొప్పది .అని తన కావ్యాన్ని సమాదరించమని విశాఖదగ్గర ఉండే యలమంచిలికి చెందిన ఈ కవి సత్యనారాయణ కోరాడు .

   ఈ కావ్యం పై ‘’ప్రవేశకము ‘’రాసిన డా దివాకర్ల వేంకటావదానిగారు –ఈకవి సత్యనారాయణ ఇంటర్ తమకాలేజి లో చదివి ,అప్పటికే కవిత్వం,రాస్తూ ,నాటకాలు ఆడుతూ   ,,ఎం ఎ ఇంగ్లీష్ పాసైన సూక్ష్మగ్రాహి.ఈ కావ్యాన్ని అతడు రాసినందుకు తనతోపాటు తోటి అధ్యాపకులుకూడా సంతోషిస్తున్నారన్నారు .స్వర్ణయుగమైన గుప్తయుగం అంతరించాక హూణులు పాలించారు .వారిలో తోరమానుడు హిందూ శిల్ప విజ్ఞాన ,మణి,కనక సంపదలు అభిమాన సంపదలను దోచుకొని క్రూర దమన కాండ సాగిస్తూ ,ప్రజలను భయభ్రాంతుల్ని చేస్తూ ఆటవిక పాలన సాగించాడు .వాడి దౌర్జన్యాలను రూపుమాపి ప్రజలతరఫున నిలబడి వారికి ఆశా జ్యోతిగా కనిపించింది రజనీ ప్రియ .

  రజనీప్రియ చిన్నతనం లోనే తలిదండ్రులను కోల్పోగా వృద్ధ బౌద్ధ సన్యాసి ఆమెను పెంచి పెద్ద చేసి యవ్వనవతికాగానే భిక్షాటనతో ఆయన్ను అనుసరించేది .ఆమెను చూసి తోరమానుడు ఆమెను కామించగా ,తన స్వంతం కావాలని కోరుకోగా సన్యాసి ఎంత చెప్పినా వినక ,సేనాపతిని పంపితే వాడు రధాన్ని ఆయనమీదుగా తోలి చంపి ,ఆమెను చక్రవర్తి కి  అప్పగించాడు .ఆమె చాలా అనునయంగా చెప్పింది వారించింది .వాడు బలవంతంగా తనకోరిక తీర్చుకొన్నాడు .ఆమె తన శీలం భగ్నం అవటం కంటే హుణ చక్రవర్తి తోరమానుడి ‘’హృదయరత్నాన్ని జార్చాలనుకొన్నది .తనువు చిక్కిన పేదలకు సేవ చేయాలనుకొన్న కరుణామూర్తి ఆమె  .’’మనసు మాలిన్యమైన ధనయుతు డికే సేవ చేస్తూ ,వాడిలో పరివర్తనం తేవాలని నిశ్చయించింది .తన శీలాన్ని కోల్పోయి ,పరసేవా  పరతంత్రగా చరిత్రలో నిలిచిపోయిన మావీయమూర్తి రజనీ ప్రియ .

   సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -15-7-21-ఉయ్యూరు

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

సరసభారతి 159వ కార్యక్రమం లో ‘’అంతర్జాతీయ తెలుగు బడి ‘’పురస్కార ప్రదానం .

సరసభారతి 159వ కార్యక్రమం లో ‘’అంతర్జాతీయ తెలుగు బడి ‘’పురస్కార ప్రదానం .œ

అమెరికాలో ఉన్న ‘’అంతర్జాతీయ తెలుగు బడి ‘’సంస్థ ఎన్నో విశిష్ట కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది .అందులో టెక్సస్ రాష్ట్రం లోని ఆస్టిన్ నగర శాఖా నిర్వాహకులు శ్రీ డొక్కా రామభద్ర (నిరతాన్న ప్రదాత ,అపర అన్నపూర్ణ కీ శే .శ్రీమతి డొక్కా సీతమ్మ గారి ‘’ఇని మనవడు ‘’గారు (మునిమనవడి గారి కుమారుడు ) ఆంధ్ర రాష్ట్రం లో రెండేళ్ళ నుంచి కరోనా వలన ఉపాధికోల్పోయి ,ఆర్ధికం గా ఇబ్బందులు పడుతున్నా , తెలుగు బోధిస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు గురుపూర్ణమినాడు ఉడతాభక్తిగా సరసభారతి ద్వారా ఆర్ధిక సాయం అందింఛి సత్కరించాలని భావించి నిన్ననే ఫోన్ లో మాట్లాడి నాకు తెలియ జేయగా ,అలాంటి అయిదుగురు ఉపాధ్యాయులను ఎంపిక చేసి 24-7-21 శనివారం ఉదయం 10గం.లకు సరసభారతి 159 వ కార్యక్రమం శ్రీ వేద వ్యాస మహర్షి జయంతి(గురు పౌర్ణమి )నాడు శ్రీ సువర్చలా౦జనేయ స్వామి దేవాలయం లో ఒక్కొక్కరికి 15 వేల రూపాయలు అంద జేస్తున్నాము . ఈ కార్యక్రమం లో’’ కోవిడ్ నిబంధనలను’’ పాటిస్తూ పురస్కారగ్రహీతలు ,అతిధులు ,భాషాభిమానులు, వదాన్యులు పాల్గొని జయప్రదం చేయ ప్రార్ధన .

ఆత్మీయ అతిధులు

శ్రీ కోసూరు ఆది నారాయణ రావు –రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్,కృష్ణా జిల్లా ప్రధానోపాధ్యాయ సంఘ మాజీ కార్య దర్శి –కోసూరు

శ్రీ దండి భట్ల దత్తాత్రేయ శర్మ – హెడ్ మాస్టర్ ,తెలుగు భాషా సాంస్కృతిక సమాఖ్య కోశాధికారి –విజయవాడ

డా.శ్రీమతి కొమాండూరి కృష్ణా –తెలుగు ఉపాధ్యాయిని,వక్త –విజయవాడ

శ్రీమతి గుడిపూడి రాధికా రాణి –ఉపాధ్యాయిని ,బాల సాహిత్యకర్త –మచిలీపట్నం

అంతర్జాతీయ తెలుగు బడి పురస్కార గ్రహీతలు

1-శ్రీమతి జి.మాధవీ లత-హైదరాబాద్

2-శ్రీ పెరక రవికుమార్ –పెడన –కృష్ణాజిల్లా

3-శ్రీమతి ఆదిలక్ష్మీ పద్మావతి –విజయవాడ

4-శ్రీ కపిలవాయి రైవత శర్మ –విజయవాడ

5-శ్రీ దేవర ఈశ్వరరావు –విశాఖ పట్నం

జోశ్యుల శ్యామల దేవి మాదిరాజుశివ లక్ష్మి గబ్బిట వెంకట రమణ

గౌరవాధ్యక్షురాలు కార్యదర్శి కోశాధికారి

గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్-సరసభారతి సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ అధ్యక్షులు

15-7-21-ఉయ్యూరు

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

రేపటి నుంచి శ్రీపాద వారి జీవితం సాహిత్యం ప్రత్యక్ష ప్రసారం

రేపటి నుంచి శ్రీపాద వారి జీవితం సాహిత్యం ప్రత్యక్ష ప్రసారం   సాహితీ బంధువులకు శుభకామనలు -జూన్ 16 నుండి ,ఈ రోజు 15-7-21 వరకు సరస భారతి     ఫేస్ బుక్ ద్వారా శ్రీ గంధం యాజ్ఞవల్క్య శర్మగారి కథా సంపుటులు 1,2 భాగాలు 17 రోజులు,ఆతర్వాత వారిఅన్నగారు కీ.శే. బ్రహ్మశ్రీ గంధం వేంకాస్వామిశార్మగారి -అమృత హస్తాలు ,కలు ,నాయనమ్మ కథలు 12రోజులు మొత్తం 29 రోజులుగా ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరగటం మీరు వీక్షించి అభినందించటం జరిగింది ..ధన్యవాదాలు   రేపు 16-7-21శుక్రవారంanఉదయం 10 గం.నుండి శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారి  జీవితం ,సాహిత్యం ప్రత్యక్ష ప్రసారమౌతుంది 24-7-21శనివారం గురుపూర్ణమి,వేద వ్యాస జయంతి  సందర్భంగా సరసభారతి  ఫేస్ బుక్ లో సాయంత్రం 4 గం లకు ”బ్రహ్మ సూత్ర దర్శనం”ప్రారంభమై ,మర్నాడు 25 వ తేదీ ఆదివారం నుండి ఉదయం 10 గం నుంచే ప్రత్యక్ష ప్రసారం కొనసాగుతుంది  -గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -15-7-21

Posted in సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

అమ్మనబ్రోలు చెన్నకేశవ శతకం

అమ్మనబ్రోలు చెన్నకేశవ శతకం

అమ్మన బ్రోలు చెన్న కేశవ శతకాన్ని శ్రీ నాగినేని వెంకట కవి గారు 1914 మార్చి 10న రచించి 1914లో దుగ్గిరాలలోని ప్రబోదినీ ముద్రాక్షర శాలలో వ.నిరంజన శాస్త్రి గారి చే ముద్రింపబడింది .వెల కేవలం పావలా .’’అమ్మనబ్రోల్పురి చెన్నకేశవా ‘’అనేది శతకం మకుటం .కవి అమ్మనబ్రోలు వాస్తవ్యుడు ,కమ్మవారు .ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలుకు 13కిలో మీటర్ల దూరం లో అమ్మనబ్రోలు ఉంది .అక్కడ ఉన్న చేన్నకేశవస్వామిని ప్రసన్న చెన్నకేశవస్వామి అంటారు

 శతకాన్నిశార్దూల వృత్తం లో  చెన్నకేశవ స్తుతితో కవి ప్రారంభించాడు-

‘’శ్రీ రమణీశ యోగిజన  చిత్త సరోరుహ మత్త భ్రు౦గ సా-కార సురేంద్ర వంద్య పద ,కౌస్తుభవక్ష సుదీరకోటి మం

దార సువర్ణ చేల మురదానవ సంహర గోపికా మనో –హార సునీల వర్ణధర నమ్మనబ్రోల్పురి చెన్నకేశవా ‘’

  తర్వాత ద్విప్రాసానుప్రాస ,అంత్యప్రాస ద్విపాది ,ఏక యతిత్రిపాది పద్యాలు రాసి ముక్తపదగ్రస్తం లో  -‘’అబ్జాధరాధరాధిపమురాంతక శాత్రవభీమ ,భీమమో

హాబ్జ విలాస లాస కమలాసన సేవిత దేవ దేవ ర-క్షాబ్జసుధామ ఢామకనకా౦బర వారణరాజతాజ పా-లాబ్జ హితాజితాజిధర’’—- తనకవితా విన్యాసాన్ని చూపాడు .తర్వాత తన చదువు సందె విషయాలు చెప్పుకొన్నాడు .11వ ఏట బడిలోచేరి గురు సన్నిధిలో విద్య నేర్చి ధర్మమే లేని ఊరిలో తనను ఉంచినందుకు దేవుడితో మొరపెట్టుకొన్నాడు .చదువులేకపోతే రెండుకాళ్ళ పశువే అని గ్రహించి ,పాపాలు చేయకుండా సర్వమత సామరస్యం నీతి విద్యా శుచి సత్యవచనం దైవభక్తి ఉన్నవాడే బ్రాహ్మణుడు అని తెలుసుకొన్నాడు .కులమత భేదాలు తంత్రాలు నచ్చలేదు .’’వర్షబిందువులు కారుచు నన్నియు నొక్కరూపమై ఘన నదులై జనంబులకు కల్పమహీజాల్లాగా’’ ఉన్నట్లుగా మనుషులలో ఐకమత్యం ముఖ్యం అన్నాడు .పెళ్లి చేశారు .దరిద్రం .ఎటూ పాలుపోలేదు .ధనమే అన్నిటికి మూలం అని గ్రహించాడు .మాంసం తోలుతో ఉన్న ‘’అంగజు మందిరం ‘’పై వ్యామోహంతోం అన్నీ  మర్చిపోతారుజనం .వేశ్యావృత్తిని నిరసించాడు. వేశ్యకు ఒళ్ళు అమ్ముకొని అమ్మనూ సోదరులను  మేపటమే సరిపోతుంది .

 ‘’చదువులురాని నోరు ,శృతి చక్కగ లేని సితారు ,సద్గుణీ సుదతులు లేని గీము ,వర శూరులు మెచ్చని సాము ,నాటలో పదములురాని పాట,వర్తకులు లేనిపేట ‘’నిష్ప్రయోజనం అన్నాడు .స్త్రీలకూ విద్య అవసరం అన్నాడు .పాటలేనినాటకం ,పాకం దప్పిన భోజనం ,సయ్యాటలు లేనిపొందు,ప్రియమాజ్యము జూపని విందు ,కొలువులో మాటలురాని తేట,మతిమంతులు మెచ్చనిమాట వలన సుఖం ‘’ఇల్లె’’ అ౦టాడుకవి .  ధర్మం మాటలలోకాక ఆచరణలో ఉండాలి .ఆశకు మితిఉండాలి .మేఘాలు ,సూర్య చంద్రులులాగా పరోపకారం చేయాలి మానవుడు .బలాత్కార వివాహం కూడదు అంటాడు .పరస్పర అంగీకారంతో వధూవరులు పెళ్లి చేసుకోవాలి .పరుషవాక్యాలుపలక పోవటం ,పర స్త్రీ వ్యామోహం లేకపోవటం ,పరధనం ఆశించకపోవటం,పండితుల్ని గౌర వించటం బుద్ధిశాలికి ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణాలు .

  కపట సన్యాసి లక్షణాలు ,మురికిలక్షణం ,కూడా వివరించి ,ప్రపంచోత్పత్తి క్రమం వర్ణించాడు .ఆతర్వాత దశావతారాలు  వర్ణించాడు  -‘’వటువు నటంచు వేషమున వామన రూపముదాల్చి నేల మూడడుగులు చాలు నిమ్మని ‘యాచన చేసి ,ఒసంగ అడుగులుపెంచి ,జగమంతయు జాలక విశ్వరూపమైన వామనావతారం  వర్ణించాడు సహజంగా .దేవుడు ఎక్కడో లేడు ‘’దేవమయంబు నీ జగము .దేవునిలోపల నుండు లీనమై ,భావము లేచువేళప్రపంచము నేర్పడు ‘’అని జగత్తుకు జగన్నాధునికి ఉన్న అనుబంధం వివరించాడు.కాలప్రభావం, మాయచెప్పాడు .ప్రళయం అంటే –‘’శ్రీకరమైన నీ పుడమి జెప్పక నీరము నందు పోవు ,నా ప్రాటమైననీరుగన పావక కీలలయందు ని౦కు ,బల్ తేకువ తోడ పావకుని తీక్షణ మంతనడంచు వాయువాకాశామునందు లీనమవటం ‘’అని కళ్ళకు కట్టినట్లు వర్ణించాడు కవి అనుభవసారంగా .వేదాంత పర౦గా .

కందగీతి గర్భ చంపకమాల లో –‘’ఘనఘన సుందరా ,నిపుణక౦తునిదు-గన్న ప్రవీణ సార దు-ర్జనహర ణాధిపాపరమ ,శాంత శిఖామణి భక్త రక్షపా

వనముని సన్నుతా వరద ,వారణపాలన వారిజాక్ష –రాయని యననే సదాసిరుల నమ్మనబ్రోల్పురి చెన్నకేశవా ‘’

చివరగా గద్యం లో ‘’ఇది శ్రీహరి చరణారవిందమకరంద బిందాస్వాదనేందిందిరా యమాన మానసుండు,కమ్మ వంశజుండును ,క్రిష్ణయ్యతనూ భవుండు ను ,నవనాట కాలంకార విరచిత యశో దురంధరుండు నగు నాగినేని వెంకట కవీ౦ద్ర ప్రణీతంబైన అమ్మనబ్రోలు చెన్న కేశవ శతకము సంపూర్ణము .  

  చక్కని ధారాశుద్ధి ,బహు చందోరీతి ,చెన్నకేశవునిపై భక్తీ శతకమంతా ప్రవ హించింది . ఏ విమర్శకుని దృష్టి కీ,చరిత్రకారుని దృష్టికీ   నాగినేనికవి పడకపోవటం విడ్డూరమే .ఈకవి గురించి రాసే అదృష్టం నాకు కలిగింది .

  మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -14-7-21-ఉయ్యూరు      ,

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

ఉపమాక (ఉప్మాక)క్షేత్ర మహత్వము .

ఉపమాక (ఉప్మాక)క్షేత్ర మహత్వము .
.


ఉపమాక లేదా ఉప్మాక అగ్రహారం, విశాఖపట్నం జిల్లా, నక్కపల్లి మండలానికి చెందిన గ్రామం.. ఇది మండల కేంద్రమైన నక్కపల్లి నుండి 2 కి. మీ. దూరం లోను, సమీప పట్టణమైన తుని నుండి 20 కి. మీ. దూరంలోనూ ఉంది.

ఈ ఊరిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధిచెందింది.ఒకప్పుడు సోమకుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ వద్దనుండి వేదాలను దొంగిలించి సముద్రంలో దాగున్నాడు. తన వద్దకు వచ్చి మొరపెట్టుకొన్న బ్రహ్మదేవునికి విష్ణువు హయగ్రీవ మూలమంత్రం ఉపదేశించి, గరుడాచలం వద్ద “బంధుర” అనే సరస్సు దగ్గర తపస్సు చేయమని చెప్పాడు. శ్రీమన్నారాయణుడు మత్స్యావతారం ధరించి సోమకుని చంపి వేదాలను తెచ్చి బంధుర సరస్సు వద్దనున్న బ్రహ్మకు ఇచ్చాడు. బ్రహ్మ తపస్సు చేసిన క్షేత్రం ఉపమాక పేరుతో ప్రసిద్ధమౌతుందని, అక్కడ ఆచరించిన పూజ, తపస్సు, దాన, పుణ్యాదిక కర్మలు ఇతోధికంగా ఫలప్రదాలవుతాయని విష్ణువు ఆనతిచ్చాడు. కశ్యపుడు కూడా ఇక్కడ తపస్సు చేసి విష్ణువు అనుగ్రహం పొందాడు. కలియుగంలో వేంకటాద్రినుండి వేట నెపంతో తాను ఈ క్షేత్రానికి వస్తానని, శ్రీలక్ష్మీ సమేతుడై తాను ఉపమాకలో గూఢంగా నివసించువాడనని విష్ణువు చెప్పాడు. గరుత్మంతుడు కూడా ఇక్కడ తపస్సు చేసి తాను పర్వతరూపంలో స్వామివారి ఆవాసంగా ఉండేలా వరం పొందాడు. ఇలా ఈ క్షేత్ర మహాత్మ్యం గురించి అనేక గాథలున్నాయి. సా.శ. 6వ శతాబ్దంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాండ్రేగుల సంస్థానాధిపతి శ్రీకృష్ణభూపాలుడు స్వామివారికి ఆలయం నిర్మించాడని కూడా స్థల గాథలలో చెబుతారు.

రామానుజాచార్యులు వారు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించారని అంటారు.17వ, 18వ శతాబ్దాలలో పిఠాపురం సంస్థానానికి చెందిన ప్రభువులు ఇక్కడి దేవునికి విలువైన కిరీటాన్ని సమర్పించారని తెలుస్తుంది. బ్రౌన్ దొర కూర్చిన హిందూ దేవాలయాల వివరాలలో ఉపమాక క్షేత్రం ప్రసక్తి ఉంది.ఇక్కడ క్షేత్రపాలకుడు వేణుగోపాలస్వామి. పాంచరాత్రాగమం ప్రకారం ఇక్కడ పూజాదికాలు జరుగుతాయి. సంతానార్ధులైనవారు ఇక్కడ స్వామిని దర్శించుకొంటే సత్సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

· ధనుర్మాస ఉత్సవాలు: ప్రతి సంవత్సరం ధనుర్మాసం నెలరోజులు జరుగుతాయి.

· శ్రీరామ అధ్యయన ఉత్సవాలు: ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో జరుగుతాయి.

· కళ్యాణ మహోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవాలు: ప్రతి సంవత్సరం ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు జరుగుతుంది.

ఈ ఉత్సవాలలో పుణ్యకోటి వాహనం, పొన్న వాహనం, గరుడ వాహనం, రాజాధిరాజ వాహనం, హంస వాహనం, అశ్వ వాహనం, గజ వాహనం, పెద్ద పల్లకి, చిన్న పల్లకి వాహనాలపై శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ఉభయ నాంచారులతో గ్రామ వీధులలో తిరువీధి వైభగంగా నిర్వహిస్తారు. అన్ని క్షేత్రాలలో సంవత్సరానికి ఒకమారు లభించే ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఇక్కడ నిత్యవైకుంఠద్వార దర్శనంగా ఉంటున్నది. ఈ క్షేత్ర మహిమలను “శ్రీ ఉపమాక క్షేత్ర మహాత్మ్యం” పేరుతో తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి చక్కని శైలితో రచించారు.

ఉప్మాక క్షేత్ర మహత్వము అని శ్రీగండికోట బాబూరావు అనేకవి గారు రాసి ,తిరుపతి వెంకట కవులకు చూపించి సందేహాలు తీర్చుకొని ,శ్రీ గొట్టుముక్కల నరసింహా చార్యులు ,శ్రీ పుట్టా గంగరాజు గార్ల సాయంతో కాకినాడలో 1-4-1917న ముద్రించారు వెల తెలుపలేదు .కవిగారు తమపద్యాలకు తాత్పర్యం కూడా రాసి మరింత సులభతరం చేశారు .

మొదటగా శార్దూలం లో ఉపమాక శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని స్తుతి౦చారు కవి –

‘’శ్రీ యుప్మాక పురంబనన్ బరగు సుక్షేత్రంబునన్ –శ్రేయంబౌ భజనాలి సల్పదివిజుల్ సేవింప చెన్నారనల్

చాయల్ దు౦దుభులెల్ల వేడ్క మొరయన్ జానోప్ప సద్భక్త పో-షాయుత్తుండగు వే౦క టేశ్వరుని నే ప్రార్ధింతు నెల్లప్పుడున్ .’’

తరువాత కధలోకి వచ్చి బ్రహ్మవద్ద ఉన్న నాలుగువేదాలను ఎత్తుకుపోయిన సోమకాసురుని చంపటానికి విష్ణుమూర్తిని బ్రహ్మకోరాడు .’’సెబాసుపుత్ర నీ మనమున గల్గు వా౦ఛలిక మానకొసంగెద’’అని దగ్గర్లో ఉన్న బంధుర సరస్సు దగ్గర పవిత్రస్నానం చేసి తపస్సు చేయమన్నాడు .హయగ్రీవ నారసింహ అష్టాక్షరీ మంత్రాలు బోధించాడు .వీటితో తీవ్రతపస్సు చాలాకాలం చేశాడు బ్రహ్మ .విష్ణువు సాక్షాత్కరించి సోమకవధ చేస్తానని అభయమిచ్ఛి వాడిని చంపి వేదాలు తెచ్చి బ్రహ్మలోకం లో ఉన్న కొడుకు బ్రహ్మకి అందించాడు .

కశ్యపప్రజాపతికూడా విష్ణువు కోసం ప్రార్ధిస్తే బంధుర సరస్సువద్ద తపస్సు చేయమంటే చేసి ,విష్ణు సాక్షాత్కారం పొంది వరం కోరుకో మంటే ‘’నీ లాంటి కుమారుని ప్రసాదించు ‘’అని కోరగా సరే అనగా కొంతకాలానికి కొడుకుపుట్టాడు –‘’అతడే వామనాఖ్యుడాయి లోకైక ప్రపూజ్యు౦ డు నయి –యతి సూక్ష్ము౦డు ద్రివిక్ర ముండు నయి యొ-ప్పారెం భళీ’’అలాంటి క్షేత్రాన్ని వర్ణించటానికి బ్రహ్మాదులకూ సాధ్యం కాదన్నాడుకవి.

లోకం లో ఈ క్షేత్ర మహాత్వం విపరీతంగా వ్యాపించింది .’’ఖగ కులే౦ ద్రుండు’’కూడా వచ్చి ఇక్కడి సాగర ఘోషకు పరమానందం చెంది ,పవిత్రస్నానం చేసి మాధవునికోసం తపస్సు చేయగా లక్ష్మీ వరుడు దర్శనమిచ్చి కోరిక ఏమిటి అని అడిగితె ‘’శౌరీ !నా వర పక్ష ద్వయమందు నెల్లపుడు సంవాసంబుగా ను౦ డుమా ‘’అని ప్రార్ధించగా సరే అని వెంటనే వైకు౦ఠానికి వెళ్లి లక్ష్మీ దేవితో గుర్రాన్నెక్కి వస్తానని అది దివ్య క్షేత్రమౌతుందని అభయమిచ్చాడు .

గరుత్మంతుడు విష్ణువు రాకకోసం కృతయుగం లో బంగారు కొండ గా ,త్రేతాయుగం లో వెండికొండగా , ద్వాపరం లో రాగికొండగా ,కలియుగం లో రాతికొండగా వేచి ఉన్నాడు .చాలా కాలానికి తెల్లగుర్రం ఎక్కి లక్ష్మీ సమేతంగా విష్ణువు ఆప్రాంతానికి వచ్చి కొండ రూపంగా ఉన్న గరుడునిపై మునుల౦దరికి మోక్షం ప్రసాదించాడు .

సకలలోకాలు తిరుగుతూ నారదుడు బంధుర సరస్సు విష్యం విని ,ఇక్కడికి వచ్చి మనస్సులో ఎంతోమంది మహాత్ములు దర్శించి తరించిన ఈ క్షేత్రం మహత్తు వర్ణించటం ఎవరి తరమూకాదు అనుకొన్నాడు .దీనికి ఒక చారిత్రాత్మక ప్రసిద్ధి కలగాలని ,గరుత్మంతుని కొండపై ‘’లక్షీ హయ సమేతవిష్ణు మూర్తి ‘’ని ప్రతిష్టించాడు .మరికొంతకాలానికి నారాయణుడు ఒక గొల్లవాని కలలో కనిపించి తాను లక్ష్మీ హయ సమేతంగా కొండమీద ఉన్నాను ‘’అని చెప్పగా మర్నాడు అతడు వెళ్లి ,’’కుంఠీత తేజు యశో విహారు ‘’నో యబ్బ ‘’యటంచు వెంటనే జోహారొనరించి ఆముచ్చటైన విగ్రహాన్ని చూసి మైమరచి స్తుతించి రాజుగారికి తెలియజేశాడు .రాజు ఆలస్యం చేయకుండా వచ్చి శ్రీ వేంకటేశ్వరునికి ఆలయాది నిర్మాణం చేసి ,నిత్యపూజలకు,ఉత్సవాలకు అన్నిఏర్పాట్లు చేశాడు .ఇదే ‘’ఉప్మాక వేంకటేశ్వర మహత్వం సింపుల్ గా .

చివరలో కవిగారు –‘’ఈ కృతి బఠీయింపు వారల కింపు తోడ –నాలకించిన వారల కనుపమాన

భాగ్యభోగాదు లలరు పాపములు గూలు –చెలగు నిష్టమనోరధసిద్ధికరము ‘’ అని ఫలసిద్ధికూడా చెప్పారు .ప్రారంభం లోనే కవి గండికోట బాబూరావు ‘’ఈ చిన్ని పొత్తంబున శ్రీ యుప్మాక క్షేత్ర మహత్వమంతయు సంక్షిప్తముగా వ్రాసినాడను .ఇందలిగాథజగద్విదితమగునదియే కానీ ,ప్రమాణ౦బగు నే గ్రంథమును గాంచి వ్రాయబడినది కాదు ‘’ అని చెప్పారు .సరిగ్గా 18పేజీల గ్రందం.కవి గారి పూర్తివివరాలూ లేవు ఇందులో .

మీ- గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -13-7-21-ఉయ్యూరు

Posted in పుస్తకాలు, సమీక్ష | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

సువర్చలాన్జనేయ దేవాలయం లో 24న శాకంభరిపూజ 

సువర్చలాన్జనేయ దేవాలయం లో 24న శాకంభరిపూజ

–ఆషాఢ మాసం సందర్భం గా  ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చ లాంజనేయస్వామి దేవాలయం లో 24-7-21 శనివారం  గురుపూర్ణిమ, వ్యాస పూర్ణిమ నాడు  ఉదయం 11 గంటలకు స్వామివారలకు వివిధ కాయగూరలతో శాకంభరి ప్రత్యేక పూజ  నిర్వహింపబడును . భక్తులు పాల్గొని జయ ప్రదం చేయ ప్రార్ధన  -గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -ఆలయ ధర్మకర్త

Posted in అవర్గీకృతం | వ్యాఖ్యానించండి