షార్లెట్ సాహితీ మైత్రీ బంధం పుస్తకం కవర్ పేజీలు

షార్లెట్ సాహితీ మైత్రీ బంధం పుస్తకం కవర్ పేజీలు

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

గీర్వాణకవుల కవితా గీర్వాణం-4 311-జానాశ్రయీ ఛందో గ్రంథ కర్త –జనాశ్రయీ మాధవ వర్మ మహారాజు (580-620 )

గీర్వాణకవుల కవితా గీర్వాణం-4

311-జానాశ్రయీ ఛందో గ్రంథ కర్త –జనాశ్రయీ మాధవ వర్మ మహారాజు (580-620 )

విష్ణు కుండిన రాజ వంశీకులు క్రీ.శ.358 నుండి 624 వరకు ఆంద్ర దేశాన్ని పాలించారు .అమరావతి బెజవాడలు వీరి రాజధానులు .ఈ వంశం లో నాలుగవ మాధవ వర్మ మహారాజు క్రీ.శ. 580-620 వరకు పాలించాడు .కవిజనులకు ఆశ్రయమైన వాడుకనుక ‘’జనాశ్రయుడు ‘’అనే బిరుదు పొందాడు . మూడువందల ఏళ్ళ తర్వాత పాలించిన ,కవిజనాశ్రయం అనే లక్షణ గ్రంథాన్ని రాసిన మల్లియ రేచనకు కూడా  ‘’కవి జనాశ్రయుడు ‘’అనే బిరుదు ఉన్నది .ఇతడు మయూర ధ్వజుడు .హిందూ మతాన్ని వదలి బౌద్ధాన్ని స్వీకరించాడు .మాధవవర్మ మహారాజు ‘’జానాశ్రయీ ‘’అనే ఛందో గ్రంథం రచించాడు .రాజు బిరుదు పేరనే ఈ గ్రంధం ప్రాచుర్యం పొందింది .అంతే కాదు తెలంగాణలో సంస్కృతం లో వచ్చిన మొట్ట మొదటి ఛందో గ్రంథం గా గుర్తింపు పొందింది .

  మాధవవర్మ సమకాలీన బౌద్ధ  కవి గుణస్వామి దీనికి ‘’ఛందో విచితిః’’అనే  వ్యాఖ్యానం రాస్తూ ‘’అధాతః ఛందో వృత్త జాతీనాం తత్వ జిజ్ఞాసవే పౌరాణికేషు పై౦గలాదిచందోవిచితిషు  యధా సంభవం న్యూనాతిరేకం పరీక్ష్య పరి హృత్య తద్దోష పరి హృతామి మా ప్రపంచామ నాకులం జనాశ్రయీం ఛందో విచితం గుణ స్వామి రచిత వ్యాఖ్యానం వ్యాఖ్యాసామః ‘’అని చెప్పాడు . మూలం లోని వివిధ లక్షణ సూత్రాలకు రాసిన వ్యాఖ్యలలో రఘు వంశ, కుమార సంభవ ,జానకీ హరణ ,సౌ౦దరనంద , నాట్య శాస్త్ర ,మేఘదూత  ఉభాయాభిసారికా  బుద్ధచరిత,శాకుంతలం ల నుండి ,పాండ్యునిశ్లోకాలను లక్ష్యాలుగా ఉదాహరించాడు .ఇందులో బౌద్ధ గ్రంధాలే ఎక్కువ అన్న సంగతి మనకు తెలుసు .

  జానాశ్రయీ గ్రంధం లో 6 అధ్యాయాలు –పారి భాషిక ,విషమ వృత్త ,అర్ధ సమవృత్త ,సమవృత్త ,జాత్య ,ప్రిక్రియాధ్యాలున్నాయి   మొదటి దానిలో 46, రెండు లో 27  ,మూడులో 15 ,నాలుగులో 118,అయిదులో 66 ,చివరి దానిలో 28 సూత్రాలు –మొత్తం 300 సూత్రాలున్నాయి .మొదటి అధ్యాయం లో గణ సంఖ్యలు చెప్పాడు వీటిలో రెండక్షర గణాలనుంచి ఆరు అక్షర గణాలవరకు సూచించాడు .పింగళ చందం కంటే దీనిలో లక్షణం క్లుప్తంగా లక్షణంగా ఉందని విమర్శకులు మెచ్చారు .మొత్తం 18 రకాల గణాలు చెప్పాడు .పింగలం లోనివి కూడా కొన్ని ఇందులో ఉన్నాయి .నందినీ, రత్న మంజూష  వృత్త పాదాల విషయం లో ఇద్దరికీ భేదం కనిపిస్తుంది .

  విషమ వృత్తాధ్యాయం లో సమాన ,ప్రమాణ ,కీర్తి వితాన ,ఉద్గాతా ,సౌరభక అల్లలిత ,ఉపస్థిత ,ప్రచుపిత ,వర్ధమాన  శుద్ధ విరాద్రుషభ,మంజరీ ,లవలీ ,అమృత ధారా ,ప్రత్యాపీడ,పద్యా విపరీతి పద్యా చపల ,విపుల మొదలైన విషమ వృత్త వివరణ ఉంది .అర్ధ సమ వృత్తాధ్యాయంలో ఉపచిత్రకం ,ద్రుత మధ్యా ,భద్ర విరాట్ ,కేతుమతీ ,ఆఖ్యానికా ,విపరీతాఖ్యానికా హరిణ ,ప్లుతా ,అపర వక్త్రా ,పుష్పితాగ్రా ,యవవతీ ,దేవ గీతికా ,శిఖా మొదలైన అర్ధ సమ వృత్త లక్షణ లక్ష్యాలు చెప్పబడినాయి .నాలుగవది అయిన సమా వృత్తాధ్యాయం లో ఉక్తమొదలు ఉధృతి వరకు గల 26 ఛందాలలో కొన్ని పద్యాలకు లక్షణాలు చెప్పాడు .ఇవికాక దండకాలలో  భేదాలూ తెలియ జేశాడు మేఘ ,పిపీలికా ,ప్రణవ ,కరభ  లలిత అనే అయిదు దండక లక్షణాలను  జలద ,చందా వృష్టి ,ప్రయాత దండక భేదాల లక్షణాలు వివరించాడు  .పింగాళ వృత్తాలకు దీనికీ కొంత తేడా కనిపిస్తుంది .

 జాత్యాధ్యాం లో జాతి ఉపజాతి పద్య లక్షణాలు చెప్పాడు .ఇవి తెలుగు జాతి ఉపజాతులకు దగ్గరలో ఉన్నాయి .గద్య ,పద్యాల గణ యతి ప్రాస నియమాలు  తెలిపాడు ‘’శీర్షిక ‘’అనే పద్యం ఏడు రకాలనీ ,చివరలో ‘’గతం ‘’పద్యం ఉండాలని నిబంధన చెప్పాడు ఇది తెలుగు సీసపద్యానికి దగ్గర .కనుక విష్ణు కుండినుల కాలం లోనే తెలంగాణా లో తెలుగు పద్య రచన ఉన్నట్లు అర్ధమవుతోంది .చివరిదైన ప్రక్రియాధ్యాయం లో ప్రస్తారం ,నష్ట లబ్ది ,ఉద్దిస్టం ,సంఖ్యా లగ క్రియ ,అద్వం ల వివరణ ఉన్నది .

  ఇంతటి ప్రసిద్ధ తొలిసంస్కృత ఛందో గ్రంధం తెలంగాణలో  వెలువడినందుకు మనకు గర్వం గా ఉన్నా కవుల సాహిత్య చరిత్రలో ‘’జనాశ్రయీ ‘’ గురించి కాని గ్రంథ కర్త జానాశ్రయ బిరుదాంకిత నాలుగవ మాధవవర్మ మహా రాజు గురించి కాని విషయాలు విశేషం గా లేవు . అంతేకాదు దీని  వ్యాఖ్యానం ‘’జానాశ్రాయీ ఛందో విచితిహ్ ‘’ గురించీ ,రాసిన గుణస్వామి గూర్చికాని వివరాలు లభించకపోవటం దురదృష్టం .బహుశా బౌద్ద  కవులు  కర్తలు అవటం వలన మనవాళ్ళు పక్కకి నేట్టేశారేమో !

  ఆధారం –2018 మార్చి ‘’మూసీ ‘’మాసపత్రికలో శ్రీ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు రచించిన ‘’తెలంగాణా నుండి సంస్కృతం లో వెలువడిన ప్రప్రధమ ఛందో గ్రంథం-‘’జానాశ్రాయీ ‘’

సశేషం

  మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -8-3-18-ఉయ్యూరు

Posted in అవర్గీకృతం, పుస్తకాలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

వేదసభలు వాయిదా 

వేదసభలు వాయిదా

సాహితీ బంధువులకు శుభకామనలు -సరసభారతి ఆధ్వర్యం లో ఉయ్యూరులో ఏప్రిల్ చివరి వారం లో నిర్వహించాలనుకున్న  ”వేద శాస్త్ర సభలను” ప్రస్తుత పరిస్థితుల ననుసరించి డా శ్రీ గబ్బిట ఆంజనేయశాస్త్రై గారితో ఈ రోజు చర్చించి వాయిదా వేయాలని ,.అందరకు  అనుకూలమైన సమయం లో నిర్వహించాలని నేడు ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం లో జరిగిన సభ లో నిర్ణయం చేసి ప్రకటించామని అందరికి తెలియ  జేస్తున్నాను -గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

కంచి పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారికి ప్రత్యెక కార్యక్రమ౦ గా సరసభారతి 6-3-18 మంగళవారం శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శ్రద్ధాంజలి -ముఖ్యఅతిధి -బెనారస్ హిందూ యూని వర్సిటి దర్శన ,న్యాయ శాఖాధిపతి డా శ్రీ గబ్బిట ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు

కంచి పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారికి ప్రత్యెక కార్యక్రమ౦ గా సరసభారతి 6-3-18 మంగళవారం శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శ్రద్ధాంజలి -ముఖ్యఅతిధి -బెనారస్ హిందూ యూని వర్సిటి దర్శన ,న్యాయ శాఖాధిపతి డా శ్రీ గబ్బిట ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు

https://photos.google.com/share/AF1QipPFpH1Vsled5LOT3DAFKBxcOGG0KjPD4lMBCIedJS8Adax4ve9gCLPoiAjIwa2ejA?key=aldmSXY3czktVXNkTkZsbGJoYjhSdmZ4eDY0TDBB

Posted in సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

దక్షిణ కొరియా మహిళా తేజం -గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్

దక్షిణ కొరియా మహిళా తేజం -గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్

1-బాల్య నైన్ద్యాన్ని ఎదిరించిన యూన్ మీరే.

ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ తండ్రికి, కొరియన్ తల్లికి జన్మించిన గాయకు రాలుయూన్ మీరే . సుహృద్భావ వాతావరణం  నెలకొని ఉన్న దక్షిణ కొరియాలో క్రమంగా జాత్యహంకారం  వర్ణ విచక్షత పెరగటం సహించ లేక పోయింది .’’హిప్ హాప్’’ అనే ‘’రాప్ సంగీత ఉద్యమం’’ ఇంకా అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న సమయం లో ఈమె త్వరగా అవగాహన పెంచుకుని ఉద్యమనేతగా ఎదిగి దక్షిణ కొరియా  రాప్ సంగీత గాయకు రాలిగా ప్రసిద్ధి పొందింది .తన గానం తో సకల సంస్కృతీ వికాస యువ సభలలో స్వచ్చందంగా పాల్గొంటూ వోగ్ కొరియా స్టాప్ అండ్ లవ్ ఉద్యమనాయకు రాలుగా పెరిగింది  .బాల్య నైన్ద్యా న్ని అన్ని స్థాయిలలోనూ ఎదిర్చింది .బాల్య నింద వ్యతిరేక ఉద్యమం లో భర్త టైగర్ జేకే తోకలిసి పాల్గొని మంచి ఊపు తెచ్చింది .అనేక సంస్థలు ,సంఘాలను కూడా బాల్య నింద వ్యతి రేక ఉద్యమం లో పాల్గోనేట్లు చేసి వారి పట్ల సానుభూతి  కలిగించి  ఆదుకునేట్లు చేయగలిగింది .ముఖ్యంగా దక్షిణ కొరియా ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంక్షేమ శాఖ కళ్ళు తెరిపించి బాల్యానికి హాని కలుగ కుండా చర్యలు తీసుకునేట్లు చేసిన మానవీయ మూర్తి యూన్ మీరే .

బాల్య నైన్ద్య౦ చాలారకాలు .దంపతులు సత్సంతానాన్ని పొందాలి పిల్లలను అభి వృద్ధి లోకి తేవాలి .దక్షిణ కొరియాలో కుటుంబం లోని కొడుకు అప్రయోజకుడైతే తండ్రి వాడిని చంపేసేవాడు .ఎవరికీ తెలియ కుండా పాతిపెట్టె వాడు .తల్లి కూడా కూతురుపై మమకారం తో కొడుకును చులకనగా చూసేది .తలిదండ్రులు బతికి ఉన్నంతవరకు పిల్లలకు స్వేచ్చ ఉండేదికాదు .బానిసల లాగానే బతికే వారు .తప్పు చేస్తే చావు దెబ్బలే. అంటే చచ్చే దాకా కొట్టటమే .కారుణ్య కటాక్షాలు కుటుంబాలలో ఉండేవి కావన్నమాట .సానుభూతి ,సహవేదన అక్కడ నిఘంటువులలో కూడా దొరికేవి కావు .వీటినుంచి బాల్యాన్ని ఉద్ధరించటానికి కంకణం కట్టుకున్న సానుభూతి పరురాలు సాహసురాలు సంగీత నిధి మియాన్ మీరే .

2-కొరియా లో అతి ప్రాచీన అబ్జర్వేటరీ నెలకొల్పిన  రాణి –క్వీన్ సియోన్ డియోక్

దక్షిణ కొరియాను పాలించిన వారిలో పురుషులే చాలా ఎక్కువ . మహిళలు పాలించింది చాలా తక్కువ కాలమే .క్రీ.పూ 5 7 నుంచి క్రీశ.9 35 వరకు సెల్లియా యుగం లో మాత్రమె రాణుల పాలన ఉన్నది .ఆకాలం లో ప్రసిద్ధి చెందిన రాణి క్వీన్ సియోన్ డియోక్ క్రీ.ష 632 నుంచి 64 7 వరకు పాలించి అనేక ప్రత్యేకతలు సాధించి చరిత్రలో ఘనం గా నిల్చి పోయింది శక్తి సామర్ధ్యాలతో పాటు ప్రజా రంజకమైన పరిపాలనకు ఈ నాటికీ ఆమెను గుర్తుంచు కుంటారు .విద్యార్ధులను చైనాలో చదువుకోవటానికి అన్ని రకాల అవకాశాలు కల్పింఛి విద్యా వ్యాప్తి చేసిన ప్రాతస్మరణీయురాలు .పున్ష్ వాంగ్ ,యాంగ్ మియో దేవాలయ నిర్మాణం లో ఆమె కనబరచిన  ఔదార్యం దాతృత్వం ,తపన వంనేకేక్కాయి .వీటి నిర్మాణం తో కొరియాలో బౌద్ధమత వ్యాప్తికి పెద్ద అవకాశాలు కలిగాయి .ఆసియా లోనే అతి ప్రాచీన అబ్జర్వేటరీ ‘’’’చెయోసి మొంగ్డే ‘’జియాంగ్ జు లో ఏర్పడటానికి చక్కగా పర్యవేక్షణ చేసింది .

3-సర్వ కళా వల్లభి, శాకాహారి –లీ హియోరి

దక్షిణ కొరియాలో అందరి ఆహారం మాంసం అయితే ,స్వచ్చందంగా మాంసాహారం విసర్జించి శాకాహారిగా జీవిస్తూ అందరిని అవాక్కు చేస్తున్నది లీ హియోరి .ఆవిడ ఏ పనీ చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చుని శాకాహారిగా ఉందా అంటే అదేమీ లేదు –ఆమె మహా గాయకురాలు నటి ,నిర్మాత ,క్రియా శీలి ,టెలివిజన్  ప్రేజెంటర్ .అందుకే ఆమెను ‘’ఫెయిర్ లేడీ ‘’అంటారు అభిమానంగా .19 9 8 లోగాయనిగా కెపాప్ గర్ల్ గ్రూప్ లో చేరి క్రమగా ఎదిగి అనేక సంగీత ఆల్బం పాడి లను విడుదల చేసింది .20 06 లో దక్షిణ కొరియా గాయకులలో అత్యంత ఎక్కువ పారి తోశికం తీసుకునే గాయనిగా రికార్డ్ సృష్టించింది .

శాకాహార జీవనానికి అలవాటు పడిన సుప్రసిద్ధ గాయని లీ హియోరి వన్య మృగ సంరక్షణకు,వాటి హక్కుల పరిరక్షణకు  దీక్ష పట్టి కృషి చేస్తోంది .20 12 లో ‘’క్లోజర్ ‘’అనే ఫోటో బుక్ ను విడుదల చేసింది అందులో తన గురించి కుటుంబం  నిరాశ్రయురాలైన కుక్కకు ఆశ్రయంకల్పించి పెంచుకుంటున్న  తన పెంపుడు కుక్క మొదలైన అరుదైన ఫోటోలు ఇందులో చూడవచ్చు .

4-కొరియా స్వాతంత్రోద్యమ నాయకురాలు –యు గ్వాన్సన్.

కొరియాలో జపాన్ నియంతృత్వ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సాగిన మార్చ్ ఫస్ట్ ఉద్యమాన్ని  సర్వ సమర్ధంగా ముందుకు నడిపించిన దైర్య సాహసోపేతురాలు యు గ్వాన్సన్.దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అహింసాయుత ప్రజా ఉద్యమం నడిపిన దీరురాలామే .అందుకే ఆమెను ‘’కొరియా జోనాఫ్ ఆర్క్ ‘’అంటారు .17 ఏళ్ళ వయసులో జపాన్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం సాగించిన ఆ వీర ధీర శోర్య యువతిని 19 19 లో జపాన్ పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు ఆమె తల్లిదండ్రులు ఈ ఉద్యమం లో అసువులు బాశారు ఏడేళ్ళ కారాగార వాసం లో పోలీసుల విచాక్షణారహిత దెబ్బలు అనేక శారీరక మానసిక క్షోభానూ అనుభవించింది  దేశ స్వతంత్రం కోసం  .18 వ ఏట ఆ రాక్షసత్వానికి బలై మరణించిన త్యాగ శీలి .మరణా నంతరం యు గ్వాన్సన్ కు ‘’ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మెరిట్ ‘’ను 196 2 లో ప్రదానం చేసి గౌరవించారు .

5-కొరియన్ అగ్రగామి మహిళా రిపోర్టర్-కిమ్ యంగ్ మి

కొరియా దేశ మహిళా రిపోర్టర్ లలో అగ్రగామి కిం యంగ్ మి .ఇండిపెండెంట్ డాక్యుమెంటరి డైరెక్టర్ గా సుప్రసిద్దురాలు .రిపోర్టర్ లలో మగ మహా రాజులదే హవా గా ఉన్నకాలం లో తన సృజన ,ప్రాతిభ ,ముందు చూపు ,ప్రగతి షీలా భావాలతో ధైర్యం గా ముందుకు దూసుకు వెళ్లి చరిత్ర సృష్టించి తనకంటూ ఒఅ ప్రత్యెక స్థానాన్ని సాధించింది మి .’’మి ‘’అంటే నేనూ ఉన్నాను మీతో పాటు ,ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అని రుజువు చేసింది స్మీ ‘’మీ’’.80 దేశాలలో పర్యటించి ,అందులో ముఖ్యంగా కల్లోల పరిస్తితులలో ఉన్న  సిరియా ,ఆఫ్గనిస్తాన్ ,ఇరాక్ దేశాలలో అక్కడి ఇస్లామిక్ స్టేట్  గురించి సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకుని ప్రచురించింది .కాఫీ వాణిజ్యం, ఈస్ట్ టిమర్ మొదలైన వాటిపై సమగ్ర డాక్యు మెంతరీలు తీసి అనేక విషయాలను వెలుగు లోకి తెచ్చింది .ఆమె కృషికి తగిన ప్రతిఫలం అవార్డ్ ళ రూపేణ పొందింది .అందులో ఎం బి సి బ్రాడ్ కాస్ట్ హై అచీవ్ మెంట్ అవార్డ్ ,వై ఎంసి ఏ కొరియా వుమెన్ లీడర్షిప్ అవార్డ్ ముఖ్యమైనవి .

–  గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

మట్టి నుంచి విస్తరించిన మౌన సవ్వడి

మట్టి నుంచి విస్తరించిన మౌన సవ్వడి

డా మక్కెన శ్రీను గారు పశు వైద్యశస్త్ర  శిఖామణి .అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్,ప్రొఫెసర్  గా సుదీర్ఘ అనుభవమున్నవారు .ఆ వృత్తిలో ఉన్నా ,సరళ హృదయులు .సున్నిత మనస్కులు ప్రపంచ పోకడ కని పెట్టె సూక్ష్మ పరిశీలకులు .మనసులోని భావాలను కాగితం పై అందంగా హృద్య౦గా  చెప్పే నేర్పున్నవారు .కవితలతో హృదయాలను కదిలించి ఆలోచింప జేస్తారు .వ్యవసాయ నేపధ్యం నుంచి వచ్చిన వారు కనుక మట్టి వాసన గుబాళించే కవితలెన్నో రాశారు .చిద్రమైపోతున్న రైతన్నల బతుకులను ఇప్పటికే చక్కగా చిత్రించారు .వారి పుస్తకాలు నిరుడు నాకు పంపటం దానిపై నేను స్పందించి రాయటం మీకు తెలిసిన విషయమే .ఇవాళ అకస్మాత్తుగా ఉరుము ఉరమకుండా మెరుపు మెరవకుండా వారు పంపిన ‘’మౌన సవ్వడి ‘’నాదరికి చేరింది .కమ్మని కవిత్వానికి కేరాఫ్ మక్కెనగారు కనుక వెంటనే చదివేసి ,అందులోని నాకు అర్ధమైన విషయాలు మీకు తెలియ జేస్తున్నా ‘.

సమకాలీన సమస్యలను స్పృసించి రాసిన 36 కవితల సమాహారమే’’ మౌనసవ్వడి’’..ఈ సవ్వడి ఎప్పుడు వస్తుందో ఆయనే కవితగా తెలియజేశారు –‘’సమాజం లో ప్రశ్నించే అవకాశం లేక ,-గొంతులు మూగ పోయినపుడు –నిరంతరం శబ్దించే గుండె –మౌనం గానే సవ్వడి చేస్తుంది ‘’అనేదే తన ఈ పుస్తకానికి ప్రేరణ  అన్నారు .పాపాయిముందు పలకా బలపం నగానట్రా పెట్టి పట్టుకోమంటే ఈ శతాబ్ది ముదుళ్ళు’’చరవాణి’’నిముద్దాడితే రేపటి ప్రపంచ తీరు ఇదే అని ‘’గిలక్కాయ అవాక్కైంది’’అన్నారు .’’రేటు’’పుష్కలంగా ఉండే కార్పోరేట్ కాలేజి   కుర్రోళ్ళ ప్రపంచీకరణ భజన లో ‘’తెంగ్లీష్ యువత ‘’చిందు లేస్తున్నందుకు వాపోయారు .నూత్న వత్సరం లోనూ ‘’మొలకెత్తని ఆశల విత్తనాల ‘’ను చూసి పెదవి విరిచారు .వెళ్ళే ఏడాదిని ‘’స్వ’’గత ‘’మన్నారు .తెలుగు గడ్డ రెండు ముక్కలైనందుకు తల్లడిల్లవద్దని తెలుగు తల్లిని వేడుకొని ,’’నీ జెండా రెపరెపలు ధరిత్రి నిండా ఎగిరేలా ‘’శ్రమిస్తామని ప్రతిన చేశారు .

బాపు బొమ్మను గురించి బాపురేగా ‘’సత్తి రాజు కుంచె ఆడితే తాండవమే –నటరాజు నర్తించు కుంచె యందే’’అని ఇంతవరకు ఎవరూ చెప్పని కవిత చెప్పారు .’’బాపు గీసిన గీతలు తెలుగు భాగ్య రేఖలు’’అని గొప్ప నిర్వచనం చేశారు .మరో అడుగు ముందుకు వెళ్లి ‘’తెలుగు వాడి గుండెల్లో రామాలయం నీవు ‘’అన్నారు .ఎవడో ఒకడు వచ్చి మార్పు సూచీ  మార్గ దర్శీ ‘’కావాలని కోరుకున్నారు .జీవితపు నడక అలుపు సొలుపు లేకుండా సహనం తో ,గెలుపే గమ్యంగా సాగాలని హితవు చెప్పారు .పండే భూమిని అమ్ముకుంటే అమ్మను కోల్పోయినట్లే అన్నారు .చివరికి ఏమీ చేయలేక వైరాగ్యమావహించి ‘’మానవాళి మనుగడకు కొవ్వొత్తి నవుతా –సస్య సన్యాసిలా –జీవశ్చవం లా జీవిస్తా ‘’నంటారు పాపం .ఆశ ఆరిపోక ‘’ఎన్నడో సాలు దీవెన –రైతు వాసన? ‘’ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా అన్నారు .

ప్రయోగ శాలలు, పరిశోధనలు విరివిగా ఉన్నా వాటి ఫలితాలు ‘’ప్రగతి కాముక క్షేత్రానికందేనా””?అని ప్రశ్నించి ‘’’’నేటి సమాజ జన దైన్యాన్ని  ‘’అనవసర అజ గళ స్తన్యం ‘’తో పోల్చారు . గొప్ప పోలిక ఇది .’’ప్రతిభ ఉన్నోడే లోకాన స్వయం ప్రకాశం ‘’అని ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తేనే ప్రగతి ,సుగతి  అని చెప్పారు . .’’చక్రభ్రమణం లో జాతి సంస్కృతీ సంప్రదాయం వారసత్వమై’’సృష్టికి అను వంశికం అవుతుందని జెనెటిక్స్ సూత్రంగా చెప్పారు .నేడు మనిషికి ఉన్నఅత్యల్ప  విలువను ‘’మనిషితనం నేడు వాడి పారేసిన కాగితం ‘’అన్నారు..’’చులకన జలరుహ తంతువు చులకన దూదికణము ‘’అని అనంతామాత్యుని ఆవు దూడకు బోధించిన నీతి గుర్తొస్తుంది .

ఎందుకింత శోధన వేదనా అని అడుగుతారేమోనని తానె ప్రశ్నించుకుని సమాధానంగా ‘’నాకు లేదిక్కడ శాశ్వత చిరునామా –నాకు నేను చెబుతున్నా ఇది నా వీలునామా ‘’ అంటూ’’ విల్లు’’ రాసి  మనమోహాన కొట్టినట్లు గా కొట్టి ‘’బుద్ధిగా బతకండి బుద్ధుడిగా మారండి ‘’అన్నారు శ్రీను గారు .మనిషి అస్తిత్వం పై రాస్తూ ‘’నేను నేనుగా లేనప్పుడు –పత్రాల్లోకెక్కా-అక్కడే ప్రశ్నకు గుర్తింపుగా ఉన్నా ‘’అన్నారు కృష్ణ శాస్త్రి లా.

‘’కర్షకుని చరిత్ర అముద్రిత పత్రం ‘’అయిందే  ‘’అని వ్యధ చెందిన రైతుకవి డా మక్కెన. ఆల్కహాలిక్ కాలం లో  శల్య  ,హృదయ గతమైన ‘’హాలికత్వం ‘’శ్రీనుగారిని ఎన్నడూ విడిచి ఉండలేదు .సస్యోపనిషత్ గా ‘’జలానికి జత కూడి విత్తన ఉద్దీపనం –విత్తన వృద్ధితో ఆహార ధాన్య అవతరణం –ఆహార శక్తితో పరిపుస్ట మనిషి జననం –జనన మరణ నిక్కచ్చి  సత్యాంకురం-నమ్మకం లేని జననం ధరిత్రి తిరస్కృతం  ‘’అని చెబుతూనే ‘’యుజేనిక్స్’’ను కూడా మిశ్రమం చేశారు .ఆయనను  ‘’కలుపు తీయాలా ?ఆకలికడుపులు నింపాలా’?అన్న ప్రశ్న  వేధిస్తోంది ’ –ఆయనే తనకు తాను భూమిని చూసి సమాధానం చెప్పుకున్నారు ‘’క్షమయా ధరిత్రీ ‘’అనేది తనకే కాదు అందరికీ ఆదర్శం అన్నట్లు తెలియ జేశారు .

మంచిభావానాలు ,సమకాలీన చైతన్యం ,మనిషి హృదయం విస్తరిల్లటం లేదనే బాధ ,రైతు గతి ఇంతే అన్న ఆరాటం మక్కెనవారి కవిత్వానికి ప్రాతిపదిక .చక్కని పదాలతో అనవసర్ ఆర్భాటాలు లేని సూటి కవిత్వం తో మనకు చేరువౌతారు శ్రీనుగారు  .వారి మనసు సవ్వడి లో నాకు వినిపించిన కనిపించినదానిలో కొద్దో గొప్పో మాత్రమె చెప్పాను .మిగిలినకవితలు చదివి అనుభవించమని కోరుతున్నా .మరిన్ని కవితా సంపుటాలు వెలువరించాలని కోరుతున్నాను .

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -3-3-18 ఉయ్యూరు

— 

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

త్రిపుర సంహారం 

    త్రిపుర సంహారం

పాతికేళ్ల నుంచి పట్టుకు కూచున్న కమ్మీ పార్టీ డమ్మీ అయి, హస్తం పార్టీ భస్మాసుర హస్తం నెత్తిన పెట్టుకొంటే , ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో వీరికి ”త్రిపుర సంహారం ”చేసింది మెత్తని సహస్ర దళ కమలం . ”సర్కార్” సుపరిపాలన  మాయాజాలం , ”మాణిక్య” దీధితులు  కాషాయం రెపరెపలకు  ఢమాల్ . అమిత్ షాకే షాకిచ్చిన ఫలితాలివి -దుర్గాప్రసాద్

Posted in సమయం - సందర్భం | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

కంచి స్వామి శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి  వారికి శ్రద్ధాంజలి 

కంచి స్వామి శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి  వారికి శ్రద్ధాంజలి

కంచి  శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతిస్వామి వారి  నిర్యాణం సందర్భంగా సరసభారతి 6-3- 18 మంగళవారం సాయంత్రం 6-30 గం .లకు  ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో ప్రత్యేక కార్యక్రమంగా శ్రీ స్వామీజీకి శ్రద్ధాంజలి  నిర్వహిస్తోంది . కంచి పీఠం తోనూ ,శ్రీ జయేంద్ర స్వామి వారితోనూ సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న బెనారస్ హిందూ విశ్వ విద్యాలయ న్యాయ దర్శన శాఖాధిపతులు  డా .శ్రీ గబ్బిట ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు తమ అనుభవాలను వివరిస్తారు . అందరం పాల్గొని స్వామీజీ కి  ఘన నివాళి అర్పిద్దాం . దుర్గా ప్రసాద్ -3-3-18

— 

Posted in సభలు సమావేశాలు, సరసభారతి ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

మానవీయ మూర్తి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి

మానవీయ మూర్తి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి

ధర్మ ప్రచారానికి సేవా ధర్మాన్ని కలిపి ,మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్న సనాతన ధర్మానికి అనన్య ప్రచారం చేసి ,ప్రచారం తో సరిపుచ్చుకోక కార్యాచరణతో పరమార్ధాన్ని సాధించి చూపి ,మతం ఏదైనా అందరిలో ఉన్నది ఒకే పరమాత్మ తత్వమే నని బోధించి ,అనుసరించి అందరికీ మార్గ దర్శులైన మహనీయ మానవతా మూర్తి కంచి స్వామి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి .క్లిష్ట సమస్యలను కూడా పలువిధ చర్చలద్వారా పరిష్కరించిన మహా నేర్పరి .దీనికి ఉదాహరణ అయోధ్యలో రామాలయ నిర్మాణ విషయం ముస్లిం పెద్దలను ఆహ్వానించి వారి మనో భావాలు తెలుసుకుని వారి మద్దతు కూడా కూడ గట్టె ప్రయత్నం లో సఫలత సాధించారు .భారతదేశ ప్రతిష్టకు ఆధారం హిందూ ధర్మమే నని నమ్మి మనసా వాచా కర్మణా ఆచరించి మార్గదర్శి అయ్యారు .ప్రతి మనిషిలో నారాయణు ని దర్సి౦చాలన్నది ఆయన సిద్ధాంతం .పరమాచార్య మార్గానికి మరింత సొబగులు కూర్చి,అందరికి అవకాశం కల్గించిన మానవీయ మూర్తి .

  ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రజలకు అత్యంత ఆరాధనీయులయ్యారు .ప్రతి గ్రామం పర్యటించి ధర్మ బోధ తో మరీ దగ్గరయ్యారు .వారి కాలం లో ఎన్నో దేవాలయాలు నూతనంగా నిర్మించబడి మరెన్నో వాటికి జీర్ణోద్ధరణ జరిగి ,ఇంకెన్నో వాటికి మహా సంప్రోక్షణాదులు జరిగాయి . క్రియా శీలకం గా ఉండటం వలననే ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యారు .చాలా దేవాలయాలను  కంచి మఠం. స్వీకరించి పరి రక్షించింది .దిక్కూ దివాణం లేని అనేక దేవాలయాల  జీర్ణోద్ధరణ కోసం ప్రభుత్వాలను ఒప్పించి వాటికి వెలుగులు తెప్పించారు స్వామి.  ఇదంతా వారి పూనికా సంకల్పమే .ధార్మిక కార్యక్రమాలకు ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యం సామాజిక సేవాకార్యక్రమాలకూ ఇవ్వట౦  వారి ప్రత్యేకత . గోశాలలు నిర్మించి గోవులను పెంచే కృషిని అమలు పరచారు . అనుక్షణ ‘’నారాయణ మంత్ర’’ఉచ్చారణ వారిని శివకేశవ భేద రహితులను చేసి హరిహరాద్వైతాన్ని ఆచరణలోకి తెచ్చింది .

  మారుతున్నకాలం  లో విస్తరిల్లుతున్న విజ్ఞానం అందరికి అందుబాటు లోకి తెచ్చే యోచనతో కంచి పీఠం ద్వారా కంప్యూటర్  ట్రెయినింగ్,టైప్ రైటింగ్  సంస్థలను స్థాపించి యువతీ యువకుల శక్తి యుక్తులను సార్ధకం చేయిస్తున్నారు .పరమా చార్యుల వారి స్పూర్తి నరనరానా జీర్ణించుకున్న జయేంద్ర సరస్వతీ  స్వామి ‘’చంద్ర శేఖర విశ్వ మహా విద్యాలయం ‘’నిర్మించి వేలాది మందికి విద్యాదానం చేశారు . హిందూ ధర్మ పరి రక్షణకోసం విస్తృతమైన సమావేశాలెన్నో నిర్వహించి స్పూర్తి ప్రేరణ కలిగించారు .సామాన్య మానవుల హృదయాలలో దైవాన్ని ప్రతిస్టింప జేయటమే  లక్ష్యంగా వారు ప్రతి అడుగూ వేశారు .సనాతన కంచి పీఠ ధర్మాలను సంప్రదాయ బద్ధంగా పాటిస్తున్నా, వారి హృదయపు లోతులలో లౌకిక భావ దీప్తి ఉన్నది.  అందుకే శంకర నేత్రాలయాలలో, ఇతర వైద్యాలయాలలో అన్ని మతస్తులవారు ఉచిత వైద్య సేవలు అందుకుంటున్నారు .ఇదే వివేకానందుని అనుస్టాన వేదాంతం .మానవుని మహోన్నత మానవునిగా చేయటమే ధ్యేయంగా వారు ప్రవర్తించి సర్వమానవులకు ఆదర్శ ప్రాయులయ్యారు .అందుకే వారిని ‘’సనాతన దీప్తి ,సాంస్కృతిక ప్రదీప్తి ‘’అన్నది ఆంద్ర భూమి .శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారి  ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు స్పూర్తి ప్రేరణ అందరకు మార్గ దర్శనం చేస్తాయి .

 మీ –గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -1-3-18-ఉయ్యూరు

Posted in మహానుభావులు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

కంచి స్వామి శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి మహా ప్రస్థానం

కంచి స్వామి శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి మహా ప్రస్థానం

మహా వ్యక్తుల మహా ప్రస్థానం వారం రోజులుగా సాగుతూ ఉండటం, మరీ బాధాకరంగా ,జీర్ణించుకోవటానికి వీలులేనిదిగా ఉంది.కాలప్రవాహం ఎవరికోసమూ ఆగదు అన్న నిజం ఎప్పుడూ నిజమౌతూనే ఉన్నది . .ఇప్పుడుకూడా అంతే.హాస్య నటుడు గుండు హనుమతరావు ,మహానటి అందాల తార అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి హఠాన్మరణం  మహా కధకులు మునిపల్లె రాజు  గారి నిర్యాణం నుంచి తేరుకోకముందే ఇవాళ కంచి మహాస్వామి శ్రీశ్రీ జయేంద్ర సరస్వతుల మహానిర్యాణ వార్త ఆస్తిక జన హృదయాలను కల్లోల పరచింది .82ఏళ్ళ వృద్ధాప్యం లో వారు సిద్ధిపొందారు .అందులో 64సంవత్సరాలు పీఠాది పత్యం వహించి ఆస్తిక జన జాగృతం చేశారు .శ్రీ పరమాచార్యులకు వారసులై 69వ పీఠాధిపతి గా తమ సమర్ధతను లోకానికి చాటిన ఆదర్శ మూర్తి .

 తమిళనాడు తంజావూర్ జిల్లా ఇరుల్ నీకి లో బాల సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గా 1935 జనవరి 18 జన్మించారు .సుబ్రహ్మణ్య మహాదేవ గా పిలువబడ్డారు .పదమూడవ ఏటనే ఋగ్వేద సంహిత పూర్తి చేసి కంచి జగద్గురు విద్యాస్థాన్ లో చేరారు .కంచి పీఠ ఆస్థాన విద్వాంసుడు కృష్ణ శాస్త్రి  గారి దృష్టిలో పడి పీఠానికి ఉత్తరాదికారానికి   యోగ్యుడని గుర్తింపు పొందారు .సమైక్య వాదిగా పేరుపొందిన జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామి పరమాచార్య, నడిచే దైవం అయిన శ్రీశ్రీ చంద్ర శేఖర యతీ౦ద్రులవారితో పాటు మూడు సార్లు భారత దేశమంతా కాలినడకన పర్యటించారు .1954మార్చి 22నపీఠాదిపత్యం వహించారు .మరొకమారు సపరివారంగా భారత దేశం నాలుగు మూలలా పాదచారియై పర్యటించి ఆధ్యాత్మిక భావ దీప్తి కలిగించారు .మృదు స్వభావి మధురవాక్కు ఉన్న స్వామి భక్తుల హృదయాలను చిరునవ్వు తో ఆకర్షించారు. వారి జ్ఞానబోధ పరమ ప్రసన్నంగా ఉండేది .

  మానససరోవరం చేరి అక్కడ ఆది శంకరా చార్యుల  శిలకు పూజాదికాలు నిర్వహించి ప్రతిస్టిం చటం అపూర్వ విషయం .ఇతర దేశాలైన బంగ్లాదేశ్ వంటి వాటిలో కూడా పర్యటించి కొత్త వరవడి సృష్టించారు .పశ్చిమ బెంగాల్ లోని శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస ఆవాసమైన కాళికా దేవాలయం లో ‘’శంకరాచార్య గేటు ‘’నెలకొల్పారు .చాతుర్మాస్య దీక్షులు క్రమబద్ధంగా నిర్వహించి ఆయా ప్రాంతలలో వైదిక ధర్మ వ్యాపి కలిగించిన మనీషి .చంద్ర శేఖరస్వామి వేదపాఠ శాలలు స్థాపించి శాస్త్రాధ్యయనానికి కృషి  చేస్తే  జయే౦ద్రులు ప్రజోపకార కార్యక్రమాలకు కూడా ప్రాధాన్యత నిచ్చారు .మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావించి శంకర నేత్రాలయ సూపర్ స్పెషాలిటి ఆస్పత్రులను నెలకొల్పి సేవలందించారు . మత మార్పిడులను నిరోధించటానికి పీఠాదిపతుల,ధార్మిక సంస్థ ల  సహకారం తీసుకున్నారు . దళిత వాడలలో హిందూ ధర్మ ప్రచారం చేశారు.  వారినీ జనజీవన స్రవంతి లో కలిసేట్లు చేశారు .వారిలో సనాతన హైందవ ధర్మం పట్ల అభిరుచిని కలిగించి చైతన్యం తెచ్చారు .

  సనాతన భారతీయ హిందూ ధర్మ పై అపార జ్ఞాన సంపన్ను లైన జయేంద్ర స్వామి అందరిచేతా ఆరాధింప బడిన మహోన్నత వ్యక్తి .కంచి పీఠం బలమైన సంస్థగా ఎదగటానికి వారు చేసిన కృషి అనితర సాధ్యం .అనేక పాఠశాలలు నేత్రాలయాలు నిర్మించి ప్రజలకు మఠాన్ని చాలా దగ్గరకు చేర్చారు .అస్సాం లో గౌహతి వద్ద శంకర నేత్రాలయం స్థాపించి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలోనూ సేవా కార్యక్రమాలు చేబట్టారు .ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా బాలల ఆస్పత్రులు ,హిందూ మిషన్ హాస్పిటల్ ,తమిళనాడు హాస్పిటల్ వంటివి నిర్మించి ప్రజా సంక్షేమమే భగవత్సేవ గా నిర్వహించారు .

  1987ఆగస్ట్ 22  అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమై చివరికి తలకావేరి లో ప్రత్యక్షమై మొదటి సారిగా వివాదం లో పడ్డారు పెద్దస్వామి వాత్సల్యం సంపూర్ణం గా ఉండటం చేత ఆహ్వాని౦పబడి మళ్ళీ పీఠం ఎక్కారు .తర్వాత తమిళనాడు ముఖ్య మంత్రి జయలలిత అనేక ఆరోపణలతో జైలు పాలు చేసిందీ .ఏ ఒక్కటీ కోర్టులో రుజువు కాలేదు .ధర్మం కోసం వేద విజ్ఞాన వ్యాప్తికోసం ,మానవ సేవ కోసం పరితపించి కృషి చేసిన శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి మా ఉయ్యూరుకు దగ్గరలో ఉన్న గురజాడ గ్రామానికి మూడు నాలుగు సార్లు వచ్చారు .   పరమాచార్యులవారితో ఉయ్యూరుకూడా వచ్చారు .వచ్చిన ప్రతిసారీ వారిని దర్శించుకున్న ప్రసంగాలు విన్న  అదృష్టవంతులం అయ్యాం  వీరిద్దరి గురు శిష్య బంధం దృఢమై ఆదర్శప్రాయమై నిలిచింది .

  శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి ఇవాళ 28- ఫిబ్రవరి 2018 న  శివైక్యం  చెందారు .వారి ప్రేరణ స్పూర్తి మనలను కలకాలం తీర్చి దిద్దాలని ఆశిద్దాం .

   మీ—గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -28-2-18 –ఉయ్యూరు

Posted in మహానుభావులు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి