Monthly Archives: సెప్టెంబర్ 2012

ఊసుల్లో ఉయ్యూరు –36 నాన్నా సినిమా! – మామయ్యా సినిమా !!

   ఊసుల్లో ఉయ్యూరు –36 నాన్నా సినిమా – మామయ్యా సినిమా  ఇదేదో నాన్నా , మామయ్య సినిమా కాదు .మా ఇంట్లో సినిమాకు మేము వెళ్ళాలంటే జరిగే భాగోతం .మా చిన్నతనం లో మేము సిని మాలు ఎక్కువ గా చూసే వాళ్ళం కాదు .అందులో హిందూ పూర్ లో ఉన్నప్పుడు టూరింగు టాకీసులే గతి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in ఊసుల్లో ఉయ్యూరు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –11

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –11 26—” విరించి పంచత్వం ప్రజతి హరి రాప్నోతి విరతిం –వినాశం ,కీనా శోభజ తి ధనదో  యాతి నిధనం వితంద్రీ ,మాహేంద్ర వితతి రపి ,సమ్మిలిత దృశా –మహా సంహారే స్మిన్ ,విహరతి ,సతి ,త్వత్పతి రసౌ ” తాత్పర్యం –స్వాధి స్టా నదేవతా … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

ఊసుల్లో ఉయ్యూరు — 35 ఆ నాటి లఘు యంత్రాలు

  ఊసుల్లో ఉయ్యూరు — 35 ఆ నాటి లఘు యంత్రాలు              మా చిన్నతనం లో మెట్ట చేలకు నీళ్ళు పెట్ట టానికి మోట బావులు తవ్వుకొనే వారు .సుమారు పది గజాల కైవారం గల బావులవి. లోపలి దిగ టానికి రాళ్ళ మెట్ల దారి .దాని లో … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in ఊసుల్లో ఉయ్యూరు | Tagged | 1 వ్యాఖ్య

అమెరికా ఊసులు –23–ఇండియన్ అమెరికన్ లకు కుటుంబమే ముఖ్యం

  అమెరికా ఊసులు –23–  ఇండియన్ అమెరికన్ లకు కుటుంబమే ముఖ్యం  అమెరికా లో ఉండే ఇండియన్ అమెరికన్ లకు అన్నిటి కంటే కుటుంబమే ముఖ్యం అని సర్వే   ల వల్ల తేలింది .ఆసియా అమెరికన్ల పై విస్తృత అధ్యాయం నం చేసింది”pew research  center”అనే సంస్థ .67% ఆసియా అమెరికన్లు ,50%సామాన్య ప్రజలు … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in అమెరికా లో | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –10

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –10 23–”త్వయా హృత్వా వామం ,వపుర పరి త్రుప్తెన మనసా –శరీరార్ధం ,శంభో ,రపర మపి ,శంకే హృత మభూత్ యదె తత్వ ద్రూపం ,సకల మరునాభ స్త్రినయనం –కుచాభ్యా మానమ్రం  కుటిల శశి చూడా ల మకుటం .” తాత్పర్యం –హిమ గిరి పుత్రీ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

చైర్మన్ కోటేశ్వ ర రావు గారు

 చైర్మన్ కోటేశ్వ ర రావు గారు  కృష్ణా జిల్లా అన్నిటి తో బాటు రాజకీయానికీ పెద్ద కేంద్రమే .ఆ జిల్లాకు ఒక ప్పుడు రాజకీయానికి గొట్టి పాటి బ్రహ్మయ్య ,అయ్యదేవర కాళేశ్వర రావు ,టి.వి.ఎస్ చాల పతి రావు గార్లు పెద్దదిక్కు . ఆ తర్వాత కాకాని వెంకట రత్నం గారి శకం  వచ్చింది ఉక్కు … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in సమయం - సందర్భం | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ జగ్గీ వాసుదేవ్

 శ్రీ జగ్గీ వాసుదేవ్  శ్రీ సద్గురు వాసు దేవ్ ను అందరు” జగ్గ్గీ వాసుదేవ్” అని ,ఆప్యాయం గా పిలుచు కొంటారు .అసలు పేరు జగదీశ్ .అదే జగ్గీ అయింది .జగత్తుకు నాయ కత్వం వహించే లక్షణాలు ఆయన లో ఉన్నందుకే ఆ పేరు పెట్టారట  .ఆయన 3-9-1957  సుశీలా ,డాక్టర్ వాసు దేవ్అనే తెలుగు … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in మహానుభావులు | Tagged | 1 వ్యాఖ్య

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –9

  శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –9 21–”తటిల్లెఖా తన్వీం ,తపన శశి వైశ్వానర మయీం –విషన్నానాం ,షన్నా మప్యుపరి కమలానాం తవ కలాం మహా పద్మాటవ్యం ,మ్రుదిత మలమాయేన మనసా –మహాన్తః పశ్యంతో దదతి ,పరమాహ్లాద లహరీం ”. తాత్పర్యం –హ్లాదినీ !మెరుపు తీగ లాగా సూక్ష్మమై ,పొడవైనదై,ఆజ్ఞా మొద లైన … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | 1 వ్యాఖ్య

జెనె టి( ట్రి)క్ కోడ్

జెనె టి( ట్రి)క్ కోడ్  జీన్సు కు సంబంధించిన కోడ్ ను జెనెటిక్ కోడ్ అంటారు .కోడ్ అంటే ఒక పరి భాష లేక చిహ్నం గుర్తు .డీ ఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ ఆసిడ్ (ది.యెన్.ఏ.)అణువు  మీద జీన్ ను చిత్రించ వచ్చు .అది  కోడ్ ఉన్న సంకేతాలను ప్రోటీన్ ను సిన్తేసిజ్ చేయటానికి ఉప … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

అమెరికా ఊసులు –22–అమెరిక ”నిజం ”

 అమెరికా ఊసులు –22–అమెరిక ”నిజం ” అమెరికా అంటే భూలోక స్వర్గం అని భావించటం సర్వ సాధారణం .ఇక్కడ వసతులు అంత బాగా ఉంటాయి .ఉద్యోగస్తులకు ఉద్యోగం ఉన్నంత వరకు హేపీ .ఇద్దరు ఉద్యోగులే అయితే మరీ హాయి .కావలసి నంత రాబడి .అన్నీ అమర్చుకో వచ్చు .స్వంత ఇల్లు ఏర్పాటు చేసుకోనూ వచ్చు .స్వంత … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in అమెరికా లో | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి