బ్లాగు భాండాగారం

తెలుగు భాషా దినోత్సవం -సరసభారతి ఉయ్యూరు

This gallery contains 10 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

మాఇంట్లో వరలక్ష్మి వ్రతం

This gallery contains 6 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

4-3-19 సోమవారం శివరాత్రి ఉదయం మా ఇంట్లో నాతోపాటు అభిషేకం చేసిన మామనవాడు చరణ్

This gallery contains 12 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

దొడ్లో ఇవాళ ఆపరేషన్ ఉసిరి

This gallery contains 7 photos.

  ఉసిరి ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

పెళ్లి రోజు

This gallery contains 5 photos.

ఈ రోజు మా వివాహ వార్షికోత్సవానికి మా ఇంటికి వచ్చి అభినందనలు తెలిపిన సరసభారతి కార్య దర్శి శ్రీమతి శివలక్ష్మి ,శ్రీ శర్మ దంపతులు మీడియా పర్సన్ శ్రీ సురేష్

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

దీపావళి శుభాకాంక్షలతో

This gallery contains 7 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

1-12-17 శుక్రవారం శ్రీ హనుమద్వ్రతం

This gallery contains 35 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

1-12-17 శుక్రవారం శ్రీ హనుమద్వ్రతం సాయంత్రం భజన ,చాలీసా పారాయణ

This gallery contains 33 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

“మా ఇంట్లో నరక చతుర్దశి ,దీపావళి

This gallery contains 22 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

21-5-17 ఆదివారం షార్లెట్ లో హనుమజ్జయంతి శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి కళ్యాణం

This gallery contains 11 photos.

గ్యాలరీ | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి