Monthly Archives: ఆగస్ట్ 2012

జన వేమన –14 వేమన గురించి కధలు గాధలు —

   జన వేమన –14 వేమన గురించి కధలు గాధలు — ప్రోలయ వేమా రెడ్డి డ్డి ,అన వేమా రెడ్డి కొడుకులు .అనపోతా రెడ్డి రాజై 1362వరకు రాజ్యమేలాడు .తర్వాతా తమ్ముడు రాజై,1380వరకు పాలించాడు .ఇతడు కవి ,పండితుడు ,రసజ్ఞుడు .కవుల పాలిటి కల్ప వృక్షం .తర్వాతా అనపోతవేమా రెడ్డి కుమారుడు ”కుమార గిరి వేమా … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

మౌన యోగి మరియు బ్రామ మౌన యోగి(the sage who never speaks )

 మౌన యోగి మరియు బ్రామ                                          మౌన యోగి(the sage who never speaks ) ఒక చిన్నతాళాలు వేసిన  గది లో ఆయన ఒక్కరే పద్మాసనం లో కూర్చుని ఉన్నారు .గీచీ గుడ్డ తప్ప యే వస్త్ర ధారణా లేదు .అప్పటికే సమాధి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

జన వేమన –13 వేమన గురించి కధలు -గాధలు

 జన వేమన –13 వేమన గురించి కధలు -గాధలు  ”dates are the weakest links in indian history ”అని మాక్సు ముల్లర్ మేధావి అన్నాడు .భారత దేశ చరిత్ర లో తారీఖులు సరిగ్గా ఉండవు .నిజమే .మన కవులు ,రచయితలు తాము రాసిన విషయాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కాని ,తమ జీవిత చరిత్ర … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

అమెరికా ఊసులు –16 తెలుపు -నలుపు

 అమెరికా ఊసులు –16 తెలుపు -నలుపు  ఫిలిప్స్ వీట్లీ అనే ఆమె మొదటి ఆఫ్రికన్ రచయిత .ఆమే ఆఫ్రికా లో1753 లో సేనేగాల్ లో జన్మించింది .ఆమె బందీ గా పట్టు బడి ,ఏడేళ్ళ వయసు లలోనే బానిస గా అమ్ముడు అయి పోయింది . ఆమె1773 నుంచి అంటే పద్దెనిమిదేళ్ళ వయసు నుండి కవిత్వం … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in అమెరికా లో | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

మహర్షి శ్రీ రమణుల అనుగ్రహ భాషణం

 మహర్షి శ్రీ రమణుల అనుగ్రహ భాషణం  ”ప్రాపంచిక కార్యాలను వదిలి పెట్ట రాదు .రోజుకు ఒకటి రెండు గంటలు ధ్యానం చేసి నీ విధ్యుక్త ధర్మా లన్ని యదా ప్రకారం నిర్వర్తిన్చాల్సిందే .సరైన విధానం లో నీ ధ్యానం ఉంటె ,నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి క్రియ లోను దాని ప్రభావం ఉంటుంది .నువ్వు యే విధానాన్ని … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

జన వేమన — 12 ఇతిహాస పౌరాణిక అంశాల పై వేమన

  జన వేమన — 12                                                       ఇతిహాస పౌరాణిక అంశాల పై వేమన  ఆది కవి రాసిన శ్రీ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

దైవ వనం

  దైవ వనం  మా చిన్నతనం లో సిరా కావాలంటే దయాల్బాగ్ సిరానే వాడే వాళ్ళం .లేక పోతే కృష్ణ వేణి సిరా .ఆ తర్వాత చాలా వచ్చాయి .అందులో బ్రిల్ లాంటివి ఉన్నాయి .పెన్ను అంటే రత్నం పెన్నే ప్రసిద్ధం .దానికి ఇరిడియం టిప్ ప్ర త్యేకం .కాలం తో పాటు అన్నీ మారాయి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు, సమయం - సందర్భం | Tagged , | వ్యాఖ్యానించండి

ఆయనా -ఈయనా

  ఆయనా -ఈయనా  ” ఈయన” వచ్చే సరికి ”ఆయన” దాదాపు బట్టలు ఏమీ లేకుండా ఒక్క గోచీ గుడ్డ తో ఆసనం పై సుఖాసీను లయి ఉన్నారు .శరీరం కొంచెం రాగి రంగు లో ఉంది .వయస్సు యాభై ఉండి ఉంటాయి .జుట్టు గడ్డం మీసం తెల్ల బడ్డాయి .ఆయన విశాల ఫాల భాగం … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

జన వేమన -11 సామెతల ఆమెతలు

 జన వేమన -11                                          సామెతల ఆమెతలు — మహిమ ,ప్రతాపం లేని  దేవుడిని ,వీరుడిని కొలిస్తే ,ఏమీ ప్రయోజనం లేడు .”మహిమ లేని వేల్పు ,మంటి జేసిన పులి ”.రాజు చాలా తెలివి తో … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

అమెరికా డైరీ–స్కూళ్ళ రిఒపెనింగ్ వారం

       అమెరికా డైరీ–స్కూళ్ళ రిఒపెనింగ్ వారం                                      ఆగస్ట్ ఇరవై సోమ వారం నుండి ,ఇరవై ఆరు ఆదివారం దాకా విశేషాలు – సోమ ,మంగళ వారాలలో విశేషాలేమీ పెద్ద గా లేవు . పుస్తకాలు చదవటం ,నోట్సు రాసుకోవటమే ఎక్కువ గా జరిగింది .మైనేని గారు మెయిల్ రాస్తూ బాపు గారి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in అమెరికా లో | Tagged | 1 వ్యాఖ్య