Monthly Archives: August 2012

జన వేమన –14 వేమన గురించి కధలు గాధలు —

   జన వేమన –14 వేమన గురించి కధలు గాధలు — ప్రోలయ వేమా రెడ్డి డ్డి ,అన వేమా రెడ్డి కొడుకులు .అనపోతా రెడ్డి రాజై 1362వరకు రాజ్యమేలాడు .తర్వాతా తమ్ముడు రాజై,1380వరకు పాలించాడు .ఇతడు కవి ,పండితుడు ,రసజ్ఞుడు .కవుల పాలిటి కల్ప వృక్షం .తర్వాతా అనపోతవేమా రెడ్డి కుమారుడు ”కుమార గిరి వేమా … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

మౌన యోగి మరియు బ్రామ మౌన యోగి(the sage who never speaks )

 మౌన యోగి మరియు బ్రామ                                          మౌన యోగి(the sage who never speaks ) ఒక చిన్నతాళాలు వేసిన  గది లో ఆయన ఒక్కరే పద్మాసనం లో కూర్చుని ఉన్నారు .గీచీ గుడ్డ తప్ప యే వస్త్ర ధారణా లేదు .అప్పటికే సమాధి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged , | Leave a comment

జన వేమన –13 వేమన గురించి కధలు -గాధలు

 జన వేమన –13 వేమన గురించి కధలు -గాధలు  ”dates are the weakest links in indian history ”అని మాక్సు ముల్లర్ మేధావి అన్నాడు .భారత దేశ చరిత్ర లో తారీఖులు సరిగ్గా ఉండవు .నిజమే .మన కవులు ,రచయితలు తాము రాసిన విషయాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కాని ,తమ జీవిత చరిత్ర … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged , | Leave a comment

అమెరికా ఊసులు –16 తెలుపు -నలుపు

 అమెరికా ఊసులు –16 తెలుపు -నలుపు  ఫిలిప్స్ వీట్లీ అనే ఆమె మొదటి ఆఫ్రికన్ రచయిత .ఆమే ఆఫ్రికా లో1753 లో సేనేగాల్ లో జన్మించింది .ఆమె బందీ గా పట్టు బడి ,ఏడేళ్ళ వయసు లలోనే బానిస గా అమ్ముడు అయి పోయింది . ఆమె1773 నుంచి అంటే పద్దెనిమిదేళ్ళ వయసు నుండి కవిత్వం … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | Leave a comment

మహర్షి శ్రీ రమణుల అనుగ్రహ భాషణం

 మహర్షి శ్రీ రమణుల అనుగ్రహ భాషణం  ”ప్రాపంచిక కార్యాలను వదిలి పెట్ట రాదు .రోజుకు ఒకటి రెండు గంటలు ధ్యానం చేసి నీ విధ్యుక్త ధర్మా లన్ని యదా ప్రకారం నిర్వర్తిన్చాల్సిందే .సరైన విధానం లో నీ ధ్యానం ఉంటె ,నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి క్రియ లోను దాని ప్రభావం ఉంటుంది .నువ్వు యే విధానాన్ని … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన — 12 ఇతిహాస పౌరాణిక అంశాల పై వేమన

  జన వేమన — 12                                                       ఇతిహాస పౌరాణిక అంశాల పై వేమన  ఆది కవి రాసిన శ్రీ … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

దైవ వనం

  దైవ వనం  మా చిన్నతనం లో సిరా కావాలంటే దయాల్బాగ్ సిరానే వాడే వాళ్ళం .లేక పోతే కృష్ణ వేణి సిరా .ఆ తర్వాత చాలా వచ్చాయి .అందులో బ్రిల్ లాంటివి ఉన్నాయి .పెన్ను అంటే రత్నం పెన్నే ప్రసిద్ధం .దానికి ఇరిడియం టిప్ ప్ర త్యేకం .కాలం తో పాటు అన్నీ మారాయి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు, సమయం - సందర్భం | Tagged , | Leave a comment

ఆయనా -ఈయనా

  ఆయనా -ఈయనా  ” ఈయన” వచ్చే సరికి ”ఆయన” దాదాపు బట్టలు ఏమీ లేకుండా ఒక్క గోచీ గుడ్డ తో ఆసనం పై సుఖాసీను లయి ఉన్నారు .శరీరం కొంచెం రాగి రంగు లో ఉంది .వయస్సు యాభై ఉండి ఉంటాయి .జుట్టు గడ్డం మీసం తెల్ల బడ్డాయి .ఆయన విశాల ఫాల భాగం … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -11 సామెతల ఆమెతలు

 జన వేమన -11                                          సామెతల ఆమెతలు — మహిమ ,ప్రతాపం లేని  దేవుడిని ,వీరుడిని కొలిస్తే ,ఏమీ ప్రయోజనం లేడు .”మహిమ లేని వేల్పు ,మంటి జేసిన పులి ”.రాజు చాలా తెలివి తో … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

అమెరికా డైరీ–స్కూళ్ళ రిఒపెనింగ్ వారం

       అమెరికా డైరీ–స్కూళ్ళ రిఒపెనింగ్ వారం                                      ఆగస్ట్ ఇరవై సోమ వారం నుండి ,ఇరవై ఆరు ఆదివారం దాకా విశేషాలు – సోమ ,మంగళ వారాలలో విశేషాలేమీ పెద్ద గా లేవు . పుస్తకాలు చదవటం ,నోట్సు రాసుకోవటమే ఎక్కువ గా జరిగింది .మైనేని గారు మెయిల్ రాస్తూ బాపు గారి … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | 1 Comment

జన వేమన -10 సామెతల ఆమెతలు

 జన వేమన -10                                           సామెతల ఆమెతలు  వేమన అనగానే మనకు ఏదో పద్యం గుర్తుకు వస్తుంది .సందర్భాను సారం గా సామెత లను వాడటం తెలుగు వారి ప్రత్యేకత .మనం వాడే సామెత లలో చాలాభాగం వేమన చెప్పిన … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -9 వేమన సార్వ కాలీన

 జన వేమన -9                                  వేమన సార్వ కాలీనత — ”వినుము వివేక మని  యేడి వింత గొడ్డలి చేత –వలయు విద్య యనెడు నడవి నరికి -తెలివి యనేడు గొప్ప దీపంబు చే బట్టి -ముక్తి జూడ వచ్చు మొనసి వేమ ”ముక్తి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జీవులన్నిటి మేల్ కోరే ”-ఆల్ గోరె ”

  జీవులన్నిటి మేల్ కోరే ”-ఆల్ గోరె ” ఆయన రెండు సార్లు అంటే ఎనిమిదేళ్ళు డెమొక్రాటిక్ పార్టితరఫున అమెరికా ఉపాధ్యక్షునిగ ,అదే పార్టీ కి చెందిన ప్రెసిడెంట్ బిల్ క్లింటన్ తోకలిసి  పని చేసిన వాడు .ఉపాధ్యక్షుడు అంటే ఉత్స విగ్రహం కాదు, అని తన పాత్ర ద్వారా రుజువు చేసిన వాడు .అమెరికా … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | 1 Comment

జన వేమన –8 వేమన సార్వ కాలీనత

జన వేమన –8                                                      వేమన సార్వ కాలీనత  దేశ ,కాలాలకు అతీతం గా చెప్పేది సార్వ కాలీనం అంటారు ..సత్యం ఒక్కటే నని నమ్మి ,దాని సర్వ వ్యాప్తిత్వాన్ని ఆవిష్క … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

సరసభారతి 1000 పోస్ట్స్ – మైలు రాయి దాటింది

  సరసభారతి 1000 పోస్ట్స్ – మైలు రాయి  సరభారతి 1000 పోస్ట్స్ – మైలు రాయి  దాటింది. దీనికి మీ ఆదరాభిమానాలే కారణం.  వీక్షకులు : 68,321 ప్రపంచం లోని తెలుగు వారి అందరికి పరిచయమయ్యింది. బ్లాగ్ ప్రారంభం అయ్యిన తరువాత గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి తెలుగు లో ఉసూల గూడు (బ్లాగ్స్) కూడా రాస్తారు అని … Continue reading

Posted in సరసభారతి | Tagged | 6 Comments

కల్పవృక్షపు స్త్రీలు – స్టేట్ లీడర్ లో వచ్చిన వ్యాసం

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

స్టేట్ లీడర్ లో వచ్చిన సత్య కధా సుధ

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -7 సాంఘిక దురాచారాల పై వేమన్న

 జన వేమన -7                                  సాంఘిక దురాచారాల పై వేమన్న  ”హాస్యం పరమౌషధం ”దాన్ని అన్నిట్లో రంగ రించి ఇస్తే  బాగా పని చేస్తుంది .అందుకే వేమన్న తాను నవ్వు కోవటమే కాదు ,లోకుల్నీ నవ్విస్తూ హితోప దేశం చేస్తాడు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 1 Comment

జర్మని సంగీత త్రయం -ముగ్గురు మహా ”బీ”లు

 జర్మని సంగీత త్రయం -ముగ్గురు మహా ”బీ”లు  జర్మనీ సంగీత త్రయం అని పిలువ బడే ముగ్గురు మహా ”బీ”ల గురించి మనం తెలుసు కుందాం .వారి ముగ్గురి పేర్లు బి అనే అక్షరం తో ప్రారంభం అవటం ఒక విశేషం .అందుకే వారిని” ది త్రీ బి” లని గౌరవం గా పిలుచు కొన్నారు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 2 Comments

జన వేమన -6 సంసార యోగం —

 జన వేమన -6                                                          సంసార యోగం — సంసార విషయం లో వేమన తాను చెప్పిన దానికి ఎవరైనా భిన్నం … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

బీథోవెన్ నాటికి యూరప్ పరిస్థితులు

  బీథోవెన్ నాటికి యూరప్ పరిస్థితులు  జెర్మని, ఆస్ట్రియా దేశాలు సంగీతానికి ప్రసిద్ధి చెందితే ,ఫ్రాన్సు ఇటలీలు చిత్ర లేఖనానికి ,శిల్ప కళకు ప్రాచుర్యం పొందాయి .ఇంగ్లాండు దేశం సాహిత్యం లో అద్వితీయం గా ఉంది .haydn ,mozart ,beethoven లు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి సాధించిన కంపోసర్లు .వీరి లో వరుసగా ,ఒకరి తర్వాత ఇంకొకరరు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged , , | Leave a comment

అమెరికా ఊసులు –15 మేధావి ప్రెసిడెంట్ మాడిసన్

  అమెరికా ఊసులు –15                                      మేధావి ప్రెసిడెంట్ మాడిసన్  అమెరికా ఫౌండర్ ఫాదర్స్ లో ఒకరి డిక్లరేషన్ తయారీ లో ,రాజ్యాంగం తయారు చేయటం లో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తూ … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | 1 Comment

జన వేమన –5 విశ్వ కుటుంబి

జన వేమన –5 విశ్వ కుటుంబి  తాను చూసిన ప్రతి విషయాన్ని ప్రజలకు అనుభవం లోకి తేవటం కవి చేసే పని .దీనికి మంచి భావనా శక్తి ,పదు నైన పదశక్తి తోడైతే ,రాసేదంతా బంగారమే .ఆ రెండు శక్తులు వేమన లోపుష్కలం .  విపరీత మైన లోక పరిశీలన తో లోకాన్ని కాచి వడ పోశాడు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

అమెరికా ఊసులు –14 –ప్రెసిడెంట్ -గార్ ఫీల్డ్

అమెరికా ఊసులు  –14  –ప్రెసిడెంట్ -గార్ ఫీల్డ్  అమెరికా 20  వ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికయిన జేమ్స్ అబ్రాం గార్  ఫీల్డ్ 1881 మార్చి 4   న పదవీ స్వీకార ప్రమాణం చేశాడు .కాని పదవిలోకి వచ్చిన నాలుగు నెలల లోపే న్యు జెర్సి లోని అల్బెరాన్ లో  ”చార్లెస్ గుటయు ”అనే దుండగుడి కాల్పులకు  … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -4 శైవ మతం

 జన వేమన -4                                                                                    శైవ మతం  హిందూ మతం లో ఉన్న లోపాల  పై స్పందించాడు వేమన .మరి ఆయన కు యే మతం ఇష్టం ?దేని పై అధిక ప్రేమ చూపాడు? క్రైస్తవ ,మహమ్మదీయ మతాల పై … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

అమెరికా డైరీ -భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవ వారం

           అమెరికా డైరీ -భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవ వారం ఆగస్ట్ పదమూడు  సోమ వారం నుంచి  పందొమ్మిది ఆది వారం వరకు విశేషాలు – దాదాపు యాభై ఏళ్ళు గా సంగీత కారుడు బీథోవెన్ గురించి వింటూనే ఉన్నాను .కాని ఆయన యే దేశం వాడో ,ఆయన ప్రతిభ ఏమిటో నాకు … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -3 వేమన సమ్యక్ దర్శనం –మతాల పై ఝలిపించిన కొరడా

    జన వేమన -3                                              వేమన సమ్యక్ దర్శనం –మతాల పై ఝలిపించిన కొరడా  ఇప్పటి వరకు మనం వేమన భావాలను స్థూలం గా పరిశీలించి చూశాం .ఇప్పుడు కొంత సూక్ష్మ పరిశీలన చేసి ,ఆయన భావ దీపికా ప్రకాశాన్ని పొందుదాం .అజ్ఞాన తిమిరం లో … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన –2 బతుకు లో ఈదిన పద్యాలు

  జన వేమన –2 బతుకు లో ఈదిన పద్యాలు  వేమన పద్యం లో మకుటాన్ని వది లేస్తే ,మిగిలిన మూడు పాదాల్లోనే చెప్పాల్సిన భావాన్ని మొత్తం చెప్పాడు .ఆయనది ప్రజల భాష .వాడుక లో ఉన్న మాటలనే ఉపయోగించాడు .మాన్దలీకాలకు పెద్ద పీట వేశాడు .సూటిగా ,సంక్షిప్తం గా ,చెప్పాడు .జీవితం లోంచే ఉపమానాలు ఎన్ను కొన్నాడు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

జన వేమన -1

 జన వేమన -1 ”ఆట వెలది ”ని ఆయుధం గా చేసుకొని ,మూఢ విశ్వాసాలను త్రుంచిన” వేమా రెడ్డి” అనే వేమన 1640-1725 ప్రాంతం వాడు .ఆయన కవిత్వం విశ్వ జనీనం .ఆయనకు కులం ,మతం అంట గట్ట లేం .”విశ్వ కవి ”గా విఖ్యాతుడు .వేమన పద్యం నోటికి రాని తెలుగు వాడు ఉండడు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

వేమన కు ముందున్న రెడ్డి కవులు -రచనలు -3(చివరి భాగం )

  వేమన కు ముందున్న రెడ్డి కవులు -రచనలు -3(చివరి భాగం )                            అన పోతా రెడ్డి -అన వేమా రెడ్డి  అన పోతా రెడ్డి 1336వరకు రాజ్య పాలన చేశాడు .అమరావతి లో తన మంత్రి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | 2 Comments

వేమన ముందున్న రెడ్డి కవులు -రచనలు -2

  వేమన ముందున్న రెడ్డి కవులు -రచనలు -2                                                                                                          … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

వేమన కు ముందున్న రెడ్డి కవులు -రచనలు -1

 వేమన కు ముందున్న రెడ్డి కవులు -రచనలు -1                                                                         రెడ్డి పదం  ఏడవ శతాబ్దం లోనే” రెడ్డి ”పదం ఉన్నట్లు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | 1 Comment

అరవై అయిదేళ్ళ స్వాతంత్ర ఫలం

 అరవై అయిదేళ్ళ స్వాతంత్ర ఫలం   అందరికి భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభా కాంక్షలు .అధికారం తెచ్చుకొని అరవై అయిదేళ్ళు దాటింది .కాని స్వతంత్ర ఫలాలు అందరికి దక్కు తున్నాయా అని ఆలోచిస్తే సమాధానం మిశ్రమం గా ఉంటుంది .బాగా ముందుకు వెళ్లామా ?అని ప్రశ్నించుకొంటే లేదనే అందరు చెప్పే సమాధానమే .పాపం అబ్దుల్ కలాం గారు … Continue reading

Posted in సమయం - సందర్భం | Tagged | Leave a comment

అమెరికా డైరీ శ్రీ కృష్ణాష్టమి వారం

   అమెరికా డైరీ                                                    శ్రీ కృష్ణాష్టమి వారం  ఆగస్టు పది హేడు శుక్రవారం తో శ్రావణ మాసం పూర్తి .పద్దెనిమిది శని వారం నుండి అధిక భాద్ర పద మాసం మొదలై ,సెప్టెంబర్ పదహారు ఆది వారం  వరకు ఉంటుంది .సెప్టెంబర్ పది హేడు … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | Leave a comment

మన కాల్డ్ వెల్ కన్ను మూసాడు – ఈనాడు లో

Posted in వార్తా పత్రికలో | Tagged | Leave a comment

మ్యూజిక్ మెజీషియన్- మొజార్ట్ -2

 మ్యూజిక్ మెజీషియన్- మొజార్ట్ -2                                                       అన్వేషణ   ఎందుకో తన పుట్టిన ఊరు సాల్జ్ బర్గ్ పై మోజు లేదు మొజార్ట్ కు .తండ్రి లాగే ఆ కొలువు … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged , | 2 Comments

మ్యూజిక్ మజీషియన్ మొజార్ట్ –1

 మ్యూజిక్ మజీషియన్ మొజార్ట్  –1 జెర్మనీ దేశపు సంగీతానికి చిర యశస్సు ను సాధించి పెట్ట్టిన ఎందరో సంగీత కారులున్నారు .వారిని చిరస్మరణీయులు గా భావిస్తారు .క్లాసికల్ విదానాన్నుంచి రొమాంటిక్ సంగీతానికి బాటలు వేసి ప్రపంచ దేశాలన్నిటి లోను అభిమానాన్ని సంపాదించి ”త్రీ బి’అని పించుకొన్నారు ముగ్గురు మహనీయులు .వారే బాచ్ ,బ్రాహ్మస్,బీథోవెన్ లు .వీరిని సంగీత … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment

అమెరికా రుషి -హెన్రీ డేవిడ్ థోరో

  అమెరికా రుషి -హెన్రీ డేవిడ్ థోరో  ఆయన ప్రకృతి ప్రియుడు .ప్రకృతి లో అందాలను అనుక్షణం ఆస్వాదించే సత్యా న్వేషి .సకల మానవాభ్యుదయాన్ని కోరే వాడు .మనసు పరి పక్వత సాధించుకొన్న వాడు .బహుజన హితాయ ,బహుజన సుఖాయ అని నమ్మి సంఘ సేవ చేశాడు .అక్షరాన్ని పరమ పూజ నీయం గా భావించి … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | 1 Comment

అమెరికా ఊసులు -13

 అమెరికా ఊసులు -13 అమెరికా అధ్యక్షు లైన వారిలో చాలా మంది ప్రజాభి మానం పొంది ,ప్రజల కోసం ఎంతో చేసి మెప్పు పొందిన వారే .వాళ్లనే మళ్ళీ గెలి పించి ప్రజలు అభిమానాన్ని చాటు కొన్నారు ఆనాడు .ఆ తర్వాత ధన ప్రభావం తో అధ్యక్షులైన వారున్నారు .రెండో సారీ గద్దెనెక్కిన వారున్నారు .కాని … Continue reading

Posted in అమెరికా లో | Tagged | Leave a comment

భగవాన్ శ్రీ కృష్ణఉవాచ

  భగవాన్ శ్రీ కృష్ణఉవాచ  ఇవాళ కూడా అస్టమి తిధి ఉంది -శ్రీ రిష్ణాష్టమి గానే భావిస్తారు .కనుక శ్రీ కృష్ణుడిని తలచుకొంటూ భగవద్గీత లో ఆయన చెప్పిన మాటలను ‘భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ ”ద్వారా తెలుసు కొందాం – ”యద్భావం తద్భవతి ”మనం ఎలా కోరుకొంటే ,అలా జరుగు తుంది .ఇదే positive attitude … Continue reading

Posted in సమయం - సందర్భం | Tagged , | Leave a comment

ఫాదర్ ఆఫ్ అటామిక్ బాంబ్ -ఓపెన్ హీమెర్

 ఫాదర్ ఆఫ్ అటామిక్ బాంబ్ -ఓపెన్ హీమెర్  అవి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం భీకరం గా జరుగు తున్న రోజులు జెర్మనీ ని సమర్ధించే దేశాలోక వైపు ,అమెరికా బ్రిట న్లను సమర్ధించే దేశాలోక వైపు మోహ రించి భీషణ పోరాటం చేస్తున్నాయి .జర్మని నియంత అడాల్ఫ్ హిట్లర్ జాతి దురహంకారం తో పెచ్చు మీరి … Continue reading

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 2 Comments

విహంగ వెబ్ పత్రిక లో వచ్చిన వ్యాసం

  http://vihanga.com/?p=4702 విహంగ వెబ్ పత్రిక లో వచ్చిన వ్యాసం  మధ్య యుగపు గ్రీకు మహిళ Posted on August,2012 by విహంగ గ్రీకు సమాజం                      ముందు గా ఆ నాటి సమాజ స్థితి తెలుసు కొందాం .పోలిస్ అంటే సిటి స్టేట్ అని అర్ధం .దాని లోంచే పోలిటిక్స్ అనే పదం వచ్చింది ..ఏ రెండు పోలిస్ లు ఒకటి గా ఉండవు .అలాగే పాలిటిక్స్ కూడా అలానేఉంటున్న సంగతి మనకు తెలిసిందే .నాగరక పట్టణాల ముఖ్య కేంద్రాలనే పోలిస్ అంటారు .అందు లోని జనాన్ని ”పోలిటిసి ”అంటారు .అంటే పౌరులు అని భావం .గ్రీకులు మొదటగా మాసిడోనియన్లకు ,తర్వాత రోమ్ కు స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయారు .గ్రీకులు అంటే రాజకీయం గా స్వంతత్రం గా ఉండే సమాజం .(కమ్యూనిటి ).దీన్నే గ్రీకిజం అన్నారు .భాషా ,మత ,సాంఘికంగా గ్రీసును ”మాగ్నా గ్రేషియా ”అంటే గొప్ప గ్రీసు అనిఅంటారు .630-480 b.c.కాలాన్ని ”ఆర్కాయిక్ ”లేక ప్రాచీన కాలం అంటారు .600-700 b.c.కాలాన్ని ”టి రంట్ ”కాలం అన్నారు .అంటే ఎవరికి వారు తనను రాజుగా ప్రకటించు కొన్న కాలం .507 b.c.లో”క్లీస్తేనిస్ ” అనే రాజు జనాన్ని వర్గీకరించాడు .”డెమి”అంటే గ్రామాలుగా వర్గీక రించాడు . ఏగ్రామం లో ఏ తండ్రికి ఏ కొడుకో అనే విషయాన్ని రికార్డ్ చేయించాడు .అప్పటికి 39 దేమ్స్ఏర్పడ్డాయి .పది కొత్తఆటవిక జాతుల వారు ”సింగిల్ జీనో ”గా ఉన్నారు .జనం అంతా అనేక తెగలుగా విడి పోయారు .దీనినే ”నోబుల్ కింగ్ గ్రూప్”అన్నారు .అందుకనే క్లీస్తేన్స్ ను ”ఫాదర్ ఆఫ్ డేమోక్రసి ”అని పిలుచు కుంటారు . అలెగ్జాండర్ మరణం తర్వాత రోమన్ దండ యాత్ర వరకు ఉన్న కాలాన్ని ”హెల్లెనిస్టిక్ పీరియడ్ ”అంటారు .అంటే గ్రీకు సంస్కృతి సజీవం గా ఉన్న కాలం అని అర్ధం .776 b.c.నుంచే గ్రీకు చరిత్ర లభ్యమవుతోంది.అదే ఒలిమ్పిల్ క్రీడలు ప్రారంభ మైన సంవత్సరం .ఏధెన్స్ నగర రికార్డు 683 b.c.లో దొరికింది .గ్రీకులు నెలలో28 వ రోజున ”ఎథీనా పోలియాస్ ”అనే దేవత ను పూజించే వారు .”కేక్రోప్” ఏధెన్స్ కు మొదటిరాజు . సంవత్సర గణనం ఏధెన్స్ వారికి సంవత్సరాది లేదు .దీనికి కారణం వారి పంచాంగం చాంద్రమానం మీద ఆధార పడి ఉండటమే .నెల వారీ పనులు ,అప్పులు తీర్చే నెల మాత్రం గుర్తుంచు కొనే వారు .సూర్య మానం ప్రకారం సంవత్సరానికి పద కొండు రోజులు తక్కువ వీరి ఏడాది .కనుక 19 ఏళ్లలో ఏడు నెలల కాలాన్ని కలుపు కొని సరి చేసుకొంటారు .అప్పుడే సూర్య సిద్ధాంతానికి సరి పోతుంది ”.Esoids works and days”ప్రకారం కంచుయుగం ముగిసి ,ఇనుప యుగం ప్రారంభం అవుతుంది .దీనితో జీవిత కాలం తగ్గి పోతుందనే భావన .మన కలికాలం లాగా అన్న మాట .పసి తనం ముసలి తనం తేడా ఉండదు .తండ్రికి కొడుక్కి పోలిక ఉండదు.స్నేహితుల మధ్య సయోధ్య ఉండదు .అన్న దమ్ముల మధ్య సఖ్యత లేదు .దేవుడంటే భయం ఉండదు .ఒకర్నొకరు తిట్టు కోవటం ,కొట్టు కోవటం ఎక్కువ అవుతుంది .పెద్ద వాళ్ళు అంటే కొద్దిగా కూడా గౌరవంఉండదు .నైతిక విలువలు ,వావి వరుసలు పాటించరు .zeus అనే దేవత మాన వాలిని అంతం చేస్తాడు .”అయ్యో నేను ఆ కాలం లో నూ లేను ,ఈ కాలం లోను లేను మధ్య ఇనుప యుగం లో ఉండి పోయానే ”అనిఒక కవి వాపోతాడు .మళ్ళీ స్వర్ణ యుగం వస్తుందని ఆశ గా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు జనం .అప్పటికి 139 స్థానిక జిల్లాలు అంటే demesఉన్నాయి . … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

పార్ధ సారధీయం

   పార్ధ సారధీయం  అందరికి   శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభా కాంక్షలు .పార్ధుడు అంటే అర్జునుడు .అతనికి సారధి శ్రీ కృష్ణుడు కనుక కృష్ణుడు పార్ధ సారధి అని పిలువ బడుతున్నాడు .కృష్ణుడు చెప్పింది” పార్ధ సారధీయం .” అదే భగవద్గీత .దాని సందేశాన్ని  మా అమ్మాయి ఇంటి ప్రక్కన ఉంటున్న మారెళ్ళ గాయత్రి గారి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

తిక్కన భారతం –30 (చివరి భాగం ) ఆశ్రమ వాస మౌసల మహా ప్రస్తాన స్స్వర్గా రోహణ పర్వాల ఆంతర్య ప్రయోజనాలు –4

తిక్కన భారతం –30 (చివరి భాగం ) ఆశ్రమ వాస మౌసల మహా ప్రస్తాన స్స్వర్గా రోహణ పర్వాల ఆంతర్య ప్రయోజనాలు –4 మౌసల పర్వం లోని అర్జునుడు పూర్వపు అర్జునుడు కాదు .ఆ ఉత్సాహం ఇప్పుడు లేదు .ఆ పౌరుష గామ్భీర్యాలూ లేవు .అన్నీ నశించాయి .అతని లోని దశా భేదాన్ని అనుసరించి ,పాత్ర … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

సామల సదాశివ- రుబాయి పద్యం – ‘సదా ‘స్మరామి!

Posted in మహానుభావులు | Tagged | Leave a comment