’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-3

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-3

7-శ్రీ తుమ్మోజు రామ లక్ష్మణాచార్యులు –విజయవాడ -9703776650

సంస్కృత సంస్కృతి

1-వాల్మీకిన్నుతియింతుసీత చరితం బత్యద్భుతంబై మహా –వాల్మీకంబయి ధర్మ సూత్రవిలసద్వాణీ పతీయంబునై

వ్రేల్మిన్ తానొనరించె సత్క్రుతిని భావి౦పన్మహా మౌనికిన్ –కాల్మొక్కేను మదీయ భావనల నెక్కొలంబు దీవి౦పగన్ .

2- వ్యాసుడు విష్ణు సన్నిభుడు వైదిక మార్గ వివర్ధను౦ డహో-దీసము డెవ్వరాతనికి తీరిచి దిద్దెను వేద సంహతిన్

భాసుర భారతంబు మరి భాగవతంబు పురాణ గాధలన్ –భాసిలు భారతీయతకు పాటిలు తాత్విక బ్రహ్మ సూత్రముల్

3-.ఉపమకు కాళిదాసు సమయోచిత భావ ప్రభారవీ౦ద్రుడున్ –సుపద మనోహరాల సుమ శోభకు దండి త్రయంపు మాఘుడున్

సుపధము చూప సంస్కృత యశో విభవంబు ప్రపంచ కావ్యమై –సుపఠన పాఠనంబుల రసోచిత బంధ మెలర్ప జేయరే .4-ఆధ్యాత్మ జ్ఞానంబు నంద గోరితివేమొ-ఉపనిషత్తుల తనివొంద జూడు

భక్తి తత్పరుడవై ముక్తి గోరితివేమొ-బహు పురాణమ్ముల పఠన మేలు

సంస్కృత పాండిత్య సాధనే లక్ష్యమా –కావ్య పంచక మీవు కాంచి చదువు

గద్య కవిత్వంపు హృదయ సౌందర్యమ్ము –భట్టు బాణు  నడుగు భళిర జూపు

భారతీయాత్మకు పావన మూలమ్ము –వేదాల సారమ్ము వెల్లడించు

కావ్య నాటక గీతికా వైభవానంద –గంధ మిచ్చును నీకు కాళిదాసు

అంగాంగ రసబంధ శృంగార సూత్రాలు –వాత్సాయనంబునై వాసి గాంచె

శృంగార గీతాల భ్రుంగీ రావాలేన్నొ-నిష్టంబు జయదేవు నస్టపదుల

లలిత లలిత పద కలిత స్వరితము, నారాయణ తీర్థు తరంగ హేల

వైప్లవ్య భావాల విక్రాంతి శూద్రకు –మృచ్ఛ కటికము నందచ్చమగును

ఎన్నొన్నొ చందంబు లెన్నెన్నొప్రక్రియల్ –గీర్వాణ మండుండె నేర్వ గాను

పాణినీయంబును పాతంజలంబును- చరక సంహితకూ సంస్కృతంబె

నాదు సంస్కృత సంస్కృతి సాదు సాదు –అఖిల భారత భాషల కాత్మ యగును

దివ్య భారత వెలుగుల దిశల చివర –శాశ్వతంబుగా నిలిపెనా సంస్కృతంబు .

8-శ్రీ శ్రిస్టి శ్రీనివాస శర్మ –నిమ్మకూరు -9849036311

సంస్కృత భాషా ప్రాశస్త్యం

1-భారత భారతి వైభవ –భారతి సంస్క్రుతముకాదె భాషలకెల్లన్

‘’సారస భారతి’’ ఇచ్చిన –హారతి సంస్కరణము సంస్థలకెల్లన్.

2-బీజాక్షరముల మంత్రము –పూజా విధుల పఠన మగుచు భువిలో మహిమన్

భూజము వోలెనిలిపి ,తా-భాజనమగు సంస్కృతాన భాగ్యము కలుగన్.

3-సంస్కృతము చదువ భాషా –సంస్క్రుతులబ్బునిజము ,శాస్త్రోపజ్నా

సంస్కారోపస్కారపు –సంస్కృతిచేతనుమనుజులు సద్గతి కనరే?

4-భారత గౌరవ కారణ –మీరెంటి వలన నిలిచెను ఇమ్ముగ నేడున్

పారంపరమౌ సంస్కృతి-చారణ కృత సంస్కృతమును సంపద కాగన్ .

5-సంస్కృతము సనాతన భాష ,శాస్త్ర భాష లకును శక్తి నిచ్చిన భాష –లక్షణముగ

గడన కెక్కిన భాష ,కంప్యూటరు మడమ తొక్కు –భాష ,నిత్య నూతనమగు భద్ర భాష  .

6-దేవనాగరి ప్రాచీన దేవ భాష –  యనగ నెట్లు చెల్లు ?గణన యంత్రముల కు

చక్కగ యమరునని శాస్త్ర సాధకులును –తెలుపు చుండ నట్టి కీర్తి నిలుప వలదె?

సశేషం

గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -11-12-16-ఉయ్యూరు

 

.

 

 

 

 

 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.