Daily Archives: December 1, 2012

గొల్ల పూడి కధా మారుతం — 7 అభిప్రాయ భేదం –కొన సాగింపు

  గొల్ల పూడి కధా మారుతం — 7                                                                            … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కాశీ ఖండం –17 సప్తర్షి లోక వర్ణన

  కాశీ ఖండం –17                                                                           … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయ ప్రదం వార్షికోత్సవ – ఆహ్వానం

Posted in సభలు సమావేశాలు | Tagged | Leave a comment